SlideShare une entreprise Scribd logo
NƯỚC
Email: truong360@gmail.com
TP. Hồ Chí Minh
Tháng 9-2014
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Lớp GIS K32
MÔI TRƯỜNG HỌC CƠ BẢN
Giới thiệu
Bảo vệ tài nguyên nước
Vấn đề của tài nguyên nước Việt Nam
Đặc điểm của nguồn nước
Vòng tuần hoàn
Khái niệm – Tầm quan trọng
Khái niệm
Khái niệm: [Cần chỉnh sửa??]
Nước là một hợp chất hóa học của oxy và hidro, có
công thức hóa học là H2O. Với các tính chất lí hóa
đặc biệt. Nước là một chất rất quan trọng trong
nhiều ngành khoa học và trong đời sống.
Mật độ: 999,97 kg/m³
Khối lượng phân tử: 18,01528 g/mol
Điểm sôi: 99,98 °C
Điểm nóng chảy: 0 °C
Tầm quan trọng
Nước
Nguồn lực phát triển KT-XH
Ảnh hưởng đến khí hậu và thời tiết
Thành phần của tế bào
Môi trường của quá trình sinh hóa
Vòng tuần hoàn nước
Khái niệm:
“ Vòng tuần hoàn nước là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất, trong
lòng đất và trong bầu khí quyển của Trái Đất. Nước trên Trái Đất luôn vận động và chuyển
từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại “
U.S. Geological Survey (USGS)
Giáng thủy
Vòng tuần hoàn nước
- Cung cấp nước sạch.
- Giải phóng nhiệt lượng,
tạo nên nhiệt độ ôn hòa.
Giáng thủy
Vòng tuần hoàn nước
Vòng tuần hoàn nước
Vòng tuần hoàn nước
Ngấm xuống đất
Vòng tuần hoàn nước
Thực vật sử dụng
Vòng tuần hoàn nước
Vòng tuần hoàn nước
Vòng tuần hoàn nước
Nước tự làm sạch trong
quá trình bay hơi bởi năng
lượng mặt trời.
Vòng tuần hoàn nước
Vai trò của vòng tuần hoàn nước ?
Chức năng tự làm sạch Cân bằng nhiệt độ - khí hậu
Vòng tuần hoàn nước
Water Cycle
Sự phân bố của nước
Vòng tuần hoàn nước
Vấn đề nguồn nước ngọt ?
Việt Nam
Nước là nguồn tài nguyên có hạn !
Vòng tuần hoàn nước
Đặc điểm các nguồn nước
Nguồn nước mưa
Nguồn nước mặt
Dòng chảy
Ao hồ
Mưa
Đặc điểm các nguồn nước
Nguồn nước mưa
- Nhìn chung, nước mưa là nguồn nước sạch, chưa bị ô nhiễm.
- Phân bố không đều theo không gian và thời gian.
Hoang mạc
Ven biển
Hải đảo
Đặc điểm các nguồn nước
Là nguồn nước có mặt thoáng tiếp xúc với không khí và thường xuyên tiếp nhận:
Nguồn nước mặt
Nước mưa
Nước ngầm tầng nông
Nước thải từ các khu dân
cư, vùng sản xuất nông
nghiệp và công nghiệp.
Chất lượng của nguồn nước mặt phụ thuộc vào các yếu tố như cấu trúc địa chất, địa
hình, địa mạo, hoạt động của con người, thảm thực vật và xói mòn bề mặt Trái Đất.
Đặc điểm các nguồn nước
- Đối với dòng chảy: có sự chuyển động và bề mặt
tiếp xúc không khí nên sự phân bố nhiệt, nồng độ
các chất hòa tan tương đối đồng đều.
Nguồn nước mặt
- Đối với ao hồ sâu:
+ Tầng mặt: nhiệt độ cao, tỷ khối thấp, nồng độ oxy lớn, quang hợp
diễn ra mạnh ở các sinh vật trôi nổi.
+ Tầng đáy: nhiệt độ thấp, tỷ khối cao, nồng độ oxy thấp, không có
ánh sáng
 Phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí, xuất hiện các chất
độc như H2S, NH3
Dòng chảy
Ao hồ sâu
Đặc điểm các nguồn nước
Nguồn nước dưới đất
- Tồn tại trong các khoảng trống dưới đất, khe
nứt, mao quản, thấm trong các lớp đất đá.
- Tập trung thành từng bể, thành bồn, thành dòng
chảy trong lòng đất.
Đặc điểm các nguồn nước
Nguồn nước dưới đất
Chất lượng nước ngầm được cải thiện hơn do:
- Lọc bỏ các hạt lơ lửng
- Phân giải sinh học các chất hữu cơ
- Vi sinh vật gây bệnh bị tiêu diệt
Lọc bỏ các chất độc
- Các ion thường gặp trong nước ngầm là : 𝐂𝐥−
, 𝐒𝐎 𝟐
𝟐−
, 𝐍𝐎 𝟐
−
, 𝐍𝐇 𝟒
+
, 𝐍𝐚+
- Các chất khí hòa tan: 𝐂𝐎 𝟐, 𝐇 𝟐 𝐒, 𝐂𝐇 𝟒
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Mạng lưới sông ở Việt Nam
Tổng lượng dòng chảy khoảng 853 km3/năm.
Trong đó:
- Phần phát sinh trên lãnh thổ là 317 km3/năm,
chiếm 37% tổng lượng dòng chảy.
- Phần phát sinh từ nước ngoài là 536 km3/năm,
chiếm 63% tổng lượng dòng chảy
TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM
TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT
Dòng chảy
Ao hồ
HỆ THỐNG SÔNG CÓ LƯU VỰC NẰM TRỌN TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM
HỆ THỐNG SÔNG CÓ TRUNG VÀ HẠ LƯU NẰM TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM
HỆ THỐNG SÔNG CÓ THƯỢNG NGUỒN LƯU VỰC NẰM TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM
Tài nguyên
nước mặt
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
HỆ THỐNG SÔNG CÓ THƯỢNG NGUỒN LƯU VỰC NẰM TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM
Bằng Giang – Kỳ Cùng
Nậm Rốm
Sê - san
Srepok
Sông Tây Thừa Thiên Huế
- Diện tích lưu vực: 45.705 km2.
- Tổng lượng dòng chảy: 38.85 km2/năm,
chiếm 4,6% tổng lượng dòng chảy.
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Hồng – Thái Bình
Mã
Đồng Nai
MêKông
Cả
HỆ THỐNG SÔNG CÓ TRUNG VÀ HẠ LƯU NẰM TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM
- Diện tích lưu vực là 1.060.000 km2.
- Tổng lượng dòng chảy 716.9 km2/năm,
chiếm 84% tổng lượng dòng chảy.
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Sông Quảng Ninh
Sông Gianh
Sông Thạch Hãn
Sông Hương
Sông Nhật lệ
- Diện tích lưu vực: 55.602 km2
- Tổng lượng dòng chảy: 66.5 km2/năm
Sông Ba
Sông Thu Bồn
Sông Trà Khúc
Sông Cái Nha Trang
Sông Cái Phan Trang
Sông Cái Phan Thiết
HỆ THỐNG SÔNG CÓ LƯU VỰC NẰM TRỌN TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Luật Tài nguyên Môi trường Việt Nam (1998, điều 3) định nghĩa:
“Nước dưới đất là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới
mặt đất, nước dưới đất chứa trong các lỗ hỏng, khe nứt, hang
động ngầm kích thước khác nhau, tồn tại ở ba dạng rắn, lỏng,
khí và có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.”
Hiện trữ lượng nước dưới đất của nước ta cung cấp từ
35 - 50% tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho các đô thị
trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nước quý giá
này đang bị ô nhiễm
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Khai thác và sử dụng ở nước ta?
Tiêu chuẩn cấp nước:
50-60 lít/người/ ngày
Chỉ gần ½ dân số đô thị Chỉ có 32% dân số nông thôn
Trong đó:
2/3 từ nước mặt
1/3 từ nước dưới đất
Trong đó:
10% từ nước mưa
28% chưa qua xử lý
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Khu vực Ăn uống, sinh hoạt (%) Công nghiệp (%) Nông nhiệp (%)
Châu Âu 14 55 31
Châu Á 6 9 85
Châu Mỹ 9 42 49
Việt Nam 3,7 20,4 75,9
Tỉ lệ mục đích sử dụng nước (Nguyễn Văn Đản, Cục địa chất và khoáng sản, năm 1999)
Giao thông Công nghiệpThủy sản Nông nghiệpSinh hoạt
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Nguyên nhân cạn kiệt, suy thoái tài nguyên nước?
Nhu cầu ngày càng tăng Nhận thức chưa đúng
Quản lý, quy hoạch chưa hợp lýDòng sông liên quốc gia
Chính sách chưa phổ biến
Hoạt động của các ngành kinh tế
Nguyên nhân chính?
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Suối Lạp Tái Cống Mã, núi Quốc Trung Mộc Sách,
Thanh Hải, Trung Quốc (5.224 m)
Đập Xayaburi ( Lào )
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
Nguyên nhân do tự nhiên
- Do các yếu tố tự nhiên như: mưa to, lũ lụt, gió bão, núi lửa, sóng thần...
- Cây cối, sinh vật chết đi cũng có thể làm ô nhiễm các nguồn nước.
 Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên có thể rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên.
Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước
Một số biện pháp:
Về phía cơ quan quản lý:
- Quy hoạch nguồn nước, đưa nước vào sử dụng hợp lý và có hiệu quả
- Đặt tiêu chuẩn chất lượng nước và điều kiện vệ sinh khi xả nước thải
- Có chính sách pháp chế rõ ràng và phải được phổ biến rộng rãi
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm...
Về phía tổ chức sản xuất, nhà máy, xí nghiệp:
- Tăng cường tái sử dụng nước trong sản xuất
- Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
- Thay đổi công nghệ sản xuất
Về phía cá nhân, hộ gia đình:
- Tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
- Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thông qua các
hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng
An ninh nước thế kỷ XXI
- Nước ngọt và hệ sinh thái được bảo vệ, cải thiện.
- Ủng hộ của sự phát triển bền vững và ổn định chính trị.
- Ai cũng có nước sạch để dùng với giá cả phải chăng, đảm bảo năng lực sản xuất.
- Con người được bảo vệ khảo các nguy hiểm do nước gây ra.
Khái niệm an ninh nước:
Bảy quan điểm:
- Đánh giá nước hợp lý
- Cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh cho mọi người
- Đủ nước cho an ninh lương thực và phát triển KT-XH
- Bảo tồn các hệ sinh thái nước
- Phòng chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra
- Cộng tác nhiều bên để quản lý thống nhất tổng hợp TNN có hiệu lực và hiệu quả
- Hợp tác quốc tế và các nguồn nước, chia sẻ vì lợi ích chung.
CẢM ƠN

