Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
GESTALT KURAMI
Yar.Doç.Dr. Nejla Akgül
Fritz Perls (1893'te Almanya'da doğdu,
1970'de ABD'de öldü) adlı pskiyatrist bu terapi
türünü oluşturmuştur. Uzun yıllar F...
1950’li yıllarda pek çok araştırmacı Gestalt
Psikolojisine katkıda bulunmuşlardır.
 Gestalt psikolojisinin kurucuları
We...
Gestalt Kuramı
20. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa ve Almanya’da
gelişen ve etkilerini günümüzde de sürdüren önemli
psikol...
Gestalt yaklaşımın kuramsal temelinde
psikoanalitik, varoluşçu ve gestalt
kuramlarının birleşimi vardır. Bu üç görüşün
be...
 Gestalt Kuramına göre, bütünü
anlamadan parçaları doğru anlamak
olanaksızdır.
 Çünkü "Bütün, kendini oluşturan
parçalar...
Gestaltçılar, organizmanın dışarıdan gelen duyumlara
kendisinden bir şeyler katarak, yaşantıyı yeniden
örgütlediğine inan...
ALGI VE DÜZEN
 Gestaltçılar algılama sürecinde gerçekleşen
düzenleme yeteneği üzerine
yoğunlaşmıştırlar
 Çevreden edindi...
Algısal Örgütlenme Yasaları
(Pragnanz Yasaları)
1.Şekil-Zemin(figür-fon) ilişkisi
2. Yakınlık Yasası
3. Benzerlık Yasası
4...
1.Şekil-Zemin İlişkisi:
Bütün algılamalarda bir şekil ve zemin ilişkisi vardır.
Şekil, bireyin dikkatinin odaklandığı şeyd...
2. Yakınlık Yasası
Birbirine yakın nesneler kümelendirilerek
algılanırlar. Organizma birbirine yakın olan
nesleri grupland...
3. Benzerlik Yasası
Renk, şekil, doku gibi birbirine benzeyen özellikler
birlikte algılanma özelliği gösterirler.
Örneğin ...
4. Tamamlama Yasası:Bir uyarıcının bütünü
görülmediği halde o uyarıcının bir bütün halinde
algılanmasıdır. İnsanlar yarım ...
5. Süreklilik Yasası
Algı alanında bulunan ve aynı yönde giden
birimler birbiriyle ilişkili görünme
eğilimindedirler. Bu e...
6.Basitlik Yasası
Organızma basit, simetrik, düzeli bir şekilde
organize edilmiş şekilleri daha kolay
algılamaktadır.
GESTALT KURAMININ ÖĞRENMEYE
İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARI
Gestalt yaklaşımına göre algılama zihinde
oluşan bir süreçtir. Çevred...
Yaşantı Bellek İzi
Gestalt yaklaşımına göre yaşam boyunca edinilen
yaşantılar iz sistemlerini oluştururlar. Geçmişte
oluş...
1. Bellek izini geriye getirme, hatırlama ile ilgili
güçlüklerdir. Ayrıca hatırlama için verilen ipucu orijinal
bilgiye ne...
İcgüdüsel (Kavrama Yoluyla, Sezgisel)
Öğrenme
 Ani kavrama yoluyla öğrenme de denilen
içgörü (insight) yoluyla öğrenmenin...
Üretici Düşünme
 Wertheimer bu kitabında iki tür problem çözmeden
bahsetmektedir.
 Bunlardan A türü çözümler, Gestalt il...
Gizil (Örtük) Farkına Varmadan Öğrenme
Gizil öğrenme istem dışı öğrenmedir. Tolman
tarafından ortaya konmuştur. Tolman evi...
Alan Kuramı ( Kurt Lewin)
 Sosyal Psikolojinin Kurucusu sayılan
Kurt L. diğer Gestaltçılardan farklı olarak
içinde Motiva...
Alan Kuramı
 Bu psikolojik gerçekler, insanın yaşam alanını
oluştururlar. Bu gerçeklerden bazıları insan
davranışları üze...
Gestalt Kuramının Eğitim Psikolojisine
Yansıması
 Gestalt yaklaşımında bireyler öncelikle bütünü
görürler Öğretmenlerin b...
 Gestalt psikologlarına göre algılarımız alandan
etkilendiği gibi hatırladığımız şeyler daha önce
algıladığımız şeylerden...
 Üretici öğrenmede bilindiği gibi içsel pekiştireç
daha önemlidir. Öğrencilerin kendi amaç ve
hedeflerini belirlemeleri s...
