Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Twitter: @NinaSletteland
Instagram: @ninasletteland
www.samlivshelse.no
Blogg: https://helsepedagog1.wordpress.com
Faceboo...
www.samlivshelse.no @ninasletteland
Hva er helseatferd?
www.samlivshelse.no @ninasletteland
Helseatferd kan forstås som
atferd og levevaner som har stor innvirkning på
helsen,
fo...
Helseatferd er medvirkende årsak til:
– Diabetes type 2
– Hjerte- og karsykdommer
– KOLS
– Enkelte kreftformer
– Psykiske ...
Økonomiske kostnader:
• De samfunnsøkonomiske kostnadene til
uhelse er minst 120 milliarder svenske kroner
hvert år
• 60% ...
Hvordan påvirkes vår helseatferd?
Hva er et lokalsamfunn?
Sosial ulikhet i helse:
«… der er mer af sykdom og sygelighed inden
fattigbefolkningen end blant de øvrige
samfundsklasser...
www.samlivshelse.no @ninasletteland
www.samlivshelse.no @ninasletteland
”….Men born som veks opp i fattigdom lærer ikkje korleis ein
skal unngå fattigdom. Dei...
12
+
Hva er helsefremmende arbeid?
• «Helsefremmende arbeid er den prosess som
gjør folk i stand til å bedre og bevare sin...
Empowerment´s dimensjoner
• Psykologisk – helsekompetanse
• Sosial
• Politisk
www.samlivshelse.no @ninasletteland
NUDGING
15
Innsatsområder:
• Bygge opp en helsefremmende politikk
• Skape et støttende miljø
• Styrke lokalsamfunnets muligheter f...
www.samlivshelse.no @ninasletteland
Helse og digitale medier
www.samlivshelse.no
Helsekommunikasjon
Informasjon, kompetanseøkning, støtte og
mestringstilbud til å ivareta egen helse, hjelp til
å oppretth...
Precede-proceede modellen
• Formulere klare mål – atferdsmål
• Utvikle tiltak som imøtekommer målene
• Begrunne hvorfor be...
Planlegging av mobilisering i
lokalsamfunn:
• Arbeidsmøte med alle inkluderte
• Interaktiv samhandling
• Innhold skapt av ...
Planlegge en mobiliseringsprosess:
• Få fram kunnskap om egen situasjon og
omgivelser.
• Lokalsamfunnsanalyse
• Utvikle må...
• Folkehelseinstituttet-folkehelseprofil
Iverksettelse og gjennomføring
• Empowerment
• Samordning av tiltak
• Oppmerksomhet
• Kontinuerlig evaluering
Støttende miljø:
• Frivillig sektor og interesseorganisasjoner
• Hva med online?
Styrke lokalsamfunnets muligheter for
handling
Forankring i lokalsamfunnet
• Innebærer kollektiv empowerment
- Utvikle innholdet i fellesskap
- Er enige i innholdet
- Er...
28
+ Reorientere helsetjenesten mot
forebyggende helsearbeid
28
29
+
Utvikle personlige ferdigheter
• Frisklivsentraler i kommunene
• Lærings- og mestringssentrene
• Salutogene samtalegr...
Helsepedagogikk er:
- alt som har med læring, utvikling, veiledning,
undervisning og oppdragelse i en helsesammenheng å
gj...
Samordning i lokalsamfunnet
Send Twittermelding: @ninaSletteland
eller Facebook: helsekommunikasjoner
Hva fikk du ut av dette foredraget som
du vil de...
Lokalsamfunnet som arena for helsefremmende arbeid
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Lokalsamfunnet som arena for helsefremmende arbeid

656 vues

Publié le

Strategiske tilnærminger til helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet. Praktisk, historisk og aktuelle metodiske tilnærminger til helsefremmende lokalsamfunn

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Lokalsamfunnet som arena for helsefremmende arbeid

