Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PROJEKTIJUHTIMISE KURSUS Läbiviija: Jana Pavlenkova
Idee = tegema panev jõud <ul><li>Läbimõeldud </li></ul><ul><li>Uudne </li></ul><ul><li>Aktuaalne </li></ul><ul><li>Vajali...
Projekti kavandamine I <ul><li>KAVAND versus TAOTLUS </li></ul><ul><li>Eesmärk, detailsus, rahastamiskindlus </li></ul><...
Projekti kavandamine II <ul><li>Olukorra analüüs ja kaardistamine </li></ul><ul><li>Probleemi(de) analüüs ja probleemipuu...
Olukorra analüüs <ul><li>Hetkeolukorra kaardistamine </li></ul><ul><li>Sihtgrupi määramine </li></ul><ul><li>Poliitilised ...
Alternatiivid <ul><li>Alternatiivide väljatöötamisel on abiks: sekundaarsed allikad, eksperdid, probleemide lahendamis- ja...
Probleemid ... KESKNE PROBLEEM PÕHJUSED TAGAJÄRJED
Eesmärk = Sihtmärk <ul><li>Eesmärk ei ole kunagi tegevus </li></ul><ul><li>Üldised ja otsesed eesmärgid </li></ul><ul><li>...
Eesmärgid ja nende analüüs on probleemide analüüsi peegelpildiks EESMÄRK TEGEVUS TU L EMUS
Eesmärkide funktsioonid <ul><li>Nõudefunktsioon </li></ul><ul><li>Juhtimisfunktsioon </li></ul><ul><li>Hindamisfunktsioon ...
Tasuvuse analüüs – Vertikaalne loogika Kirjeldus Saavutus indikaator Kontroll Eeldused / riskid Üldine eesmärk Otsene eesm...
Tasuvuse analüüs – Horisontaalne loogika <ul><li>Saavutusindikaatorid </li></ul><ul><li>Ajaliselt </li></ul><ul><li>Kvanti...
Teostavuse hinnang <ul><li>Tehnika – projekti tehniline realiseeritavus; </li></ul><ul><li>Keskkond – projekti käigus te...
Eeldused ja riskid <ul><li>Eeldused on väljaspool projekti mõjuala olevad tegurid, mis mõjutavad projekti tegevusi ja tule...
Projekti riskid <ul><li>Sündmus, mis toimudes võib ohustada projekti edukat läbiviimist </li></ul><ul><li>Riskid on teadvu...
Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Mõtle ja sõnasta:  </li></ul><ul><ul><li>mis võib valesti minna </li></ul><...
Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Riskidele reageerimine : </li></ul><ul><ul><li>muuda projekti eesmärke </li>...
Riskide hindamine ja maandamine <ul><li>Risk on asjaolu, mis võib takistada projekti tegevuste tegemist, tulemuste ja/ ...
Riskide maandamine <ul><li>Riskide maandamine : </li></ul><ul><ul><li>riskide mujale suunamine </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Plaanimise eeldused <ul><li>Ülesannete plaanimine </li></ul><ul><li>Personali plaanimine </li></ul><ul><li>Tähtaegade plaa...
Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks
Gantt’i graafik: töö algusaeg, lõpp, kestvus, selle täitmiseks vajaminev ressurss ja tegevuste omavaheline sõltuvus
 
Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>PERT  Program Evaluation and Review Technique - programmi hindam...
PERT
Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>CPM Critical Path Method - Kriitilise tee meetod </li></ul><ul>...
CPM
 
