Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentation mesleki r.

324 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Presentation mesleki r.

 1. 1. Avrupa’da Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Almanya, Avusturya, Isviçre Örneği Yar. Doç. Dr. Nejla Akgül
 2. 2.  Avrupa Birliği eğitim sistemlerinde yönlendirme uygulamaları nasıldır?
 3. 3.  Eğitim süreci boyunca okullarda yürütülen yönlendirme çalışmaları, eğitimsel yönlendirme ve mesleki yönlendirme olmak üzere iki gruba ayrılır.  Eğitimsel yönlendirmenin temel ilkesi bireyi tanımak, onun kendisini tanımasına, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda başarıya ulaşmasına yardımcı olmaktır.
 4. 4. Mesleki Yönlendirme, mesleğe yönelme, meslek seçimi, mesleğe giriş, mesleğe uyum, meslekte gelişme ve meslekte emekli oluşu kapsayan bir kavramdır. Bu açıdan ele alındığında meslekî yönlendirme okul sürecini aşan, bireyin kariyer gelişimini izleyen bir hizmet yelpazesi olarak algılanmalıdır.
 5. 5.  Avrupa eğitim sistemi ülkedeki eyaletlere göre farklılık göstermektedir.  6 yaşını tamamlayan her çocuk için okula gitme zorunluluğu vardır. Bu süre 12 yıldır. 9 yılı tam zamanlı, geriye kalan 3 yıl ise yarı okul, yarı meslekî eğitim şeklinde geçer  Grundschule ( ilkokul) 6-10 yaş 4 yıl  Ortaöğretim programları üç tiptir;  Hauptschule 5 yıl süren temel eğitim okulu,  Realschule 6 yıl süren ortaokul  Gymnasium 9 yıl süren genel lisedir.  Genel lise, 6 ve 3 yıl (lise ve üst kısım) olmak üzere uygulanır.
 6. 6. International Standard Classification of Education
 7. 7.  6-10 yaş arası çocukları kapsayan ilköğretimin amacı onları toplum hayatı için eğitmek, her türlü bedensel, zihinsel ve ruhsal güçlerini artırmak ve gelişim kademelerine uygun düşen temel bilgi ve becerileri kazandırmaktadır  İlkokul 1. ve 2. sınıfta öğrencilerin başarıları, öğrenme çabaları ve gelişimlerine göre belirlenir, ancak not verilmez. Öğrenciler 1. sınıftan 2. sınıfa doğrudan geçerler. Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Faaliyetleri
 8. 8. 3. ve 4. sınıflarda ise öğrencinin başarısı gözleme dayalı değerlendirmenin yanında, derslerde yapılan çalışmaların sonucuna dayalı değerlendirmelerle belirlenir.
 9. 9.  Bilgi,mesleki rehberlik ve istihdam için kamu hizmeti, Federal İstihdam Ajansı ve Bölgesel bürolarının sorumluluğu altında sağlanır
 10. 10. Federal İstihdam Ajansının mesleki danışmanları, zorunlu eğitimin son yılına yakın zamanlarda her sınıfa mesleki rehberlik dersleri vermek için okulları ziyaret ederler. Öğretmenler öğrencilerin zayıf ve güçlü yönlerini tanımak için genelde okul sosyal hizmetleri, sosyal pedagoglar, psikologlar aileler ve bilim adamlarıyla sıkı bir şekilde birliklikte çalışırlar
 11. 11.  Her bireyin; ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir alan ve eğitim programı vardır.  Breylere standart testler, ilgi envanterleri, başarı testleri uygulaması ve bu testleri yorumlamanın yanı sıra toplanan bilgiler çerçevesinde bireyin kendine uygun meslek alanını seçmesi için bireyin gerçeğe uymayan beklentilerini görmesini, yeterlilikleri ile yetersizliklerini ve gerçek gücünü farketmesini sağlamada yardımcı olmaktır. Meslekî yönlendirmeyi yapan rehberlik uzmanının temel görevi;
