Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

772 vues

Publié le

Prosessien muotoileminen. Ohjelmistorobotiikka. #RPA. Tiedolla johtaminen. Tuottavuusloikka. Kilpailukykyloikka - Avoin tarjous 27.11.2016 - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen -

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

 1. 1. Ohjelmistorobotiikka.Design ? Prosessien muotoileminen. Tiedolla johtaminen. Tuottavuus. Avoin tarjous 27.11.2016 - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen - Petri Hakanen
 2. 2. Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017). Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/, http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
 3. 3. Taustaa Vaikka olen nimennyt tämän esitykseni ”Avoin tarjous”, on tämä aito tarjous! Avoimeksi tämän tekee se, että en tätä kirjoittaessani vielä tiedä, kuka sinä hyvä lukijani olet, kenelle tarjouksen teen ja millaiseen toimintaympäristöön tämä sovitetaan. Ei toki ole ihan tavallista, että tarjouksia kirjoitetaan avoimesti verkoille. Yleensä asioita halutaan pitää ’liikesalaisuuksina’ ainakin suurelta yleisöltä piilossa. Joku saattaa ajatella, että kilpailija kopioi. Haluan olla nyt kokeilevasti avoin ja rohkea. Ja kopiointihan on aitoa kehua  Tämä tarjous on sovitettu olettamaan lähtötilanteesta, johon olen muotoillut lähestymiskulmia innovoiden siten, että tämä saattaisi jopa sopia – sovittaen tietenkin todelliseen tarpeeseen ja tilanteeseen. Katsothan läpi avoimin mielin. – Keskustellaan sitten.
 4. 4. Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia … (1)  Nyt on esillä mm. tarve objektiivisesti tarkastella prosesseja ja toimintoja kuten prospektista tarjoukseksi, tilaukseksi, toimitusvaihe, laskutus ja tuotannon ja toimituksen resursointi. – operatiivinen suoritus ja johtaminen.  Kehittämisen näkökulmasta esillä on mm. kysymyksiä tiettyjen käytössä olevien ohjelmistojen käytön kehittämisestä tai mahdollisesta korvaamisesta jollain muilla ratkaisuilla. – tarpeet, hyödyt, kustan- nukset, tulevaisuus.  Ohjelmistorobotiikka on noussut puheisiin.  Tiedolla johtamisen kehittäminen on myös esillä.  Yhtenä mainintana esillä on mm. tarve projektien katteiden seurannan parantamiselle.
 5. 5. … Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia (2)  Myös työn ohjauksen tarpeet ovat esillä. Parempi työn ohjaus ja projektikate liittyvät toisiinsa.  Tässä vaiheessa kehittämisen ja tarkastelun lähtökohdaksi ei haluta ottaa ohjelmistoja, tekniikoita, vaan tarkastella toimintaa kehittämisnäkökulmasta. Mahdolliset tekniikkojen tarkastelut seuraavat sitten toiminnan kehittämisen tuloksia.
 6. 6. Työn toteutussuunnitelmaa (1)  Ehdotan ”ensimmäisen vaiheen” työtavoiksi klassista haastattelut + mahdolliset työpajat.  Tavoitteena saada haastatteluihin ja työtapoihin hieman uudenlaisia tarkastelukulmia keskustelun ja ideoinnin lisäämiseksi.  Keskeisimmät prosessit, työvaiheet, on tärkeää käydä kattavasti läpi näkökulmista – a. miten tehdään, mikä toimii, b. mikä on vaikeaa tai nyt mahdotonta, c. mikä on yrityksen strategian ja toiminnan kannalta keskeistä.
 7. 7. Työn toteutussuunnitelmaa (2)  Näissä em. näkökulmissa ei sinällään vielä ole erityisesti uutta metodia, mutta tämä tarkastelu tuo määrittelyyn prosessilähtöisen selkärangan.  Tarkastelukulmat a. ihminen ja ideat, b. toiminta/prosessit, c. strategia/visio ja d. kehittämistoiminta.
 8. 8. Työn toteutussuunnitelmaa (3)  Jotta saisimme keskusteluihin mahdollista ”uutta väriä”, voisimme ottaa tietojohtamisen, tiedolla johtamisen, ohjelmistorobotiikan ja suorituskyvyn johtamisen näkökulmiin pari seuraavana kuvillakin hahmottelemaani kehystä.  Voisimme antaa ajatuksen kulkea prosessiajattelusta hetkeksi myös ”alusta/verkostomalliin” tavoitteena saada uusia ajatuksia prosessiin ja tiedonhallintaan.  ”Alusta-ajattelua” tukisimme seuraavien kuvien ajatusta soveltaen. ”Mitä jos yrityksemme toimisi kuin ’alusta’ integraationa eri toimijoiden, osapuolten, välillä?”
