Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Less46

115 vues

Publié le

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. Інструктаж з БЖД

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Less46

  1. 1. 1 Урок №____ 9А клас 1 група ________________ 2 група ________________ 9Б клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм. Інструктаж з БЖД Мета:  навчальна: ознайомити учнів з поняттям онлайн-форм; навчити створювати опитування з використанням онлайн-форм;  розвивальна: розвивати логічне мислення; формувативміння діяти за інструкцією, плануватисвою діяльність, аналізуватиi робити висновки;  виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість. Тип уроку: засвоєння нових знань; Хід уроку І. Організаційний етап  привітання  перевірка присутніх  перевірка готовності учнів до уроку ІІ. Актуалізаціяопорних знань Фронтальне обговорення переваг використання каналів новин, форм опитування, електронних закладок. ІІІ. Оголошеннятеми та мети уроку. Мотиваціянавчальної діяльності У сучасному світі, щоб отримати якісну освіту, потрібно відвідувати різноманітні сайти та наповнювати персональне навчальне середовище корисною інформацією, актуальними новинами, результатами досліджень тощо. На уроці ви ознайомитесь із деякими веб-сервісами, які допоможуть вам у створювати опитування з використанням онлайн-форм. IV. Вивчення нового матеріалу
  2. 2. 2 Як організовують опитування за допомогою онлайнових форм? Для організації опитування в межах персонального навчального се- редовища використовують Google Форми. Google Форми — сервіс, за до- помогою якого можна організувати різні опитування, збирати відповіді в одній електронній таблиці та підбивати підсумки за результатами опитування. Зазначимо, що Google Форми часто використовують для створення системи звітів, контролю щоденної, щотижневої, щомісячної, квартальної чи річної діяльності працівників корпорацій чи державних (комунальних) установ. Для зменшення витрат часу на опис і складання паперових звітів цей сервіс пропонує електронну форму для ведення звітності, заповнити яку може кожен працівник, котрий має комп’ютер на робочому місці, підключення до Інтернету та встановлений браузер. В онлайновій формі можна використати такі типи елементів при формуваннізапитань для опитування:  з короткими відповідями — невеличке поле для відкритої відпо- віді (наприклад, підходить для запитань про прізвище, посаду, ввести певне число тощо);  абзац — велике текстове поле для відкритої відповіді (наприклад, Ваші побажання, Коментарі тощо);  прапорці — усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати будь-яку кількість варіантів. Тут доцільно додати довідку типу Оберітьне більш ніж три варіанти;  спадний список — варіанти відповіді відображаються випадаючим списком і можна обрати лише один варіант. Тут доцільно на місці першого варіанта відповіді писати Виберіть зі списку, а в тексті довідки— Натиснітькнопку зі стрілкоюта виберіть зі списку;  з варіантами відповіді — усі варіанти відповіді відображаються списком і можна обрати лише одинваріант;  лінійна шкала — відповідь відображається у вигляді шкали (від 3 до 10 проміжних значень), на якій можна задати опис тільки крайніх значень;  таблиця — запитання передбачає ряд категорій (підпитань), на кожне з яких дається відповідь у вигляді однакової шкали. Тут шкала може містити від 1 до 5 проміжних значень;  дата — для введення даних у форматі дати;  час — для введення даних у форматі часу. V. Інструктаж з ТБ VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
  3. 3. 3 Виконання практичного завдання.  Створити форму-опитування на тему «Наскільки я знаю творчість Лесі Українки»  Відправити посилання створеної форму опитування на E-mail учителя VІІ. Підсумки уроку  Виставлення оцінок. Провести опитування учнів з наступних питань:  сьогоднія дізнався...  було цікаво....  було важко...  я зрозумів, що...  тепер я можу...  я відчув, що...  я навчився... VІІI. Домашнєзавдання Підручник ______________________ IХ. Оцінювання роботи учнів

×