 12. 12. Kompetenz- bereiche Les Mat NW Soz Psy Mus Spo Log-math +++ ++ + Sprache +++ + + ++ + Körper-Sprache + ++ +++ Musik +++ Raum + ++ + + ++ Interpersonal + +++ + + Intrapersonal + ++ + Politik + ++ Natur + +++ +
 13. 13.  ...yönlendirme hizmetinin sağlıklı yapılabilmesi için bireyin psikolojik özelliklerinin de rehberlik uzmanları tarafından incelenmesi ve gerek eğitsel, meslekî kararlarda bu bilgilerin göz önünde tutulması gerekmektedir.
 14. 14. PISA ( The Programme for International Student Assessment) OECD ( Organisation for Economic Cooperation and Develepment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programları
 15. 15. Kariyer Danışmanlığı  ÖH: Ögrenci Birlikleri Üni.Öğrencileri/ Mezunlar  AMS: Kamu İstihdam Kurumları  BİZ(Berufsinformationzentru m) Mesleki Bilgi danişmanlığı  Bireysel ve Grupla Mesleki Rehberlik  Aile ile birlikte Danışmanlık
 16. 16. Avrupada Yaşayan Türklerin Kariyer Örnekleri
 17. 17. Danışman Hangi Aracılık ile…
 18. 18. 1. Yabancı dil 2. Avrupada iş imkanlarını artırmak 3. Türkiyede daha iyi iş bulmak 4. Ufkumu geliştirmek 5. Türkiyede iş bulma zorlukları 6. Türkiye de üniversite sınavı zorlugu 7. Yabancı ülkeden bir Diplomaya sahip olmak 8. Yabancı ülke egitim sistemlerini tanımak 9. Daha iyi üniversite imkanları 10.Sonstige Motive Motivasyon
 19. 19. Avrupa’da Kariyer Türk öğr. Derslerin/ sınavların kolaylık/ zorluk derecelendirmesi
 20. 20. Mesleki Alan Yeterliliği 1. Allgemeinbildung über Fach 2. Spezielles Wissen über eigenes Fach 3. Kenntnisse von fachspezifische Theorien 4. Kenntnisse von fachspezifische Methoden 5. Unterschiedliche Perspektive über eigens Fach
 21. 21. Sosyal Yeterlilik 1. Başkaları ile kontak kurma 2. Iletişim becerileri 3. Problem çözme becerileri 4. Yönetme ve idare etme 5. Başkalarının ihtiyaçlarını giderme 6. Empati becerileri 7. Başkalarını motive etme 8. Uygulama becerileri 9. Geri bildirim
 22. 22. 1 Rekabet 2 Alandışı beceriler 3 Organizasyon becerileri 4 Presentasyon ve Moderasyon 5 Inavasyon ve yenıI bilgiler 6 Enstrumantal yetenekler 7 Konusma ve davranma 8 Kooperasyon 9 Yabancılarla iletişim 10 Reflesiyon 11 Sunum 12 Sosyal alanlarda bilgi ve çalışma Kilit Yetenekler
 23. 23. 1. Yabancı ülkeler hakkında bilgi (system, hukuk, ekonomi, sosyoloji) 2. Uluslararası farklılıklar hakkında bilgi 3. Ikinci bir dilde yabancılarla iletişim 4. Uluslararası özel meslek hakkında bilgiler 5. Internasyonel takım çalışması 6. Yabancı sirketlerle Koperasyon 7. Uluslararası Mobilty 8. Internasyonel bilgi alışverişi 9. Yabancı müşterilerle başa çıkma 10. Uluslararası ağları kullanma 11. İnternasyonel bilgi bankalarını kullanma 12. Bilgi ağlarını kullanma ve iletişim 13. Online bilgi transferleri 14. Internasyonel meslekleri uygulama Uluslararası Yeterlilikler
 24. 24. Yurtdışında Kariyerin Anlamı a. Yurtdısında okumak kesin gerekli b. Diploma için gerekli c. İş bulmada bir Avantaj d. Pek anlamı yok

×