Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Jasnopisanie w bankowości -
rzecz o tym, jak być zrozumiałym
Włodzimierz Gruszczyński
Maciej Ogrodniczuk
Od czego zależy to,
czy adresat rozumie tekst?
03.10.2019
Rand Reading Study Group, 2002
Mobile Trends Conference for Bank...
Czytanie, zwłaszcza z urządzeń mobilnych,
bywa trudne
03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 3
Złe warunki
utrudn...
Czy pasażer metra zrozumie wszystkie
poniższe zdania?
• Bank nadal odstępuje od żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpie...
Czytelnik – zazwyczaj przeceniamy jego
możliwości...
Idealny czytelnik Prawdopodobny czytelnik
• wykształcony,
• ma dobrą ...
Jakie mamy możliwości działania?
• Nie mamy wpływu na:
• cechy adresata,
• warunki, w jakich czyta,
• kontekst społeczno-k...
Cechy tekstu,
które wpływają na jego zrozumiałość
• Typografia
• Kompozycja
• Pragmatyka
• Słownictwo
• Gramatyka
• Ortogr...
Unikaj wymyślnej typografii!
1. Zbyt mały stopień pisma (za mała wielkość czcionki lub fontu).
2. Kroje i odmiany pisma ut...
Czytelnik lubi światło!
1. Nie lubi długich wierszy.
2. Nie lubi zbyt długich akapitów.
3. Lubi śródtytuły, wyodrębnione w...
• Obecnie stosowana jest zazwyczaj następująca kompozycja pism urzędowych:
Decyzja
Na postawie artykułu xx ustawy z dnia x...
Cechy pragmatyczne
• Im mniej oficjalnie, tym bardziej zrozumiale!
• Im bardziej potocznie, tym bardziej zrozumiale!
• Im ...
Zwracaj się do adresata wprost!
• Jest tak:
• Użytkownik wybiera opcję „Bankowość mobilna” z menu górnego, a następnie kli...
Wyrazy trudne
• Rzeczowniki abstrakcyjne.
• Terminy fachowe, zwłaszcza obcego pochodzenia, np.:
WIBOR, awizowanie, akredyt...
Wyrazy i wyrażenia trudne
– co z nimi począć?
• Unikaj wyrazów obcych.
• Spróbuj pominąć słowo checkbox we fragmencie inst...
Jedno pojęcie – jedna nazwa
• Nie stosuj różnych nazw na oznaczenie tego samego pojęcia:
• Następnie w aplikacji pojawia s...
Jakie konstrukcje składniowe utrudniają
zrozumienie tekstu?
• Długie zdania.
• Wiele rzeczowników następujących po sobie, ...
Jakie jeszcze konstrukcje składniowe
utrudniają zrozumienie tekstu?
• Zdania w stronie biernej,
• Zdania z negacją, np. Ni...
Jak sprawdzić, czy tekst jest (za) trudny?
Metody
psycho-
lingwistyczne analityczne*
* Metody analityczne dają się
zautoma...
Narzędzie informatyczne służące do oceniania tekstów pod względem
trudności językowej dostępne bezpłatnie w wersji demo w ...
Przykład działania
03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 20
Dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy!
Nasz e-mail: kontakt@jasnopis.pl
03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 21
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

#MTC2019: Jasnopisanie w bankowości - rzecz o tym jak być zrozumiałym - Włodzimierz Gruszczyński (Jasnopis Sp. z o.o.), Maciej Ogrodniczuk (Jasnopis Sp. z o.o.)

30 vues

Publié le

Opowiemy, jak tworzyć teksty dotyczące bankowości, by odbiorca miał szanse je zrozumieć, nawet jeśli je otrzyma za pomocą aplikacji mobilnej. Nie możemy uprościć bankowości, ale umiemy uprościć teksty, które jej dotyczą.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

#MTC2019: Jasnopisanie w bankowości - rzecz o tym jak być zrozumiałym - Włodzimierz Gruszczyński (Jasnopis Sp. z o.o.), Maciej Ogrodniczuk (Jasnopis Sp. z o.o.)

 1. 1. Jasnopisanie w bankowości - rzecz o tym, jak być zrozumiałym Włodzimierz Gruszczyński Maciej Ogrodniczuk
 2. 2. Od czego zależy to, czy adresat rozumie tekst? 03.10.2019 Rand Reading Study Group, 2002 Mobile Trends Conference for Banking 2
 3. 3. Czytanie, zwłaszcza z urządzeń mobilnych, bywa trudne 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 3 Złe warunki utrudniają odbiór tekstu Dobre warunki ułatwiają odbiór tekstu hałas ruch niewygodna pozycja niewygodny nośnik tekstu cisza spokój wygodna pozycja wygodny nośnik tekstu
 4. 4. Czy pasażer metra zrozumie wszystkie poniższe zdania? • Bank nadal odstępuje od żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu lub pożyczki w CHF wobec Kredytobiorców i Pożyczkobiorców terminowo spłacających raty. • Bank wspiera Klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, oferując również rozwiązania polegające na wydłużeniu okresu kredytowania, umożliwieniu skorzystania z wakacji kredytowych bez konieczności aneksowania umowy oraz spłatę kredytu w CHF. • Klientów, którzy przewidują problemy w terminowej spłacie kredytu lub pożyczki w CHF, Bank zachęca do bezpośredniego skontaktowania się z doradcą w oddziale Banku. • Dodatkowo Bank udostępnia swoim Klientom możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu udzielonego w CHF w celu umożliwienia sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką i ustanowienia hipoteki na nowo nabywanej nieruchomości. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 4
 5. 5. Czytelnik – zazwyczaj przeceniamy jego możliwości... Idealny czytelnik Prawdopodobny czytelnik • wykształcony, • ma dobrą pamięć, • krytycznie myśli i wnioskuje, • zna języki obce; • słabo wykształcony • wykazuje orientację w temacie, • zna terminologię, • jest zainteresowany tekstem; • nie zna się na ekonomii i bankowości, • nie wie, jak się oblicza procenty, • nie umie wypełnić deklaracji podatkowej... • jest w pełni sprawny fizycznie i mentalnie. • co dziesiąty wykazuje jakąś dysfunkcję utrudniającą zrozumienie tekstu. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 5 Wyższe, policealne, średnie: 48,55% Poniżej średniego: 51,45%
 6. 6. Jakie mamy możliwości działania? • Nie mamy wpływu na: • cechy adresata, • warunki, w jakich czyta, • kontekst społeczno-kulturowy. • Mamy decydujący wpływ na formę tekstu: • graficzną, • kompozycyjną, • językową. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 6
 7. 7. Cechy tekstu, które wpływają na jego zrozumiałość • Typografia • Kompozycja • Pragmatyka • Słownictwo • Gramatyka • Ortografia • Interpunkcja 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 7
 8. 8. Unikaj wymyślnej typografii! 1. Zbyt mały stopień pisma (za mała wielkość czcionki lub fontu). 2. Kroje i odmiany pisma utrudniające czytanie: a. pomieszane różne kroje pisma, b. kroje ozdobne, wymyślne, dawne; c. zapisywanie fragmentów tekstu WERSALIKAMI lub KAPITALIKAMI 3. Stosowanie zbyt wielu wyróżnień: kolorów pisma, podkreśleń, zmian wielkości liter, efektów specjalnych. 1. Umieszczenie białej czcionki na czarnym tle spowalnia czytanie o 15%. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 8
 9. 9. Czytelnik lubi światło! 1. Nie lubi długich wierszy. 2. Nie lubi zbyt długich akapitów. 3. Lubi śródtytuły, wyodrębnione wstępy, podsumowania itp. 4. Lubi przerywniki graficzne, ilustracje itp. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Od- woławczego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 za pośred- nictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Działu Świad- czeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkanio- wych ul. Wszystkich Świętych 1, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania w terminie zgodnie z art. 130 § 2 k.p.a. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.) wstrzymuje wykonanie decyzji (wypłatę świadczeń rodzin- nych). Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na wniosek osoby uprawnionej, począwszy od miesiąca, w którym został on złożony wraz z wymaganymi dokumentami (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych). Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba otrzymująca świadczenie rodzinne jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świad- czenia rodzinne o zmianach w liczbie członków rodziny lub innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 9
