Publicité

Հովհաննես թլկուրանցի.pptx

11 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Հովհաննես թլկուրանցի.pptx

  1. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹԼԿՈՒՐԱՆՑԻ
  2. Հովհաննես Թլկուրանցի ■ Հովհաննես Թլկուրանցու կենսագրությունըանհայտ է։ Բանասիրկան մանրակրկիտ քննությամբ հաստատված է, որ տաղերգուն ապրել է 14-րդ դարի երկրորդ և 15-րդ դարի առաջին կեսում։ Նա ոչ միայն գրել է տաղերը, այլև ինքն էլ կատարել է դրանք, եղել է երգիչ և երգահան։
  3. Հովհաննես Թլկուրանցի ■ Բանաստեղծություններից մեկում նա գրում է, որ 70 տարեկան է։Հովհաննես Թլկուրանցու բանաստեղծություններն առաջին անգամ հրատարակվել է հայ առաջին տպագիր երգարանում Հակոբ Մեղապարտի կողմից 1513 թվին։
  4. Հովհաննես Թլկուրանցի ■ Մինչ վերջերս ընդունված էր որ բանաստեղծ Թլկուրանցին և Կաթողիկոս Հովաննես Թլկուրանցին, որն ապրել է 15-16-րդ դարերում, նույն անձն է։ Ըստ այդմ համարվում էր, որ Թլկուրանցին առաջին միջնադարյան բանաստեղծն է, որի ստեղցագորցությունները տպագրվել են իր կենդանության օրոք։ Սակայն այժմ ապացուցված է որ բանաստեղծ Հովհաննես Թլկուրանցին ապրելով 14-15-րդ դարերում, չի կարող Կաթողիկոս Հովհաննես Թլկուրանցին լինել։
  5. Հովհննես Թլկուրանցի ■ Հովհաննես Թլկուրացու տաղերից մեզ են հասել սիրո և բնության, խրատական-բարոյախոսական, վիպական տաղեր և կրոնավոր ոտանաորներ։ Բնության և սիրո տաղերում, ի տարբերություն իր նախորդ բանաստեղծների նա երգում ու փառաբանում է սերն ու բնությունը առանց այլաբանության։
  6. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Publicité