Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Konsolidacja służby zdrowia, na czym polega różnica - Adam Kozierkiewicz

1 162 vues

Publié le

Konsolidacja służby zdrowia, na czym polega różnica - Adam Kozierkiewicz. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców
Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju
dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Konsolidacja służby zdrowia, na czym polega różnica - Adam Kozierkiewicz

 1. 1. KONSOLIDACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA CZYM POLEGA RÓŻNICA ADAM KOZIERKIEWICZ
 2. 2. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2/23
 3. 3. GŁÓWNE ELEMENTY KONCEPCJI • Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) • Wolny wybór pacjenta do wyboru koordynatora lub uchylenia się od tego wyboru • Finansowanie kapitacyjne plus P4P połączony z budżetem zawieszonym (withhold budget) • Ryzyko przeniesione na wykonawców zależne od możliwości zarządzaniem ryzykiem • Ostateczne ryzyko pokrywane przez NFZ • Akceptacja dla różnorodności i innowacyjności organizacyjnej
 4. 4. forma organizacji systemy ubezpieczeniowe świadczenia rzeczowe wielość funduszy D A NL SLO CZ SK narodowa służba zdrowia świadczenia pieniężne zdecentralizowana południowoeuropejskie monopsony scentralizowana północnoeuropejskie PL F I S H B E Fin UK LT L GR N IE P IC LV E Dk
 5. 5. EKONOMIA ZDROWIA W PIGUŁCE • • • • • • • • Ograniczoność zasobów Koszt alternatywny Racjonalne wybory maksymalizują użyteczność Asymetria informacyjna Potrzeby, zapotrzebowanie, popyt Popyt kreowany przez podaż Pokusa nadużycia (moral hazard) Spijanie śmietanki i negatywna selekcja
 6. 6. OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI
 7. 7. ELEMENTY DIAGNOZY • Niska satysfakcja obywateli z systemu • Niewystarczająca skuteczność w leczeniu schorzeń • Stały wzrost nakładów i produkcji (output) nie zmienia powyższego • Dez-integracja procesu opieki; • Zagubienie pacjenta, • Powielanie funkcji i działań, • Brak odpowiedzialności za rezultat • Frustracja personelu, nadużycia, „boki”, upcoding 2013-11-20
 8. 8. ELEMENTY DIAGNOZY • Możliwa nieadekwatność i nadużywanie opieki • Proste przypadki leczone w szpitalach • Naginanie terapii pod kątem opłacalności • Słaba odpowiedź NFZ na ten problem: • • • • Silne ograniczenia na wydatki administracyjne Nadregulacja prawna Konkurencja priorytetów prowadząca do ich braku Styl administracyjno-represyjny 2013-11-20
 9. 9. EWOLUCJA => 2000 12000 „ zoz” 20000 praktyk => 1995 1200 „zoz”: 600 z poz. 600 bez poz. => 2009 15000 „ zoz” 30000 praktyk => 2014(?) 16000 „ zoz” 30000 praktyk 20-40 MCO 2013-11-20
 10. 10. OPIEKA KOORDYNOWANA OPCJA ZMIANY
 11. 11. SKŁADOWE OPIEKI KOORDYNOWANEJ
 12. 12. OPIEKA KIEROWANA W USA Segment Razem U.S. Procent U.S. Managed Care Managed Care liczba % Medicare 47.0 15.21% 11.40 24.2% Medicaid 46.87 15.17% 33.28 71.0% wojskowe 3.8 1.20 3.8 100.0% komercyjne 161.93 52.40% 86.89 53.65% nieubezpieczeni 49.4 16.0% 0.0 0.00% Razem 309.0 100.0% 135.37 43.80%
 13. 13. ORGANIZACJA STRONY DOSTAWCÓW Nazwa Independent practice association (IPA) Physicians – hospital organization (PHO) Management Services Organization (MSO) Provider-sponsored organization (PSO) Physician practice management company (PPMC) Group practice without walls (GPWW) Medical group practices Foundation model Staff model
 14. 14. USYTUOWANIE OK W POLSCE
 15. 15. CEL ZMIANY ORIENTACJA NA WYNIK • Najlepszy dostępny stan zdrowia • Satysfakcja klienta • Stabilność finansowa • Satysfakcja profesjonalistów
 16. 16. POŻĄDANY REZULTAT • Opieka na niezbędnym medycznym poziomie • Stałe monitorowanie jakości • Kontrolowana wielkość produkcji • Selektywne priorytetowe wzrosty • Kontrola wykorzystania zasobów (koszty) • Monitorowana satysfakcja i odpowiedź na oczekiwania • Disease i case management 2013-11-20
