Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Perkhidmatan digital

 1. E-PORTFOLIO (produk/perkhidmatan) JUMLAH HALAMAN | 74 SETERUSNYA ▶️ PSVK1143 OLEH: NUR HAMIZAH AUNI BINTI MOHD SHAIFUL AZMAN ANGKA GILIRAN: 2022232310191 PENSYARAH: PUAN ZARINA BINTI ABU BAKAR
 2. Alhamdullilah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah saya, Puan Azrina Binti Abu Bakar yang banyak memberi tunjuk ajar serta bimbingan dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir madah, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam menghasilkan kerja kursus ini. Terima kasih.
 3. E-Portfolio SETERUSNYA▶️ B i o d a t a D i r i M a k l u m a t P e r k h i d m a t a n D i g i t a l ( p e r k h i d m a t a n ) M a k l u m a t B i g I d e a & T e m a P e n e r o k a a n S u m b e r I l h a m L a k a r a n P e r k e m b a n g a n I d e a P e r k e m b a n g a n K a j i a n P e n e r o k a a n A p l i k a s i & P e r i s i a n D i g i t a l P e m i l i h a n & R e k a a n A k h i r K a j i a n L a m p i r a n R u j u k a n
 4. NAMA: NUR HAMIZAH AUNI BINTI MOHD SHAIFUL AZMAN NO. KAD PENGENALAN: 040413110256 KELAS: PPISMP PSV ANGKA GILIRAN: 2022232310191 PENSYARAH: PUAN ZARINA BINTI ABU BAKAR KURSUS: ASAS SENI DIGITAL KOD KURSUS: PSVK1143
 5. PERKHIDMATAN SPA Pengumpulan Maklumat SETERUSNYA▶️
 6. Beautyspahere Perkhidmatan Kecantikan & Kesihatan No 11,Jalan Putri,22300 Dungun,Terengganu
 7. Beautyspahere._ 012345678910 Beauty Spa Here
 8. www.spabeautyhere.com spabeautyhere@gmail.com SETERUSNYA▶️
 9. Spa kaki Body Scrubs Body Mask Padicure
 10. Herbal Steam Sauna Spa Tangan Manicure
 11. Facial Basic Facial Vitamin C Essence
 12. Rawatan Sulam Bedak Sulam Bibir Rawatan Sulam Kening
 13. Bertangkas Bertungku
 14. Massage Mandi Herba
 15. BIGIDEA&TEMA : Pengumpulan Maklumat SETERUSNYA▶️
 16. Perkhidmatan Spa boleh dijumpai di aplikasi Tiktok.Peniaga boleh memuat naik rakaman video berkenaan cara rawatan dijalankan di spa miliknya dan dapat membuat pemberitahuan mengenai keadaan di premis spa dengan lebih kreatif dan mengikut peredaran zaman,kerana anak muda pada zaman kini banyak meluangkan waktunya di Tiktok dan mereka akan lebih mudah tertarik dengan kandungan video spa yang tersiar di aplikasi kegemaran ramai ini kerana Tiktok memiliki jumlah pengguna yang ramai. https://www.tiktok.com/en/
 17. Perkhidmatan Spa boleh dijumpai di aplikasi Pinterest.Peniaga boleh memuat naik poster,servis rawatan,gambar pelanggan di laman ini. https://www.pinterest.com/
 18. Perkhidmatan Spa boleh dijumpai di aplikasi Google Play.Peniaga membina satu aplikasi khusus di Google Play untuk dimuat turun oleh pelanggan supaya pemberitahuan & maklumat khusus berkenaan perkhidmatan spa menjadi lebih meluas dan tersusun.Melalui aplikasi spa,akan mengurangkan daripada masalah kecurian video dan testimoni pelanggan untuk kepentingan kedai spa yang lain supaya dapat meraih keuntungan. https://play.google.com/store/games? hl=en&gl=US
 19. Perkhidmatan Spa boleh dijumpai di aplikasi Facebook.Aplikasi ini memiliki kemudahan sama seperti aplikasi Instagram https://www.facebook.com/
 20. SUMBER ILHAM Penerokaan SETERUSNYA▶️
 21. https://www.pinterest.com/ Aplikasi yang digunakan untuk meneroka sumber ilham
 22. PERKEMBANGAN IDEA Lakaran SETERUSNYA▶️
 23. KAJIAN Perkembangan SETERUSNYA▶️
