Young Marketer 5+1 + Trần Khánh Duy

Duy Trần
Duy TrầnHọc viện Tài Chính (Academy Of Finance)
Young Marketers
5+1
Trần Khánh Duy
Agenda
•1. Social Issue
•2. Target consumer
•3. Insight
•4. Big Idea
•5. Brand Role
•6. Campaign Roadmap
Vấn đề
xã hội
3
Đối
tượng
mục tiêu
• Là cha mẹ có con cái trong độ tuổi từ 6-13.
• Quan tâm tới nạn xâm hại trẻ em hiện nay.
• Cập nhật tin tức thông qua internet.
Thực trạng hiện nay
Say
“NO”
Say
“YES”
CALL TO ACTION + SHARE
Say “I want BUT…”
18%
68% 14%
Những người không
muốn nói với con
Những người sẵn sàng nói với con
INSIGHT
“Tôi cảm thấy ÁM ẢNH khi nghe về những vụ ấu dâm không hồi kết.
Tôi KHÔNG BIẾT thói quen, hành động vô ý của một người nào đó chạm vào
con tôi là xâm hại tình dục hay con tôi suy nghĩ những gì về điều đó lại có thể
để lại hậu quả to lớn đến vậy. Tôi rất muốn dạy con tôi tự bảo vệ mình
NHƯNG tôi vừa XẤU HỔ vừa SỢ cách dạy của mình có thể khiến con bị tổn
thương hoặc không hiểu dẫn tới tò mò mà đi sai đường nên tôi chưa dám nói.
Keymessage
NÓI để con đi ĐÚNG HƯỚNG con HIỂU và tự bảo vệ bản thân!
Vai trò của thương hiệu
Giúp cho 10.000.000 phụ
huynh có con từ 6 – 13
tuổi vượt qua rào cản
tâm lý hiểu đúng về xâm
hại trẻ em và có phương
pháp, công cụ phù hợp
để dạy trẻ em bảo vệ
bản thân.
3.000.000 Cha mẹ có
kiến thức, phương
pháp và động lực
“NÓI VỚI CON”
5.000.000 Trẻ hiểu
được cách chủ
động bảo vệ bản
thân khỏi bị xâm hại
ĐỂ CON ĐI ĐÚNG HƯỚNG
VÀ TỰ BẢO VỆ MÌNH
TIME 1/3 - 10/3/2018 12/3 - 26/3 27/3 - 26/5
PHASE TRIGGER EXPERIENCE AMPLIFY
OBJECTIV
E
T Ạ O R A 2 N G U Ồ N D Ư L U Ậ N G I Ữ A
N H Ữ N G N G Ư Ờ I B Ả O T H Ủ V Ớ I S U Y
N G H Ĩ K H Ô N G N Ó I R A V À N H Ư N G
N G Ư Ờ I M U Ố N N Ó I V Ớ I C O N Đ Ể
B Ả O V Ệ C O N
P H Ụ H U Y N H C Ó N H Ậ N T H Ứ C Đ Ú N G Đ Ắ N
V Ề T H Ự C T R Ạ N G X Â M H Ạ I T R Ẻ E M
T H À N H L Ậ P C Ộ N G Đ Ồ N G B Ả O V Ệ T R Ẻ E M
K H Ỏ I X Â M H Ạ I
P H Ụ H U Y N H C Ó P H Ư Ơ N G P H Á P V À
Đ Ộ N G L Ự C Đ Ể N Ó I V Ớ I C O N Đ Ẩ Y
M Ạ N H X Â Y D Ự N G V Ữ N G C H Ắ C
C Ộ N G Đ Ồ N G B Ả O V Ệ T R Ẻ E M K H Ỏ I
X Â M H Ạ I
MESSAGE NÓI ĐỂ CON ĐI ĐÚNG VÀ CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ BẢN THÂN!