Abivahendid ja metoodikad <ul><li>WBS – Work Breakdown Structure – tegevuste puu </li></ul><ul><ul><li>selle abil defin...
WBS
Riskide hindamine <ul><li>Riskide mõju </li></ul><ul><ul><li>Mõju all mõistetakse kahju, mida võib põhjustada konkreetse r...
Riskide hindamine Risk Mõju A Tõenäosus B Kontrolli-meede C Riski-tegur A*B*C Maandamis-tegevus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
Riskide hindamine Riski aste Riskiteguri skoor Olulisuse määratlus Madal risk 1-10 punkti probleemid, mis vajavad aeg-ajal...
Projekti eelarve <ul><li>Eelarve koostamise põhikriteeriumid: </li></ul><ul><ul><li>Kulu eesmärk peab olema selgelt seotu...
Eelarvestamise põhimõtted <ul><li>Tegevuspõhine eelarvestamine </li></ul><ul><ul><li>Head ja vead </li></ul></ul><ul><li>K...
Projektide kululiigid <ul><li>Personalikulud </li></ul><ul><li>Materjalikulud </li></ul><ul><li>Kapitalikulud </li></ul><u...
Kulude plaanimise meetodid <ul><li>Ümberarvutamine </li></ul><ul><li>Võrdlemine </li></ul><ul><li>Hinnang </li></ul><ul><l...
Kontrolli ja aruandluse plaanimine <ul><li>Sisene kontroll </li></ul><ul><li>Väline kontroll </li></ul><ul><ul><li>Ajakava...
Kavand <ul><li>Lühikokkuvõte </li></ul><ul><li>Taust – probleem </li></ul><ul><li>Eesmärk – Ülesanded – tegevused </li></u...
 
Edukas projekt <ul><li>Konkreetsed, mõõdetavad ja tegelikele vajdustele vastavad eesmärgid </li></ul><ul><li>Realistlik te...
 
Projektijuhtimise meetodi eelised <ul><li>Paindlikkus ja dünaamilisus </li></ul><ul><li>Lihtne organisatsioon ja täpne vas...
Projekt – organisatsioon organisatsioonis <ul><li>Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi </li></u...
Projekti osalejad <ul><li>Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad </li></ul><ul><li>Projektijuht </li></ul><ul>...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Projektijuhtimise konspekt II

4 699 vues

Publié le

Publié dans : Business, Technologie
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Projektijuhtimise konspekt II