Contenu connexe

Tendances

Lời mở đầu
Lời mở đầuLời mở đầu
Lời mở đầuánh linh
 
Tai nguyen nuoc va hien trang su dung nuoc
Tai nguyen nuoc va hien trang su dung nuocTai nguyen nuoc va hien trang su dung nuoc
Tai nguyen nuoc va hien trang su dung nuocTiểu Gia VietinBank
 
Các thông số đánh giá chất lượng nước
Các thông số đánh giá chất lượng nướcCác thông số đánh giá chất lượng nước
Các thông số đánh giá chất lượng nướcÁi Như Dương
 
Powerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trườngPowerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trườngNhung Lê
 
ô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcLeonidas Hero
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngPowerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngNhung Lê
 
Powerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtPowerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtNhung Lê
 
Quản lý nguồn nước
Quản lý nguồn nướcQuản lý nguồn nước
Quản lý nguồn nướcTuấn Đạt
 
Powerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnNhung Lê
 
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậubiến đổi khí hậu
biến đổi khí hậuNinhHuong
 
ô Nhiễm môi trường duong anh phi
ô Nhiễm môi trường duong anh phiô Nhiễm môi trường duong anh phi
ô Nhiễm môi trường duong anh phiPhi Duong
 
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngPowerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngNhung Lê
 
ô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtDuong Tran
 
Giáo dục môi trường
Giáo dục môi trườngGiáo dục môi trường
Giáo dục môi trườngHương Vũ
 
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậuThuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậuPhi Hoàng
 
Chủ đề biến đổi khí hậu
Chủ đề biến đổi khí hậuChủ đề biến đổi khí hậu
Chủ đề biến đổi khí hậuHương Vũ
 

Tendances (20)

Lời mở đầu
Lời mở đầuLời mở đầu
Lời mở đầu
 
Tai nguyen nuoc va hien trang su dung nuoc
Tai nguyen nuoc va hien trang su dung nuocTai nguyen nuoc va hien trang su dung nuoc
Tai nguyen nuoc va hien trang su dung nuoc
 
Các thông số đánh giá chất lượng nước
Các thông số đánh giá chất lượng nướcCác thông số đánh giá chất lượng nước
Các thông số đánh giá chất lượng nước
 
Powerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trườngPowerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trường
 
ô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nước
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngPowerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 
Powerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đấtPowerpoint Tài nguyên đất
Powerpoint Tài nguyên đất
 
Quản lý nguồn nước
Quản lý nguồn nướcQuản lý nguồn nước
Quản lý nguồn nước
 
Powerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắn
 
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt tại th...
 
biến đổi khí hậu
biến đổi khí hậubiến đổi khí hậu
biến đổi khí hậu
 
ô Nhiễm môi trường duong anh phi
ô Nhiễm môi trường duong anh phiô Nhiễm môi trường duong anh phi
ô Nhiễm môi trường duong anh phi
 
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trườngPowerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường
 
Bien doi khi hau
Bien doi khi hauBien doi khi hau
Bien doi khi hau
 
ô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đấtô Nhiễm-môi-trường-đất
ô Nhiễm-môi-trường-đất
 
