Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Модел на комуникациите на организационно равнище по примера на РБЛ Груп СА

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Модел на комуникациите на организационно равнище по примера на РБЛ Груп СА

Télécharger pour lire hors ligne

Презентация от Конференция на младите научни работници - ИУ - Варна, май 2011 г.

Презентация от Конференция на младите научни работници - ИУ - Варна, май 2011 г.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Модел на комуникациите на организационно равнище по примера на РБЛ Груп СА (20)

Publicité

Plus par Petar Petrov (8)

Plus récents (20)

Publicité

Модел на комуникациите на организационно равнище по примера на РБЛ Груп СА

 1. 1. МОДЕЛ НА КОМУНИКАЦИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО РАВНИЩЕ ПО ПРИМЕРА НА РБЛ ГРУП СА Докторант Петър Петров
 2. 2. Съдържание  Цел на доклада.  Характеризиране на теоретичния модел на организационната комуникационна система. ◦ Функционални комуникационни мрежи. ◦ Цели на фирмените комуникации. ◦ Типове комуникационни системи.  Сравнителен анализ на фирмените комуникации в РБЛ Груп.  Заключение.
 3. 3. Цел на доклада  Целта на настоящата разработка е да представим основните характеристики на фирмените комуникации. На тази база са изведени показатели за оценка на съществуващите комуникации в избраната организация.
 4. 4. Функционални комуникационни мрежи  Регулираща – свързана е с ръководенето на служителите и осъществяването на контрол.  Иновативна – свързана е с приспособяването на организацията към средата.  Интегративна – свързана е с организационната култура и приобщаването на служителите към фирмените цели.  Информативна – предоставя информация на служителите извън обхвата на предходните комуникационни мрежи.
 5. 5. Цели на фирмените комуникации  Получаване или разпространяване на информация.  Получаване или даване на инструкции.  Получаване или даване на одобрение.  Разрешаване на проблеми.  Социални разговори.
 6. 6. Типове комуникационни системи  Верига – това е най-опростеният вариант, използван във военните и строго йерархичните организации.  Колело – при този тип комуникационна система цялата информация се предава от една личност, обикновено ръководителят на организацията.  Звезда – наличен е свободен поток на информация и в двете посоки, но не и между всички членове на групата.  Многоканална система – всички членове на групата се стимулират да участват в комуникационния процес.
 7. 7. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ФИРМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В РБЛ ГРУП
 8. 8. Комуникационна система  Швейцария: ◦ Многоканална комуникационна система.  България: ◦ „Звезда“.
 9. 9. Форми на комуникация  Швейцария: ◦ Преобладаващо устни. Формализацията е на ниско равнище, като приоритет се отдава на личния контакт. Външните комуникации са представени от електронна поща и фирмени презентационни материали.  България: ◦ Редица писани правила и процедури. На много места могат да се видят изведени инструкции за задачите на служителите.
 10. 10. Честота на комуникациите според цел и позиция Цел Позиция Швейцария България Мениджъри 53,2% 41,2% Информация Изпълнители 55,0% 42,3% Мениджъри 9,1% 27,2% Инструкции Изпълнители 13,5% 25,6% Мениджъри 15,5% 5,9% Одобрение Изпълнители 8,5% 5,3% Мениджъри 14,2% 15,9% Проблеми Изпълнители 13,8% 13,7% Мениджъри 8,0% 9,8% Социална Изпълнители 9,2% 13,1%
 11. 11. Честота на комуникациите според тяхната посока Посока Швейцария България Хоризонтална 33,0% 36,3% Вертикална 31,4% 48,3% Диагонална 35,6% 15,4%
 12. 12. Функционални комуникационни мрежи  Швейцария: ◦ Най-използвани са информативната, интегративната и иновационната.  България: ◦ Най-застъпена е регулиращата, следвана от информативната.
 13. 13. Заключение  Причините могат да се търсят в няколко насоки: ◦ Социокултурните различия, характерни за двете страни, в които се развива бизнесът. ◦ Обхвата на дейностите, изпълнявани в двата офиса. ◦ Мениджърският стил.  Препоръки.

×