 Bilindiği gibi öğrenmede sadece fiziksel çevre
değil psikolojik çevrede önemlidir. Öğrenme
konuları öğrencilerin ihtiyaç...
Gestalt Yaklaşımında Kullanılan
Teknikler
Problemi;
1. Boş Sandalye
2. Daire Yapma
3. Yüzleştirme
4. Abartma
5. Yansıtmayı...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Gestalt yaklaşımı

2 543 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Gestalt yaklaşımı

 1. 1. GESTALT KURAMI Yar.Doç.Dr. Nejla Akgül
 2. 2. Fritz Perls (1893'te Almanya'da doğdu, 1970'de ABD'de öldü) adlı pskiyatrist bu terapi türünü oluşturmuştur. Uzun yıllar Freud'cu bir çözümleyici olan Perls, psikanalitik yöntemde önerdiği değişikliklerin pek dikkate alınmaması sonucu kendi ekolü olan Gestalt Yaklaşımını kurmuştur.
 3. 3. 1950’li yıllarda pek çok araştırmacı Gestalt Psikolojisine katkıda bulunmuşlardır.  Gestalt psikolojisinin kurucuları Wertheimer, Köhler ve Koffka’dır Bu üç bilim adamının her biri Gestalt psikolojisine önemli ve eşsiz katkılar getirmişlerdir.  Gestalt psikolojisine ilişkin ilk çalışmalar Almanya’da çıkmış daha sonra Amerika’daki kuramcıları da etkilemiştir
 4. 4. Gestalt Kuramı 20. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa ve Almanya’da gelişen ve etkilerini günümüzde de sürdüren önemli psikoloji akımlarından biridir. Gestalt Almanca bir sözcük olup “kendine özgü bir bütünlüğü olan form, şekil, örüntü, yapı” anlamına gelmektedir Yapısalcılığın, zihni öğelerine ayıran anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 5. 5. Gestalt yaklaşımın kuramsal temelinde psikoanalitik, varoluşçu ve gestalt kuramlarının birleşimi vardır. Bu üç görüşün belli temelleri ve yöntemleri, bir sentez sonucunda Gestalt terapiyi oluşturur Gestlat Kuramı, var oluşu; duygusal, düşünsel, bedensel ve Ruhsal boyutların bir bütünü olarak görür. Danışanlarda bu dört boyutun hepsi üzerinde farkındalık yaratmayı hedefler.
 6. 6.  Gestalt Kuramına göre, bütünü anlamadan parçaları doğru anlamak olanaksızdır.  Çünkü "Bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından farklı ve büyüktür. Hiçbir parça, bütünün içerdiği özelliklere sahip değildir.“ Pearls’a göre insan yaşamına bir bütün olarak başlamakta, ama büyürken, gelişirken geçirdiği rahatsız edici yaşantılar yüzünden bazı parçaları ile bağlantıları zayıflamakta ya da kopmaktadır. Gestalt Kuramının amacı bu parçalanmışlığı bütünlüğe dönüştürmektir.
 7. 7. Gestaltçılar, organizmanın dışarıdan gelen duyumlara kendisinden bir şeyler katarak, yaşantıyı yeniden örgütlediğine inanmaktadırlar. Gestaltçılara göre organizma sadece çevreden gelen uyarıcılara tepkide bulunmaz, çevreyle etkileşim içindedir Gestalt ekolü, algı ve bellek üzerine çalışmaları ile psikolojiye katkıda bulunmuştur. Bu ekol, psikolojide tümdengelim yöntemini kullanır.