KEY
HOOK
Đ Ẩ Y C Â U C H U Y Ệ N T Ạ O D Ư L U Ậ N
V I R A L C L I P
T H À N H L Ậ P C Ộ N G Đ Ồ N G V Ệ T R Ẻ E M K H Ỏ I
X Â M H Ạ I
C Á C H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A C Ộ N G
Đ Ồ N G
KPIS
T I Ế P C Ậ N Đ Ư Ợ C 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 C H A
M Ẹ
3 . 0 0 0 . 0 0 0 C H A M Ẹ V Ư Ợ T R À O C Ả N S Ẵ N
S À N G Đ Ể N Ó I V Ớ I C O N
5 . 0 0 0 . 0 0 0 T R Ẻ E M H I Ể U Đ Ư Ợ C
C Á C H B Ả O V Ệ B Ả N T H Â N
T Ă N G 5 0 0 . 0 0 0 F A N T R U Y C Ậ P
T H Ư Ờ N G X U Y Ê N M Ớ I C H O
A F A M I L Y . V N
BUDGETS 7 0 0 T R I Ệ U Đ Ồ N G 3 0 0 T R I Ệ U Đ Ồ N G 7 0 0 T R I Ệ U Đ Ồ N G
CAMPAIGN ROADMAP
Trigger
Châm ngòi bằng 1 bài viết từ các Fanpage có lượng tương tác trái
chiều cao (VD: BEATVN, CHỬI THUÊ…vv)
Đưa ra thông điệp -> Tạo ra tranh luận
2 KOLs đưa ra tranh luận ở 2 thái cực: 1. Bảo vệ trẻ em bằng nói ra 2. Bảo thủ
không dạy con
(VD: MC Phan Anh với câu chuyện của mình + Trang Hạ)
2 KOLs Phụ thúc đẩy dư luận
Truyền thông: các báo lớn (gia đinh&sức khỏe,
pháp luật&đời sống), fanpage, group, diễn đàn.
Dẫn về Afamily để theo dõi tranh luận
Truyền thông
Experience
- Clip giải quyết nút thắt
Khi cộng đồng đang tranh luận gay gắt ai đúng ai sai, đẩy clip
quay lại những câu chuyện thực tế của những bé đã bị xâm
hại:
+ Tiếng khóc, nỗi sợ ám ảnh của con; Nước mắt của các trẻ
em mắc bệnh tật, bệnh xã hội.
+ Tiếng khóc, thương con sự bất lực của cha mẹ
+ Tiếng khóc của những hung thủ của vụ việc và muốn hối cải
+ Chia sẻ của những người chưa hiểu rõ về xâm hại trẻ em
- Lá thư từ tương lai của con gửi cha mẹ
Cảm xúc của người con gửi cha mẹ sau vài năm khi câu
chuyện đi qua. Lá thư với nội dung “Giá như ngày đó mẹ nói
con biết, nỗi lòng, cảm xúc của người con không thể nói ra” +
“Vết mực”
Online:Đẩy truyền thông trên kênh digital
Đẩy traffic về Afamily.vn
Offline: Ra mắt hội thảo bảo vệ
trẻ em trước nạn ấu dâm
Kêu gọi các cty tổ chức NGO hợp
tác vào cộng đồng bảo vệ trẻ em
Amplify
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NỘI DUNG
TẠO LANDINGPAGE TRÊN
AFAMILY
- HƯỚNG DẪN CHA MẸ DẠY CON.
