Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Escalat.pdf

 1. 1. CREIXEMENT I ESCALAT
 2. 2. La majoria dels bacteris es divideixen cada poc temps i produeixen una gran quantitat de bacteris. Exemple d’una bacteri que es divideix cada hora:
 3. 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 200 400 600 800 1000 1200 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 cel·lules Log (cel·lules) t (hores) nº cèl·lules Log (cel·lules)
 4. 4. Temps què triga una població microbiana en duplicar el seu nombre g = t / n t = temps de creixement n = nº de generacions en aquest interval de temps Temps de generació Exemple:
 5. 5. g = t / n temps de generació unitats: hores (h) μ = 1 / g = n / t generacions per unitat de temps unitats: h-1 velocitat mitjana de creixement g = 0,5 h μ = 1/g = 1/ 0,5 = 2 h-1
 6. 6. μ = 1 / g = n / t generacions per unitat de temps velocitat mitjanaa de creixement Exemple:
 7. 7. EXPRESSIÓ MATEMÀTICA DEL CREIXEMENT EXPONENCIAL Nt = No · 2n No = nº de células en la població inicialment Nt = nº de células en la població en el temps t n = número de generaciones que han ocurrido Exemples: 1.- Un cultiu comença amb una cel·lula de E. Coli. Quantes en tindrem després de 4 generacions? 2.- Si comencen amb 100 cel·lules. Quantes en tindrem després de 4 generacions? Determinar el número de células de una población en n generacions
 8. 8. Exemple: E. coli té un tiemps de generació de 20 minuts. Si comença amb 1 célula de E. coli, quantes en tindrà després de 2 hores? Determinar nombre de cèl·lules d’una població en un tiemps t
 9. 9. Exemple: Quantes generacions han estat necessaries per a què una població inicial de 5 bacteris s’haja transformat en 10.500?
 10. 10. Nt = NO · 2n log (Nt = NO · 2n ) log Nt = log NO + log 2n log Nt- log NO= n log 2 (log Nt- log NO)/ log2 = n n = (log Nt- log NO)/0.301 n = 3.3 (log Nt- log NO)
 11. 11. Exemple: Quantes generacions han estat necessaries per a què una població inicial de 5 bacteris s’haja transformat en 10.500?
 12. 12. Determinar el temps de generació (g) Exemple: Si No=1·104 , Nt = 6,5·107 , t = 240 minuts, quin és el temps de generació (g)?
 13. 13. Concepto de pendiente de una recta
 14. 14. Respresentació del creixement front al tiemps: Quant més petit sigui el tiemps de generació, més ràpid serà el creixement. Quant més ràpid sigui el creixement, major serà el pendent de la recta. g = 6 horas; pendiente 0.05 g = 2 horas; pendiente 0,15
 15. 15. t0 t1 Log N0 Log N0 Log 2N0 g Càlcul del pendent
 16. 16. μ
 17. 17. Fase de adaptació o aclimatació Els bacteris s’adapten a les condicions del medi. Els bacteris estan madurant. Escassa divisió. Els bacteris, sintetitzen ARN, enzims i altres molècules.
 18. 18. Fase exponencial Període de divisió cel·lular. Si no hi ha limitacions, la duplicació continuarà a un ritme constant. La població es duplica amb cada període de temps g. El pendent es veu afectada per les condicions de creixement, què afecten la freqüència de divisió cel·lular i la probabilitat que les dues cèl·lules filles sobrevisquin. El creixement exponencial no pot continuar indefinidament, perquè el mitjà arriba aviat a l'esgotament de nutrients mentre s'acumulen metabolits secundaris què poden ser toxics.
 19. 19. Fase estacionaria La taxa de creixement disminueix com conseqüència de l'esgotament de nutrients i l'acumulació de productes tòxics. Aquesta fase es caracteritza per un valor constant del nombre de bacteris a mesura que la taxa de creixement s'iguala a la taxa de mort bacteriana.
 20. 20. Fase de declinació o mort L'esgotament de nutrients produeix la mort dels bacteris.
 21. 21. ESCALADO

×