 1. 1. PROJEKTIJUHTIMISE KURSUS Läbiviija: Jana Pavlenkova
 2. 2. Idee = tegema panev jõud <ul><li>Läbimõeldud </li></ul><ul><li>Uudne </li></ul><ul><li>Aktuaalne </li></ul><ul><li>Vajalik </li></ul><ul><li>Jätkusuutlik </li></ul><ul><li>Perspektiivne </li></ul><ul><li>Koostööle kaasav </li></ul><ul><li>Fondi prioriteetidele vastav </li></ul>Idee peab olema kooskõlas organisatsiooni arengudokumentidega ning põhikirjas märgitud tegevustega
 3. 3. Projekti kavandamine I <ul><li>KAVAND versus TAOTLUS </li></ul><ul><li>Eesmärk, detailsus, rahastamiskindlus </li></ul><ul><li>Kavand on idee, tegevused ja tulemused </li></ul><ul><li>Taotlus on suunatud kindalale rahastajale vastavalt rahastaja reeglitele </li></ul>
 4. 4. Projekti kavandamine II <ul><li>Olukorra analüüs ja kaardistamine </li></ul><ul><li>Probleemi(de) analüüs ja probleemipuu </li></ul><ul><li>Eesmärkide püstitamine </li></ul><ul><li>Alternatiivsete lahendusvariantide väljatöötamine </li></ul><ul><li>Lahenduste teostatavuse hindamine </li></ul><ul><li>Projekti planeerimine või otsus mittekäivitamiseks </li></ul>
 5. 5. Olukorra analüüs <ul><li>Hetkeolukorra kaardistamine </li></ul><ul><li>Sihtgrupi määramine </li></ul><ul><li>Poliitilised suunad, arengustrateegia / prioriteedid </li></ul><ul><li>Ohud ja riskid </li></ul><ul><li>Projekt osutub edukaks vaid siis, kui kõik sihtgrupid nõustuvad olukorramääratlusega, mille muutmist ühiselt soovitakse </li></ul>
 6. 6. Alternatiivid <ul><li>Alternatiivide väljatöötamisel on abiks: sekundaarsed allikad, eksperdid, probleemide lahendamis- ja loovustehnika, intuitsioon. </li></ul><ul><li>Lahendusteede otsingul kasulikud loovustehnikad on: ajurünnak, 635 meetod, CNB meetod, Delphi meetod, sünergia </li></ul>
 7. 7. Probleemid ... KESKNE PROBLEEM PÕHJUSED TAGAJÄRJED
 8. 8. Eesmärk = Sihtmärk <ul><li>Eesmärk ei ole kunagi tegevus </li></ul><ul><li>Üldised ja otsesed eesmärgid </li></ul><ul><li>S petsiifilised </li></ul><ul><li>M õõdetavad </li></ul><ul><li>A ktsepteeritud </li></ul><ul><li>R ealitslikud </li></ul><ul><li>T äpsed </li></ul>
 9. 9. Eesmärgid ja nende analüüs on probleemide analüüsi peegelpildiks EESMÄRK TEGEVUS TU L EMUS
 10. 10. Eesmärkide funktsioonid <ul><li>Nõudefunktsioon </li></ul><ul><li>Juhtimisfunktsioon </li></ul><ul><li>Hindamisfunktsioon </li></ul><ul><li>Koordineerimisfunktsioon </li></ul><ul><li>Motiveerimisfunktsioon </li></ul>
 11. 11. Tasuvuse analüüs – Vertikaalne loogika Kirjeldus Saavutus indikaator Kontroll Eeldused / riskid Üldine eesmärk Otsene eesmärk Väljundid Tegevused Sisendid
 12. 12. Tasuvuse analüüs – Horisontaalne loogika <ul><li>Saavutusindikaatorid </li></ul><ul><li>Ajaliselt </li></ul><ul><li>Kvantitatiivselt </li></ul><ul><li>Rahaliselt </li></ul><ul><li>Kvalitatiivselt </li></ul><ul><li>Sihtgruppide lõikes </li></ul><ul><li>Asukoha suhtes </li></ul><ul><li>Kontrolli meetod on kirjeldus kes, millal ja kauidas saavutamise indikatoreid kontrollib </li></ul>
 13. 13. Teostavuse hinnang <ul><li>Tehnika – projekti tehniline realiseeritavus; </li></ul><ul><li>Keskkond – projekti käigus tehtavate tööde ja pärast projekti valmimist rakendatava süsteemimõju keskkonnale, projekti lõpptulemuse vastavus keskkonnakaitsenormatiividele jms; </li></ul><ul><li>Majandus – projekti majanduslik hinna n g </li></ul>
 14. 14. Eeldused ja riskid <ul><li>Eeldused on väljaspool projekti mõjuala olevad tegurid, mis mõjutavad projekti tegevusi ja tulemuslikkust positiivses suunas </li></ul><ul><li>Riskid on negatiivselt väljendatud eeldused, st asjaolud, mis võivad takistada projekti edukat elluviimist </li></ul>
 15. 15. Projekti riskid <ul><li>Sündmus, mis toimudes võib ohustada projekti edukat läbiviimist </li></ul><ul><li>Riskid on teadvustatud ja teadvustamata – projekti eduka kulgemise huvides on, et enamik riske oleks projekti läbiviijate poolt teadvustatud. </li></ul>
 16. 16. Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Mõtle ja sõnasta: </li></ul><ul><ul><li>mis võib valesti minna </li></ul></ul><ul><ul><li>seosed nähtuste vahel </li></ul></ul><ul><ul><li>uudsus </li></ul></ul><ul><ul><li>mõõdetavus/nähtamatus </li></ul></ul><ul><ul><li>muutlikkus; </li></ul></ul><ul><li>Mõtle, millised võiksid olla riskiallikad </li></ul><ul><li>Riskide klassifikatsioon </li></ul>