Giáo dục môi trường
Giáo dục môi trườngGiáo dục môi trường
Giáo dục môi trường
 
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậuThuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
Thuyết trình Khoa học Trái Đất - Biến đổi khí hậu
 
Moi Truong
Moi TruongMoi Truong
Moi Truong
 
Chủ đề biến đổi khí hậu
Chủ đề biến đổi khí hậuChủ đề biến đổi khí hậu
Chủ đề biến đổi khí hậu
 
Luận văn: Công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp
Luận văn: Công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệpLuận văn: Công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp
Luận văn: Công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp
 

En vedette

Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)Mai Hương Hương
 
Nhóm 4 - Hiện tại và tương lai
Nhóm 4 - Hiện tại và tương laiNhóm 4 - Hiện tại và tương lai
Nhóm 4 - Hiện tại và tương laiMrNguyenTienPhong
 
Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...
Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...
Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998HocXuLyNuoc.com
 
Bc ht sinh vien 23.11.16
Bc ht sinh vien 23.11.16Bc ht sinh vien 23.11.16
Bc ht sinh vien 23.11.16Thành Nguyễn
 
Nước biển dâng và nguy cơ của nước biển dâng
Nước biển dâng và nguy cơ của nước biển dângNước biển dâng và nguy cơ của nước biển dâng
Nước biển dâng và nguy cơ của nước biển dângNgát Lương
 
Biến đổi khí hậu toàn cầu
Biến đổi khí hậu toàn cầuBiến đổi khí hậu toàn cầu
Biến đổi khí hậu toàn cầuFank Cheng
 
Bien doi khi hau o Viet Nam
Bien doi khi hau o Viet NamBien doi khi hau o Viet Nam
Bien doi khi hau o Viet Namforeman
 
ô nhiễm nguồn nước
ô nhiễm nguồn nướcô nhiễm nguồn nước
ô nhiễm nguồn nướchoangnhungqb
 
Powerpoint Thuyết trình facebook
Powerpoint Thuyết trình facebookPowerpoint Thuyết trình facebook
Powerpoint Thuyết trình facebookNhung Lê
 
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamÔ nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamDũng Việt
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4dinhnamasx
 

En vedette (13)

Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
Vai trò của nước trong dinh dưỡng (1) (1)
 
Nhóm 4 - Hiện tại và tương lai
Nhóm 4 - Hiện tại và tương laiNhóm 4 - Hiện tại và tương lai
Nhóm 4 - Hiện tại và tương lai
 
Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...
Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...
Luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc điểm hình thành trữ lượng nước dưới đ...
 
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998
 
Bc ht sinh vien 23.11.16
Bc ht sinh vien 23.11.16Bc ht sinh vien 23.11.16
Bc ht sinh vien 23.11.16
 
Nước biển dâng và nguy cơ của nước biển dâng
Nước biển dâng và nguy cơ của nước biển dângNước biển dâng và nguy cơ của nước biển dâng
Nước biển dâng và nguy cơ của nước biển dâng
 
Sự sinh sản
Sự sinh sảnSự sinh sản
Sự sinh sản
 
Biến đổi khí hậu toàn cầu
Biến đổi khí hậu toàn cầuBiến đổi khí hậu toàn cầu
Biến đổi khí hậu toàn cầu
 
Bien doi khi hau o Viet Nam
Bien doi khi hau o Viet NamBien doi khi hau o Viet Nam
Bien doi khi hau o Viet Nam
 
ô nhiễm nguồn nước
ô nhiễm nguồn nướcô nhiễm nguồn nước
ô nhiễm nguồn nước
 
Powerpoint Thuyết trình facebook
Powerpoint Thuyết trình facebookPowerpoint Thuyết trình facebook
Powerpoint Thuyết trình facebook
 
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt NamÔ nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
Ô nhiễm môi trường đất do chất thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4
 

Similaire à Powerpoint Nước

EVR-truluongnuoctrenthegioivavn
EVR-truluongnuoctrenthegioivavnEVR-truluongnuoctrenthegioivavn
EVR-truluongnuoctrenthegioivavnHương Mai
 
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)Thu Thu
 
Thuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vnThuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vnmnhtunguyen
 
Giáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdf
Giáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdfGiáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdf
Giáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdfMan_Ebook
 
Nhom07 bai baocaoduan
Nhom07 bai baocaoduanNhom07 bai baocaoduan
Nhom07 bai baocaoduansonnqsp
 
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation Vtranuyenca
 
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất nataliej4
 
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekongquản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekongnhóc Ngố
 
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttlshunglamvinh
 
REV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptx
REV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptxREV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptx
REV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptxQuyenNguyenBao3
 
mô hình cấp nước sạch
mô hình cấp nước sạchmô hình cấp nước sạch
mô hình cấp nước sạchHung Pham Thai
 