 24. Aplikasi yang saya gunakan untuk menghasilkan lakaran perkembangan kajian : Logo dan Ilustrasi Aplikasi : ibisPaint
 25. LAKARAN LOGO (Tipografi) Lakaran kasar Lakaran yang lebih jelas
 26. Penggunaan warna Hasil Lakaran
 27. LAKARAN LOGO (Ilustrasi) Lakaran kasar Lakaran yang lebih jelas
 28. Penggunaan warna Lakaran dan warna selesai Logo ini menggabungkan ilustrasi & tipografi
 29. Hasil Akhir Logo:
 30. ILUSTRASI 1 Melakar ilustrasi Proses melakar ilustrasi selesai
 31. ILUSTRASI Proses mewarna ilustrasi yang sudah dilakar Proses mewarna ilustrasi selesai
 32. Hasil Akhir Ilustrasi
 33. ILUSTRASI 2
 34. Selesai warna Ilustrasi selesai selepas ditambahkan sedikit pencahayaan (highlight)
 35. Hasil Akhir Ilustrasi
 36. ILUSTRASI 3 & 4
 37. Aplikasi yang saya gunakan untuk menghasilkan lakaran perkembangan kajian : Identiti Korporat , Tipografi & Tanda Dagang Aplikasi : Canva Aplikasi : Pinterest
 38. IDENTITI KORPORAT Kad Perniagaan Spa Tote bag spa
 39. IDENTITI KORPORAT Body Scrub 100 ml botol scrub spa Tuala mandi spa Tanda hak cipta terpelihara
 40. TIPOGRAFI Beauty Spa Here Barlow SemiCondensed B Beauty Spa Here Mr Dafoe
 41. TIPOGRAFI Beauty Spa Here Allura Beauty Spa Here Copperplate Gothic 30 AB
 42. TANDA E-DAGANG Creating your beauty at a whole new level. Creating your look Creating your perfect image. Curls Love Beauty Dignify your body and soul.. Create your beauty here Amsterdam Two
 43. APLIKASI& PERISIAN DIGITAL Penerokaan SETERUSNYA▶️
 44. Aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan logo & 2 ilustrasi bagi poster : ibisPaint
 45. Aplikasi ibisPaint dapat membantu dalam meniru gambar yang kita pilih di carian internet serta membuat penambahbaikan dari segi warna ,pencahayaan atau keindahan pada gambar tersebut seperti : Gambar yang saya pilih di aplikasi Pinterest untuk dijadikan ilustrasi tetapi gambar ini nampak muram tanpa banyak penggunaan warna.
 46. Melalui aplikasi ibisPaint,saya dapat menghasilkan 2 ilustrasi dan logo bagi perkhidmatan saya
 47. Aplikasi yang digunakan untuk e portfolio
 48. Aplikasi yang digunakan untuk mencari sumber ilham
 49. DAN REKAAN AKHIR KAJIAN pemilihan SETERUSNYA▶️
 50. Kajian Reka Letak
 51. Proses Penghasilan Poster (Reka Letak) Latar belakang poster adalah berwarna hitam dan ilustrasi 1 dan 2 yang sudah dilakar ditambah dan disusun Nama spa iaitu "Beauty Spa Here" dan tanda e dagang "Create Your Beauty Here" ditambah dan disusun Ilustrasi 3 dan 4 ditambah dan disusun berdekatan ilustrasi 1 dan 2
 52. Proses Penghasilan Poster (Reka Letak) Logo spa dan tanda hak cipta terpelihara ditambah dan disusun Terakhir,maklumat untuk info selanjutnya dan rawatan yang ditawarkan oleh spa ini ditambah dan disusun
 53. Kajian Warna
 54. Proses Penghasilan Poster (Warna) Saya memilih warna bright red pada awalnya
 55. Proses Penghasilan Poster (Warna) Kemudian saya cuba memilih warna yang berbeza iaitu linear gradient untuk melihat jika sesuai
 56. Proses Penghasilan Poster (Warna) saya menetapkan warna hitam sebagai warna poster spa
 57. Hasil Akhir (Reka Letak & Warna)
 58. LAMPIRAN SETERUSNYA▶️
 59. https://www.pinterest.com/
 60. RUJUKAN Sumber SETERUSNYA▶️
 61. https://www.pinterest.com/ https://pin.it/4iLrvlc https://pin.it/3WRRqpa https://pin.it/2NC3qRw https://pin.it/1ryCC9j https://pin.it/ryZ2x4E https://pin.it/5xtGcHN
 62. TERIMAKASIH Sekian
Publicité