 9. 9. Integraatiot. Kokemus. Asiakkaat Kuluttajat Toimittajat Tuottajat Käyttäjät Käyttäjät LUOTTAMUS UTELIAISUUS Kuluttaja- kokemus Tuottaja- kokemus
 10. 10. Integraatiot. Digiloikka. Integraatio Asiakkaat Kuluttajat Toimittajat Tuottajat Käyttäjät Käyttäjät Älykkäät suotimet. Analytiikka. Älykkäät suotimet. Analytiikka.
 11. 11. Kehittämisen monet ilmentymät Design
 12. 12. Mihin ajatusmalliin tulokset ja vaikutus projisoituvat? @PetriHakanen http://Strategia.Design
 13. 13. Strateginen kehittäminen @PetriHakanen http://Strategia.Design
 14. 14. Toiminnallinen kehittäminen @PetriHakanen http://Strategia.Design
 15. 15. Työn toteutussuunnitelmaa (4)  Samalla kun prosesseja tarkastellessamme ajattelemme a. mitä prosessi ja työnkulku tarvitsee ja b. mitä prosessi ja työnkulku tuottaa,  voimme miettiä innovoiden c. mitä jos … ”Mitä jos vanhaa prosessia ei olisi tai voisimme rakentaa prosessin, työnkulun, täysin alusta, tyhjästä, mitä silloin osapuolet toisistaan haluaisivat?”
 16. 16. Työn toteutussuunnitelmaa (5)  Samalla voimme tarkastella prosessien ja työnkulkujen tietotarpeita ja tietotuotantoa osapuolten näkökulmasta d. mitä tietoja osapuolesta on ja pitäisi olla ja e. mistä toisia osapuolia koskevista tiedoista osapuolet voisivat olla kiinnostuneita, jos tiedot vain kyettäisi osapuolille tarjoamaan?  Tiedolla johtamisen, suorituskyvyn johtamisen ja tiedonhallinnan näkökulmaa syventäisimme vielä soveltaen seuraavien kuvien ajatuksia tiedon käyttötavoista ja kehittämiseen liittyvistä menetelmistä.
 17. 17. Tietojohtaminen – Rakentamisen näkökulmia
 18. 18. Ohjelmistorobotiikka – Prosessikehitys – Rakentamisen näkökulmia
 19. 19. Työn toteutussuunnitelmaa (6) Ajatukseni tässä ehdotuksessani on, että ruokimme ihmisten mielikuvitusta riittävästi, soveltuvasti, eri näkökulmilla, jotta prosessien tarkastelusta saataisi uutta ideaa ja uudenlaista näkökulmaa – myös seuraaviin teknisempiin ratkaisuvaihtoehtojen tarkas- teluihin. Tarkastelusta poikii tavallisesti uusia liiketoiminta-ideoitakin.
 20. 20. Kesto – laajuus – sisältö Ehdotan, että tämä ”ensimmäinen vaihe” tarkastelussa suoritettaisi suoraviivaisesti, niin pian kuin vain mahdollista on -- aikataulu ”lähi- viikkoina”. Tämä tukee etenemistä hyvin. Määritystyön laajuus asetetaan yhteensä noin kuuteen (6) konsultin työpäivään, jonka hinta on 4.900,- euroa (+ALV) sisältäen laajuuteen soveltuvassa määrin haastatteluja, mahdollisen työpajan, tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –, minun valmistelutyöni ja tulosten dokumentointi- työt.
 21. 21. Seuraavat vaiheet (1) Seuraavien vaiheiden tarkan määrityksen jättäisin vielä tässä vaiheessa avoimeksi. Nämä riippuvat ensimmäisen vaiheen havainnoista ja työn aikana esille nousseista ideoista ja tiedoista. Etenkin, koska – Aloitukselle ts. ”ensimmäisen vaiheen” asettamiselle on kaksi yhtä vahvaa vaihtoehtoa – (a) tietyn fokusalueen kautta aloittaen tai (b) keskittyen ensin kokonaisuuden tarkasteluun. Joka tapauksessa, ei toista ilman toista; suosittelen (a+b). Ensimmäisen vaiheen aikana tulee selkeä kuva etenemispolulle – tarkentavalle tai laajentavalle käsittelylle, johon avoimena tarjouksena esitän olevani käytettävissä samoin ehdoin.
 22. 22. Seuraavat vaiheet (2) Mikäli määrityksissä päädytään jatkamaan ulkopuolisten ohjelmistojen ja ratkaisujen evaluointiin, esitän niin ikään avoimena tarjouksena työn ”paketointia” kuten edellä tai vaihtoehtoisesti toteuman mukaan. Edelleen, mikäli määritystyöt ja tarkennukset johtavat kehittämisprojekteihin, olen käytettävissänne projektimäärittelijänä, projektin vetäjänä tai oman projektiorganisaationne sparraajana kehitystyön kuluessa.