Sản xuất phân bón vi sinh từ lục bình
Sản xuất phân bón vi sinh từ lục bìnhSản xuất phân bón vi sinh từ lục bình
Sản xuất phân bón vi sinh từ lục bìnhNhuoc Tran
 
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênHiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênLap Dinh
 

Similaire à Powerpoint Nước (20)

Dia li 2
Dia li 2Dia li 2
Dia li 2
 
EVR-truluongnuoctrenthegioivavn
EVR-truluongnuoctrenthegioivavnEVR-truluongnuoctrenthegioivavn
EVR-truluongnuoctrenthegioivavn
 
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
 
Thuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vnThuan loi kho khan tnn vn
Thuan loi kho khan tnn vn
 
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luậtLuận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
Luận án: Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật
 
Giáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdf
Giáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdfGiáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdf
Giáo trình thủy nông - Dư Ngọc Thành;Nguyễn Thị Kim Hiệp.pdf
 
Nhom07 bai baocaoduan
Nhom07 bai baocaoduanNhom07 bai baocaoduan
Nhom07 bai baocaoduan
 
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
4. Ngo Dinh Water Ressources Presentation V
 
Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng bền vững tài nguyên nước.docx
Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng bền vững tài nguyên nước.docxCơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng bền vững tài nguyên nước.docx
Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng bền vững tài nguyên nước.docx
 
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
 
Hoa ky thuat
Hoa ky thuatHoa ky thuat
Hoa ky thuat
 
Luận Văn Mở Rộng Thị Trường, Sản Xuất Kinh Doanh Nước Sạch Tại Công Ty.
Luận Văn Mở Rộng Thị Trường, Sản Xuất Kinh Doanh Nước Sạch Tại Công Ty.Luận Văn Mở Rộng Thị Trường, Sản Xuất Kinh Doanh Nước Sạch Tại Công Ty.
Luận Văn Mở Rộng Thị Trường, Sản Xuất Kinh Doanh Nước Sạch Tại Công Ty.
 
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekongquản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
quản lý tài nguyên nước và công trình thủy điện sông mekong
 
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls
1. chuong 1.on nguon nuoc va qttls
 
Nhom
NhomNhom
Nhom
 
REV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptx
REV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptxREV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptx
REV-221031-Nguyen Bao Quyen - Tai su dung nuoc mua.pptx
 
mô hình cấp nước sạch
mô hình cấp nước sạchmô hình cấp nước sạch
mô hình cấp nước sạch
 
Mo hinh cap nuoc sach
Mo hinh cap nuoc sachMo hinh cap nuoc sach
Mo hinh cap nuoc sach
 
Sản xuất phân bón vi sinh từ lục bình
Sản xuất phân bón vi sinh từ lục bìnhSản xuất phân bón vi sinh từ lục bình
Sản xuất phân bón vi sinh từ lục bình
 
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây NguyênHiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
Hiện trạng nghề cá hồ chứa lưu vực sông Mê Kông - Tây Nguyên
 

Plus de Nhung Lê

Powerpoint Thảm họa môi trường
Powerpoint Thảm họa môi trườngPowerpoint Thảm họa môi trường
Powerpoint Thảm họa môi trườngNhung Lê
 
Powerpoint Thế giới ảo
Powerpoint Thế giới ảoPowerpoint Thế giới ảo
Powerpoint Thế giới ảoNhung Lê
 
Powerpoint Tại nạn giao thông
Powerpoint Tại nạn giao thôngPowerpoint Tại nạn giao thông
Powerpoint Tại nạn giao thôngNhung Lê
 
Powerpoint Rác thải, khói bụi
Powerpoint Rác thải, khói bụiPowerpoint Rác thải, khói bụi
Powerpoint Rác thải, khói bụiNhung Lê
 
Powerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trườngPowerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trườngNhung Lê
 
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắnPowerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắnNhung Lê
 
Powerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhấtPowerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhấtNhung Lê
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 Powerpoint Ô nhiễm môi trường Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngNhung Lê
 
Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn
 Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn
Powerpoint An toàn lao động trong nấu ănNhung Lê
 
Powerpoint Vịnh Hạ Long
Powerpoint Vịnh Hạ LongPowerpoint Vịnh Hạ Long
Powerpoint Vịnh Hạ LongNhung Lê
 
Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
 Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt namNhung Lê
 

Plus de Nhung Lê (11)

Powerpoint Thảm họa môi trường
Powerpoint Thảm họa môi trườngPowerpoint Thảm họa môi trường
Powerpoint Thảm họa môi trường
 