CALL TO ACTION ĐIỀN VÀO FORM "TÔI ĐÃ NÓI VỚI CON"
- HIỂN THỊ SỐ PHỤ HUYNH ĐÃ NÓI VỚI CON VÀ SỐ TRẺ EM ĐÃ HỌC
ĐƯỢC CÁCH TỰ VỆ
- KÊU GỌI CHIA SẺ LANDINGPAGE
* ĐIỀN FORM ĐĂNG KÝ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC BỘ ÁO GIA ĐÌNH
CHIA SẺ ĐỂ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC 1 CHUYẾN DU LỊCH CHO GIA ĐÌNH
TƯ LIỆU
QUAY, DỰNG VIDEO HƯỚNG DẪN TRẺ CÁCH BẢO VỆ BẢN THÂN + SÁCH
HƯỚNG DẪN CHA MẸ DẠY CON MANG TÊN " NÓI VỚI CON“, XÂY DỰNG
KÊNH YOUTUBE HƯỚNG DẪN CHA MẸ + PRINT ADS
CHƯƠNG TRÌNH "NÓI VỚI
CON"
- NỘI DUNG GHI LẠI CHA MẸ DẠY CON VỀ CÁCH BẢO VỆ BẢN THÂN
KHỎI NẠN XÂM HẠI TRẺ EM CHIẾU TRÊN AFAMILY
- MỜI XUÂN BẮC DẠY BI BÉO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
- MỜI THÊM 1 SỐ KHÁCH MỜI TỪNG THAM GIA BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ
- MỜI MỘT KOLS KHÁC
KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG HÀNH
ĐỘNG “NÓI VỚI CON”
-CHIA SẺ CÂU CHUYỆN TRẢI NGHIỆM NÓI VỚI CON VỚI HASHTAG
#NOIVOICON
- TẠO KHUNG ẢNH KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỂ LÊN TIẾNG BẢO
VỆ TRẺ EM VÀO CUỐI THÁNG 5 HƯỚNG TỚI 1/6
TRAO GIẢI CÂU CHUYỆN CHIA SẺ NÀO CÓ MỨC ĐỘ LAN TRUYỀN VÀ
YÊU THÍCH NHẤT.
SỬ DỤNG CÁC KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÁC CÔNG TY TRONG HỘI CÓ TỆP KHÁCH HÀNG LÀ TRẺ EM
ĐỘ TUỔI TỪ 6-13 TUỔI ĐỂ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH "NÓI VỚI CON" VÀ TẶNG SÁCH +
PRINT ADS TRUYỀN TẢI KEY MESSAGE + KÊNH DIGITAL
GỬI TẶNG SÁCH VÀ THƯ CÁM ƠN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM,
Tư liệu
Young Marketer 5+1 + Trần Khánh Duy
1 sur 14

Recommandé

Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc par
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcYoung marketers 5+1 + Lê Văn Thiên Phúc
Young marketers 5+1 + Lê Văn Thiên PhúcPhúc Thiên
6.9K vues17 diapositives
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến par
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnYoung Marketers 5+1 Nguyễn Đức Tiến
Young Marketers 5+1 Nguyễn Đức TiếnTiến Nguyễn
403 vues15 diapositives
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG par
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGYOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNG
YOUNG MARKETERS 5+1 - FINALE - TRẦN HOÀNG DƯƠNGthienvan94
13K vues10 diapositives
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương par
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngYoung Marketers 5+1 + Trần Hoàng Dương
Young Marketers 5+1 + Trần Hoàng DươngDương Trần Hoàng
3.9K vues18 diapositives
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong par
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái PhongYoung Marketers 5+1 Nguyễn Thái Phong
Young Marketers 5+1 Nguyễn Thái PhongPhong Nguyen
1.3K vues18 diapositives
Young marketer 5+1 + Phạm Trung Hiếu par
Young marketer 5+1 + Phạm Trung HiếuYoung marketer 5+1 + Phạm Trung Hiếu
Young marketer 5+1 + Phạm Trung HiếuTrung Hiếu Phạm
526 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Young marketer 5+1 + lê thị thu thủy par
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủyYoung marketer 5+1 + lê thị thu thủy
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủythuthuyle1596
187 vues15 diapositives
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc par
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh TrúcYoung Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh TrúcThanh Truc Hong
1K vues18 diapositives
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh par
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân VinhYoung marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinhnguyenxvinh
3.8K vues18 diapositives
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải par
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên KhảiUFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên KhảiKhải Tiên
716 vues33 diapositives
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaHa Pham
811 vues13 diapositives
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền par
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnPhong Lê
1.4K vues26 diapositives

Tendances(20)

Young marketer 5+1 + lê thị thu thủy par thuthuyle1596
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủyYoung marketer 5+1 + lê thị thu thủy
Young marketer 5+1 + lê thị thu thủy
thuthuyle1596187 vues
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc par Thanh Truc Hong
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh TrúcYoung Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc
Young Marketers 5+1 + Hồng Thanh Trúc
Thanh Truc Hong1K vues
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân VinhYoung marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
