Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kssr dalam p islam

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kssr dalam p islam
Kssr dalam p islam
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Kssr dalam p islam (20)

Kssr dalam p islam

 1. 1. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM Sektor Pendidikan Islam Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Transformasi Kurikulum Mengapa? •kurikulum sentiasa relevan untuk cabaran semasa dan masa depan. • kepadatan jadual waktu. •keperluan melihat semula kurikulum persekolahan sedia ada. Punca kuasa JKP Bil. 1/2008 pada 4 Ogos 2008 – Kelulusan konsep JKP Bil. 1/2009 pada 21 April 2009 – Kelulusan skop KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2
 3. 3. Mata Pelajaran PI Adalah Mp Teras Kepada Murid Islam Yang Wajib Diajar Di Institusi Pendidikan Yang Mempunyai Sekurang-kurangnya 5 Orang Murid Islam. MP Ini Diajar Oleh GPI Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Negeri. 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 4. 4. Mata Pelajar an Sekolah Rendah Tahap I BIL MATA PELAJARAN MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 360 300 300 2 Bahasa Inggeris 330 150 150 3 Bahasa Cina 4 Bahasa Tamil 360 360 Pendidikan Islam 180 120 120 Pendidikan Moral 180 120 120 6 Pendidikan Jasmani 60 60 60 7 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 8 Matematik 180 180 180 Dunia Seni Visual 60 60 60 Dunia Muzik 30 30 30 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60 5 MODUL TERAS TEMA 9 MODUL ELEKTIF 10 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban/B. Semai* Perhimpunan Jumlah 90 30 30 30 1380 1380 1380 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 5. 5.  Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah Adalah Untuk Menghasilkan Insan Yang Berilmu, Beriman, Beramal Soleh Dan Berakhlak Mulia Dengan Menjadikan Al-quran Dan Al-sunnah Sebagai Panduan Dalam Kehidupan Seharian Supaya Menjadi Hamba Allah Yang Berjaya Di Dunia Dan Di Akhirat. 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 6. 6. membaca al-Quran dengan betul,fasih dan bertajwid;  menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;  memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;  mengamalkan pembacaan al-Quran dalam kehidupan;  Memahami pengertian hadis secara umum serta menghayati pengajarannya.  memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan;  6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 7. 7. mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam;  memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai asas perkembangan tamadun manusia;  mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan  membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.  7 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 8. 8. • Pendidikan asas ulum syariah. • Mengambil kira tahap perkembangan dan kemampuan murid • Menjelmakan kesepaduan ilmu aqli dan naqli. • Merangkumi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. • Menekankan pembentukan dan pembangunan insan mulia yang berkeupayaan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. • Penulisan bahan kurikulum Pendikan Islam menggunakan tulisan jawi. 8 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 9. 9.  Bidang al Quran  Bidang Hadis  Bidang Akidah  Bidang Ibadah  Bidang Sirah  Bidang Adab  Bidang Jawi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 10. 10. AGIHAN MASA DALAM KSSR PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11.  PERTUKARAN DARI SUKATAN PELAJARAN KEPADA KURIKULUM STANDARD  TERDAPAT STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN  PENAMBAHAN BIDANG HADIS MULAI TAHUN TIGA HINGGA TAHUN ENAM  PENGENALAN ISTILAH-ISTILAH BAHASA ARAB DALAM PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 12. 12.  TIADA ARAS  TIADA HSP  PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM SEMUA DOKUMEN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 13. 13.  TULISAN JAWI DIGUNAKAN DALAM SEMUA DOKUMEN KURIKULUM  PENILAIAN MURID BERDASARKAN PAFA MASIH BERJALAN SEPERTI BIASA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 14. 14.  Khatam Iqrak (rujuk buku panduan pelaksanaan program j-QAF tahun satu).  JAWI – pemulihan jawi dan sukatan jawi yang baru selari dengan transformasi P.Islam.  Dalam bidang al Quran pelaksanaan Model Tasmik bagi Program j-QAF dilaksanakan di luar jadual waktu rasmi persekolahan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 15. 15.  MENGGUNAKAN CARA PENULISAN MODUL KREATIVITI  PEMBELAJARAN SECARA MODULAR  EMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 16. 16.  16 Kurikulum transformasi menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan P&P yang memberi lebih penekanan kepada hands-on learning seperti inkuiri penemuan, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran masteri dan pembelajaran luar bilik darjah. Pendekatan yang digunakan mesti menyediakan peluang pembelajaran murid yang tidak terhad, menyeronokkan serta mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 17. 17. 1. 2. 3. 4. 5. Standard kandungan Standard pembelajaran Objektif: pada akhir P&P murid dapat…. Cara mencapai objektif/aktiviti/kaedah pedagogi/pendekatan/teknik Impak/refleksi Hari Perkara Catatan Isnin 1 arif 7.30-8.00 pg -Standard kandungan: -Standard Pembelajaran: -Objektif (pada akhir p&p murid dapat): -Kaedah /teknik/pendekatan/aktiviti: -Impak: -Elemen Merentas Kurikulum (Kreativiti/keusahawanan/TMK) -Nilai murni -KBKK -BBM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 18. 18.  PERUBAHAN YANG BERLAKU DALAM KURIKULUM KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 19. 19. BAHAN SECARA ON LINE: BPK     Buku Rancangan P.Islam dan j-QAF tahun 1 Buku panduan pelaksanaan progran j-QAF tahun 1 Contoh modul kaedah kreativiti P&P Dokumen Standard Standard kandungan Standard pembelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 20. 20.  MULAI BULAN OKT 2010.  PELAKSANA: BPG.  MAKLUMAT: BPG KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 21. 21. Pentaksir an • Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik • Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 22. 22.  22 Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum, bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibuat dengan merujuk kepada sumber rujukan yang muktabar. Segala fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan kepada kefahaman Islam yang betul sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Bagi menyelaras kefahaman dan amalan murid, segala bahan sokongan dan proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dibina dan dilaksanakan berdasarkan fahaman Ahli Sunnah wa al Jamaah dan pendapat yang muktabar daripada Mazhab Shafie serta keputusan-keputusan yang diterima pakai daripada pihak berkuasa dalam urusan agama di Malaysia. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 23. 23. Kesimpulan  Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam di sekolah rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan cabaran abad ke-21  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk pembuat dasar, pelaksana, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 24. 24. Sekian terima kasih KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

×