Powerpoint Thế giới ảo
Powerpoint Thế giới ảoPowerpoint Thế giới ảo
Powerpoint Thế giới ảo
 
Powerpoint Tại nạn giao thông
Powerpoint Tại nạn giao thôngPowerpoint Tại nạn giao thông
Powerpoint Tại nạn giao thông
 
Powerpoint Rác thải, khói bụi
Powerpoint Rác thải, khói bụiPowerpoint Rác thải, khói bụi
Powerpoint Rác thải, khói bụi
 
Powerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trườngPowerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trường
 
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắnPowerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
Powerpoint Ô nhiễm đất , chất thải rắn
 
Powerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhấtPowerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhất
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 Powerpoint Ô nhiễm môi trường Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 
Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn
 Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn
Powerpoint An toàn lao động trong nấu ăn
 
Powerpoint Vịnh Hạ Long
Powerpoint Vịnh Hạ LongPowerpoint Vịnh Hạ Long
Powerpoint Vịnh Hạ Long
 
Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
 Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
 

Powerpoint Nước

 • 2. TP. Hồ Chí Minh Tháng 9-2014 TÀI NGUYÊN NƯỚC Lớp GIS K32 MÔI TRƯỜNG HỌC CƠ BẢN
 • 3. Giới thiệu Bảo vệ tài nguyên nước Vấn đề của tài nguyên nước Việt Nam Đặc điểm của nguồn nước Vòng tuần hoàn Khái niệm – Tầm quan trọng
 • 4. Khái niệm Khái niệm: [Cần chỉnh sửa??] Nước là một hợp chất hóa học của oxy và hidro, có công thức hóa học là H2O. Với các tính chất lí hóa đặc biệt. Nước là một chất rất quan trọng trong nhiều ngành khoa học và trong đời sống. Mật độ: 999,97 kg/m³ Khối lượng phân tử: 18,01528 g/mol Điểm sôi: 99,98 °C Điểm nóng chảy: 0 °C
 • 5. Tầm quan trọng Nước Nguồn lực phát triển KT-XH Ảnh hưởng đến khí hậu và thời tiết Thành phần của tế bào Môi trường của quá trình sinh hóa
 • 6. Vòng tuần hoàn nước Khái niệm: “ Vòng tuần hoàn nước là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất, trong lòng đất và trong bầu khí quyển của Trái Đất. Nước trên Trái Đất luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ thể lỏng sang thể hơi rồi thể rắn và ngược lại “ U.S. Geological Survey (USGS)
 • 8. - Cung cấp nước sạch. - Giải phóng nhiệt lượng, tạo nên nhiệt độ ôn hòa. Giáng thủy Vòng tuần hoàn nước
 • 11. Ngấm xuống đất Vòng tuần hoàn nước
 • 12. Thực vật sử dụng Vòng tuần hoàn nước
 • 15. Nước tự làm sạch trong quá trình bay hơi bởi năng lượng mặt trời. Vòng tuần hoàn nước
 • 16. Vai trò của vòng tuần hoàn nước ? Chức năng tự làm sạch Cân bằng nhiệt độ - khí hậu Vòng tuần hoàn nước
 • 17. Water Cycle Sự phân bố của nước Vòng tuần hoàn nước
 • 18. Vấn đề nguồn nước ngọt ? Việt Nam Nước là nguồn tài nguyên có hạn ! Vòng tuần hoàn nước
 • 19. Đặc điểm các nguồn nước Nguồn nước mưa Nguồn nước mặt Dòng chảy Ao hồ Mưa
 • 20. Đặc điểm các nguồn nước Nguồn nước mưa - Nhìn chung, nước mưa là nguồn nước sạch, chưa bị ô nhiễm. - Phân bố không đều theo không gian và thời gian. Hoang mạc Ven biển Hải đảo
 • 21. Đặc điểm các nguồn nước Là nguồn nước có mặt thoáng tiếp xúc với không khí và thường xuyên tiếp nhận: Nguồn nước mặt Nước mưa Nước ngầm tầng nông Nước thải từ các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Chất lượng của nguồn nước mặt phụ thuộc vào các yếu tố như cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo, hoạt động của con người, thảm thực vật và xói mòn bề mặt Trái Đất.
 • 22. Đặc điểm các nguồn nước - Đối với dòng chảy: có sự chuyển động và bề mặt tiếp xúc không khí nên sự phân bố nhiệt, nồng độ các chất hòa tan tương đối đồng đều. Nguồn nước mặt - Đối với ao hồ sâu: + Tầng mặt: nhiệt độ cao, tỷ khối thấp, nồng độ oxy lớn, quang hợp diễn ra mạnh ở các sinh vật trôi nổi. + Tầng đáy: nhiệt độ thấp, tỷ khối cao, nồng độ oxy thấp, không có ánh sáng  Phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí, xuất hiện các chất độc như H2S, NH3 Dòng chảy Ao hồ sâu
 • 23. Đặc điểm các nguồn nước Nguồn nước dưới đất - Tồn tại trong các khoảng trống dưới đất, khe nứt, mao quản, thấm trong các lớp đất đá. - Tập trung thành từng bể, thành bồn, thành dòng chảy trong lòng đất.
 • 24. Đặc điểm các nguồn nước Nguồn nước dưới đất Chất lượng nước ngầm được cải thiện hơn do: - Lọc bỏ các hạt lơ lửng - Phân giải sinh học các chất hữu cơ - Vi sinh vật gây bệnh bị tiêu diệt Lọc bỏ các chất độc - Các ion thường gặp trong nước ngầm là : 𝐂𝐥− , 𝐒𝐎 𝟐 𝟐− , 𝐍𝐎 𝟐 − , 𝐍𝐇 𝟒 + , 𝐍𝐚+ - Các chất khí hòa tan: 𝐂𝐎 𝟐, 𝐇 𝟐 𝐒, 𝐂𝐇 𝟒
 • 25. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam Mạng lưới sông ở Việt Nam Tổng lượng dòng chảy khoảng 853 km3/năm. Trong đó: - Phần phát sinh trên lãnh thổ là 317 km3/năm, chiếm 37% tổng lượng dòng chảy. - Phần phát sinh từ nước ngoài là 536 km3/năm, chiếm 63% tổng lượng dòng chảy TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Dòng chảy Ao hồ
