Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kamu 4-sonuçlar-081012

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kamu 4 4-sonuçlar-081012
Kamu 4 4-sonuçlar-081012
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Similaire à Kamu 4-sonuçlar-081012 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Kamu 4-sonuçlar-081012

 1. 1. EV-EKSENLİ ÇALIŞMA VE EV-EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR IV.KAMU POLİTİKALARI ATÖLYESİ SONUÇLARI ILO-Ankara, 8 Ekim 2012
 2. 2. Katılımcılar  24 ev-eksenli çalışan,  7 kuruluştan 14 kamu temsilcisi,  4 akademisyen ve bağımsız araştırmacı,  2 işçi konfederasyonu temsilcisi olmak üzere toplam 52 katılımcı
 3. 3. 1.OTURUM: BORÇLAR KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN DURUM 1) Tespitler: a) Yapılan sunum ve değerlendirmeler sonucu, BK’yla getirilen evde çalışma sözleşmesi, ev-eksenli çalışanlara uygulanabilir bir düzenlemedir. Ancak, ev-eksenli çalışanların büyük çoğunluğu işçidir ve İş Kanunu kapsamındadır. b) BK’ndaki düzenleme İş Kanunu’na göre de daha geri düzenlemeler getirmiştir. Çelişkili yaklaşımlar ve yıllık izin ve sağlık örneklerinde olduğu gibi, gerekliliği tartışmalı hükümler içermektedir.
 4. 4. c) Tanım ve kapsam maddelerinin gözden geçirilmesi ve ortaklaştırılması, standartlaştırılması gerekir… d) Asgari işçilik uygulaması, kayıtlarda evde çalışanların aranması, işverenlerin bilgilendirilmesi, denetim elemanlarının ve uzmanların farkındalıklarının güçlendirilmesi, kayıt ve prim ödeme süreçlerinin basitleştirilmesi gibi kapsamlı bir yaklaşım lazım…
 5. 5. 2. Yapılabilir çalışmalar için öneriler: a) Açılan dava sayısı çok az. Dava açma yoluyla konuya dikkat çekilebilir.  KEİG b) Aracıların/Taşeronların kapsama alınması, ev- eksenli çalışanların kayıtlı hale getirilmesinde olumlu gelişme sağlayacak bir gelişme olur.  İŞKUR c) İŞKUR, denetim elemanları, İl İstihdam ve Eğitim Kurulları gibi ilgili ve muhataplara farkındalık eğitimleri/desteği verilmesi d) İl İstihdam ve Eğitim Kurulları’nın kendi yetki alanlarında ev-eksenli çalışmayla ve çalışanlarla ilgili özel araştırmalar yapmaları  İŞKUR e) TÜİK’in HİA ham verilerinden elde edilebilecek daha geniş istatistik bilgi imkanı mevcuttur. Bu imkan değerlendirilmelidir.  TÜİK, Üniversiteler
 6. 6. e) Yeni çalışma türlerini anlamak, sorunlarını çözmek bir zorunluluk. Karşıyız demekle görünmezlik artırılıyor. Taraflardan kaynaklanan altyapı eksikleri yasal düzenleme çalışmalarına da yansıyor. 6111 sK örneği… İşçi sendikaları bu eksiklerini tamamlamalı, EEÇKÇG ve örgütleriyle çalışmalar yapmalı, araştırmalara girişmeli… f) İşçi konfederasyonlarının ev-eksenli çalışma da dahil olmak üzere esnek çalışmaya ilişkin sorunlarının çözümünde yasal düzenlemeler için görüş verirken ev-eksenli çalışanların görüşlerini de almaları; Bakanlığın ev-eksenli çalışanlar örgütlerinden de görüş alması için Konfederasyonların talepçi/destekçi olması  TÜRK-İŞ, DİSK, EEÇKÇG ve ev-eksenli çalışan örgütleri g) Çalışmalarda bütünün gözden kaçırılmaması için bir ortak izleme mekanizmasının oluşturulması (mesela 6111 sK’a madde konması engellenirken aynı düzenleme BK’nda yer alabiliyor…)  İşi Konfederasyonları, EEÇKÇG
 7. 7. h) ÇSGBaknı Sn.Çelik’e sunulmak üzere bir ön hazırlık yapılabilir. (bir çerçeve ve öneriler seti sunulursa olumlu girişimler gerçekleştirilebilir.) Oğuz Karadeniz i) Denetim elemanı sayısının artırılması  Talep j) Uygun denetim yöntemleri geliştirilerek, denetim sisteminin etkin ve çalışanları gerçekten koruyan bir sisteme kavuşturulması  Talep k) Pamukkale Ün.’nde sosyal güvenlik ve iş müfettişlerinin bir araya gelmesi… denetim elemanlarının farkındalıklarının artırılması için neler yapılabileceğinin belirlenmesi toplantısı…  EEÇKÇG+İş Müf.Der+Oğuz Karadeniz
 8. 8. 2.OTURUM: ÖRGÜTLENME Bilgi sunan kuruluşlar: Kooperatifler GM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kadının Statüsü GM Kalkınma Bakanlığı KOSGEB İŞKUR DİSK TÜRK-İŞ Akademisyenler ve bağımsız uzmanlar: Doğan Keskin, Mustafa Kemal Öke, Nagehan ….
