SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  56
Télécharger pour lire hors ligne
SIERPIEŃ, 2019
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn,
implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego
społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
Maj 2022
RAPORT BADAWCZY
METODOLOGIA BADANIA
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
METODOLOGIA BADANIA
Badanie ilościowe zrealizowane zostało metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu
internetowym SW Panel. Kwestionariusz badawczy zawierający 16 pytań został przygotowany
we współpracy z agencją OS3 i był konsultowany z Klientem.
Główna próba: ogólnopolska grupa Polaków w wieku 18-78 lat z uwzględnieniem struktury dla
zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości, bez osób
chorujących na astmę, N=945.
Booster: ogólnopolska grupa Polaków chorujących na astmę, N=200.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 12.04.2021 – 26.04.2022r. przez SW Research metodą
wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.
METODA
CZAS I MIEJSCE
DOBÓR PRÓBY
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
21
24
28
31
23
24
28
21
Nieastmatycy
Astmatycy
18-29 lat 30-44 lata 45-59 lat 60+
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
KATEGORIA WIEKOWA
54
55
46
45
Nieastmatycy
Astmatycy
Kobiety Mężczyźni
PŁEĆ
Dane w %
40
36
32
31
17
20
11
13
Nieastmatycy
Astmatycy
Wieś Miasto do 100 tys. Miasto 100-500 tys. Miasto powyżej 500 tys.
KLASA WIELKOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ZACHOROWALNOŚĆ NA POSZCZEGÓLNE CHOROBY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Czy choruje Pan/Pani na którąś z poniższych chorób? Jeśli tak, proszę zaznaczyć wszystkie, na które Pan/Pani choruje.*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru.
0
3
29
19
13
15
5
3
47
Astma
POCHP
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość
Cukrzyca
Choroby tarczycy
Choroba wieńcowa
Niewydolnośc nerek
Nie choruję na żadną z
powyższych chorób
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
100
10
28
25
26
26
7
6
0
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
WIEDZA O ASTMIE
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PRZYCZYNY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Co w Pana/Pani ocenie może być przyczyną zachorowania na astmę?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
64
64
54
51
10
7
2
1
6
Zachorowanie zależy od czynników środowiskowych (np.
zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów)
Ma podłoże alergiczne (szczególne znaczenie ma alergia
nieleczona)
Może być spowodowana częstymi infekcjami górnych
dróg oddechowych
Zachorowanie zależy od czynników genetycznych (np.
występowanie choroby w rodzinie)
Może być spowodowana urazem klatki piersiowej
Może być spowodowana niedoborem witaminy D
Można się nią zarazić od drugiej osoby
Inna przyczyna
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
75
72
65
51
12
8
6
0
2
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 58,3%
Astmatycy: 65,8%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 14,7%
Astmatycy: 17,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PRZYCZYNY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Co w Pana/Pani ocenie może być przyczyną zachorowania na astmę?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
64
64
54
51
10
7
2
1
6
Zachorowanie zależy od czynników środowiskowych (np.
zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów)
Ma podłoże alergiczne (szczególne znaczenie ma alergia
nieleczona)
Może być spowodowana częstymi infekcjami górnych
dróg oddechowych
Zachorowanie zależy od czynników genetycznych (np.
występowanie choroby w rodzinie)
Może być spowodowana urazem klatki piersiowej
Może być spowodowana niedoborem witaminy D
Można się nią zarazić od drugiej osoby
Inna przyczyna
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
75
72
65
51
12
8
6
0
2
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 58,3%
Astmatycy: 65,8%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 14,7%
Astmatycy: 17,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PRZYCZYNY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Co w Pana/Pani ocenie może być przyczyną zachorowania na astmę?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
64
64
54
51
10
7
2
1
6
Zachorowanie zależy od czynników środowiskowych (np.
zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów)
Ma podłoże alergiczne (szczególne znaczenie ma alergia
nieleczona)
Może być spowodowana częstymi infekcjami górnych
dróg oddechowych
Zachorowanie zależy od czynników genetycznych (np.
występowanie choroby w rodzinie)
Może być spowodowana urazem klatki piersiowej
Może być spowodowana niedoborem witaminy D
Można się nią zarazić od drugiej osoby
Inna przyczyna
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
75
72
65
51
12
8
6
0
2
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 58,3%
Astmatycy: 65,8%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 14,7%
Astmatycy: 17,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
WIEK ZACHOROWANIA NA ASTMĘ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
W jakim wieku można zachorować na astmę?
Dane w %
83%
6%
3%
2%
6%
Zachorować na astmę można w
każdym wieku
Astma zawsze zaczyna się w
dzieciństwie
Na astmę można zachorować tylko
w młodym wieku
Na astmę można zachorować tylko
w starszym wieku
Nie wiem
83%
6%
4%
5% 2%
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawna odpowiedź
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
WIEK ZACHOROWANIA NA ASTMĘ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
W jakim wieku można zachorować na astmę?