 17. 17. Eeltingimuste ja riskide määratlemine <ul><li>Riskidele reageerimine : </li></ul><ul><ul><li>muuda projekti eesmärke </li></ul></ul><ul><ul><li>kasuta alternatiivseid tehnoloogiaid </li></ul></ul><ul><ul><li>kasuta teistsuguseid juhtimisviise </li></ul></ul><ul><ul><li>tugevda juhtimist </li></ul></ul><ul><ul><li>vähenda sisemisi sõltuvusi </li></ul></ul><ul><ul><li>suurenda käsutuses olevat ressurssi </li></ul></ul><ul><ul><li>suurenda paindlikkust </li></ul></ul><ul><li>Riskide maandamine : </li></ul><ul><ul><li>riskide mujale suunamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide edasilükkamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vähendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskidega leppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vältimine </li></ul></ul>
 18. 18. Riskide hindamine ja maandamine <ul><li>Risk on asjaolu, mis võib takistada projekti tegevuste tegemist, tulemuste ja/ või eesmärkide saavutamist </li></ul><ul><li>Eeldus on asjaolu, mis soodustab või teeb võimalikuks tegevuste elluviimise, tulemuste ja/või eesmärkide saavutamise </li></ul>
 19. 19. Riskide maandamine <ul><li>Riskide maandamine : </li></ul><ul><ul><li>riskide mujale suunamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide edasilükkamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vähendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskidega leppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>riskide vältimine </li></ul></ul><ul><li>Arvestama peab : </li></ul><ul><ul><li>hind; </li></ul></ul><ul><ul><li>keerukus; </li></ul></ul><ul><ul><li>otstarbekus </li></ul></ul>
 20. 20. Plaanimise eeldused <ul><li>Ülesannete plaanimine </li></ul><ul><li>Personali plaanimine </li></ul><ul><li>Tähtaegade plaanimine </li></ul><ul><li>Vahendite plaanimine </li></ul><ul><li>Kulude plaanimine </li></ul><ul><li>Kvaliteedi plaanimine </li></ul><ul><li>Kontrolli ja aruandluse plaanimine </li></ul>
 21. 21. Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks
 22. 22. Gantt’i graafik: töö algusaeg, lõpp, kestvus, selle täitmiseks vajaminev ressurss ja tegevuste omavaheline sõltuvus
 23. 24. Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>PERT Program Evaluation and Review Technique - programmi hindamise ja jälgimise tehnika, </li></ul><ul><ul><li>mille abil saab analüüsida tegevusi, mida on vaja kogu projekti tulemuste saavutamiseks, tegvustele kuluvat (minimaalset) aega ja tegevuste omavahelist sõltuvust. </li></ul></ul>
 24. 25. PERT
 25. 26. Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks <ul><li>CPM Critical Path Method - Kriitilise tee meetod </li></ul><ul><ul><li>loob pildi kolmest omavahel seotud jaotusest: (1) kõik tegvused, mida on vaja projekti elluviimiseks (2) nende ajaline kestvus, mis on vajalik iga tegvuse elluviimiseks ning (3) tegvuste omavahelised sõltuvused </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvutamine: oodatav kestvus = (lühim kestvus + 4 x tõenäoliseim kestvus + pikim kestvus)/6 </li></ul></ul>
 26. 27. CPM
 27. 29. Abivahendid ja metoodikad <ul><li>WBS – Work Breakdown Structure – tegevuste puu </li></ul><ul><ul><li>selle abil defineeritakse projekti koguulatus ja hierarhia. I ja II hierarhia tase kirjeldavad väljundeid ning järgmised tasemed juba tegvusi ning alategvusi ja vajdusel ka alategvuste alategevusi. </li></ul></ul><ul><ul><li>kehtib 100% reegel, mis ütleb, et WBS sisaldab 100% kõiki saadusi, nii sisemisi, välimisi, vahetulemusi – mis saadakse tegevuste elluviimise tulemusena </li></ul></ul>
 28. 30. WBS
 29. 31. Riskide hindamine <ul><li>Riskide mõju </li></ul><ul><ul><li>Mõju all mõistetakse kahju, mida võib põhjustada konkreetse riski avaldumine; </li></ul></ul><ul><li>Riskide esinemise tõenäosus </li></ul><ul><ul><li>Tõenäosuse all mõistetaks seda, millise sagedusega võib konkreetne risk avalduda; </li></ul></ul><ul><li>Olemasolevad kontrollmeetmed </li></ul><ul><ul><li>Kontrollimeede on igasugune juba algatatud või olemasolev tegevus, mis on mõeldud riskide mõju ja tõenäosuse vähendamiseks </li></ul></ul>