 • 26. HỆ THỐNG SÔNG CÓ LƯU VỰC NẰM TRỌN TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM HỆ THỐNG SÔNG CÓ TRUNG VÀ HẠ LƯU NẰM TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM HỆ THỐNG SÔNG CÓ THƯỢNG NGUỒN LƯU VỰC NẰM TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM Tài nguyên nước mặt Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
 • 27. HỆ THỐNG SÔNG CÓ THƯỢNG NGUỒN LƯU VỰC NẰM TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM Bằng Giang – Kỳ Cùng Nậm Rốm Sê - san Srepok Sông Tây Thừa Thiên Huế - Diện tích lưu vực: 45.705 km2. - Tổng lượng dòng chảy: 38.85 km2/năm, chiếm 4,6% tổng lượng dòng chảy. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
 • 28. Hồng – Thái Bình Mã Đồng Nai MêKông Cả HỆ THỐNG SÔNG CÓ TRUNG VÀ HẠ LƯU NẰM TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM - Diện tích lưu vực là 1.060.000 km2. - Tổng lượng dòng chảy 716.9 km2/năm, chiếm 84% tổng lượng dòng chảy. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
 • 29. Sông Quảng Ninh Sông Gianh Sông Thạch Hãn Sông Hương Sông Nhật lệ - Diện tích lưu vực: 55.602 km2 - Tổng lượng dòng chảy: 66.5 km2/năm Sông Ba Sông Thu Bồn Sông Trà Khúc Sông Cái Nha Trang Sông Cái Phan Trang Sông Cái Phan Thiết HỆ THỐNG SÔNG CÓ LƯU VỰC NẰM TRỌN TRONG LÃNH THỖ VIỆT NAM Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
 • 30. TÀI NGUYÊN NƯỚC NGẦM Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam Luật Tài nguyên Môi trường Việt Nam (1998, điều 3) định nghĩa: “Nước dưới đất là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới mặt đất, nước dưới đất chứa trong các lỗ hỏng, khe nứt, hang động ngầm kích thước khác nhau, tồn tại ở ba dạng rắn, lỏng, khí và có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.” Hiện trữ lượng nước dưới đất của nước ta cung cấp từ 35 - 50% tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho các đô thị trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nước quý giá này đang bị ô nhiễm
 • 31. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam Khai thác và sử dụng ở nước ta? Tiêu chuẩn cấp nước: 50-60 lít/người/ ngày Chỉ gần ½ dân số đô thị Chỉ có 32% dân số nông thôn Trong đó: 2/3 từ nước mặt 1/3 từ nước dưới đất Trong đó: 10% từ nước mưa 28% chưa qua xử lý
 • 32. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam Khu vực Ăn uống, sinh hoạt (%) Công nghiệp (%) Nông nhiệp (%) Châu Âu 14 55 31 Châu Á 6 9 85 Châu Mỹ 9 42 49 Việt Nam 3,7 20,4 75,9 Tỉ lệ mục đích sử dụng nước (Nguyễn Văn Đản, Cục địa chất và khoáng sản, năm 1999) Giao thông Công nghiệpThủy sản Nông nghiệpSinh hoạt
 • 33. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam Nguyên nhân cạn kiệt, suy thoái tài nguyên nước? Nhu cầu ngày càng tăng Nhận thức chưa đúng Quản lý, quy hoạch chưa hợp lýDòng sông liên quốc gia Chính sách chưa phổ biến Hoạt động của các ngành kinh tế Nguyên nhân chính?
 • 34. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
 • 35. Suối Lạp Tái Cống Mã, núi Quốc Trung Mộc Sách, Thanh Hải, Trung Quốc (5.224 m) Đập Xayaburi ( Lào ) Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam
 • 36. Vấn đề tài nguyên nước Việt Nam Nguyên nhân do tự nhiên - Do các yếu tố tự nhiên như: mưa to, lũ lụt, gió bão, núi lửa, sóng thần... - Cây cối, sinh vật chết đi cũng có thể làm ô nhiễm các nguồn nước.  Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên có thể rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên.
 • 37. Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước Một số biện pháp: Về phía cơ quan quản lý: - Quy hoạch nguồn nước, đưa nước vào sử dụng hợp lý và có hiệu quả - Đặt tiêu chuẩn chất lượng nước và điều kiện vệ sinh khi xả nước thải - Có chính sách pháp chế rõ ràng và phải được phổ biến rộng rãi - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm... Về phía tổ chức sản xuất, nhà máy, xí nghiệp: - Tăng cường tái sử dụng nước trong sản xuất - Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải - Thay đổi công nghệ sản xuất Về phía cá nhân, hộ gia đình: - Tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày - Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng
 • 38. An ninh nước thế kỷ XXI - Nước ngọt và hệ sinh thái được bảo vệ, cải thiện. - Ủng hộ của sự phát triển bền vững và ổn định chính trị. - Ai cũng có nước sạch để dùng với giá cả phải chăng, đảm bảo năng lực sản xuất. - Con người được bảo vệ khảo các nguy hiểm do nước gây ra. Khái niệm an ninh nước: Bảy quan điểm: - Đánh giá nước hợp lý - Cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh cho mọi người - Đủ nước cho an ninh lương thực và phát triển KT-XH - Bảo tồn các hệ sinh thái nước - Phòng chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra - Cộng tác nhiều bên để quản lý thống nhất tổng hợp TNN có hiệu lực và hiệu quả - Hợp tác quốc tế và các nguồn nước, chia sẻ vì lợi ích chung.