Dane w %
83%
6%
3%
2%
6%
Zachorować na astmę można w
każdym wieku
Astma zawsze zaczyna się w
dzieciństwie
Na astmę można zachorować tylko
w młodym wieku
Na astmę można zachorować tylko
w starszym wieku
Nie wiem
83%
6%
4%
5% 2%
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawna odpowiedź
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
72
63
52
46
18
16
10
2
8
4
3
3
0
6
Zanieczyszczone powietrze
Palenie papierosów
Częsty kontakt z alergenami
Występowanie alergii w rodzinie
Otyłość
Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku
Niezbilansowana dieta
Płeć żeńska
Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca)
Niedowaga
Płeć męska
Dorastanie w środowisku wiejskim
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
83
70
59
51
21
22
13
4
13
2
4
4
1
2
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 34,9%
Astmatycy: 40,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,1%
Astmatycy: 0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
72
63
52
46
18
16
10
2
8
4
3
3
0
6
Zanieczyszczone powietrze
Palenie papierosów
Częsty kontakt z alergenami
Występowanie alergii w rodzinie
Otyłość
Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku
Niezbilansowana dieta
Płeć żeńska
Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca)
Niedowaga
Płeć męska
Dorastanie w środowisku wiejskim
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
83
70
59
51
21
22
13
4
13
2
4
4
1
2
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 34,9%
Astmatycy: 40,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,1%
Astmatycy: 0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
72
63
52
46
18
16
10
2
8
4
3
3
0
6
Zanieczyszczone powietrze
Palenie papierosów
Częsty kontakt z alergenami
Występowanie alergii w rodzinie
Otyłość
Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku
Niezbilansowana dieta
Płeć żeńska
Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca)
Niedowaga
Płeć męska
Dorastanie w środowisku wiejskim
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
83
70
59
51
21
22
13
4
13
2
4
4
1
2
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 34,9%
Astmatycy: 40,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,1%
Astmatycy: 0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
72
63
52
46
18
16
10
2
8
4
3
3
0
6
Zanieczyszczone powietrze
Palenie papierosów
Częsty kontakt z alergenami
Występowanie alergii w rodzinie
Otyłość
Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku
Niezbilansowana dieta
Płeć żeńska
Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca)
Niedowaga
Płeć męska
Dorastanie w środowisku wiejskim
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
83
70
59
51
21
22
13
4
13
2
4
4
1
2
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 34,9%
Astmatycy: 40,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,1%
Astmatycy: 0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
77
67
57
38
32
28
19
15
12
9
3
2
2
0
0
3
Uczucie duszności
Świszczący oddech
Kaszel
Ucisk w klatce piersiowej
Alergia
Alergiczny nieżyt nosa
Chrypka
Powiększenie węzłów chłonnych
Zawroty i bóle głowy
Odkrztuszanie krwi
Gorączka
Utrata wagi
Ból mięśni
Inny objaw
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
78
71
64
49
43
33
22
14
15
9
6
2
3
0
0
0
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 45,4%
Astmatycy: 51,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,5%
Astmatycy: 1,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
77
67
57
38
32
28
19
15
12
9
3
2
2
0
0
3
Uczucie duszności
Świszczący oddech
Kaszel
Ucisk w klatce piersiowej
Alergia
Alergiczny nieżyt nosa
Chrypka
Powiększenie węzłów chłonnych
Zawroty i bóle głowy
Odkrztuszanie krwi
Gorączka
Utrata wagi
Ból mięśni
Inny objaw
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
78
71
64
49
43
33
22
14
15
9
6
2
3
0
0
0
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 45,4%
Astmatycy: 51,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,5%
Astmatycy: 1,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
77
67
57
38
32
28
19
15
12
9
3
2
2
0
0
3
Uczucie duszności
Świszczący oddech
Kaszel
Ucisk w klatce piersiowej
Alergia
Alergiczny nieżyt nosa
Chrypka
Powiększenie węzłów chłonnych
Zawroty i bóle głowy
Odkrztuszanie krwi
Gorączka
Utrata wagi
Ból mięśni
Inny objaw
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
78
71
64
49
43
33
22
14
15
9
6
2
3
0
0
0
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 45,4%
Astmatycy: 51,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,5%
Astmatycy: 1,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
77
67
57
38
32
28
19
15
12
9
3
2
2
0
0
3
Uczucie duszności
Świszczący oddech
Kaszel
Ucisk w klatce piersiowej
Alergia
Alergiczny nieżyt nosa
Chrypka
Powiększenie węzłów chłonnych
Zawroty i bóle głowy
Odkrztuszanie krwi
Gorączka
Utrata wagi
Ból mięśni
Inny objaw
Żaden z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
78
71
64
49
43
33
22
14
15
9
6
2
3
0
0
0
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 45,4%
Astmatycy: 51,4%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 0,5%
Astmatycy: 1,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
DEFINICJA ALERGII KRZYŻOWEJ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jest to typ alergii, w którym jednym z objawów jest ból
w odcinku krzyżowym kręgosłupa
Jest to typ złożonej alergii, w którym kontakt z
pojedynczym alergenem powoduje zarówno objawy
oddechowe, jak i skórne
Nie wiem
Nieastmatycy:
25%
Astmatycy:
34%
Czym w Pana/Pani ocenie jest alergia krzyżowa?*
Nieastmatycy:
9%
Astmatycy:
6%
Nieastmatycy:
37%
Astmatycy:
19%
Jest to typ alergii, w którym u osoby uczulonej na jeden
alergen wystąpią niepożądane objawy po kontakcie z
innym alergenem (np. osoba uczulona na pyłki brzozy
dostaje duszności po zjedzeniu jabłka)
• Kobiety > mężczyźni; częściej znają definicję alergii
krzyżowej
• Młodsi respondenci > starsi respondenci
Nieastmatycy:
29%
Astmatycy:
41%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
DEFINICJA ALERGII KRZYŻOWEJ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jest to typ alergii, w którym jednym z objawów jest ból
w odcinku krzyżowym kręgosłupa
Jest to typ złożonej alergii, w którym kontakt z
pojedynczym alergenem powoduje zarówno objawy
oddechowe, jak i skórne
Nie wiem
Nieastmatycy:
25%
Astmatycy:
34%
Czym w Pana/Pani ocenie jest alergia krzyżowa?*
Nieastmatycy:
9%
Astmatycy:
6%
Nieastmatycy:
37%
Astmatycy:
19%
Jest to typ alergii, w którym u osoby uczulonej na jeden
alergen wystąpią niepożądane objawy po kontakcie z
innym alergenem (np. osoba uczulona na pyłki brzozy
dostaje duszności po zjedzeniu jabłka)
• Kobiety > mężczyźni; częściej znają definicję alergii
krzyżowej
• Młodsi respondenci > starsi respondenci
Nieastmatycy:
29%
Astmatycy:
41%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Astma zawodowa
- pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi
substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt
Astma burzowa
- zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w
czasie burzy
Astma aspirynowa
- typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Żadna z powyższych Nie wiem
Nieastmatycy:
21%
Nieastmatycy:
59%
Astmatycy:
28%
Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?*
Astmatycy:
62%
Nieastmatycy:
10%
Astmatycy:
20%
Nieastmatycy:
7%
Nieastmatycy:
23%
Astmatycy:
7%
Astmatycy:
13%
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Całkowicie poprawnych
odp.
