Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Satir kategorije - Jelena Kantar Kostić

 • Soyez le premier à commenter

Satir kategorije - Jelena Kantar Kostić

 1. 1. NLP Centar Jelena Kantar KostićBeograd, Oktobar 2012. Master Business Practitioner
 2. 2. Mi živimo u civilizovanom svetuHobs, Lok, Ruso, Monteskje...
 3. 3.  Posle godina slušanja interakcije medju ljudima Virdžinija je postala svesna izvesnih, univerzalnih obrazaca po kojima ljudi komuniciraju. Neprestano je primećivala četiri načina pomoću kojih su ljudi izlazili na kraj sa negativnim rezultatima stresa. Svaki od obrazaca koje je nazvala Moljenje, Krivljenje, Super racionalno i Odvlačenje pažnje, pojavljivali su se kada je čovek reagovao na stres, a u isto vreme osećao da je njegovo samopoštovanje smanjeno. Sam stres po sebi nije razlog da se upadne u zamku uloga. Osećaj stresa može da bude bolan ili iritantan, ali samo kada u stresu napadamo sopstvenu vrednost, počinjemo da se ponašamo po ovim kategorijama.
 4. 4. Virdžinija je smatrala da su ljudi vrlo logi čni u na činuna koji funkcionišu. Prate svoja uverenja. Uverenjaodredjuju ono što vide. Percepcija je vodi č za ono štorade. Osećanja su posledice prošlih iskustava koja suvrlo rigidna. Onda samo počnu da ponavljaju stvari.Tako dolazimo do zaključka da su naša osećanja onošto nama upravlja. Osećanja su, međutim, samoposledica.Zato je ohrabrivala ljude da se otvore smatraju ći da seceo potencijal za promenu već nalazi u samoj osobikoja za tim treba da posegne. Ako ljudi usvajaju noveideje, nova iskustva, ali ih stavljaju u staru strukturu,rezultat koji će dobijati biće isti kao i pre.Radila je sa ljudima na način da najpre osmisle onošto žele da dobiju, a zatim da grade novu strukturu zato. Njen legat, kroz NLP živi i razvija se.
 5. 5. Unutrašnji monolog: Ja nisam bitna i nisam vredna ljubavi. Uvek bi trebalo da budem dobra prema drugima. Nikad ne bi trebalo nikoga da razbesnim. Ne bi trebalo da se namećem drugome. Sve je moja greška. Glas: Piskav, molećiv i tanak, zato što nemate dovoljno vazduha da proizvedete pun i bogat glas. Govorićete DA svemu, bez obzira šta osećali ili mislili. Reč i Efekti PonašanjeSve je moja greška. Moljenje I suviše „dobro ponašanje“Ja sam ništa bez tebe. Bespomoćan sam Kukanje i preklinjanjeTu sam da te učinim srećnom. Slab položaj tela Izvinjavanje, opravdavanje, odustajanje Unutrašnja iskustva Psihološki efekti Fiziološki efektiOsećam se kao ništa. Neurotičan Problemi digestivnog traktaBeskorisna sam. Depresivan Mučnina Suicidalan Dijabetes Migrene, Zatvor
 6. 6. Unutrašnji monolog: Ja sam usamljen. Neuspešan sam. Malo vredim. Niko me ne poštuje. Glas: Grub, zategnut, glasan, tiranski, često visok. Govorićete NE svemu bez obzira šta mislili ili osećali. Reč i Efekti PonašanjeNeslaganje Ja sam glavni. NapadanjeTi nikada ne radiš ništa dobro. Dominantni položaj tela OsudjivanjeŠta je sa tobom? Ukočenost NeslaganjeSve je tvoja greška. Traženje greške Unutrašnje iskustvo Psihič ki efekti Fiziološki efektiIzolacija Paranoidnost Napetost u mišićimaJa sam usamljen i neuspešan. Delikvencija Problemi sa ledjima Ubistvo Visok krvni pritisak Artritis Zatvor i Astma
 7. 7. Unutrašnji monolog: Ne smem da pogrešim. Moram uvek da dokažem da sam u pravu. Nesiguran sam. Kaži prave reči, ne pokaži osećanja. Glas: Monoton, hladan, odmeren i dosadan. Reč i Efekti PonašanjeEkstremna objektivnost Rigidan, Distanciran AutoritativnoPažnja na pravila i „prave stvari“ Mora se biti hladan, smiren i RigidnoApstraktne reči i duga objašnjenja sabran, ma šta koštalo. PrincipjelnoMoram biti pametan Ako postoji, superioran Manipulativno položaj tela Racionalno Unutrašnji oseć aj Psihološki efekti Fizološki efektiOsećam se ranjivo i izolovano . Opsesivno-kompulzivan Bolesti vezane za žlezdeNe mogu da pokažem ni jedno Sociopata Rakosećanje. Katatoničan Mononukleoza Srčani udar Bol u ledjima