 23. 23. Välineet Ehdotan määrittelyjen valmistelujen ja dokumentoinnin työvälineiksi Ms Office ohjelmistoja siitäkin syystä, että oletettavasti nämä ovat kaikkien käytettävissä helposti ilman eri opettelua ja eri lisenssejä. Tarvittaessa käytettävissäni on muita työkaluja. Yhteydenpitoon on käytettävissäni useita ohjelmistoja tarpeenne ja käytäntöjenne mukaisesti. Voimme tarvittaessa hyödyntää myös ryhmätyötiloja minun lisenssilläni (SharePoint). Sinulle ei tule kustannuksia minun käytössäni olevista omista työkaluistani ja ohjelmistoistani.
 24. 24. Hinta (1) Edellä mainitun mukaisesti voimme ”paketoida” työn noin kuuden (6) konsultin työpäivän ja 4.900,- euron (+ALV) vaiheisiin, jotka sisältävät töiden lisäksi tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –. Konsultointityön hinta toteumaveloitteisena on 110 euroa per tunti (+ALV). Minun matkakuluistani ja matka-ajasta – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” – esitän kiinteää korvausta 100 euroa (+ALV) per yksi edestakainen matka. Veloitus työn suorittamiseksi tarvittavien matkojen mukaisesti. – Tämä siis toteumaveloitteisissa toimeksiannoissa. Matkakustannuksia ei tule pääkaupunkiseudulla suoritettavasta työstä. Tähän työkohteeseen mahdollisesti myöhemmin sovittavat lisätyöt tarjoan tällä samalla hinnoittelulla.
 25. 25. Hinta (2) Koutsina olen tietyn henkilönne sparraajana hänen kehittämistehtävänsä tai johtamistehtävänsä tukena. Sovittavat koutsaustapaamiset tahdistetaan etenemistavoitteiden ja tapahtumien mukaisesti. Aktiivisessa hankkeessa on hyvä olla vähintään viikoittaisia tapaamisia, jotta myös minun tuntumani kohteeseen koutsina säilyy tuoreena. Koutsauspalveluni kuukausihinta on esimerkiksi 1.900 eur (+alv) toteutettuna ½ päivää joka viikko.
 26. 26. Hinta (3) Vuokralle, vuokrajohtajana ja/tai konsulttina, vetämään laajempaa kehittämis-kokonaisuutta, toiminnan uudistamista, tietohallintoa, tietojohtamista tai esimerkiksi digiloikkaa – määräaikaisella sopimuksella joko täysiaikaisesti tai osa-aikaisena – sopimuksen ollessa tavallisesti vähintään muutamia kuukausia; tämäkin taas riippuen tehtävästä. Vuokrapalveluni kuukausihinta esimerkiksi täysiaikaisella sopimuksella on 10.500–11.900 eur (+alv). Täysiaikaisuus tarkoittaa, että annan 110 % fokuksestani ja huomiostani ja noin 80 % laskennallisesta ajastani. Asiakas saa aina tehollista työaikaani. Vastaan itse kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista ja kustannuksista kuten sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, lomat ja työterveyshuolto.
 27. 27. Laskutus ja maksuehdot Esitän laskutusta kuukausittain toteutuneen (tai sovitun vaiheistuksen) mukaisesti siten, että tehdyt työt ja toteutunut työmäärä käsitellään ja hyväksytetään sinun, asiakkaan, kanssa kalenterikuukauden vaihteessa ennen laskun lähettämistä. Maksuaika 21 pv. Hinnat ovat verottomia hintoja. Hintoihin lisätään voimassa olevien säännösten mukaan arvonlisävero sekä muut kaupan kohteeseen mahdollisesti kohdistuvat verot, tullit ja muut julkisoikeudelliset maksut.
 28. 28. Muut ehdot Konsultin alalla yleiset sopimusehdot IT2015 YSE ja konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen toimittamista koskevat erityisehdot IT2015 EAP, toimintatapoja ja ehtoja soveltaen. IT2015 sopimusehtoja voidaan haluttaessa käyttää osana sopimuksiamme Petri Hakanen Oy:n voimassaolevalla käyttöoikeuslisenssillä.
 29. 29. Yhteystiedot ja yritystiedot Petri Hakanen Oy Y-tunnus: 2450682-3 Vaniljakuja 1b D 38, 00990 Helsinki Petri Hakanen puh. 040 551 9611 sähköposti: petri@hakanen.eu http://www.hakanen.eu
 30. 30. Ohjelmistorobotiikka.Design ? Prosessien muotoileminen. Tiedolla johtaminen. Tuottavuus. Avoin tarjous 27.11.2016 - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen - Petri Hakanen http://Robotiikka.Design http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/ Yhteys petri@hakanen.eu

×