 8. 8. ALGI VE DÜZEN  Gestaltçılar algılama sürecinde gerçekleşen düzenleme yeteneği üzerine yoğunlaşmıştırlar  Çevreden edindiğimiz duyular birbirinden kopuk ve ilişkisiz olmasına rahmen zihnimizde birim ve nitelikleri bütüncül olarak algılarız
 9. 9. Algısal Örgütlenme Yasaları (Pragnanz Yasaları) 1.Şekil-Zemin(figür-fon) ilişkisi 2. Yakınlık Yasası 3. Benzerlık Yasası 4. Tamamlama Yasası 5. Devamlılık (Sürekliik) Yasası 6. Basitlik Yasası
 10. 10. 1.Şekil-Zemin İlişkisi: Bütün algılamalarda bir şekil ve zemin ilişkisi vardır. Şekil, bireyin dikkatinin odaklandığı şeydir. Zemin ise şeklin gerisinde kalan dikkat edilmeyen şeydir. Şekil zeminden daha dikkat çekici özelliklere sahiptir. Bazı durumlarda şekil ile zemin yer değiştirebilir. Kuş sesi dinlerken trafik sesi arkada zemini oluşturur. Oturma odasının alışılagelmiş kokusu zemin, mutfaktan gelen soğan kokusu şekildir
 11. 11. 2. Yakınlık Yasası Birbirine yakın nesneler kümelendirilerek algılanırlar. Organizma birbirine yakın olan nesleri gruplandırarak algılama eğilimindedir
 12. 12. 3. Benzerlik Yasası Renk, şekil, doku gibi birbirine benzeyen özellikler birlikte algılanma özelliği gösterirler. Örneğin şekilde ki resim A’da benzer olan ağaçları öncelikle algılarsınız ya da resim B’de diğer ağaçları köknar ağaçları ile çevrili olarak algılarsınız.
 13. 13. 4. Tamamlama Yasası:Bir uyarıcının bütünü görülmediği halde o uyarıcının bir bütün halinde algılanmasıdır. İnsanlar yarım yamalak olan uyaranları tamamlama eğilimindedir. Bu eğilime Zeigarnik Etkisi adı verilir
 14. 14. 5. Süreklilik Yasası Algı alanında bulunan ve aynı yönde giden birimler birbiriyle ilişkili görünme eğilimindedirler. Bu eğilim süreklilik olarak isimlendirilir.
 15. 15. 6.Basitlik Yasası Organızma basit, simetrik, düzeli bir şekilde organize edilmiş şekilleri daha kolay algılamaktadır.
 16. 16. GESTALT KURAMININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARI Gestalt yaklaşımına göre algılama zihinde oluşan bir süreçtir. Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır ve bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyne ulaştığında duyum ile birlikte algılama meydana gelir. Gestalt psikologları yaşantı ve beyin etkileşimine ilişkin farklı ve birbirini bütünleyen teoriler geliştirmişlerdir.
 17. 17. Yaşantı Bellek İzi Gestalt yaklaşımına göre yaşam boyunca edinilen yaşantılar iz sistemlerini oluştururlar. Geçmişte oluşturulan iz sistemleri daha sonraki yaşantıları ve algılamaları da etkiler. Bellekte iz bırakan algılar anımsanır. Bu izler bellek izi olarak isimlendirilir. Sonraki benzer yaşantılar bellek izini tetikler ve onlarla birlikte yeni bir yaşantıya ve yeni bir bellek izine dönüşür. Dolayısıyla sonraki tüm yaşantılar bellekte var olan önceki tüm yaşantılarla anlam kazanır.
 18. 18. 1. Bellek izini geriye getirme, hatırlama ile ilgili güçlüklerdir. Ayrıca hatırlama için verilen ipucu orijinal bilgiye ne kadar benzerse hatırlama o kadar kolay olur. Gestalt psikologları unutmayı iki nedene bağlamaktadırlar. 2. Bellek izinin yeniden düzenleme sırasında, orijinal olayın kaybedilmesi, bozulmasıdır. Başlangıçtaki bellek izi yeniden düzenleme sırasında çok fazla değişirse özelliklerini kaybeder ve geriye getirmede kullanılan ipuçları ilişki kuracak örüntü bulamadığından hatırlama mümkün olmaz.
 19. 19. İcgüdüsel (Kavrama Yoluyla, Sezgisel) Öğrenme  Ani kavrama yoluyla öğrenme de denilen içgörü (insight) yoluyla öğrenmenin başta gelen savunucusu Wolfgang Köhler ’ dir. Köhler ’ in bu alandaki en meşhur deneylerinden bir tanesi tavuklar üzerinde odaklaşmıştır. (Örn2.: Maymun Deneyi)  Bu öğrenmede birey problemin çözümü için bütün yolları düşünür. Problemin çözümü için uygun yolu bulduğunda konuyla ilgili içgörü kazanmış olur. (Anlama-Kavrama- İlişkilendirme yolu ile Problemi çözme)
 20. 20. Üretici Düşünme  Wertheimer bu kitabında iki tür problem çözmeden bahsetmektedir.  Bunlardan A türü çözümler, Gestalt ilkelerine dayalıdır, orjinaldir, içgörüseldir. Başka bir deyişle, problemin doğasını, temel yapısını anlamayı gerektirir. Çözüm başkası tarafından değil bireyin kendisi tarafından bulunur. Kolay genellenir ve uzun süre hatırlanır.  B türü çözümler ise anlamadan çok ezberlemeye dönüktür. Birey olguları, kuralları, olayları anlamadan ezberler. Böyle bir öğrenme ise katıdır ve kolayca unutulur, sadece sınırlı durumlarda uygulanabilir.  Dolayısıyla üretici düşünmede anlamaya dayalı öğrenme söz konusudur. Transfer edilebilir ve uzun süre hatırlanabilir. Bu süreçte dışsal pekiştireç yoktur, içsel pekiştireç söz konusudur.
