Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Eiropas nostādnes Open
Access jautājumos un
OpenAIRE
Ruta Garklāva, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas ...
Eiropas nostādnes
Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas
Open Access nostādnes (EC Open Access
Pilot in FP7)
Eiropas Pētn...
Eiropas Komisijas 7. Ietvara
programmas Open Access
nostādnes
Zinātniskie pētījumi tiek veidoti, izmantojot
iepriekšējos pētījumiem un to izstrāde ir atkarīga no 
pieejamās zinātniskās...
Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas Open
Access nostādnes attiecas uz jebkuru
publikāciju:
kas izstrādāta vienā no sep...
Projekta līgumi kas parakstīti pēc Open Access
nostādņu stāšanos spēkā iekļauj šādus punktus:
– Jādeponē 7. IP projektu pē...
Publikāciju deponēšana
Kas  jādeponē?
Zinātniski recenzēta raksta gala versija
Zinātniski recenzēta raksta gala versija, k...
Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas Open
Access nostādnes attiecas uz jebkuru
publikāciju:
uz kuru attiecas finansējum...
Līguma noteikums Nr. 39 nosaka:
Deponēt raksta zinātniski recenzēto
elektronisko kopiju uzreiz pēc tā publicēšanas
Nodroši...
Eiropas Pētniecības padomes
Open Access vadlīnijas
Eiropas Pētniecības padomes (EPP)
Open Access vadlīnijas
Pieņemtas 2007. gada decembrī
Vadlīnijas nosaka, ka visas recenzē...
Autortiesību jautājumi
Autortiesību jautājumi
Pirms publicēšanas autors izmanto un
aizpilda “Publicēšanas līguma pielikumu”
un pavadvēstuli.
Vēst...
Publicēšanas līgums un
pavadvēstule
14
Autortiesību vadlīnijas 7. IP
projektiem
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf
7.3. Attiecības ar zinātnisko ...
Nākotnē raugoties 8. IP projektu Open Access
vadlīnijas iespējams attieksies uz visām zinātņu
nozarēm.
Eiropas Komisijas i...
Dažas noderīgas saites
OpenAIRE tīmkļa vietne:
http://www.openaire.eu/index.php
– Saistītie dokumenti:
http://www.openaire...
Paldies par uzmanību!
Ruta Garklāva
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja,
projekta OpenAIRE Latv...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

OpenAIRE presentation at "Open Access and OpenAIRE - challenge and opportunity for Latvian scientific progress", Latvia

OpenAIRE presentation given by Ruta Garklāva at the workshop „Open Access and OpenAIRE - challenge and opportunity for Latvian scientific progress

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

OpenAIRE presentation at "Open Access and OpenAIRE - challenge and opportunity for Latvian scientific progress", Latvia