 17. 17. USYTUOWANIE OOK UK DH (budżet) US budżet stanoiwy I federalny Gesund- NFZ Fundusze ubezpieczeń społecznych heits fonds NFZ oddziały tmen tmen Kranken PCT MCOs OOK kasse Wyrówanie ryzyka W Medicaid Risk-adjustment risk Risk tmen tmen Medicare RHA Wysoki poziom ubezpieczeń Koordynatorzy/nabywcy usług zdrowotnych
 18. 18. ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI Budżet zarządz any AOS NFZ Koordynator Opieka podstawowa AOS (+) Usługi szpitalne Wybrane leki Usługi szpitalne Wybrane leki Inne
 19. 19. OPIEKA KOORDYNOWANA W SYSTEMIE PUBLICZNYM System motywacyjny Wskaźniki jakości Wytyczne postępowania Priorytety Cele strategiczne
 20. 20. ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA
 21. 21. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI Lekarz poz (2-3 k) Sieć ambulatoryjna (20-30k) Sieć amb.hosp. (->100k) Ubezpieczyciel (>200k) Zakres ryzyk a wielkość populacji do przejęcia
 22. 22. MOTYWACJE FINANSOWE FFS (ceny FFS regulowane) Fee Per Case Kapitacja/ PMPM Price/ Volume Budżet globalny
 23. 23. MOTYWACJE POZAFINANSOWE • Porównania i rankingi • Wyznaczanie celów i ich osiąganie • Zapewnienie autonomii decyzji • Konkurencja o klienta • Szacunek dla odmienności i innowacyjności • Stabilność otoczenia
 24. 24. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ struktura •Kontrola wejścia •Zakres niezbędnych elementów proces •Monitorowanie wykonania usług •Monitorowanie wybranych elementów wynik •Pomiar wyniku •Porównanie i obserwacje trendów
 25. 25. PAYMENT FOR RESULT
 26. 26. WEWNĘTRZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA
 27. 27. ZARZĄDZANIE KORZYSTANIEM
 28. 28. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Niskie ryzyko Średnie ryzyko czynności prewencyjne Zwiększony nadzór Redukcja czynników ryzyka Wysokie ryzyko = Wystąpienie choroby Przebieg powolny - lekki - średni Przebieg szybki, ciężki Źródło: na podstawie Kongsvedt 2009. DM CM
 29. 29. Zarządzanie przypadkiem (case Zarządzanie chorobą (disease management, CM) management, DM) Koncentracja na pojedynczym pacjencie Koncentracja na populacji pacjentów Wczesna identyfikacja osób ze schorzeniami Wczesna identyfikacja wszystkich osób z powodującymi znaczne koszty (znane daną diagnozą (około 2–40 takich rozpoznanie, znane szacunkowe koszty, rozpoznań), o przebiegu powolnym które są do poniesienia w krótkim czasie) (przewlekłym), łagodny, średnim lub ciężkim Nasilenie schorzenia: ciężkie ZARZĄDZANIE PROCESEM Nasilenie schorzenia: średnie Dotyczy 0,5%–1% wszystkich pacjentów Dotyczy 15%–25% wszystkich ubezpieczonych Zakres oddziaływania na koszty zależy od Zakres oddziaływania na koszty zależy od negocjacji z placówkami leczącymi, oraz modyfikacji zachowań pacjenta, współpracy dobory świadczeń pacjenta z lekarzem, compliance Cel zarządzania – zorganizować opiekę w Cel zarządzania – zapobiec zaostrzeniom najmniej dolegliwy sposób, akceptowalny stanu, hospitalizacjom, zmodyfikować klinicznie i kosztowo zachowania zdrowotne w celu poprawy stanu zdrowia Zwykle epizod trwa 60–90 dni Zwykle interwencja jest ciągła, dotyczy 365 dni w roku Miejsce interwencji: szpital, hospicjum lub Miejsce interwencji obejmuje pracę, dom, opieka domowa szkołę Wynika z potrzeby zorganizowania usług Wynika z potrzeby nadzoru nad towarzyszących, opiekuńczych, transportu przestrzeganiem zaleceń lekarza itp. Pomiar wyniku to koszt przypadku lub Pomiar wyniku to roczne koszty opieki nad długość pobytu w instytucji opieki pacjentem, oraz stan zdrowia/funkcjonalność stacjonarnej pacjenta po okresie np. roku
 30. 30. GŁÓWNE ELEMENTY KONCEPCJI • Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za proces leczenia (koordynatora) • Wolny wybór pacjenta do wyboru koordynatora lub uchylenia się od tego wyboru • Finansowanie kapitacyjne plus P4P połączony z budżetem zawieszonym (withhold budget) • Ryzyko przeniesione na wykonawców zależne od możliwości zarządzaniem ryzykiem • Ostateczne ryzyko pokrywane przez NFZ • Akceptacja dla różnorodności i innowacyjności organizacyjnej
 31. 31. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 31/23

×