Nieastmatycy: 3,8%
Astmatycy: 6,0%
Średnie dla ogółu
poprawnych odp.
Nieastmatycy: 30,0%
Astmatycy: 36,7%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Astma zawodowa
- pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi
substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt
Astma burzowa
- zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w
czasie burzy
Astma aspirynowa
- typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Żadna z powyższych Nie wiem
Nieastmatycy:
21%
Nieastmatycy:
59%
Astmatycy:
28%
Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?*
Astmatycy:
62%
Nieastmatycy:
10%
Astmatycy:
20%
Nieastmatycy:
7%
Nieastmatycy:
23%
Astmatycy:
7%
Astmatycy:
13%
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Całkowicie poprawnych
odp.
Nieastmatycy: 3,8%
Astmatycy: 6,0%
Średnie dla ogółu
poprawnych odp.
Nieastmatycy: 30,0%
Astmatycy: 36,7%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Astma zawodowa
- pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi
substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt
Astma burzowa
- zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w
czasie burzy
Astma aspirynowa
- typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Żadna z powyższych Nie wiem
Nieastmatycy:
21%
Nieastmatycy:
59%
Astmatycy:
28%
Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?*
Astmatycy:
62%
Nieastmatycy:
10%
Astmatycy:
20%
Nieastmatycy:
7%
Nieastmatycy:
23%
Astmatycy:
7%
Astmatycy:
13%
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Całkowicie poprawnych
odp.
Nieastmatycy: 3,8%
Astmatycy: 6,0%
Średnie dla ogółu
poprawnych odp.
Nieastmatycy: 30,0%
Astmatycy: 36,7%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Astma zawodowa
- pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi
substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt
Astma burzowa
- zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w
czasie burzy
Astma aspirynowa
- typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Żadna z powyższych Nie wiem
Nieastmatycy:
21%
Nieastmatycy:
59%
Astmatycy:
28%
Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?*
Astmatycy:
62%
Nieastmatycy:
10%
Astmatycy:
20%
Nieastmatycy:
7%
Nieastmatycy:
23%
Astmatycy:
7%
Astmatycy:
13%
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Poprawna odpowiedź
Całkowicie poprawnych
odp.
Nieastmatycy: 3,8%
Astmatycy: 6,0%
Średnie dla ogółu
poprawnych odp.
Nieastmatycy: 30,0%
Astmatycy: 36,7%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
58
53
47
33
7
6
5
3
1
14
Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w
tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) wziewne
Leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) doustne
Leki przeciwwirusowe
Antybiotyki
Hormony
Leki przeciwzakrzepowe
Żadne z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
62
66
54
44
8
10
5
8
0
1
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 47,8%
Astmatycy: 56,5%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 12,4%
Astmatycy: 21,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
58
53
47
33
7
6
5
3
1
14
Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w
tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) wziewne
Leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) doustne
Leki przeciwwirusowe
Antybiotyki
Hormony
Leki przeciwzakrzepowe
Żadne z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
62
66
54
44
8
10
5
8
0
1
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 47,8%
Astmatycy: 56,5%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 12,4%
Astmatycy: 21,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
58
53
47
33
7
6
5
3
1
14
Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w
tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) wziewne
Leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) doustne
Leki przeciwwirusowe
Antybiotyki
Hormony
Leki przeciwzakrzepowe
Żadne z powyższych
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
62
66
54
44
8
10
5
8
0
1
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 47,8%
Astmatycy: 56,5%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 12,4%
Astmatycy: 21,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY
Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
66
61
50
36
5
5
4
2
0
12
49
44
42
29
9
8
7
4
1
15
Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w
tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) wziewne
Leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) doustne
Leki przeciwwirusowe
Antybiotyki
Hormony
Leki przeciwzakrzepowe
Żadne z powyższych
Nie wiem
Kobiety [N=514]
Mężczyźni [N=431]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
59
53
38
38
4
7
5
3
1
14
54
50
47
31
6
6
6
5
2
11
59
57
47
36
7
8
6
1
0
12
60
53
53
30
9
5
5
4
0
18
18-29 lat [N=199]
30-44 lata [N=265]
45-59 lat [N=216]
60+ [N=265]
Płeć Grupy wiekowe
Całkowicie poprawnych odp. /
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Kobiety: 17,3% / 53,3%
