Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pablo Ibarren alde 640.000 dolar lortu nahi dituzte

213 vues

Publié le

La asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar comentó ayer en rueda de prensa que son necesarios 1,3 millón de dólares para conseguir una defensa «eficaz » para Pablo. Para alcanzar lo que falta, empezará enseguida una nueva campaña de recaudación de fondos. En la actualidad necesitan cerca de 640.000 dólares. Berria 14 de abril de 2016

Publié dans : Actualités & Politique
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Pablo Ibarren alde 640.000 dolar lortu nahi dituzte

  1. 1. Hilberriak JonRejadoGasteiz Floridako Auzitegi Gorenak (AEB, Ameriketako Estatu Ba- tuak)«hilabetetakoepean»argi- tuko du berriro epaituko duten Pablo Ibar —heriotza zigorrera kondenatutadago—.Horizehaztu bitartean, euskal jatorria duen 44 urteko gizonezkoaren defentsa bere burua prestatzen ari da. Pa- blo Ibar heriotza zigorraren aur- kako elkarteak atzo agerraldi ba- tean adierazi zuen defentsa «era- ginkorra» izan dadin 1,3 milioi dolarbeharkodirela.Azkenurte- etan egindako lanari esker aurre- kontuhorrenerdiapasatxobadu- te. Falta dena lortzeko, kanpaina berri bat hasiko dute aurki. 640.000dolaringurudira. 2016ko otsailaren 4an, Florida- ko Auzitegi Gorenak baliogabetu zuen 1994an Pablo Ibar heriotza- ra zigortu zuen epaiketa. Florida- ko estatuak helegitea jarri zion baliogabetzeari, eta azken horren inguruan ebaztearen zain daude bi aldeak. Bitartean, Andres Kra- kenberger Ibarren aldeko elkar- teko eleduna administrazio pu- blikoekin bilduko da, defentsara- ko laguntza lortzeko. Eusko Jaurlaritzara eta aldundietara jokodu,besteakbeste. Floridako Auzitegi Gorenak 1994ko epaiketa baliogabetuko balu, orduko egoerara itzuliko li- tzateke Ibar. Horrek modu asko- tan eragingo lukeela hausnartu dute. Batetik, epaiketa errepika- tuko litzateke. «Defentsa eragin- kor batekin emaitza bakarra izan daiteke: absoluzioa». Bestetik, heriotza zigorra dutenentzako 2x3 metroko ziega utziko luke, bertanhamabosturteegonondo- ren, eta ohiko espetxe batera era- mango lukete. Baldintzak hobetu arren, azken erabaki hori familia, bikotekide eta lagunekin duen harremanaren kaltetan izango li- tzateke. «Egun, astean behin egon gaitezke harekin; ohiko es- petxera mugituko balute, pantai- la bidez komunikatuko ginate- ke», esan zuen atzo Candido Iba- rrek, presoaren aitak. Dena den, semea«indartsu»ikustendu. Pablo Ibarren alde 640.000 dolar lortu nahi dituzte AEBetanheriotzazigorrerakondenatutakoeuskaljatorrikopresoaren aldekoekesperoduteberrizepaitzeab 1,3milioikoordainadefentsari CandidoIbaretaAndresKrakenberger,atzokoprentsaurrekoan.DAVIDAGILAR/EFE HausturahidraulikoarenEAEkolegea defendatzekoeskatuduFrackingEz-ek GASTEIZbAraba,BizkaietaGipuzkoanfracking-aarautzenduenle- geaastegutxitanbaliogabetudezakeEspainiakoAuzitegiKonstituzio- nalak.HorigertatzendenerakoneurriakeskatudizkioFrackingEz plataformakJaurlaritzari.«Ekintzaplanbatikusinahidugu,alferri- kakoadierazpenetatikharagoherritarrengehiengoaketaEuskoLege- biltzarrakerabakidutenaerrespetatzeko»,eskatuduplataformak. ELAkdeituduhiruegunetanBizkaiko zaharetxeetangeldialdiakegitera BILBObELAsindikatuakBizkaikozaharetxeetanhiruegunetangel- dialdiakegitekodeiaegindu:apirilaren27,28eta29an.Aurretikere hiruegunekogeldialdiakeginditusindikatuak.Denaden,ELAreniri- tziz,patronalaketaBizkaikoDiputazioak«errespetufalta»izandute beharginekin.Bestesindikatueiprotestaragehitzekoeskatudie. FrackingEzplataformarenprentsaurrekoa,atzo,Gasteizen.JUANANRUIZ/ARP JeltzaleekbabesalortuduteEspainiako Senatuan‘EuskalY’-rakodiruaizateko MADRILbAraba,BizkaietaGipuzkoabatukodituenabiadurahandiko trenbiderako—EuskalYdeiturikoegitasmoa—aurrekontuetanaski diruizangodelaziurtatzekoeskatuzmoziobataurkeztuzuenatzo EAJkEspainiakoSenatuan,etaonartueginzen;PodemosetaDiLtal- deakabstenitueginziren,bainagainerakoekbabestueginzuten.Era horretan,2019rakolanakamaitzealortukodelaoroitarazidute. BERRIA Osteguna, 2016ko apirilaren 14a12 b Harian Euskal Herria LeopoldoAbal (NekaneAballankidearenaita) Unelatzhauetan bategitendugu familiarensaminarekin PepitaArakistainEizagirre (CandidoUrangarenalarguna) Zumaianhilzen,2016koapirilaren13an,85urtezituela, ElizakoaketaAitaSantuarenBedeinkapenahartuondoren. -Goianbego- Seme-alabak:JexusetaMariJose,ArantxietaRoberto,KandidoetaMa- ribi, Itziar eta Migel, Belen eta Maite, Karmen eta Joseba, Xabier eta Itziar,IgoretaIdoia;anai-arrebak:Pedro(†)etaMari(†),BaxilietaCandi- do (†), Andoni eta Miren; bilobak, birlobak, ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuaketagainerakoahaideak. Harenarimarenaldeotoitzbateskatzendizuete,etaarrenetorzaitezte- la hiletara. OSTEGUNEAN egingo da, HILAK 14, arratsaldeko ZAZPIE- TAN, ZUMAIAKO SAN PEDRO APOSTOLUAREN parroki elizan gorpua bertandela.Aldezaurretik,milaesker. ZUMAIA,2016koapirilak14 Oharra:HilbeilaZumaiakobeilatokiandago:ostegunean10:00etatik 14:00etaraeta15:00etatikhiletaorduraarte. Eskelak (0034)943304030 eskelak@bidera.eu

×