Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

HIT Lab konceptbeskrivelse

395 vues

Publié le

Præsentation fra workshop 18. august 2015

Publié dans : Santé
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

HIT Lab konceptbeskrivelse

 1. 1. Health IT Lab workshop og matchmaking 18. august 2015
 2. 2. Program: Del 1 – Workshop: 14:00 Velkomst og introduktion af agenda og formål med workshoppen Facilitator Søren Bolvig 14:10 Health IT Lab: Baggrund, vision, koncept og partnere Projektledere Sarah Bach Munkholm og Pernille Mejer Højholt 14:30 Erfaringer fra AppLab i Region Midt Projektleder Lina Godtfredsen, Region Midtjylland IT 14:50 Workshop: Co-Creation af Health IT Lab med kaffe og kagemand 15:50 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion 16.30 Tak for i dag og fremadrettet plan for Health IT Lab Facilitator Søren Bolvig & projektledere Sarah Bach Munkholm og Pernille Mejer Højholt
 3. 3. Program: Del 2 – Matchmaking: 17:00 Match-making i forhold til konkrete behov /idéer med henblik på ansøgning til Vækstforum med deadline den 7. september. 17:05 Health IT Lab: Baggrund, vision, koncept og partnere v. projektledere Sarah Bach Munkholm og Pernille Mejer Højholt 17:15 Hvert projekt pitcher max. 3 min., herunder behov, vision mv. 17.45 Opsamling på ideer – fremadrettet plan for projekterne og Health IT Lab 18:00 Afslutning - netværk
 4. 4. Health IT Lab – konceptbeskrivelse Pernille Mejer Højholt og Sarah Bach Munkholm
 5. 5. Hvorfor? Behov for at reducere kompleksitet Stor efterspørgsel på nye digitale løsninger til sundhedssektoren Vækstpotentiale for nordjyske SMV’ere Sundhedssektoren skal levere ydelser af høj kvalitet hurtigere og billigere Vækstpotentiale for nordjyske SMV’ere Regionale kompetencer og brugere kan sættes i spil i et Quadruple helix- samarbejde Behov for at hjælpe umodent marked på vej Stort gab mellem den gode sundhedsIT- idé og det første salg.
 6. 6. Health IT Lab er et innovations- og udviklingsrum, hvor kompetencer fra den nordjyske sundhedssektor, videninstitutioner og erhvervslivet sammen skal udvikle, teste og forretningsmodne bæredygtige digitale sundhedsløsninger og skabe nye rammer for vidensdeling og vækst på tværs.
 7. 7. Stærk sammenhæng til de regionale udfordringer og satsningsområder i sundhedssektoren. Initiativ som sundhedssektoren benytter og tager ejerskab til – som led i fx at skabe nye, teknologiunderstøttende arbejdsprocesser og kommunikationsformer. .
 8. 8. Kommuner (plejehjem, ældrecenter, rehabiliteringstilbud m.fl.) Regioner Videninstitutioner Virksomheder Iværksættere Living Labs Innovations- enheder Rådgivning og videnformidling Netværk og matchmaking Kapital Idéklinikken OneStopShop Innovations- enheden, AAK AAU UCN SOSU NORD BrainsBusiness BioMed Community Connect Denmark Private rådgivere BrainsBusiness Biomed Community AAU OneStopShop EIR BrainsBusiness BioMed Community EIR Kompetence- opbygning Væksthuset Borean Innovation Innovationssystemet for sundhed Sundheds-IT Future Lab Senhjerne- skadecentret, Frederikshavn
 9. 9. Merværdi Sketch Prototype Kliniker Tæt kobling til domæneviden og ekspertise i såvel den regionale som kommunale sundhedssektor Interne udviklings- ressourcer, som bl.a. understøtter rapid prototyping Testfaciliteter i såvel driftsmiljø som labs Fokus på co- creation med afsæt i Quad- ruple Helix- setup Systematisk definition og formidling af behov hos borgere, medarbejdere og den offentlige sektor Velocity (time-to-market)
 10. 10. Quadruple Helix - synergier Brugere og borgereViden- institutioner Den offentlige sundhedssektor Erhvervslivet
 11. 11. Markedet
 12. 12. Hovedfaser i innovationsprocessen Realisering Definition Validering Udvikling
 13. 13. Forretningsudvikling og kommercialisering Co-creation Konceptualisering af løsning i en co-creation proces med brugere, virksomheder, vidensinstitutioner og eksperter Prototyping Udvikling af primitive prototyper i samspil med studerende, viden- institutioner, virksomheder m.fl. Test Test af den udviklede prototype i testmiljøet i iterationer med henblik på at opnå et tidligt Proof-of-Concept Udvikling Udvikling af løsning inkl. funktionel og teknisk test Efterspørgsel og indkøb Region/kommune efterspørger løsning og gennemfører indkøb Proof-of-Concept Validering af løsningens effekt I driftsmiljø Implementering Løsningen implementeres i driftsmiljøet Gevinstrealisering Løsningen generer målbare effekter og gevinster i driftsmiljøet Idé / behov Identifikation af idé, behov eller problemstilling i ‘driftsmiljøet’ (region/kommune) Innovationsprocessen Screening Vurdering af løsningens værditilvækst for region/kommune, kommercielt potentiale, udviklingsressourcer og implementering
 14. 14. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Services Co- creation Match- making Test Forretnings- udvikling
 15. 15. Co-creation Rød zone = Panik! - Udvikling af løsninger i en sam- skabelsesproces med relevante kompetencer - Udvikling af tidlige prototyper (fra ’gaffatape’ til kode)
 16. 16. Matchmaking Rød zone = Panik! - Facilitere match mellem behov/idéer fra sundhedssektoren og virksomheder og videninstitutioner - Understøtte iværksætteri - Systematisere inddragelse af studerende fra videninstitutioner som ressource
 17. 17. Test Rød zone = Panik! - Test og afprøvning i driftsmiljø /lab med henblik på PoC - Markedsmodning af fx tele- medicinske komponenter baseret på Open Tele - Facilitere implementerings- processer
 18. 18. Forretningsudvikling Rød zone = Panik! - Identificering af strategiske og kommercielle muligheder - Kommercialisering af digitale sundhedsløsninger - Business cases og forretnings- modeller - OPI-samarbejder - Funding
 19. 19. Potentielle partnere Sketch Prototype Kliniker
 20. 20. Potentielle partnere Sketch Prototype Kliniker
 21. 21. Potentielle partnere Sketch Prototype Kliniker Combine MediaPoint
 22. 22. Potentielle strategiske partnere Sketch Prototype Kliniker
 23. 23. Organisering Board Operatøraftale m. NOVI, som også omfatter fysiske rammer på NOVI 8
 24. 24. Forankring Health IT Lab Tech Lab Med Tech Lab ? Clinical Trial Unit ? Healthcare NORTH Labs 2016 /2017 2018 - Konsolideret sundhedsklynge?
 25. 25. Ressourcer Finansiering søges via Business Region North under Healthcare Labs NORTH- rammen (beslutning ultimi nov. 2015) samt via EU- og innovationsstøtteordninger. På sigt medfinansiering fra private partnere. Drift: • Facilitator (1 fuldtidsressource) • Studentermedhjælpere til prototyping, udvikling og test • Husleje, evt. NOVI • Udstyr Udvikling: 8-10 projekter initieres i 2015 / primo 2016 - midler søges tilvejebragt via Vækstforum (under OneStopShop-ramme)
 26. 26. hitlab@rn.dk Tilføj dig vores gruppe

×