Mężczyźni: 6,5% / 41,0%
18-29 lat: 10,6% / 47,0%
30-44 lata: 11,4% / 45,5%
45-59 lat: 14,4% / 49,8%
60+: 13,2% / 49,0%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – ASTMATYCY
Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
73
70
60
44
5
6
6
7
0
1
48
61
47
43
11
14
3
8
0
1
Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w
tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) wziewne
Leki rozszerzające oskrzela
Steroidy (sterydy) doustne
Leki przeciwwirusowe
Antybiotyki
Hormony
Leki przeciwzakrzepowe
Żadne z powyższych
Nie wiem
Kobiety [N=110]
Mężczyźni [N=90]
Poprawne
odpowiedzi
Niepoprawne
odpowiedzi
65
58
48
40
2
6
6
4
0
2
53
69
44
39
13
13
6
13
0
2
64
68
55
49
9
9
2
6
0
0
66
68
76
49
5
12
5
5
0
0
18-29 lat [N=48]
30-44 lata [N=62]
45-59 lat [N=47]
60+ [N=41]
Płeć Grupy wiekowe
Całkowicie poprawnych odp. /
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Kobiety: 26,4% / 61,8%
Mężczyźni: 14,4% / 49,8%
18-29 lat: 27,1% / 52,8%
30-44 lata: 16,1% / 51,3%
45-59 lat: 19,1% / 59,0%
60+: 22,0% / 64,8%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PODEJŚCIE DO LECZENIA ASTMY WZIEWNYMI STEROIDAMI – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Stosuje się takie leczenie, ale tylko w bardzo ciężkich
przypadkach
Odchodzi się od takiego leczenia ze względu na
rozległe skutki uboczne
Nie wiem
Nieastmatycy:
9%
Astmatycy:
14%
Jak obecnie podchodzi się do tematu leczenia astmy wziewnymi steroidami?*
Nieastmatycy:
14%
Astmatycy:
20%
Nieastmatycy:
36%
Astmatycy:
12%
Jest to podstawowy sposób leczenia astmy - nowe
generacje leków są bezpieczne i pozwalają na
stosowanie niskich dawek
• Młodsi respondenci > starsi respondenci (wśród
nieastmatyków); częściej wiedzą, że jest to
podstawowy sposób leczenia astmy
Nieastmatycy:
41%
Astmatycy:
54%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PODEJŚCIE DO LECZENIA ASTMY WZIEWNYMI STEROIDAMI – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Stosuje się takie leczenie, ale tylko w bardzo ciężkich
przypadkach
Odchodzi się od takiego leczenia ze względu na
rozległe skutki uboczne
Nie wiem
Nieastmatycy:
9%
Astmatycy:
14%
Jak obecnie podchodzi się do tematu leczenia astmy wziewnymi steroidami?*
Nieastmatycy:
14%
Astmatycy:
20%
Nieastmatycy:
36%
Astmatycy:
12%
Jest to podstawowy sposób leczenia astmy - nowe
generacje leków są bezpieczne i pozwalają na
stosowanie niskich dawek
• Młodsi respondenci > starsi respondenci (wśród
nieastmatyków); częściej wiedzą, że jest to
podstawowy sposób leczenia astmy
Nieastmatycy:
41%
Astmatycy:
54%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Od czego zależy efektywne leczenie astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
60
52
52
25
19
15
0
12
Przyjmowanych leków
Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów
Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się
inhalatorem
Aktywności fizycznej
Wieku osoby chorej
Diety
Czegoś innego
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
62
59
55
32
26
18
1
3
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 37,2%
Astmatycy: 42,0%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 3,1%
Astmatycy: 2,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Od czego zależy efektywne leczenie astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
60
52
52
25
19
15
0
12
Przyjmowanych leków
Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów
Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się
inhalatorem
Aktywności fizycznej
Wieku osoby chorej
Diety
Czegoś innego
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
62
59
55
32
26
18
1
3
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 37,2%
Astmatycy: 42,0%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 3,1%
Astmatycy: 2,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Od czego zależy efektywne leczenie astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
60
52
52
25
19
15
0
12
Przyjmowanych leków
Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów
Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się
inhalatorem
Aktywności fizycznej
Wieku osoby chorej
Diety
Czegoś innego
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
62
59
55
32
26
18
1
3
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 37,2%
Astmatycy: 42,0%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 3,1%
Astmatycy: 2,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Od czego zależy efektywne leczenie astmy?*
Dane w %
*Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
60
52
52
25
19
15
0
12
Przyjmowanych leków
Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów
Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się
inhalatorem
Aktywności fizycznej
Wieku osoby chorej
Diety
Czegoś innego
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
Poprawne
odpowiedzi
62
59
55
32
26
18
1
3
Średnie dla ogółu poprawnych odp.
Nieastmatycy: 37,2%
Astmatycy: 42,0%
Całkowicie poprawnych odp.