 21. 21. Gizil (Örtük) Farkına Varmadan Öğrenme Gizil öğrenme istem dışı öğrenmedir. Tolman tarafından ortaya konmuştur. Tolman evinin güzergahında bulunan kafeleri gizil olarak öğrenen bireyin aslında farkına varmadan öğrendiğini iddia eder. Bu şekilde öğrenmede özel bir çaba harcamaya gerek yoktur. Ayrıca bu öğrenme için pekiştirece de ihtiyaç duyulmaz.
 22. 22. Alan Kuramı ( Kurt Lewin)  Sosyal Psikolojinin Kurucusu sayılan Kurt L. diğer Gestaltçılardan farklı olarak içinde Motivasyon, Öğrenme, Kişilik ve Toplumsal davranışın tümünün içinde barındırdığı bir sistem geliştirmiştir.  Alan kuramına göre, bütün alana bakılarak olaylar incelenmekte ve değerlendirilmetedir.  Alan yada Yaşam Alanı bir bireyin belirli zamandaki davranışlarını etkileyen olguların/gerçeklerin toplamıdır.
 23. 23. Alan Kuramı  Bu psikolojik gerçekler, insanın yaşam alanını oluştururlar. Bu gerçeklerden bazıları insan davranışları üzerinde bazen olumlu, bazen olumsuz etkiye sahiptir. Bu olayların toplamı, belirli bir zamandaki davranışı etkiler.
 24. 24. Gestalt Kuramının Eğitim Psikolojisine Yansıması  Gestalt yaklaşımında bireyler öncelikle bütünü görürler Öğretmenlerin bir dersin ayrıntılarını anlatmadan önce dersin genel amacını ve program içindeki yerini açıklaması öğrencilerin öğrenmesinde daha etkili olacaktır..  Gestalt kuramına göre ezber yerine kavrayarak ya da sezerek öğrenmek daha önemlidir. Öğrencilerin problemlerin çözümü için meraklarını uyandırmak ve onların kendi çabalarıyla problemleri çözmeleri için ipuçları vererek motivasyonlarını artırmak daha etkili olacaktır
 25. 25.  Gestalt psikologlarına göre algılarımız alandan etkilendiği gibi hatırladığımız şeyler daha önce algıladığımız şeylerden kalan izlerdir.  Öğrenme durumunda sık tekrar bilginin kalıcılığını artıracağından öğretmenlerin de farklı problemler ve uygulamalarla tekrarlar yaptırmaları öğrencilerin öğrenmesini daha kalıcı hale getirecektir.
 26. 26.  Üretici öğrenmede bilindiği gibi içsel pekiştireç daha önemlidir. Öğrencilerin kendi amaç ve hedeflerini belirlemeleri sağlanmalı ve hatta kendilerini değerlendirmeleri için ortam sağlanmalıdır.  Algısal örgütleme yaslarında da vurgulandığı gibi öğrenme de farklı duyu organlarının işlevsel olması etkilidir. Öğretmenler dersin işlenişinde farklı duyu organlarına hitap edecek araç, gereç ve materyallerden faydalanmalı ve farklı yöntem ve teknikleri dikkate almalıdır.
 27. 27.  Bilindiği gibi öğrenmede sadece fiziksel çevre değil psikolojik çevrede önemlidir. Öğrenme konuları öğrencilerin ihtiyaç, ilgi ve beklentilerine göre ayarlanmalı ya da bu durumlara göre şekillendirilmelidir.
 28. 28. Gestalt Yaklaşımında Kullanılan Teknikler Problemi; 1. Boş Sandalye 2. Daire Yapma 3. Yüzleştirme 4. Abartma 5. Yansıtmayı Oynama 6. Tersine Çevirme 7. Duygularla Başbaşa kalma 8. Rüya Analizi

×