 9. 9. Bu sunumlar sırasında getirilen öneriler:  177 sayılı Sözleşme’nin onaylanması ve çalışmalarda Sözleşme’deki yaklaşımın esas alınması (ev-eksenli çalışanlar örgütlenmesi bu açıdan kritik bir önem taşıyor..)  ILO-Türkiye Direktörlüğü ve ILO-Kooperatifler Bölüm Başkanlığı ve EEÇKÇG’nun ev-eksenli çalışanlarla ilgili kooperatifleşme üzerine bir çalışma yapması  17 Ekim’de açıklanacak Kooperatif Strateji Belgesi’nde yer alan çerçevede yapılacak çalışmalar için görüş ve önerilerimizin verilmesi, ilişki içinde olunması
 10. 10.  Ev-eksenli çalışanların iş ve gelir artışını sağlamak, aracılarla çalışmayı azaltmak, çalışmalarını sağlık ve güvenlik içinde gerçekleştirmelerine imkan yaratmak üzere, mevcut yasal düzenlemeleri dikkate alan ve uygun bir örgütlenme modelinin oluşturulması; bu çerçevede, kooperatifleşmenin bir iş alma ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışma olanağı olarak geliştirilmesine destek verilmesi  Kadın kooperatiflerinin SODES’ten yararlanmasına imkan sağlayacak düzenlemenin yapılması  Kalkınma Bakanlığı  İş Kanunu’nda kapsam genişletme yönünde bir çalışma yapılması  Esnek çalışma ve ev-eksenli çalışma tariflerinin netleşmesi, mevzuatta tanım bütünlüğünün ve aynılığının sağlanması  İlgili kesimlere ve çalışanlara farkındalık eğitimlerinin devam ettirilmesi
 11. 11.  Ev eksenli çalışma ve ev-eksenli çalışan kadınların ihtiyaçları ve sorunlarının gündemde kalması / tutulması; farkındalık artışı için EEÇKÇG ve örgütlü ev-eksenli çalışanların kurumlarla birebir muhatap olmaları, tanıtım yapmaları (sendikalarda uzman olarak çalışan kadınlar, özellikle işçi sendikalarına tanıtımda kadın dayanışması gösterebilirler.)  10.Plan Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu’na verilecek görüşleriniz…  Yıllık programlara konulan tedbirlerle ilgili çalışmaların izlenip bu çalışmalarla eklemlenme gereği  2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan Hanehalkı İşgücü Anketleri’nde görünürlük için öngörülen çalışmanın yapılması  TÜİK, KSGM  İŞKUR’da olduğu gibi, KOSGEB’de de, başka alanlarda da ev-eksenli çalışanların sayılarının belirlenmesi, görünürleştirilmesi
 12. 12.  Mayıs 2011’de çıkan Yönetmelik Değişikliği ile ev-eksenli çalışanların sendikalara üye olmalarına engel bir durum kalmamıştır. Bu nedenle TBMM’nde olan Sendikalar Kanunu değişiklikleri tasarıdaki gibi yasalaşırsa, ev- eksenli çalışanların sendikalarla ilişkisinde bir değişiklik olmayacaktır. Ama, sendikaların bu alana ilgi göstermesi ve üye yapmayı denemesi ihtiyacı devam etmektedir.  Ev-eksenli çalışan kadınların çalışmaları sürmekte olan kreş yardımından yararlanmak için başvurmaları, bu yolla kayıt altına alma sorununu gündeme getirmeleri ve çözüm bulunmasını talep etmeleri  İSAGÜ Kanunu’ndan hareketle Bakanlığa malzemelerle ilgili tespit başvuruları yapılması, iş kazalarıyla ilgili davalar açılması  görünürlük açısından da önemli  bu tür başvurularda ailenin/evin masuniyetine girmeden işin yapıldığı yerin incelenebilmesi gerekir. Aksi işin yapılmak istenmemesiyle alakalı bir olumsuzluk olur. (Riskli durumlarda işçinin işten geri durması önemli.)  kanunun incelikleri olduğundan bu konuda bir eğitim yapmakta yarar bulunmakta
 13. 13.  Bakım hizmetleri kadınların işgücüne katılımları açısından da önemli, bu alandaki talepler vurgulanmalı  sendikalar  Ev-eksenli çalışan kadınların başvurabileceği ve destek/bilgi alabilecekleri danışmanlık/destek birimleri (ÇSGB/Alo 170, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerine Kooperatiflerle ilgili danışmalar için başvurulabilir, Kooperatifler Genel Müdürlüğü’nde doğrudan başvurulabilir kişi: Erol bey)  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yerel düzeyde ev-eksenli çalışan kadınların danışabilecekleri ve bilgi alabilecekleri hizmet birimleri oluşturması  KSGM temsilcisi Bakanlığına önerecek
 14. 14.  Yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin, hemşehrilik bağlamında, ev-eksenli çalışanların ve aynı çatı altında yaşadıkları yakınlarının sağlıklı yaşaması ve çalışmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirerek, zararlı madde içeren malzemelerin kullanımını önlemesi, aracıları/taşeronları tespit, ücret tespitinde müdahale gibi hususlarda aktifleşmesi  talep  Kadınları girişimci yapmak için harcanmakta olan emek ve parasal kaynakların verimsizliği dikkate alınarak, bu kaynakların bir kısmının olsun ev-eksenli çalışma ve ev*-eksenli çalışanlara ayrılması/yönlendirilmesi

×