Nieastmatycy: 3,1%
Astmatycy: 2,5%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ASTMA A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Osoby z astmą mogą uprawiać sporty siłowe i
uczestniczyć w treningach funkcjonalnych, ale powinny
unikać tzw. cardio (np. biegania)
Osoba z astmą nie powinna uprawiać sportu ani
intensywnych aktywności fizycznych (np. zabawę w
berka)
Osoby z astmą mogą uprawiać każdy typ aktywności
fizycznej bez względu na podejmowane leczenie
Nieastmatycy:
11%
Astmatycy:
12%
Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między astmą a aktywnością fizyczną?*
Nieastmatycy:
17%
Astmatycy:
22%
Nieastmatycy:
7%
Astmatycy:
10%
Astma nie jest przeciwwskazaniem do sportu, nawet
zawodowo, pod warunkiem zachowania właściwego
leczenia
• Kobiety > mężczyźni; częściej znały prawidłową
odpowiedź
Nieastmatycy:
51%
Astmatycy:
54%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Nie wiem
Nieastmatycy:
14%
Astmatycy:
2%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ASTMA A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Osoby z astmą mogą uprawiać sporty siłowe i
uczestniczyć w treningach funkcjonalnych, ale powinny
unikać tzw. cardio (np. biegania)
Osoba z astmą nie powinna uprawiać sportu ani
intensywnych aktywności fizycznych (np. zabawę w
berka)
Osoby z astmą mogą uprawiać każdy typ aktywności
fizycznej bez względu na podejmowane leczenie
Nieastmatycy:
11%
Astmatycy:
12%
Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między astmą a aktywnością fizyczną?*
Nieastmatycy:
17%
Astmatycy:
22%
Nieastmatycy:
7%
Astmatycy:
10%
Astma nie jest przeciwwskazaniem do sportu, nawet
zawodowo, pod warunkiem zachowania właściwego
leczenia
• Kobiety > mężczyźni; częściej znały prawidłową
odpowiedź
Nieastmatycy:
51%
Astmatycy:
54%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Nie wiem
Nieastmatycy:
14%
Astmatycy:
2%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ASTMA A PALENIE PAPIEROSÓW – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Szkodliwe jest tylko palenie czynne, palenie bierne nie
ma wpływu na chorobę
Palenie klasycznych papierosów jest szkodliwe, ale
bezpiecznie można wymienić je na e-papierosy
Nie ma wpływu
Nieastmatycy:
6%
Astmatycy:
12%
Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między paleniem papierosów a astmą?*
Nieastmatycy:
5%
Astmatycy:
6%
Nieastmatycy:
2%
Astmatycy:
1%
Palenie papierosów jest szczególnie szkodliwe dla osób
z astmą, niezależnie od typu papierosów
• Kobiety > mężczyźni; częściej znały poprawną
odpowiedź
• Młodsi respondenci > starsi respondenci
Nieastmatycy:
80%
Astmatycy:
80%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Nie wiem
Nieastmatycy:
7%
Astmatycy:
1%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ASTMA A PALENIE PAPIEROSÓW – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Szkodliwe jest tylko palenie czynne, palenie bierne nie
ma wpływu na chorobę
Palenie klasycznych papierosów jest szkodliwe, ale
bezpiecznie można wymienić je na e-papierosy
Nie ma wpływu
Nieastmatycy:
6%
Astmatycy:
12%
Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między paleniem papierosów a astmą?*
Nieastmatycy:
5%
Astmatycy:
6%
Nieastmatycy:
2%
Astmatycy:
1%
Palenie papierosów jest szczególnie szkodliwe dla osób
z astmą, niezależnie od typu papierosów
• Kobiety > mężczyźni; częściej znały poprawną
odpowiedź
• Młodsi respondenci > starsi respondenci
Nieastmatycy:
80%
Astmatycy:
80%
Poprawna odpowiedź
Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200.
*Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
Nie wiem
Nieastmatycy:
7%
Astmatycy:
1%
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ODSETEK CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jaki procent polskiego społeczeństwa choruje Pana/Pani zdaniem na astmę?*
Dane w %
Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
6
38
25
10
21
Ok. 1% (ok. 380 tys. osób)
Ok. 7% (ok. 2,7 mln osób)
Ok. 10% (ok. 4 mln osób)
Ok. 14% (ok. 5,3 mln osób)
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
6
37
34
13
10
Poprawna odpowiedź
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ODSETEK CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY
Jaki procent polskiego społeczeństwa choruje Pana/Pani zdaniem na astmę?*
Dane w %
Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy.
6
38
25
10
21
Ok. 1% (ok. 380 tys. osób)
Ok. 7% (ok. 2,7 mln osób)
Ok. 10% (ok. 4 mln osób)
Ok. 14% (ok. 5,3 mln osób)
Nie wiem
Nieastmatycy
[N=945]
Astmatycy
[N=200]
6
37
34
13
10
Poprawna odpowiedź
POSTAWY I EMOCJE WZGLĘDEM ASTMY
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
POSTAWY WZGLĘDEM ASTMY – NIEASTMATYCY
W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?*
Dane w %, N=945
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom niechorującym na astmę.
2
1
4
11
5
5
8
9
19
20
3
6
15
21
19
21
25
31
24
36
14
17
32
20
33
33
30
28
29
27
54
57
40
37
37
36
31
26
20
14
27
19
9
11
6
5
6
6
8
3
Uważam, że zdrowy styl życia (np. dieta, uprawianie sportu, niepalenie
papierosów) ma realny wpływ na komfort życia osób z astmą.
Uważam, że z astmą można żyć tak jak osoby niedotknięte tą chorobą,
jeśli astma jest właściwie kontrolowana.
Wiem, jak mógłbym/mogłabym wesprzeć emocjonalnie bliską osobę,
która zachorowałaby na astmę.
Wiem, jak poprawnie używać inhalatora do leków wziewnych.
Mam poczucie, że wiedza o astmie jest powszechnie dostępna w
przystępnej formie.
Jeśli u mnie lub u kogoś z moich bliskich wystąpią objawy astmy, będę
umiał(a) je rozpoznać.
Wiem, jak postępować, kiedy nasilają się objawy astmy (wzmaga się
duszność, nasila się kaszel itp).
Wiem, jak się zachować, kiedy ktoś w mojej obecności dostanie ataku
astmy.
Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić
swoją wiedzę o tej chorobie
Uważam, że moja wiedza o astmie jest pełna.
Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ŹRÓDŁA WIEDZY O ASTMIE – NIEASTMATYCY
Dane w %, N=264
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom twierdzącym, że znają wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie.