Young marketers 7 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh3.8K vues
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải par Khải Tiên
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên KhảiUFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
UFLL 2019 _ BBO _ Seventh Generation _ Lâm Tiên Khải
Khải Tiên716 vues
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha par Ha Pham
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc HaYoung Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Young Marketers 7 - Pham Ho Truc Ha
Ha Pham811 vues
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền par Phong Lê
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn TuyềnYoung Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Young Marketers 10 - Final Report - Nguyễn Văn Tuyền
Phong Lê1.4K vues
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM par Phúc Thiên
Marketing Arena 2017 - ZC TEAMMarketing Arena 2017 - ZC TEAM
Marketing Arena 2017 - ZC TEAM
Phúc Thiên3.3K vues
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG par Hoang BUI
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNGYoung Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG
Hoang BUI1.9K vues
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 par Nguyet Ha
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2 Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Young Marketer Elite Program 8 - Triệu túi an sinh - Nhóm 2
Nguyet Ha945 vues
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team par Bich Nguyen
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team
[Marketing Arena 2021][TikTok] - TikTak Team
Bich Nguyen2.1K vues
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc par Phúc Thiên
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên PhúcYoung Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Young Marketers 7 + Lê Văn Thiên Phúc
Phúc Thiên8.7K vues
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team par Bich Nguyen
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
[HTKD 2021][Online business case] Whatever Team
Bich Nguyen588 vues
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh par nguyenxvinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân VinhYoung Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
Young Marketers 5+1 + Nguyễn Xuân Vinh
nguyenxvinh814 vues
Kỳ Thực Tập Trong Mơ 2 – Marketing Specialist - Lê Hà Phương par Phuong Ha
Kỳ Thực Tập Trong Mơ 2 – Marketing Specialist - Lê Hà PhươngKỳ Thực Tập Trong Mơ 2 – Marketing Specialist - Lê Hà Phương
Kỳ Thực Tập Trong Mơ 2 – Marketing Specialist - Lê Hà Phương
Phuong Ha2.9K vues
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh par Vu Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng AnhYoung marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Young marketers 5+1 + Vũ Thị Hồng Anh
Vu Anh5.9K vues
Bitis Hunter - Map your vietnam - Marketing Arena 2016 par hoangan0806
Bitis Hunter - Map your vietnam - Marketing Arena 2016Bitis Hunter - Map your vietnam - Marketing Arena 2016
Bitis Hunter - Map your vietnam - Marketing Arena 2016
hoangan08066K vues
Young Marketers 7 + Trần Thị Diễm Hương par toilabien
Young Marketers 7 + Trần Thị Diễm HươngYoung Marketers 7 + Trần Thị Diễm Hương
Young Marketers 7 + Trần Thị Diễm Hương
toilabien486 vues
Marketing Challengers SS9 - ZC team par Phúc Thiên
Marketing Challengers SS9 - ZC teamMarketing Challengers SS9 - ZC team
Marketing Challengers SS9 - ZC team
Phúc Thiên2.3K vues
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts par Uyen Nguyen
Young Marketers 8 Final Round - DatingExpertsYoung Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Young Marketers 8 Final Round - DatingExperts
Uyen Nguyen13.2K vues

Similaire à Young Marketer 5+1 + Trần Khánh Duy

Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhAnh Phan Tuan
130 vues16 diapositives
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhAnh Phan Tuan
71 vues16 diapositives
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhAnh Phan Tuan
77 vues16 diapositives
Young Marketers 2 - No Limit par
Young Marketers 2 - No LimitYoung Marketers 2 - No Limit
Young Marketers 2 - No LimitYoungMarketers2
1.2K vues18 diapositives
Young marketers 5+1 + nguyễn ngọc lan vy par
Young marketers 5+1 + nguyễn ngọc lan vyYoung marketers 5+1 + nguyễn ngọc lan vy
Young marketers 5+1 + nguyễn ngọc lan vyNguyễn Ngọc Lan Vy
44 vues15 diapositives
Young marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vy par
Young marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vyYoung marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vy