 1. 1. Twitter: @NinaSletteland Instagram: @ninasletteland www.samlivshelse.no Blogg: https://helsepedagog1.wordpress.com Facebook: https://www.facebook.com/helsekommunikasjone Mail: nina@samlivshelse.no Telefon/sms: 920 19 316 www.samlivshelse.no @ninasletteland Nina Sletteland
 2. 2. www.samlivshelse.no @ninasletteland
 3. 3. Hva er helseatferd?
 4. 4. www.samlivshelse.no @ninasletteland Helseatferd kan forstås som atferd og levevaner som har stor innvirkning på helsen, for eksempel innenfor områdene kosthold, fysisk aktivitet, alkohol- og tobakksbruk, seksualvaner og bruk av illegale rusmidler
 5. 5. Helseatferd er medvirkende årsak til: – Diabetes type 2 – Hjerte- og karsykdommer – KOLS – Enkelte kreftformer – Psykiske lidelser
 6. 6. Økonomiske kostnader: • De samfunnsøkonomiske kostnadene til uhelse er minst 120 milliarder svenske kroner hvert år • 60% er indirekte kostnader (Statens Folkhelsoinstitut, 2011)
 7. 7. Hvordan påvirkes vår helseatferd?
 8. 8. Hva er et lokalsamfunn?
 9. 9. Sosial ulikhet i helse: «… der er mer af sykdom og sygelighed inden fattigbefolkningen end blant de øvrige samfundsklasser …» (E.Sundt 1870) www.samlivshelse.no @ninasletteland
 10. 10. www.samlivshelse.no @ninasletteland
 11. 11. www.samlivshelse.no @ninasletteland ”….Men born som veks opp i fattigdom lærer ikkje korleis ein skal unngå fattigdom. Dei lærer berre korleis ein overlever å vere i fattigdommen”. Kristine Tofte
 12. 12. 12 + Hva er helsefremmende arbeid? • «Helsefremmende arbeid er den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse» (Ottawacharteret, 1986) • Helsefremmende arbeid er en holdning, en tilnærming og en måte å legge tilrette for optimal helse på» (Sletteland & Donovan, 2012:92) 12
 13. 13. Empowerment´s dimensjoner • Psykologisk – helsekompetanse • Sosial • Politisk www.samlivshelse.no @ninasletteland
 14. 14. NUDGING
 15. 15. 15 Innsatsområder: • Bygge opp en helsefremmende politikk • Skape et støttende miljø • Styrke lokalsamfunnets muligheter for handling • Utvikle personlige ferdigheter • Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid 15
 16. 16. www.samlivshelse.no @ninasletteland
 17. 17. Helse og digitale medier www.samlivshelse.no
 18. 18. Helsekommunikasjon Informasjon, kompetanseøkning, støtte og mestringstilbud til å ivareta egen helse, hjelp til å opprettholde ønsket atferdsendring Helsekommunikasjon innebærer også påvirkning på samfunnsnivå Helse og digitale medier www.samlivshelse.no
 19. 19. Precede-proceede modellen • Formulere klare mål – atferdsmål • Utvikle tiltak som imøtekommer målene • Begrunne hvorfor bestemte tiltak er utviklet • Side 168
 20. 20. Planlegging av mobilisering i lokalsamfunn: • Arbeidsmøte med alle inkluderte • Interaktiv samhandling • Innhold skapt av deltakerne gjennom en organisert prosess, der hovedtrekkene er planlagt og styrt – men likevel kan tilpasses den dynamiske utvikling i arbeidet.
 21. 21. Planlegge en mobiliseringsprosess: • Få fram kunnskap om egen situasjon og omgivelser. • Lokalsamfunnsanalyse • Utvikle mål om hvordan de ønsker den framtidige situasjonen, og disse målene må være styrende for det en gjør.
 22. 22. • Folkehelseinstituttet-folkehelseprofil
 23. 23. Iverksettelse og gjennomføring • Empowerment • Samordning av tiltak • Oppmerksomhet • Kontinuerlig evaluering
 24. 24. Støttende miljø: • Frivillig sektor og interesseorganisasjoner • Hva med online?
 25. 25. Styrke lokalsamfunnets muligheter for handling
 26. 26. Forankring i lokalsamfunnet • Innebærer kollektiv empowerment - Utvikle innholdet i fellesskap - Er enige i innholdet - Erkjenner sin rolle i endringsarbeidet - Er i stand til handling
 27. 27. 28 + Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid 28
 28. 28. 29 + Utvikle personlige ferdigheter • Frisklivsentraler i kommunene • Lærings- og mestringssentrene • Salutogene samtalegrupper • SMIL - «Mindre alene sammen» • Oppmerksomhetstrening (mindfulness) • Røykeslutt - overvekt 29
 29. 29. Helsepedagogikk er: - alt som har med læring, utvikling, veiledning, undervisning og oppdragelse i en helsesammenheng å gjøre Hensikten med helsepedagogisk virksomhet er å bidra til å stimulere den enkelte til å ivareta egenhelse og eventuelt å påvirke til endring av uhensiktsmessige tanker, følelser og helseatferder Sletteland,N s.88, 2014) ( (Tveiten, Wennick, & Steen, 2012, s. 158)
 30. 30. Samordning i lokalsamfunnet
 31. 31. Send Twittermelding: @ninaSletteland eller Facebook: helsekommunikasjoner Hva fikk du ut av dette foredraget som du vil dele med andre?

×