42
21
11
8
6
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
Internet
Lekarze/farmaceuci
Książki medyczne/popularnonaukowe
Google
Czasopisma medyczne
Astmatyk w rodzinie/wśród znajomych
Wikipedia
Medonet.pl
Fora medyczne/lekarskie
mp.pl (Medycyna Praktyczna)
Pacjent.gov.pl
Ulotki
Labtest.com.pl
Mojezdrowie.com.pl
Portal.abczdrowie.pl
Telewizja
Pulsmedycyny.pl
Inne
Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie– jakie to źródła?*
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PIERWSZA EMOCJA NA MYŚL O ASTMIE – NIEASTMATYCY
Jaka jest pierwsza emocja, która przychodzi Panu/Pani do głowy, kiedy myśli Pan(i) o astmie?*
N=945
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom niechorującym na astmę.
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
POSTAWY WZGLĘDEM ASTMY – ASTMATYCY (1/2)
W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?*
Dane w %, N=200
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę.
2
3
3
2
1
3
5
4
5
9
9
12
10
11
13
14
20
15
20
20
30
56
50
54
54
52
53
50
40
28
32
28
21
21
15
16
19
Wiem, jak postępować, kiedy nasilają się objawy astmy (wzmaga się duszność, nasila się kaszel itp).
Uważam, że zdrowy styl życia (np. dieta, uprawianie sportu, niepalenie papierosów) ma realny wpływ na
komfort życia osób z astmą.
Uważam, że z astmą można żyć tak jak osoby niedotknięte tą chorobą, jeśli astma jest właściwie
kontrolowana.
Wiem, jak mógłbym/mogłabym wesprzeć emocjonalnie bliską osobę, która zachorowałaby na astmę.
Po diagnozie otrzymałem(am) od lekarza/farmaceuty instruktaż poprawnej inhalacji.
W moim przypadku, proces diagnostyki w kierunku astmy przebiegł sprawnie i bezproblemowo.
Na co dzień nie odczuwam bardzo tego, że choruję na astmę. Objawy choroby nie są dla mnie zbyt
uciążliwe.
Na co dzień odczuwam duże wsparcie w rodzinie i przyjaciołach w radzeniu sobie z objawami astmy.
Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
POSTAWY WZGLĘDEM ASTMY – ASTMATYCY (2/2)
W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Dane w %, N=200
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę.
4
2
2
8
7
6
12
12
15
17
13
16
18
26
30
30
31
27
31
31
42
42
37
44
36
37
40
16
14
16
8
16
9
5
W momencie, gdy zdiagnozowano u mnie astmę otrzymałem/otrzymałam pełne i wyczerpujące informacje
na temat choroby i jej leczenia.
Drażni i męczy mnie konieczność codziennego przyjmowania leków na astmę.
Mam poczucie, że wiedza o astmie jest powszechnie dostępna w przystępnej formie.
Uważam, że moja wiedza o astmie jest pełna.
Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie.
Obawiam się stosowania leków steroidowych, mam przed tym opór.
W Polsce jakość opieki (dostępność specjalistów, dostępność i jakość leków) nad osobami chorującymi na
astmę jest zadowalająca.
Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ŹRÓDŁA WIEDZY O ASTMIE – ASTMATYCY
Dane w %, N=104
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom twierdzącym, że znają wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie.
47
42
8
8
6
6
3
3
3
3
2
2
1
1
3
Internet
Lekarze/farmaceuci
Książki medyczne/popularnonaukowe
Ulotki
Czasopisma medyczne
Wikipedia
Google
Fora medyczne/lekarskie
mp.pl (Medycyna Praktyczna)
Portal.abczdrowie.pl
Mojezdrowie.com.pl
Telewizja
Medonet.pl
Pacjent.gov.pl
Inne
Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie– jakie to źródła?*
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ODCZUWANIE RÓŻNYCH EMOCJI W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ – ASTMATYCY
Jak często w związku z objawami astmy zdarza się Panu/Pani odczuwać...?
Dane w %, N=200
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę.
11
8
10
13
11
9
12
14
14
15
14
14
18
10
19
22
25
26
23
19
25
27
28
25
22
28
30
31
16
21
16
17
16
19
16
13
7
9
8
8
5
6
Stres
Niepokój
Bezradność
Poczucie niesprawiedliwości
Smutek
Strach, obawę
Złość, niechęć
Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Od czasu do czasu Często Bardzo często
29
28
25
25
24
24
22
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
ODCZUWANIE RÓŻNYCH EMOCJI W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ – ASTMATYCY
Jak często w związku z objawami astmy zdarza się Panu/Pani odczuwać...?
Dane w %, N=200
*Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę.
11
8
10
13
11
9
12
14
14
15
14
14
18
10
19
22
25
26
23
19
25
27
28
25
22
28
30
31
16
21
16
17
16
19
16
13
7
9
8
8
5
6
Stres
Niepokój
Bezradność
Poczucie niesprawiedliwości
Smutek
Strach, obawę
Złość, niechęć
Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Od czasu do czasu Często Bardzo często
29
28
25
25
24
24
22
PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA
Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę
PODSUMOWANIE BADANIA
Wnioski
❖ Wiedza na temat astmy wyższa wśród astmatyków niż nieastmatyków – choć różnice nie tak duże jak zakładano przed badaniem!