 8. 8. Unutrašnji monolog: Nikog nije briga za mene. Za mene nigde nema mesta. Ja sam nebitna. Glas: Melodičan, često nije u skladu sa rečima, ide gore dole bez razloga jer ne možete da se usresedite. Reč i Efekti PonašanjeNemaju smisla Konfuznost Smeta drugimaNije u vezi sa temom Nisam stvarno ovde NeprikladnoKonstantno menja temu Stalno se pomera Hiperaktivno Pozicija tela pod uglom i stalno se Uznemirujuće prekidanje pomera Unutrašnji oseć aj Psihološki efekti Fiziološki efektiNikog nije briga. Zbunjen Centralni nervni sistemZa mene nema mesta. Neprikladan DijabetesVan ravnoteže Psihotičan MigrenaPrekida da bi bio prime ćen Stomačni problemi
 9. 9. Ravnatelj nije uloga, to je komunikacijski odgovor ukome svi delovi poruke idu u istom pravcu, glas i re čiusklađeni su sa facijalnom ekspresijom i položajem tela.Odnosi su lagodni, slobodni i pošteni i ljudi ose ćajumalo pretnji svome samopoštovanju.Ovaj odgovor odstranjuje svaku potrebu za moljenjem,krivljenjem, povlačenjem u super racionalno ili položaju kome se neprestano krećemo. Zato jedino on imamogućnost da zaleči sukobe i tim se odgovorompronalazi izlaz iz ćorsokaka i grade mostovi medjuljudima.
 10. 10. Kada poravnavamo, mi znamo da se izvinimo kadasmatramo da smo uradili nešto što nije trebalo. Mi seizvinjavamo za neki čin, a ne za svoje postojanje.Slično tome, možemo da kritikujemo i procenjujemoneki čin, ne kriveći osobu. Uz to ide i sposobnost daponudimo neka nova rešenja.Ponekad, govorićemo o intelektualnim stvarima,držaćemo predavanja, objašnjavati, davati uputstva uslučajevima kada je tačno značenje reči neophodno.Kada ovo radimo, mi ćemo još uvek pokazivati istaosećanja i slobodno se kretati dok objašnjavamo.Pri tom, nekada ćemo želeti da promenimo temu. Uovom odgovoru možemo da kažemo šta želimo daradimo, umesto da skačemo sa mesta na mesto.
 11. 11. Proces promene uključuje sledeće intervencije. Tražimonove slike mogućnosti izbora da bi proširili našupercepciju i stare percepcije stavljamo u novi okvir.Tražimo svest o tome kako se percepcije povezuju saonim što smo naučili u prošlosti i kako stari obrasciutiču na našu sadašnju percepciju.Na ovaj način mi odvajamo našu sadašnjost odprošlosti i pomažemo sebi da donesemo unutrašnjuodluku da rizikujemo i da vidimo sebe u novom svetluodgovornosti.Sama po sebi promena nije ni dobra ni loša, ona nasvodi ka nečemu što je, bilo konstruktivno, bilonegativno za nas. Ako nas vodi ka ve ćoj harmoniji,većoj slobodi izbora i većoj odgovornosti za našeunutrašnje procese i ponašanje, onda promena stvarasrećnije ljude. I to je NLP.
 12. 12. 50-godišnja praksa Virdžiniji je pomogla da formira neke zaključke otome šta možemo da očekujemo kada sretnemo novu grupu ljudi50% ljudi rećiće DA, bez obzira šta mislili ili ose ćali (oni koji mole)30% ljudi rećiće NE, bez obzira šta misle ili ose ćaju (oni koji optu žuju)15% neće reći NI DA NI NE, neće vam dati nikakvu naznaku o tome štaosećaju (Super racionalni)0.5% će se ponašati kao da NI DA NI NE NITI BILO KOJI DRUGI ODGOVORNE POSTOJI (oni koji odvlače pažnju)To nam ostavlja samo 4.5% onih koji su pravi i koji zaista govore ono štoosećaju.
 13. 13. 1. Mogao bih da napravim grešku. 1. Sigurno ću napraviti grešku ukoliko preduzmem nešto, naročito nešto novo.2. Nekome bi moglo da se ne dopadne. 2. Mogu da budem siguran da se nekom neće dopasti ovo što ja radim. Ne vole svi sve stvari.3. Mogao bih da se namećem drugim 3. Naravno, svaki put kada govorim i ljudima. prekidam u prisustvu druge osobe ja se namećem.4. Misliće da ništa ne vredim. 4. Možda će ona misliti da ništa ne vredim? Mogu li to da preživim? Možda povremeno i nisam takav frajer.5. Ljudi će misliti da nisam savršen. 5. Ako mislim o sebi kao o nekom ko ima potrebu da bude savršen velika je verovatnoća da ću uvek biti u mogućnosti da nadjem nesavršenosti.6. Mogla bi da ode. 6. Neka ide, možda i treba da ide. U ostalom - preživeću. ( I will survive, yeah, yeah, yeah).

×