Notes de l'éditeur

 1. Bằng Giang – Kỳ Cùng: Diện tích lưu vực (13.180 km2) – Tổng lượng nước sông (9.15 km2/năm) Nậm Rốm: DTLV (1.650 km2) – (1.10 km2/năm) Sê-san: (11.620km2) – (11.40 km2/năm)
 2. Bằng Giang – Kỳ Cùng: Diện tích lưu vực (13.180 km2) – Tổng lượng nước sông (9.15 km2/năm) Nậm Rốm: DTLV (1.650 km2) – (1.10 km2/năm) Sê-san: (11.620km2) – (11.40 km2/năm)
 3. Bằng Giang – Kỳ Cùng: Diện tích lưu vực (13.180 km2) – Tổng lượng nước sông (9.15 km2/năm) Nậm Rốm: DTLV (1.650 km2) – (1.10 km2/năm) Sê-san: (11.620km2) – (11.40 km2/năm)
 4. Theo PGS.TS. Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
 5. Người ta thường sử dụng đại lượng PE (population equivalent) để so sánh một cách tương đối mức độ gây ô nhiễm của nước thải công nghiệp với nước thải đô thị. Các tác nhân gây ô nhiễm chính thường được sử dụng để so sánh là COD (nhu cầu oxy hóa học), BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa), SS (chất rắn lơ lửng).
 6. Là do mưa,tuyết tan, lũ lụt, gió bão… hoặc do các sản phẩm hoạt động sống của sinh vật, kể cả xác chết của chúng. Cây cối, sinh vật chết đi, chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu cơ. Một phần sẽ ngấm vào lòng đất, sau đó ăn sâu vào nước ngầm, gây ô nhiễm hoặc theo dòng nước ngầm hòa vào dòng lớn. Lụt lội có thể làm nước mất sự trong sạch, khuấy động những chất dơ trong hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác và cuốn theo các loại hoá chất trước đây đã được cất giữ. Nước lụt có thể bị ô nhiễm do hoá chất dùng trong nông nghiệp, kỹ nghệ hoặc do các tác nhân độc hại ở các khu phế thải. Công nhân thu dọn lân cận các công trường kỹ nghệ bị lụt có thể bị tác hại bởi nước ô nhiễm hoá chất. Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên (núi lửa, xói mòn, bão, lụt,...) có thể rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên, và không phải là nguyên nhân chính gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu.