Publicité

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

Lehtori à Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
4 Nov 2010
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke_syksy 2010

 1. Laajennetun työssäoppimisenLaajennetun työssäoppimisen kokeiluhankekokeiluhanke
 2. Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja jaTuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen-tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Kokeilun päätavoitteet
 3. Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä  Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun  Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista  Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista  Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista  Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei!
 4. Mitä laajennetaan?Mitä laajennetaan? Nina Eskola,Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilutLaajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/ Määrä/Määrä/ AikaAika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
 5. Mitä sitten kun määrääMitä sitten kun määrää laajennetaan?laajennetaan? Määrä/Määrä/ AikaAika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
 6. Määrä/Määrä/ AikaAika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt … laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt
 7. Nina EskolaNina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/ 2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet 1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2) Hyvinkään kaupunki 3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 7) Rauman kaupunki 8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto 9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 10) Koulutuskeskus Sedu 11) Svenska yrkesinstitutet 12) TTS-koulutus 13) Turun Ammattiopistosäätiö 14) Turun kaupunki 2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 16) Helsingin Kaupunki 17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 18) Vantaan kaupunki 19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 21) Koulutuskeskus Salpaus
 8. Nina EskolaNina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/ Millaisia malleja?Millaisia malleja?  Työssäoppimisen määrällinen lisääminen jaTyössäoppimisen määrällinen lisääminen ja monipuolistaminenmonipuolistaminen  Laajentaa suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä onLaajentaa suuremmaksi kuin nykyinen minimimäärä on  Koko opiskeluajan työvaltaistaminenKoko opiskeluajan työvaltaistaminen  Työssäoppimisjaksojen pidentäminenTyössäoppimisjaksojen pidentäminen  Työn ja koulun säännöllinen vuorotteluTyön ja koulun säännöllinen vuorottelu  Yhteisten aineiden vieminen TOP-jaksolleYhteisten aineiden vieminen TOP-jaksolle  Työssäoppimisjaksosta yhtenäinen 2+1 mallin mukainenTyössäoppimisjaksosta yhtenäinen 2+1 mallin mukainen kokonaisuuskokonaisuus  Yrittäjyyden ja yritysten jatkuvuuden edistäminenYrittäjyyden ja yritysten jatkuvuuden edistäminen  Kesäaikaisen työssäoppimisen saaminen käytännöksi etenkinKesäaikaisen työssäoppimisen saaminen käytännöksi etenkin kaksois- ja kolmoistutkintojen suorittajien keskuudessakaksois- ja kolmoistutkintojen suorittajien keskuudessa
 9. Nina EskolaNina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/  Ohjauksen kehittäminen ja tehostaminenOhjauksen kehittäminen ja tehostaminen  Työssäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön huomioonTyössäoppimisen suurempi henkilökohtaistaminen ja yksilön huomioon ottaminenottaminen  Lomakkeet, prosessit yms. työkalutLomakkeet, prosessit yms. työkalut  Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminenErityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TOP-jakson tukeminen  OhjaajamalliOhjaajamalli  TukiverkostoTukiverkosto  CoachCoach  Opintojen keskeytysten ennaltaehkäisy ja sen myötä läpäisyasteenOpintojen keskeytysten ennaltaehkäisy ja sen myötä läpäisyasteen nostaminennostaminen  Opiskelijoille aikaa kypsyä opiskeltavaan ammattiin, sen erityispiirteisiinOpiskelijoille aikaa kypsyä opiskeltavaan ammattiin, sen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin.ja vaatimuksiin.  Lahjakkaiden opiskelijoiden nopeampi valmistuminen ammattiinLahjakkaiden opiskelijoiden nopeampi valmistuminen ammattiin  Erityistaitojen kehittyminen työssäoppienErityistaitojen kehittyminen työssäoppien
 10. Nina EskolaNina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/http://toplaaja.wikispaces.com/  Työelämä yhteistyön kehittäminenTyöelämä yhteistyön kehittäminen  TyöpaikkarekisteritTyöpaikkarekisterit  Työpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmätTyöpaikkaohjaajien koulutusjärjestelmät  Opettajien työelämäjaksotOpettajien työelämäjaksot  Oppimisympäristöjen kehittäminenOppimisympäristöjen kehittäminen  Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidotAidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinätyöprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä  Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media osaksiVerkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media osaksi työssäoppimisen ohjaustatyössäoppimisen ohjausta  Soveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin jaSoveltaminen uusiin opetussuunnitelmiin ja niiden käyttöönottoon oppilaitoksissaniiden käyttöönottoon oppilaitoksissa
 11. Mikä tukenut työssäoppimisenMikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit) Työelämäyhteistyöhön liittyvät •Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät •Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät •Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen •Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät •Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset •Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö työelämänedustajien ja oppilaitoksen kesken •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto
 12. Työelämäyhteistyöhön liittyvät •Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät •Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät •Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen •Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät •Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset •Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri Mikä tukenut työssäoppimisenMikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)
 13. Työelämäyhteistyöhön liittyvät •Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät •Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät •Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen •Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät •Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja Mikä tukenut työssäoppimisenMikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)
 14. Työelämäyhteistyöhön liittyvät •Työelämänedustajien kiinnostus ja positiivinen suhtautuminen •Tiivis yhteistyö •Opettajan mahdollisuus viettää aikaa työpaikalla •Olemassa olevat suhteet työelämään •Työpaikkaohjaajaverkosto Mukana oleviin opettajiin ja opetuksen kehittämiseen liittyvät •Positiivinen kehittämishaluinen asenne •Sitoutuminen •Lisääntynyt yhteistyö opettajien ja muiden toimijoiden välillä •Säännölliset palaverit, keskusteleva ilmapiiri Opiskelijoihin liittyvät •Into jatkaa opintoja haasteista huolimatta •Halu käytännönläheiseen opiskeluun •Mielekkäät opintoihin liittyvät työssäoppimispaikat •Sähköiset oppimateriaalit ja mahdollisuus hyödyntää verkko-opintoja Organisatoriset tai hankkeen organisointiin liittyvät •Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen •Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin Kokonaiskoordinointiin tai koulutukseen liittyvät •Tiedotus •Yhteiset seminaarit •Wikisivusto •Hankkeiden omat koulutukset •Resursointi •Aikaa olla työpaikoilla ja luoda suhteita työelämään •Johdon tuki ja sitoutuminen •Hanke organisaation strategian ja toimintalinjojen mukainen •Aikataulutus suhteessa organisaation muihin toimintoihin Mikä tukenut työssäoppimisenMikä tukenut työssäoppimisen laajentamista?laajentamista? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)
 15. Mikä hidastaa/estää?Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit) Taloudelliseen taantumaan liittyvät •Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät •Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin •Atto-aineet •Ammatilliset aineet •Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät •Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat •Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta •Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto
 16. Mikä hidastaa/estää?Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit) Taloudelliseen taantumaan liittyvät •Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät •Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin •Atto-aineet •Ammatilliset aineet •Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät •Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat •Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta •Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin •Atto-aineet •Ammatilliset aineet •Lukujärjestystekniset syyt
 17. Mikä hidastaa/estää?Mikä hidastaa/estää? (Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit)(Lähteenä laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden väliraportit) Taloudelliseen taantumaan liittyvät •Yritysten mahdollisuus ottaa opiskelijoita •Entiset yhteistyökumppanit eivät voineet ottaa opiskelijoita •Piti luoda uusi verkosto Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät •Samanaikainen opetussuunnitelmauudistustyö •Työn suunnittelu ja organisointi suhteessa teoriaopintoihin •Atto-aineet •Ammatilliset aineet •Lukujärjestystekniset syyt •Matkat työssäoppimispaikkoihin pidentyneet Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät •Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset Muut hankkeiden edistymistä haitanneet seikat •Hankehenkilöstön vaihtuminen •Sitoutumattomuus ja negatiivinen asenne •Rahoituspäätösten ajankohta •Jäykät rakenteet •Opetussuunnitelmien rakenteet •Organisaatiomuutokset
 18. Koontia laajennetun työssäoppimisen palautteesta  Kyselyyn vastanneita pilotissa:  42 työpaikkaohjaajaa  26 opettajaa  97 opiskelijaa
 19. Poimintoja palautteesta -Tuen tarve ja vuoropuhelu-
 20. Tiedonkulku oppilaitoksen ja työpaikan välillä
 21. Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla
 22. Opiskelijan saama palaute Opiskelija sai riittävästi palautetta opettajaltalta työssäoppimisen aikana 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Opiskelijan mielestä Opettajan mielestä eri mieltä eos samaa mieltä
 23. Henkilökohtaistaminen työpaikalla
 24. Tavoitteiden mukainen ohjaaminen ja oppiminen työpaikalla
 25. Työpaikkaohjaajan saama tuki ja palaute Työpaikkaohjaaja sai riittävästi palautetta ohjaustyöstään 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % opettajalta opiskelijalta eri mieltä eos samaa mieltä
 26. Työpaikat valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään?
 27. Tämän opintokokonaisuuden aikana olen oppinutTämän opintokokonaisuuden aikana olen oppinut ammatissani tärkeitä asioita.ammatissani tärkeitä asioita. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % oppikirjoista luento-opetuksesta opettajilta keskusteluista opetuksen yhteydessä oppimistehtävistä ryhmätöistä verkkolähteistä, internetistä verkkotyöskentelystä harjoittelemalla käytännön työtä työpaikoilla alan ammattilaisilta työpaikoilla seuraamalla käytännön työtä työpaikoilla keskusteluista työpaikoilla asiakkailta; kohtaamisista ja keskusteluista En lainkaan Vähän Eos Jonkin verran Paljon
 28. Ja alussa oli opetussuunnitelma…Ja alussa oli opetussuunnitelma…  Työelämälähtöisten tutkintojenTyöelämälähtöisten tutkintojen toteuttaminentoteuttaminen  Työelämävastaavuuden vahvistaminen jaTyöelämävastaavuuden vahvistaminen ja yrittäjyysyrittäjyys  Työelämän toimintakokonaisuudetTyöelämän toimintakokonaisuudet  Tutkintojen suorittamismahdollisuuksienTutkintojen suorittamismahdollisuuksien monipuolistaminenmonipuolistaminen  Työelämän ja koulutuksen vuorotteluTyöelämän ja koulutuksen vuorottelu  Yksilölliset opintopolut, erilaiset tutkintojenYksilölliset opintopolut, erilaiset tutkintojen suorittamistavatsuorittamistavat Voidaanko vastata laajentamatta työssäoppimista tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista? Ammatillisten perustutkintojen perusteiden linjaukset
 29. Kiitos mielenkiinnostanne!Kiitos mielenkiinnostanne! Nina EskolaNina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattoriTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikköTtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopistoPirkanmaan ammattiopisto Pyynikintie 2, 33230 TamperePyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553Puh. 050 5761553 nina.eskola@pirko.finina.eskola@pirko.fi http://http://toplaaja.wikispaces.comtoplaaja.wikispaces.com//
Publicité