Young marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vyNguyenThiMaiVy
88 vues11 diapositives

Similaire à Young Marketer 5+1 + Trần Khánh Duy(20)

Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan130 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan71 vues
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn AnhYoung Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 + Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan77 vues
Young marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vy par NguyenThiMaiVy
Young marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vyYoung marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vy
Young marketers 5+1 the second chance + nguyen thi mai vy
NguyenThiMaiVy88 vues
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY par Huy Phạm
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUYYoung Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Young Marketers 5+1 + PHẠM ĐỨC HUY
Huy Phạm1.2K vues
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên par Thu Uyen Truong
Young Marketers 5+1 + Trương Thu UyênYoung Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Young Marketers 5+1 + Trương Thu Uyên
Thu Uyen Truong308 vues
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân par Nhân Huỳnh
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng NhânYoung Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Young Marketers 5+1 + Huỳnh Trọng Nhân
Nhân Huỳnh321 vues
Young marketers 5+1 + Nguyễn Thiện Ngọc Trà par Tra Nguyen
Young marketers 5+1 + Nguyễn Thiện Ngọc TràYoung marketers 5+1 + Nguyễn Thiện Ngọc Trà
Young marketers 5+1 + Nguyễn Thiện Ngọc Trà
Tra Nguyen123 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh par Anh Phan Tuan
 Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Young Marketers 5+1 The Second Chance +Phan Tuấn Anh
Anh Phan Tuan334 vues
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2 par sachisachi1259
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
Young marketers 5+1 the second chance + nguyễn mỹ hạnh dung 2
sachisachi1259110 vues
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan par Nhân Huỳnh
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhanYoung marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan
Young marketers 5+1 the second chance + huynh trong nhan
Nhân Huỳnh580 vues
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc par Quoc Nguyen
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu QuốcYoung marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Young marketers 5+1_Nguyễn Hữu Quốc
Quoc Nguyen50 vues
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU par Ha Lam Kieu
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEUYoung Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Ha Lam Kieu161 vues
Young marketers 5+1 + Huỳnh Thái Huy par Huy Huynh
Young marketers 5+1 + Huỳnh Thái HuyYoung marketers 5+1 + Huỳnh Thái Huy
Young marketers 5+1 + Huỳnh Thái Huy
Huy Huynh107 vues
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly par Ly Luong
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao LyYoung Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Young Marketers 5+1 The Second Chance + Luong Thao Ly
Ly Luong201 vues
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân par Han Ngo
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc HânYoung Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân
Young Marketers 5+1 + Ngô Thị Ngọc Hân
Han Ngo124 vues
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU par Ha Lam Kieu
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEUYoung Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Young Marketers 5+1 + HA LAM KIEU
Ha Lam Kieu159 vues

Young Marketer 5+1 + Trần Khánh Duy

 • 2. Agenda •1. Social Issue •2. Target consumer •3. Insight •4. Big Idea •5. Brand Role •6. Campaign Roadmap
 • 4. Đối tượng mục tiêu • Là cha mẹ có con cái trong độ tuổi từ 6-13. • Quan tâm tới nạn xâm hại trẻ em hiện nay. • Cập nhật tin tức thông qua internet.
 • 5. Thực trạng hiện nay Say “NO” Say “YES” CALL TO ACTION + SHARE Say “I want BUT…” 18% 68% 14% Những người không muốn nói với con Những người sẵn sàng nói với con
 • 6. INSIGHT “Tôi cảm thấy ÁM ẢNH khi nghe về những vụ ấu dâm không hồi kết. Tôi KHÔNG BIẾT thói quen, hành động vô ý của một người nào đó chạm vào con tôi là xâm hại tình dục hay con tôi suy nghĩ những gì về điều đó lại có thể để lại hậu quả to lớn đến vậy. Tôi rất muốn dạy con tôi tự bảo vệ mình NHƯNG tôi vừa XẤU HỔ vừa SỢ cách dạy của mình có thể khiến con bị tổn thương hoặc không hiểu dẫn tới tò mò mà đi sai đường nên tôi chưa dám nói.
