Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

PRilika 2010-Snezana Petrovic - Fabrika ideja- sugestija ideja

1 893 vues

Publié le

Menadžerka komunikacija Lafarge BFC, zadužena za internu i eksternu komunikaciju, za politiku i strategiju sponzorstva i realizaciju društveno odgovornih projekata.

Publié dans : Formation, Technologie, Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

PRilika 2010-Snezana Petrovic - Fabrika ideja- sugestija ideja

  1. 1. Fabrika Ideja – sugestije radnika
  2. 2. <ul><li>Vodeće pozicije u svim oblastim poslovanja </li></ul><ul><ul><li>No. 1 u proizvodnji Cementa </li></ul></ul><ul><ul><li>No. 2 - Agregati & Beton </li></ul></ul><ul><ul><li>No. 3 – Gips </li></ul></ul><ul><li>Poslujemo u 78 zemalja </li></ul><ul><li>Zapošljavamo 78,000 ljudi </li></ul><ul><li>2,013 industrijskih pogona širom sveta </li></ul><ul><li>15,9 milijardi evra od prodaje u 2009 . </li></ul>Grupa Lafarge svetski lider u proizvodnji građevinskih materijala
  3. 3. <ul><li>Lafarge BFC najstarija fabrika cementa na Balkanu,osnovana 1839 </li></ul><ul><li>Od 2002. posluje u sastavu Grupe Lafarge </li></ul><ul><li>Lider na domaćem tržištu cementa </li></ul><ul><ul><li>Zaposlenih : 360 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapacitet : 1,5 MT </li></ul></ul><ul><li>Lafarge Beton, Srbija </li></ul><ul><ul><li>Osnovan 1.jula 2010 </li></ul></ul><ul><li>Lafarge Gips, Srbija </li></ul><ul><ul><li>Osnovan 2008 </li></ul></ul>Lafarge u Srbiji
  4. 4. Interna komunikacija u LBFC 2010 <ul><li>Ciljevi </li></ul><ul><ul><li>Mobilisanje i angažovanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Informisanje i dodatna saznanja </li></ul></ul><ul><li>Prioriteti </li></ul><ul><ul><li>Bezbednost i zdravlje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrola troškova i uštede </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovacije i održiva gradnja </li></ul></ul><ul><li>Sredstva </li></ul><ul><ul><li>Direktna komunikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Štampani </li></ul></ul><ul><ul><li>elektornski </li></ul></ul><ul><li>Aktivnosti </li></ul><ul><ul><li>Kampanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Zajedničke akcije </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Dire ktna komunikacija </li></ul><ul><ul><li>redovni informativni sastanci (min.2 puta godišnje) </li></ul></ul><ul><ul><li>sastanci sa posebnom temom (bezbednost i zdravlje,početak korišćenja alternativnih goriva..i sl) </li></ul></ul><ul><li>Štampana sredstva : </li></ul><ul><ul><li>“ Cement ” – interni magazin </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kaja” – nedeljni bilten </li></ul></ul><ul><ul><li>tematske brošure </li></ul></ul><ul><ul><li>posteri </li></ul></ul><ul><ul><li>Upitnici i ankete </li></ul></ul><ul><li>Elektronska sredstva: </li></ul><ul><ul><li>Lbfc e-news (e-newsletter 2 puta mesečno) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lbfc BLIC news </li></ul></ul><ul><li>Oglasne table, kutije za pitanja </li></ul><ul><li>Događaji – profesionalan pristup </li></ul><ul><ul><li>“ pobednički duh” </li></ul></ul>Alati interne komunikacije u LBFC
  6. 6. Idea Factory Interni konkurs Fabrika ideja <ul><li>Ciljevi kampanje IdeaFactory </li></ul><ul><li>Generisanje novih ideja,blisko povezanih sa potrebama </li></ul><ul><li>kupaca, u tri kategorije : </li></ul><ul><ul><li>proizvodi , </li></ul></ul><ul><ul><li>industrijski procesi </li></ul></ul><ul><ul><li>usluge </li></ul></ul><ul><ul><li>Podizanje svesti o značaju inovativnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>- odgovor na rastuće zahteve tržišta </li></ul></ul><ul><ul><li>- doprinos jačanju pozicije na tržištu i </li></ul></ul><ul><ul><li>- očuvanju lojalnost kupaca </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Učesnici konkursa </li></ul><ul><li>Svi zaposleni Lafarge Grupe , putem L.O. Intranet mreže </li></ul><ul><li>http ://loideafacory.lafarge.com </li></ul><ul><li>Jednostavna procedura </li></ul><ul><li>popunjavanjem obrasca </li></ul><ul><li>(Background – zašto je ideja pokrenuta, opis projekta </li></ul><ul><li>očekivani rezultati ) </li></ul>IdeaFactory
  8. 8. <ul><li>Interni konkurs pokrenut polovinom marta 2010. </li></ul><ul><li>“ Aktivna faza” polovina aprila – polovina jula </li></ul><ul><li>“ pred – selekcija” juli – septembar </li></ul><ul><ul><li>selekcija 100 po regionima </li></ul></ul><ul><ul><li>učestvovanje stručnjaka iz Lafarge </li></ul></ul><ul><ul><li>istraživačkog centra </li></ul></ul><ul><li>Nagrade će biti dodeljene u oktobru 2010. </li></ul><ul><ul><li>po tri u svakoj kategoriji i </li></ul></ul><ul><ul><li>implementacija ideje u 2011. </li></ul></ul><ul><ul><li>specijalna nagrada </li></ul></ul><ul><li>Rezultati </li></ul><ul><ul><li>1729 ideja </li></ul></ul><ul><ul><li>4500 zaposlenih na sajtu IdeaFactory </li></ul></ul>Dinamika i rezultati

×