 10. 10. • Obecnie stosowana jest zazwyczaj następująca kompozycja pism urzędowych: Decyzja Na postawie artykułu xx ustawy z dnia xxx o xxx (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. XX) i § X pkt X rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia X w sprawie .....(Dz.U. z X) przyznaję Panu/Pani Janowi Igrekowskiemu ur. 2.03.1953 zam. ul. Fotograficzna 5, w Szczecinie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie .... • Rekomendowana jest kolejność odwrotna: Decyzja Przyznaję Panu (Pani) pomoc pieniężną na usamodzielnienie... Podstawa prawna: Artykuł xx ustawy xx (Dz.U. z Y r. Nr Y, poz. Y) i § x pkt x rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Y w sprawie .....(Dz.U. z Y). Niech kompozycja tekstu odpowiada potrzebom czytelnika 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 10 Najważniejsza informacja - na początku
 11. 11. Cechy pragmatyczne • Im mniej oficjalnie, tym bardziej zrozumiale! • Im bardziej potocznie, tym bardziej zrozumiale! • Im bardziej bezpośrednio i osobiście, tym bardziej zrozumiale! W codziennej rozmowie nadawca to „JA”, a adresat to „TY”. A tu? W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego nadawca ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 11
 12. 12. Zwracaj się do adresata wprost! • Jest tak: • Użytkownik wybiera opcję „Bankowość mobilna” z menu górnego, a następnie klika „Dodaj urządzenie”. Użytkownik wprowadza DOWOLNĄ nazwę urządzenia i zatwierdza wprowadzone dane. Następnie ponownie klika w „Dodaj urządzenie” i wpisuje właściwe hasło z SMS. Wszystko zatwierdza przyciskiem „Dodaj urządzenie”. • Lepiej napisać tak: • Wybierz opcję "Bankowość mobilna" z menu górnego, a następnie kliknij polecenie „Dodaj urządzenie”. Wprowadź DOWOLNĄ nazwę urządzenia i zatwierdź wprowadzone dane. Następnie ponownie kliknij w „Dodaj urządzenie” i wpisz właściwe hasło z SMS. Wszystko zatwierdź przyciskiem „Dodaj urządzenie”. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 12
 13. 13. Wyrazy trudne • Rzeczowniki abstrakcyjne. • Terminy fachowe, zwłaszcza obcego pochodzenia, np.: WIBOR, awizowanie, akredytywa, BlueCash, moneyback, ELIXIR, SORBNET, spread walutowy, stopa procentowa banku centralnego, wzrost zrównoważony. • Skróty i skrótowce, zwłaszcza obcego pochodzenia, np.: HCE, SEPA, SWIFT, IBAN. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 13
 14. 14. Wyrazy i wyrażenia trudne – co z nimi począć? • Unikaj wyrazów obcych. • Spróbuj pominąć słowo checkbox we fragmencie instrukcji: • Krok 3 – zaznaczenie checkbox’a dla opcji „Bankowość mobilna” Na ekranie pojawia się lista uprawnień do systemu. Użytkownik odszukuje uprawnienie do bankowości mobilnej i zaznacza przy nim checkbox. • Zamiast ekspozytura czy prolongata napisz placówka banku i przedłużenie. • Próbuj spolszczać nawet terminy, np.: • zamiast lokata overnight lub O/N - pisz lokata nocna. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 14
 15. 15. Jedno pojęcie – jedna nazwa • Nie stosuj różnych nazw na oznaczenie tego samego pojęcia: • Następnie w aplikacji pojawia się ekran do ustawienia indywidualnego 6-cyfrowego hasła dostępu. Gdy kod PIN zostanie wpisany oraz potwierdzony, aplikacja uruchomi się i użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji Mobile Biznes. • Bogactwo synonimów ważne jest w poezji, a nie w tekstach instrukcji: 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 15 klucz PIN mobilny PIN hasło SMS kod kod SMS hasło mobilne ...
 16. 16. Jakie konstrukcje składniowe utrudniają zrozumienie tekstu? • Długie zdania. • Wiele rzeczowników następujących po sobie, a zwłaszcza ciągi rzeczowników w dopełniaczu, np.: • Postępowanie to obejmuje m.in. uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, a także określenia w prognozie propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektów planów urządzenia lasu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 16
 17. 17. Jakie jeszcze konstrukcje składniowe utrudniają zrozumienie tekstu? • Zdania w stronie biernej, • Zdania z negacją, np. Nieprawda, że nie ma żadnych przeszkód. • Czas potrzebny do oceny prawdziwości zdania w zależności od jego budowy: 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 17 Typ zdania Czas reakcji Liczba błędów Twierdzące czynne 4,5 s. 58 Twierdzące bierne 9,4 s. 55 Przeczące czynne 9,5 s. 88 Przeczące bierne 11,1 s. 117
 18. 18. Jak sprawdzić, czy tekst jest (za) trudny? Metody psycho- lingwistyczne analityczne* * Metody analityczne dają się zautomatyzować, dzięki czemu mogą powstać programy służące do oceny stopnia trudności tekstu. * Najlepszym programem tego typu przeznaczonym do oceny tekstów w języku polskim jest JASNOPIS. 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 18
 19. 19. Narzędzie informatyczne służące do oceniania tekstów pod względem trudności językowej dostępne bezpłatnie w wersji demo w Internecie pod adresem: https://jasnopis.pl . 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 19
 20. 20. Przykład działania 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 20
 21. 21. Dziękujemy! Zapraszamy do współpracy! Nasz e-mail: kontakt@jasnopis.pl 03.10.2019 Mobile Trends Conference for Banking 21

×