Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

3 santa maría nai de deus 2017 b

 1. Os pastores foron correndo e encontraronOs pastores foron correndo e encontraron a María e a Xosé e ao Neno deitado nun presebe.a María e a Xosé e ao Neno deitado nun presebe. Solemnidade de Santa María Nai de DeusSolemnidade de Santa María Nai de Deus
 2. Ao velo, contáronlles o que lles dixeran daquelAo velo, contáronlles o que lles dixeran daquel Neno. Todos os que o oían se admiraban do queNeno. Todos os que o oían se admiraban do que dicían os pastores.dicían os pastores.
 3. Neste primeiro día do ano,Neste primeiro día do ano, celebramos a Xornada Mundial da Paz.celebramos a Xornada Mundial da Paz. Non é estraño que evoquemos unha bendiciónNon é estraño que evoquemos unha bendición ao inicio do noso camiñar.ao inicio do noso camiñar. ““NUNCA MÁIS ESCRAVOS,NUNCA MÁIS ESCRAVOS, SENÓN IRMÁNS”SENÓN IRMÁNS”
 4. A bendición bíblica do libro dos (Números 6, 22-27) e adoptada porA bendición bíblica do libro dos (Números 6, 22-27) e adoptada por san Francisco de Asís, expresa os nosos mellores desexos para os demais:san Francisco de Asís, expresa os nosos mellores desexos para os demais: ““O Señor te bendigaO Señor te bendiga e te protexa.e te protexa. Ilumine o seu rostroIlumine o seu rostro sobre tisobre ti e che conceda o seue che conceda o seu favor;favor; o Señor se fixe en tio Señor se fixe en ti e che conceda a paz”.e che conceda a paz”.
 5. Día dedicado a santa María, a Nai de Deus.Día dedicado a santa María, a Nai de Deus. Pero a Nai non pode ser recordada sen o Fillo.Pero a Nai non pode ser recordada sen o Fillo. «O Fillo de Deus naceu dunha muller e naceu baixo a Lei,«O Fillo de Deus naceu dunha muller e naceu baixo a Lei, para rescatar os que estaban baixo a Lei»para rescatar os que estaban baixo a Lei» (Gál 4, 4-7)(Gál 4, 4-7) O NOME DE XESÚSO NOME DE XESÚS
 6. O evanxeo que hoxe se proclamaO evanxeo que hoxe se proclama (Lc 2, 16-21)(Lc 2, 16-21) lémbranoslémbranos que aos oito díasque aos oito días do seu nacemento,do seu nacemento, Xesús foi circuncidado.Xesús foi circuncidado. Con aquel rito incorpóraseCon aquel rito incorpórase ao pobo da Lei e da Alianza.ao pobo da Lei e da Alianza. Lémbranos algo que hoxeLémbranos algo que hoxe botamos de menos:botamos de menos: a conciencia dunha pertenzaa conciencia dunha pertenza a unha Comunidade de fe.a unha Comunidade de fe.
 7. O mesmo Deus elixiu para seu Fillo o nome deO mesmo Deus elixiu para seu Fillo o nome de “Xesús”“Xesús”,, que significaque significa “Deus salva”“Deus salva”.. Ese nome revela o ser e a vontade de Deus:Ese nome revela o ser e a vontade de Deus: a salvación do home.a salvación do home.
 8. Como escribe santoComo escribe santo Agostiño,Agostiño, María acolle a palabraMaría acolle a palabra de Deus na súa mente,de Deus na súa mente, e esta faise realidadee esta faise realidade no seu ventre.no seu ventre. No seu ventre e na vidaNo seu ventre e na vida enteira.enteira.
 9. ““María conservaba todas estas cousas,María conservaba todas estas cousas, meditándoas no seu corazón”.meditándoas no seu corazón”.
 10. Santa María Nai de DeusSanta María Nai de Deus, dámosche grazas, dámosche grazas por ter acollido a Palabra de Deus.por ter acollido a Palabra de Deus. Ensínanos o teu silencio e a túa fe.Ensínanos o teu silencio e a túa fe. Que contigo camiñemos xunto a Xesús, comoQue contigo camiñemos xunto a Xesús, como testemuñas da salvación de Deus.testemuñas da salvación de Deus. Amén.Amén.
 11. Texto: Xosé Román Flecha Andrés PALABRA do SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música: Rallegrati, o Vergine Maria. Cappella Musicale Pontificia «Sistina»«
Publicité