 • 7. Keymessage NÓI để con đi ĐÚNG HƯỚNG con HIỂU và tự bảo vệ bản thân!
 • 8. Vai trò của thương hiệu Giúp cho 10.000.000 phụ huynh có con từ 6 – 13 tuổi vượt qua rào cản tâm lý hiểu đúng về xâm hại trẻ em và có phương pháp, công cụ phù hợp để dạy trẻ em bảo vệ bản thân. 3.000.000 Cha mẹ có kiến thức, phương pháp và động lực “NÓI VỚI CON” 5.000.000 Trẻ hiểu được cách chủ động bảo vệ bản thân khỏi bị xâm hại ĐỂ CON ĐI ĐÚNG HƯỚNG VÀ TỰ BẢO VỆ MÌNH
 • 9. TIME 1/3 - 10/3/2018 12/3 - 26/3 27/3 - 26/5 PHASE TRIGGER EXPERIENCE AMPLIFY OBJECTIV E T Ạ O R A 2 N G U Ồ N D Ư L U Ậ N G I Ữ A N H Ữ N G N G Ư Ờ I B Ả O T H Ủ V Ớ I S U Y N G H Ĩ K H Ô N G N Ó I R A V À N H Ư N G N G Ư Ờ I M U Ố N N Ó I V Ớ I C O N Đ Ể B Ả O V Ệ C O N P H Ụ H U Y N H C Ó N H Ậ N T H Ứ C Đ Ú N G Đ Ắ N V Ề T H Ự C T R Ạ N G X Â M H Ạ I T R Ẻ E M T H À N H L Ậ P C Ộ N G Đ Ồ N G B Ả O V Ệ T R Ẻ E M K H Ỏ I X Â M H Ạ I P H Ụ H U Y N H C Ó P H Ư Ơ N G P H Á P V À Đ Ộ N G L Ự C Đ Ể N Ó I V Ớ I C O N Đ Ẩ Y M Ạ N H X Â Y D Ự N G V Ữ N G C H Ắ C C Ộ N G Đ Ồ N G B Ả O V Ệ T R Ẻ E M K H Ỏ I X Â M H Ạ I MESSAGE NÓI ĐỂ CON ĐI ĐÚNG VÀ CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ BẢN THÂN! KEY HOOK Đ Ẩ Y C Â U C H U Y Ệ N T Ạ O D Ư L U Ậ N V I R A L C L I P T H À N H L Ậ P C Ộ N G Đ Ồ N G V Ệ T R Ẻ E M K H Ỏ I X Â M H Ạ I C Á C H O Ạ T Đ Ộ N G C Ủ A C Ộ N G Đ Ồ N G KPIS T I Ế P C Ậ N Đ Ư Ợ C 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 C H A M Ẹ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 C H A M Ẹ V Ư Ợ T R À O C Ả N S Ẵ N S À N G Đ Ể N Ó I V Ớ I C O N 5 . 0 0 0 . 0 0 0 T R Ẻ E M H I Ể U Đ Ư Ợ C C Á C H B Ả O V Ệ B Ả N T H Â N T Ă N G 5 0 0 . 0 0 0 F A N T R U Y C Ậ P T H Ư Ờ N G X U Y Ê N M Ớ I C H O A F A M I L Y . V N BUDGETS 7 0 0 T R I Ệ U Đ Ồ N G 3 0 0 T R I Ệ U Đ Ồ N G 7 0 0 T R I Ệ U Đ Ồ N G CAMPAIGN ROADMAP
 • 10. Trigger Châm ngòi bằng 1 bài viết từ các Fanpage có lượng tương tác trái chiều cao (VD: BEATVN, CHỬI THUÊ…vv) Đưa ra thông điệp -> Tạo ra tranh luận 2 KOLs đưa ra tranh luận ở 2 thái cực: 1. Bảo vệ trẻ em bằng nói ra 2. Bảo thủ không dạy con (VD: MC Phan Anh với câu chuyện của mình + Trang Hạ) 2 KOLs Phụ thúc đẩy dư luận Truyền thông: các báo lớn (gia đinh&sức khỏe, pháp luật&đời sống), fanpage, group, diễn đàn. Dẫn về Afamily để theo dõi tranh luận Truyền thông