 1. 1. Eiropas nostādnes Open Access jautājumos un OpenAIRE Ruta Garklāva, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja, projekta OpenAIRE Latvijas kontaktpunkta koordinatore
 2. 2. Eiropas nostādnes Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas Open Access nostādnes (EC Open Access Pilot in FP7) Eiropas Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas (ERC Scientific Council Guidelines for Open Access) 2
 3. 3. Eiropas Komisijas 7. Ietvara programmas Open Access nostādnes
 4. 4. Zinātniskie pētījumi tiek veidoti, izmantojot iepriekšējos pētījumiem un to izstrāde ir atkarīga no  pieejamās zinātniskās informācijas un iespējas ar to  dalīties.  Open Access – brīva pieeja internetā, ar mērķi uzlabot pieejamību zinātniskajai informācijai un datiem. 4
 5. 5. Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas Open Access nostādnes attiecas uz jebkuru publikāciju: kas izstrādāta vienā no septiņām nozarēm: – enerģija,  – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, – sociālekonomika un humanitārās zinātnes, – zinātne, – vide (arī klimata pārmaiņas),  – veselība,  – zinātne sabiedrībā,  – zinātniskās infrastruktūras (e‐infrastruktūras). 5
 6. 6. Projekta līgumi kas parakstīti pēc Open Access nostādņu stāšanos spēkā iekļauj šādus punktus: – Jādeponē 7. IP projektu pētniecības rezultātus insituconālajā vai nozares repozitārijā. – Jānodrošina zinātnisko rezultātu brīvpieeju 6 vai 12 mēnešu laikā pēc publicēšanas. 6 mēnešus: enerģijas, vides, veselības, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, zinātnes infrastruktūru nozarēs. 12 mēnešus: zinātne sabiedrībā un sociālekonomikas un humanitāro zinātņu nozarēs.
 7. 7. Publikāciju deponēšana Kas  jādeponē? Zinātniski recenzēta raksta gala versija Zinātniski recenzēta raksta gala versija, kas pieņemta publicēšanai žurnālā (post-printa versija) Kur jādeponē? Instucionālajā vai nozares repozitārijā vai OpenAIRE repozitārijā Kad jādeponē? Pēc raksta publicēšanas 6 vai 12 mēnešu laikā atkarībā no publikācijas nozares
 8. 8. Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas Open Access nostādnes attiecas uz jebkuru publikāciju: uz kuru attiecas finansējuma līgums, kas parakstīts pēc 2008. gada augusta (līguma noteikumu Nr. 39) Līguma noteikums Nr. 39 pieejams: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs//fp7-ga- clauses-v6_en.pdf 8
 9. 9. Līguma noteikums Nr. 39 nosaka: Deponēt raksta zinātniski recenzēto elektronisko kopiju uzreiz pēc tā publicēšanas Nodrošināt publikācijas pieejamību Open Access – Uzreiz ja publikācija ir publicēta Open Access – 6 līdz 12 mēnešu laikā atkarībā no nozares
 10. 10. Eiropas Pētniecības padomes Open Access vadlīnijas
 11. 11. Eiropas Pētniecības padomes (EPP) Open Access vadlīnijas Pieņemtas 2007. gada decembrī Vadlīnijas nosaka, ka visas recenzētās publikācijas, kas veidotas EPP pētniecības projektu ietvaros, jādeponē atbilstošā institucionālajā vai nozares repozitārijā un jānodrošina to brīvpieeju pēc iespējas ātrāk (6 mēnešu laikā) Vadlīnijas pieejamas Eiropas Pētniecības padomes tīmekļa vietnē: http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Ac cess_revised_Dec07_FINAL.pdf11
 12. 12. Autortiesību jautājumi
 13. 13. Autortiesību jautājumi Pirms publicēšanas autors izmanto un aizpilda “Publicēšanas līguma pielikumu” un pavadvēstuli. Vēstules paraugi pieejami OpenAIRE tīmekļa vietnē: http://www.openaire.eu/en/open-access/ec-pilot- info/fp7-pilot/how-to-comply/ec-resources.html Pēc publicēšanas repozitārija menedžeris pārbauda autortiesību atbilstību. 13
 14. 14. Publicēšanas līgums un pavadvēstule 14
 15. 15. Autortiesību vadlīnijas 7. IP projektiem ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf 7.3. Attiecības ar zinātnisko žurnālu izdevējiem (7.3. Relations with publishers of  scientific journals) 15
 16. 16. Nākotnē raugoties 8. IP projektu Open Access vadlīnijas iespējams attieksies uz visām zinātņu nozarēm. Eiropas Komisijas ikvienu Eiropas projekta dalībnieku apsvērt savu rakstu publicēšanu Open Access, kas potenciāli vedīs pie citējamības paaugstināšanās un zinātnes nozīmes paaugstināšanās netērējos laiku un sabiedrības naudu.
 17. 17. Dažas noderīgas saites OpenAIRE tīmkļa vietne: http://www.openaire.eu/index.php – Saistītie dokumenti: http://www.openaire.eu/en/open-access/ec- pilot-info.html Projekta OpenAIRE informācija latviešu valodā: http://www.lu.lv/biblioteka/projekti/openaire/ Svarīgākie dokumenti saistībā ar 7. IP Open Access nostādnēm: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
 18. 18. Paldies par uzmanību! Ruta Garklāva LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja, projekta OpenAIRE Latvijas kontaktpunkta koordinatore Tel: 67034432 E-pasts: Ruta.Garklava@lu.lv

×