 30. 32. Riskide hindamine Risk Mõju A Tõenäosus B Kontrolli-meede C Riski-tegur A*B*C Maandamis-tegevus 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
 31. 33. Riskide hindamine Riski aste Riskiteguri skoor Olulisuse määratlus Madal risk 1-10 punkti probleemid, mis vajavad aeg-ajalt ülevaatamist. Keskmine risk 11-24 punkti probleemid, mis vajavad pidevat jälgimist. Kõrge risk < 25 punkti probleemid, mis vajavad kohest sekkumist.
 32. 34. Projekti eelarve <ul><li>Eelarve koostamise põhikriteeriumid: </li></ul><ul><ul><li>Kulu eesmärk peab olema selgelt seotud projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisega; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulu toimumise aeg – oleneb rahastaja reeglitest, enamasti toetatakse kulusid, mida tehakse projekti rakendamise ajal; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kululiik – vastavalt eelarve vormis antud kululiikidele; </li></ul></ul><ul><li>NB! Sellest jaotusest tuleb kinni pidada ka projekti rakendamisel </li></ul>
 33. 35. Eelarvestamise põhimõtted <ul><li>Tegevuspõhine eelarvestamine </li></ul><ul><ul><li>Head ja vead </li></ul></ul><ul><li>Kulupõhine eelarvestamine </li></ul><ul><ul><li>Head ja vead </li></ul></ul>
 34. 36. Projektide kululiigid <ul><li>Personalikulud </li></ul><ul><li>Materjalikulud </li></ul><ul><li>Kapitalikulud </li></ul><ul><li>Võõrkulud </li></ul>
 35. 37. Kulude plaanimise meetodid <ul><li>Ümberarvutamine </li></ul><ul><li>Võrdlemine </li></ul><ul><li>Hinnang </li></ul><ul><li>Pakkumiste kogumine </li></ul><ul><li>Erinevad kombinatsioonid </li></ul>
 36. 38. Kontrolli ja aruandluse plaanimine <ul><li>Sisene kontroll </li></ul><ul><li>Väline kontroll </li></ul><ul><ul><li>Ajakavast kinnipidamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Eelarvest kinnipidamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupiliikmete rakendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vahendite kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesmärgi saavutamine </li></ul></ul>
 37. 39. Kavand <ul><li>Lühikokkuvõte </li></ul><ul><li>Taust – probleem </li></ul><ul><li>Eesmärk – Ülesanded – tegevused </li></ul><ul><li>Tulemus – mis muutus (lahendatud probleem) </li></ul><ul><li>Maksumus </li></ul>
 38. 41. Edukas projekt <ul><li>Konkreetsed, mõõdetavad ja tegelikele vajdustele vastavad eesmärgid </li></ul><ul><li>Realistlik tegevusplaan ja täpselt määratletud vastutus </li></ul><ul><li>Realistlik eelarve </li></ul><ul><li>Pidev ja efektiivne kommunikatsioon </li></ul><ul><li>Soodne väliskeskkond, sellest tulenevate riskide ennetav analüüs </li></ul>
 39. 43. Projektijuhtimise meetodi eelised <ul><li>Paindlikkus ja dünaamilisus </li></ul><ul><li>Lihtne organisatsioon ja täpne vastutus </li></ul><ul><li>Olemasoleva loomingulise potentsiaali parem rakendamine </li></ul><ul><li>Õpisüsteemide loomine </li></ul><ul><li>Kõikide huvide kaitstus </li></ul><ul><li>Kiired ja selged otsused </li></ul><ul><li>Aja kokkuhoid ja seostatud </li></ul><ul><li>Parem tööõhkkond </li></ul><ul><li>Aja kokkuhoid ja seostatus </li></ul><ul><li>Parem infovahetus </li></ul><ul><li>Uued edukuse kriteeriumid </li></ul>
 40. 44. Projekt – organisatsioon organisatsioonis <ul><li>Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse süsteemi </li></ul><ul><li>Struktuur – näitab seda, kuidas inimesed organisatsioonis grupeeruvad </li></ul><ul><li>Tehnoloogia – loob füüsilised ja majanduslikud eeldused organisatsiooni seisvate ülesannete täitmiseks </li></ul><ul><li>Strateegia – on pikaajaliste eesmärkide ja nende saavutamise põhiteede omavahel seostatud ja üheks tervikuks sulatud kogum </li></ul>
 41. 45. Projekti osalejad <ul><li>Igas projektis on kaasatud järgmised võtmeosalejad </li></ul><ul><li>Projektijuht </li></ul><ul><li>Sihtgrupp ehk tarbija </li></ul><ul><li>Projekti teostaja </li></ul><ul><li>Rahastaja </li></ul>

×