 • 11. Experience - Clip giải quyết nút thắt Khi cộng đồng đang tranh luận gay gắt ai đúng ai sai, đẩy clip quay lại những câu chuyện thực tế của những bé đã bị xâm hại: + Tiếng khóc, nỗi sợ ám ảnh của con; Nước mắt của các trẻ em mắc bệnh tật, bệnh xã hội. + Tiếng khóc, thương con sự bất lực của cha mẹ + Tiếng khóc của những hung thủ của vụ việc và muốn hối cải + Chia sẻ của những người chưa hiểu rõ về xâm hại trẻ em - Lá thư từ tương lai của con gửi cha mẹ Cảm xúc của người con gửi cha mẹ sau vài năm khi câu chuyện đi qua. Lá thư với nội dung “Giá như ngày đó mẹ nói con biết, nỗi lòng, cảm xúc của người con không thể nói ra” + “Vết mực” Online:Đẩy truyền thông trên kênh digital Đẩy traffic về Afamily.vn Offline: Ra mắt hội thảo bảo vệ trẻ em trước nạn ấu dâm Kêu gọi các cty tổ chức NGO hợp tác vào cộng đồng bảo vệ trẻ em
 • 12. Amplify CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NỘI DUNG TẠO LANDINGPAGE TRÊN AFAMILY - HƯỚNG DẪN CHA MẸ DẠY CON. CALL TO ACTION ĐIỀN VÀO FORM "TÔI ĐÃ NÓI VỚI CON" - HIỂN THỊ SỐ PHỤ HUYNH ĐÃ NÓI VỚI CON VÀ SỐ TRẺ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC CÁCH TỰ VỆ - KÊU GỌI CHIA SẺ LANDINGPAGE * ĐIỀN FORM ĐĂNG KÝ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC BỘ ÁO GIA ĐÌNH CHIA SẺ ĐỂ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC 1 CHUYẾN DU LỊCH CHO GIA ĐÌNH TƯ LIỆU QUAY, DỰNG VIDEO HƯỚNG DẪN TRẺ CÁCH BẢO VỆ BẢN THÂN + SÁCH HƯỚNG DẪN CHA MẸ DẠY CON MANG TÊN " NÓI VỚI CON“, XÂY DỰNG KÊNH YOUTUBE HƯỚNG DẪN CHA MẸ + PRINT ADS CHƯƠNG TRÌNH "NÓI VỚI CON" - NỘI DUNG GHI LẠI CHA MẸ DẠY CON VỀ CÁCH BẢO VỆ BẢN THÂN KHỎI NẠN XÂM HẠI TRẺ EM CHIẾU TRÊN AFAMILY - MỜI XUÂN BẮC DẠY BI BÉO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH - MỜI THÊM 1 SỐ KHÁCH MỜI TỪNG THAM GIA BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ - MỜI MỘT KOLS KHÁC KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG “NÓI VỚI CON” -CHIA SẺ CÂU CHUYỆN TRẢI NGHIỆM NÓI VỚI CON VỚI HASHTAG #NOIVOICON - TẠO KHUNG ẢNH KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG ĐỂ LÊN TIẾNG BẢO VỆ TRẺ EM VÀO CUỐI THÁNG 5 HƯỚNG TỚI 1/6 TRAO GIẢI CÂU CHUYỆN CHIA SẺ NÀO CÓ MỨC ĐỘ LAN TRUYỀN VÀ YÊU THÍCH NHẤT. SỬ DỤNG CÁC KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÁC CÔNG TY TRONG HỘI CÓ TỆP KHÁCH HÀNG LÀ TRẺ EM ĐỘ TUỔI TỪ 6-13 TUỔI ĐỂ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH "NÓI VỚI CON" VÀ TẶNG SÁCH + PRINT ADS TRUYỀN TẢI KEY MESSAGE + KÊNH DIGITAL GỬI TẶNG SÁCH VÀ THƯ CÁM ƠN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM,