Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych i dokumentów w chmurze Office 365

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Jak zapewnić bezpieczeństwo danych i dokumentów w chmurze Office 365 (20)

Publicité

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych i dokumentów w chmurze Office 365

 1. 1. Jak zapewnić bezpieczeństwo dokumentów i danych w chmurze Office 365 Paweł Serwan IT Professional Security Camp 2019 – Dosłońce
 2. 2. Agenda • Zaczynamy wdrożenie Office 365 • Testowa subskrypcja • Czym jest EMS • Two-Factor Authentication • Azure MFA • Zarządzanie zasobami i tożsamością • Azure Active Directory • Dostęp warunkowy • Azure Information Protection • Microsoft Intune • Podsumowanie
 3. 3. Paweł Serwan • Architekt IT z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu, administracji i zarządzaniu środowisk opartych o rozwiązania Microsoft, Citrix i VMware • Citrix Technology Advocate (od 2017 roku) • Założyciel i lider Polskiej Grupy Użytkowników Citrix (PLCUG) • Lider lokalnej grupy Microsoft 365 User Group Poland • Bloger, autor artykułów i prelegent na konferencjach IT Kontakt: • Blog: http://pawelserwan.wordpress.com • Twitter: @PawelSerwan • LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/pawelserwan • http://www.plcug.pl • Grupa M365 na Facebook
 4. 4. Zróbmy sobie Office 365 Scenariusz:  Firma, która chce wdrożyć Office 365 w swojej strukturze  Obawy związane z bezpieczeństwem danych i dokumentów po wdrożeniu Office 365  Ograniczenia budżetowe  Mobilne środowisko pracy Główni aktorzy:  CIO/Dyrektor/Prezes – Jan Kowalski  IT Architekt/ Kierownik/Administrator – Piotr Nowak  Użytkownicy
 5. 5. Zaczynamy wdrożenie Office 365 Musimy wdrożyć Office 365 na przyszły tydzień. Czy coś więcej potrzebujesz? • A może najpierw jakieś testy?
 6. 6. Testowa subskrypcja Office 365 E5 + EMS E5 • Załóż nowe konto Microsoft w portalu outlook.com • Stwórz nową subskrypcję Office 365. W tym celu przejdź do strony tinyurl.com/Office-E5 • Na ekranie powitalnym podać wymagane informacje. • Kliknij opcję: Just one more step • Podaj nazwę użytkownika na podstawie nowego adresu e-mail, wymyśloną nazwę firmy po znaku „@” (bez spacji) oraz hasło do nowego konta Office 365 • Potwierdzić SMS-em konto, które będzie dostępne pod nazwą domeny: @<TwojaNazwa>.onmicrosoft.com
 7. 7. EMS? Electrical Muscle Stimulation? • Nie! • Enterprise + Mobility Suite!
 8. 8. Czym jest EMS? • Enterprise Mobility + Security – zestaw usług i narzędzi, który rozszerza możliwości zarządzania i zabezpieczeń platformy Office 365 • W skład pakietu EMS wchodzą:  zarządzanie tożsamością użytkowników i dostępem do zasobów,  zarządzanie pracą na urządzeniach mobilnych – zarówno korporacyjnych, jak i prywatnych (BYOD)  ochrona informacji w organizacji  ochrona aplikacji w chmurze i on- premise. • Obecnie dostępne są dwa poziomy licencji pakietu EMS: E3 oraz E5.
 9. 9. Two – Factor Authentication Dlaczego moje hasło nie może zawierać mojego imienia? • Hasło to za mało. Potrzebujemy czegoś więcej!
 10. 10. Azure MFA • Azure Multi-Factor Authentication to usługa pozwalająca na dwuetapową (dwuskładnikową) weryfikację użytkownika w procesie logowania do usługi Office 365 • Możliwość integracji z aplikacjami typu SaaS czy on-premise (wykorzystując zainstalowany lokalnie Azure Multi-Factor Authentication Server). • Drugim składnikiem, który możemy stosować w procesie logowania użytkownika jest:  wiadomość tekstowa SMS z jednorazowym kodem  połączenie telefoniczne z automatyczną obsługą firmy Microsoft  aplikacja mobilna Microsoft Authenticator.
 11. 11. Zarządzanie zasobami i tożsamością Potrzebuję dostęp do wszystkich danych w firmie • Ale to wbrew naszym politykom?
 12. 12. Azure Active Directory • Azure Active Directory to usługa katalogowa tworzona dla każdej nowej subskrypcji utworzonej na platformie Azure bądź Office 365 • Pozwala na zarządzanie użytkownikami, przydzielanie licencji i nadawanie dostępów do zasobów na platformach Office 365 i Azure. • Możemy zabezpieczyć podstawowe usługi w naszym środowisku Office 365 na trzy sposoby:  nadać uprawnienia do konkretnych aplikacji i usług ograniczonej liczbie użytkowników;  w ramach konkretnych aplikacji i usług nadać tylko ograniczonej liczbie użytkowników prawo do tworzenia np. nowych stron w witrynie SharePoint Online lub Teams bądź wskazać, które grupy mogą współdzielić informacje z osobami spoza naszej organizacji;  rozdzielić konta zwykłych użytkowników od kont mających role administratorów w usługach Office 365.
 13. 13. Dostęp warunkowy Jakiś miły Pan podzielił się dziś ze mną swoim internetem z telefonu  • A czy uśmiechał się i wyglądał tak? A Ty skąd go znasz?
 14. 14. Conditional Access • Zasady dostępu warunkowego, pozwalają na ograniczenie dostępu do zasobów bądź aplikacji platformy Office 365 w zależności od wystąpienia konkretnego zdarzenia. • Zasady Conditional Access definiują scenariusz dostępu zgodnie z mechanizmami kontroli dostępu i warunkiem dostępu. • Mechanizmy kontroli dostępu – określają reakcje na konkretne zdarzenie. Należy pamiętać, że celem zasad dostępu warunkowego nie jest udzielanie dostępu do aplikacji czy usług Office 365 – to jest zależne od odpowiednich grup i ustawień użytkowników usługi Azure AD. Zasady dostępu warunkowego umożliwiają określenie, w jaki sposób autoryzowani użytkownicy mogą korzystać z aplikacji w chmurze w określonych warunkach. Reakcja określona w zasadach może wprowadzać dodatkowe wymagania, na przykład dotyczące uwierzytelniania za pomocą Azure MFA, logowania użytkownika z zarządzanego urządzenia (będącego pod kontrolą Microsoft Intune), a w najbardziej restrykcyjnym scenariuszu zasady dostępu warunkowego mogą zablokować dostęp. • Warunek dostępu –określa przyczyny uaktywnienia zasad. Występuje on w przypadku spełnienia określonej grupy warunków. Mogą to być:  użytkownicy: użytkownicy podejmujący próbę uzyskania dostępu („kto?”);  aplikacja kliencka: docelowe elementy, do których użytkownicy próbują uzyskać dostęp („co?”);  lokalizacja sieciowa: skąd użytkownik próbuje nawiązać połączenie do aplikacji, np. sieć firmowa czy internet („skąd/gdzie?”);  zarządzanie urządzeniami: w zależności od rodzaju urządzenia, z którego próbuje nawiązać połączenie np. prywatne urządzenie mobilne, laptop firmowy itp. („firmowe/prywatne?”). • Kombinacja warunków i mechanizmów kontroli dostępu tworzy zasadę dostępu warunkowego. Może ona zostać uruchomiona w przypadku wystąpienia np. logowania z urządzenia mobilnego w momencie próby ściągnięcia raportu z systemu ERP.
 15. 15. Zarządzanie danymi i informacjami Przez przypadek wysłałem nasz roczny raport finansowy do mojego fryzjera. Możesz coś z tym zrobić? • Dobrze, że nie do naszej konkurencji 
 16. 16. Azure Information Protection (AIP) • Pozwala na zarządzanie danymi i dokumentami poprzez klasyfikację danych, etykietowanie i opcjonalnie zabezpieczenie dostępu do danych. • W ramach Azure Information Protection możemy przygotować etykiety, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników organizacji. • Każdy dokument pakietu Office, mail, plik PDF czy większość popularnych formatów zdjęć i plików graficznych może otrzymać odpowiednią etykietę. • W tym celu należy dokonać przeglądu danych i dokumentów w organizacji i na tej podstawie przygotować poszczególne kategorie etykiet, np. dane ogólnie dostępne (publiczne), dane wewnętrzne firmy, dane zastrzeżone czy dane niejawne.
 17. 17. AIP- licencjonowanie • W ramach licencji Azure Information Protection Premium P1 (zawartej w EMS E3) dostępne są:  szyfrowanie wszystkich plików i lokalizacji przechowywania,  śledzenie plików w infrastrukturze chmurowej,  manualna klasyfikacja i szyfrowanie plików udostępnionych w organizacji oraz poza nią. • W ramach licencji Azure Information Protection Premium P2 (zawartej w EMS E5) dostępne są:  inteligentna klasyfikacja i szyfrowanie plików udostępnionych w organizacji oraz poza nią;  Azure AIP Scanner, który można wykorzystać do klasyfikacji danych i dokumentów w naszych repozytoriach on-premise.
 18. 18. AIP-etykiety • Etykiety są zapisane w metadanych dokumentów i „wędrują” z nimi bez względu na miejsce ich przechowywania czy sposób współdzielenia z innymi osobami, np. wysłanie pocztą do firmy zewnętrznej. • Dodatkowo w konfiguracji etykiety możemy ustawić opcje dodania tekstu w stopce lub nagłówku stron dokumentu albo znaku wodnego. W ten sposób da się graficznie etykietować dokumenty wyższego stopnia niejawności np. raporty finansowe. • Azure Information Protection pozwala nam śledzić dokumenty, których jesteśmy autorami, i w dowolnym momencie umożliwia odebranie praw edycji, wyświetlania czy przekazywania dokumentu osobom trzecim. • Aby móc przypisać etykietę do dokumentu, konieczna jest instalacja agenta Azure Information Protection, który będzie widoczny jako dodatkowa opcja zarówno we wstążce pakietu biurowego Office, jak i we właściwościach niektórych plików, np. plików tekstowych czy graficznych.
 19. 19. AIP–metody zabezpieczeń • W konfiguracji każdej etykiety możemy przypisać odpowiednią politykę zabezpieczenia danych, wykorzystując usługę Azure Rights Management Service (Azure RMS). • W ten sposób da się zabezpieczyć dany dokument przed edycją, drukowaniem czy współdzieleniem z innymi osobami. • W przypadku licencji Azure Information Protection Premium P1 przypisanie etykiety odbywa się manualnie przez użytkownika w momencie tworzenia dokumentu.  Możemy z góry przypisać konkretną etykietę wszystkim nowo stworzonym dokumentom. Później zaś autor dokumentu może odpowiednio zmienić etykietę na inną. • W przypadku licencji Azure Information Protection Premium P2 można stworzyć reguły na podstawie wyrażeń regularnych, np. numeru karty kredytowej albo nazwy patentu firmy, i przypisać konkretną etykietę automatycznie.
 20. 20. Urządzenia mobilne a dane …….@@#$%$@$#@???? Właśnie dostałem zaproszenie od nieznajomej z Facebooka. Chce żebym kliknął link do jej prywatnej galerii 
 21. 21. Microsoft Intune, czyli MAM i MDM • Platforma Office 365 pozwala na dostęp na każdym urządzeniu – zarówno firmowym komputerze, jak i prywatnym urządzeniu mobilnym. • Bardzo ważne jest zabezpieczenie danych firmowych oraz dostępu do usług i aplikacji z urządzeń korporacyjnych oraz prywatnych (BYOD) poprzez platformę Microsoft Intune. • W ramach standardowej licencji Office 365 (większość dostępnych wersji licencjonowania) dostajemy dostęp do usługi Mobile Device Management (MDM) dla platformy Office 365. Jest to okrojona wersja Microsoft Intune, którą możemy zarządzać i konfigurować w ramach portalu administracyjnego usługi Office 365
 22. 22. MAM • Mobile Application Management (MAM) – pozwala na zarządzanie aplikacjami i ich konfiguracją. Zarządzanie aplikacjami obejmuje następujące możliwości:  przypisywanie aplikacji mobilnych dla pracowników,  konfigurowanie standardowych ustawień aplikacji, które są używane po jej uruchomieniu,  kontrolowanie sposobu używania i udostępniania danych firmowych w aplikacjach mobilnych,  usuwanie danych firmowych z aplikacji mobilnych,  aktualizowanie aplikacji,  raportowanie dotyczące spisu aplikacji mobilnych,  śledzenie użycia aplikacji mobilnej.
 23. 23. MDM • W ramach Mobile Device Management możemy skonfigurować profile urządzeń, które będą dodawane do usługi Microsoft Intune. Możemy zatem tworzyć polityki:  zgodności – tak aby pozwalać na dodanie urządzeń, które będą spełniały nasze wymagania, np. odpowiednia wersja OS, blokowanie urządzeń z kontem root albo tzw. urządzeń jailbroken;  konfiguracji urządzenia – możemy skonfigurować wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, np. odnośnie do hasła, PIN-u urządzenia, konieczności włączenia szyfrowania pamięci urządzenia. Liczba dostępnych opcji jest duża i zależy od konkretnego systemu operacyjnego, a także trybu, w jakim urządzenie zostało dodane. Możemy dodawać urządzenia w trybie kiosk, urządzenia korporacyjne (company owned devices) oraz BYOD.
 24. 24. Podsumowanie Wybór odpowiedniej licencji Office 365 i EMS Zabezpieczenie tożsamości użytkowników Zabezpieczenie dostępu do platformy Office 365 Zabezpieczanie urządzeń mobilnych Zabezpieczenie danych Kategoryzacja danych w firmie EDUKACJA użytkowników końcowych Zarządzanie zasobami i tożsamością
 25. 25. Q & A

×