❖ Dobre skojarzenia z astmą i relatywnie duża wiedza badanych na temat wieku, w którym możliwe jest zachorowanie na astmę,
wpływu palenia papierosów na przebieg choroby i przyczyn zachorowania na astmę
❖ Dość mała wiedza astmatyków na temat różnych aspektów choroby -> duża przestrzeń do dalszych działań komunikacyjno-
edukacyjnych
❖ Najmniejsza wiedza badanych -> dokładny szacunek udziału astmatyków w społeczeństwie, definicja alergii krzyżowej, czynniki
wpływające na efektywne leczenie choroby
❖ Przeświadczenie, że z astmą można żyć jak osoby nietknięte chorobą pod warunkiem, że astma jest właściwie kontrolowana
❖ Widoczna frustracja z powodu konieczności codziennego przyjmowania leków / obawa przed ich przejmowaniem
❖ Wiedza kobiet > wiedza mężczyzn
❖ Wiedza najmłodszych i najstarszych respondentów > wiedza osób w wieku 30-59 lat
Adrian Wróblewski
Research & New Business Director
tel.: +48 535 987 336
a.wroblewski@swresearch.pl
Karolina Madej
Senior Researcher
tel.: +48 783 361 504
k.madej@swresearch.pl

Contenu connexe

En vedette

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

En vedette (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

Badanie świadomości różnych aspektów astmy - raport z badań Chiesi

 • 1. SIERPIEŃ, 2019 Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę Maj 2022 RAPORT BADAWCZY
 • 3. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę METODOLOGIA BADANIA Badanie ilościowe zrealizowane zostało metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Kwestionariusz badawczy zawierający 16 pytań został przygotowany we współpracy z agencją OS3 i był konsultowany z Klientem. Główna próba: ogólnopolska grupa Polaków w wieku 18-78 lat z uwzględnieniem struktury dla zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości, bez osób chorujących na astmę, N=945. Booster: ogólnopolska grupa Polaków chorujących na astmę, N=200. Badanie zostało zrealizowane w dniach 12.04.2021 – 26.04.2022r. przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. METODA CZAS I MIEJSCE DOBÓR PRÓBY
 • 5. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę 21 24 28 31 23 24 28 21 Nieastmatycy Astmatycy 18-29 lat 30-44 lata 45-59 lat 60+ STRUKTURA DEMOGRAFICZNA KATEGORIA WIEKOWA 54 55 46 45 Nieastmatycy Astmatycy Kobiety Mężczyźni PŁEĆ Dane w % 40 36 32 31 17 20 11 13 Nieastmatycy Astmatycy Wieś Miasto do 100 tys. Miasto 100-500 tys. Miasto powyżej 500 tys. KLASA WIELKOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA
 • 6. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ZACHOROWALNOŚĆ NA POSZCZEGÓLNE CHOROBY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Czy choruje Pan/Pani na którąś z poniższych chorób? Jeśli tak, proszę zaznaczyć wszystkie, na które Pan/Pani choruje.* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. 0 3 29 19 13 15 5 3 47 Astma POCHP Nadciśnienie tętnicze Otyłość Cukrzyca Choroby tarczycy Choroba wieńcowa Niewydolnośc nerek Nie choruję na żadną z powyższych chorób Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] 100 10 28 25 26 26 7 6 0
 • 9. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PRZYCZYNY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Co w Pana/Pani ocenie może być przyczyną zachorowania na astmę?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 64 64 54 51 10 7 2 1 6 Zachorowanie zależy od czynników środowiskowych (np. zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów) Ma podłoże alergiczne (szczególne znaczenie ma alergia nieleczona) Może być spowodowana częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych Zachorowanie zależy od czynników genetycznych (np. występowanie choroby w rodzinie) Może być spowodowana urazem klatki piersiowej Może być spowodowana niedoborem witaminy D Można się nią zarazić od drugiej osoby Inna przyczyna Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] 75 72 65 51 12 8 6 0 2 Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 58,3% Astmatycy: 65,8% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 14,7% Astmatycy: 17,5%
 • 10. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PRZYCZYNY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Co w Pana/Pani ocenie może być przyczyną zachorowania na astmę?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 64 64 54 51 10 7 2 1 6 Zachorowanie zależy od czynników środowiskowych (np. zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów) Ma podłoże alergiczne (szczególne znaczenie ma alergia nieleczona) Może być spowodowana częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych Zachorowanie zależy od czynników genetycznych (np. występowanie choroby w rodzinie) Może być spowodowana urazem klatki piersiowej Może być spowodowana niedoborem witaminy D Można się nią zarazić od drugiej osoby Inna przyczyna Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] 75 72 65 51 12 8 6 0 2 Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 58,3% Astmatycy: 65,8% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 14,7% Astmatycy: 17,5%
 • 11. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PRZYCZYNY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Co w Pana/Pani ocenie może być przyczyną zachorowania na astmę?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 64 64 54 51 10 7 2 1 6 Zachorowanie zależy od czynników środowiskowych (np. zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów) Ma podłoże alergiczne (szczególne znaczenie ma alergia nieleczona) Może być spowodowana częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych Zachorowanie zależy od czynników genetycznych (np. występowanie choroby w rodzinie) Może być spowodowana urazem klatki piersiowej Może być spowodowana niedoborem witaminy D Można się nią zarazić od drugiej osoby Inna przyczyna Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] 75 72 65 51 12 8 6 0 2 Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 58,3% Astmatycy: 65,8% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 14,7% Astmatycy: 17,5%
 • 12. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę WIEK ZACHOROWANIA NA ASTMĘ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY W jakim wieku można zachorować na astmę? Dane w % 83% 6% 3% 2% 6% Zachorować na astmę można w każdym wieku Astma zawsze zaczyna się w dzieciństwie Na astmę można zachorować tylko w młodym wieku Na astmę można zachorować tylko w starszym wieku Nie wiem 83% 6% 4% 5% 2% Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawna odpowiedź
 • 13. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę WIEK ZACHOROWANIA NA ASTMĘ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY W jakim wieku można zachorować na astmę? Dane w % 83% 6% 3% 2% 6% Zachorować na astmę można w każdym wieku Astma zawsze zaczyna się w dzieciństwie Na astmę można zachorować tylko w młodym wieku Na astmę można zachorować tylko w starszym wieku Nie wiem 83% 6% 4% 5% 2% Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawna odpowiedź
 • 14. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 72 63 52 46 18 16 10 2 8 4 3 3 0 6 Zanieczyszczone powietrze Palenie papierosów Częsty kontakt z alergenami Występowanie alergii w rodzinie Otyłość Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku Niezbilansowana dieta Płeć żeńska Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca) Niedowaga Płeć męska Dorastanie w środowisku wiejskim Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 83 70 59 51 21 22 13 4 13 2 4 4 1 2 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 34,9% Astmatycy: 40,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,1% Astmatycy: 0%
 • 15. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 72 63 52 46 18 16 10 2 8 4 3 3 0 6 Zanieczyszczone powietrze Palenie papierosów Częsty kontakt z alergenami Występowanie alergii w rodzinie Otyłość Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku Niezbilansowana dieta Płeć żeńska Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca) Niedowaga Płeć męska Dorastanie w środowisku wiejskim Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 83 70 59 51 21 22 13 4 13 2 4 4 1 2 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 34,9% Astmatycy: 40,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,1% Astmatycy: 0%
 • 16. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 72 63 52 46 18 16 10 2 8 4 3 3 0 6 Zanieczyszczone powietrze Palenie papierosów Częsty kontakt z alergenami Występowanie alergii w rodzinie Otyłość Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku Niezbilansowana dieta Płeć żeńska Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca) Niedowaga Płeć męska Dorastanie w środowisku wiejskim Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 83 70 59 51 21 22 13 4 13 2 4 4 1 2 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 34,9% Astmatycy: 40,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,1% Astmatycy: 0%
 • 17. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które czynniki zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 72 63 52 46 18 16 10 2 8 4 3 3 0 6 Zanieczyszczone powietrze Palenie papierosów Częsty kontakt z alergenami Występowanie alergii w rodzinie Otyłość Dorastanie w nadmiernie higienicznym środowisku Niezbilansowana dieta Płeć żeńska Nieprawidłowy metabolizm glukozy (np. cukrzyca) Niedowaga Płeć męska Dorastanie w środowisku wiejskim Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 83 70 59 51 21 22 13 4 13 2 4 4 1 2 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 34,9% Astmatycy: 40,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,1% Astmatycy: 0%
 • 18. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 77 67 57 38 32 28 19 15 12 9 3 2 2 0 0 3 Uczucie duszności Świszczący oddech Kaszel Ucisk w klatce piersiowej Alergia Alergiczny nieżyt nosa Chrypka Powiększenie węzłów chłonnych Zawroty i bóle głowy Odkrztuszanie krwi Gorączka Utrata wagi Ból mięśni Inny objaw Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 78 71 64 49 43 33 22 14 15 9 6 2 3 0 0 0 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 45,4% Astmatycy: 51,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,5% Astmatycy: 1,0%
 • 19. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 77 67 57 38 32 28 19 15 12 9 3 2 2 0 0 3 Uczucie duszności Świszczący oddech Kaszel Ucisk w klatce piersiowej Alergia Alergiczny nieżyt nosa Chrypka Powiększenie węzłów chłonnych Zawroty i bóle głowy Odkrztuszanie krwi Gorączka Utrata wagi Ból mięśni Inny objaw Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 78 71 64 49 43 33 22 14 15 9 6 2 3 0 0 0 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 45,4% Astmatycy: 51,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,5% Astmatycy: 1,0%
 • 20. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 77 67 57 38 32 28 19 15 12 9 3 2 2 0 0 3 Uczucie duszności Świszczący oddech Kaszel Ucisk w klatce piersiowej Alergia Alergiczny nieżyt nosa Chrypka Powiększenie węzłów chłonnych Zawroty i bóle głowy Odkrztuszanie krwi Gorączka Utrata wagi Ból mięśni Inny objaw Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 78 71 64 49 43 33 22 14 15 9 6 2 3 0 0 0 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 45,4% Astmatycy: 51,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,5% Astmatycy: 1,0%
 • 21. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę OBJAWY ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Które z poniższych objawów mogą świadczyć o astmie?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 77 67 57 38 32 28 19 15 12 9 3 2 2 0 0 3 Uczucie duszności Świszczący oddech Kaszel Ucisk w klatce piersiowej Alergia Alergiczny nieżyt nosa Chrypka Powiększenie węzłów chłonnych Zawroty i bóle głowy Odkrztuszanie krwi Gorączka Utrata wagi Ból mięśni Inny objaw Żaden z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 78 71 64 49 43 33 22 14 15 9 6 2 3 0 0 0 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 45,4% Astmatycy: 51,4% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 0,5% Astmatycy: 1,0%
 • 22. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę DEFINICJA ALERGII KRZYŻOWEJ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jest to typ alergii, w którym jednym z objawów jest ból w odcinku krzyżowym kręgosłupa Jest to typ złożonej alergii, w którym kontakt z pojedynczym alergenem powoduje zarówno objawy oddechowe, jak i skórne Nie wiem Nieastmatycy: 25% Astmatycy: 34% Czym w Pana/Pani ocenie jest alergia krzyżowa?* Nieastmatycy: 9% Astmatycy: 6% Nieastmatycy: 37% Astmatycy: 19% Jest to typ alergii, w którym u osoby uczulonej na jeden alergen wystąpią niepożądane objawy po kontakcie z innym alergenem (np. osoba uczulona na pyłki brzozy dostaje duszności po zjedzeniu jabłka) • Kobiety > mężczyźni; częściej znają definicję alergii krzyżowej • Młodsi respondenci > starsi respondenci Nieastmatycy: 29% Astmatycy: 41% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
 • 23. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę DEFINICJA ALERGII KRZYŻOWEJ – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jest to typ alergii, w którym jednym z objawów jest ból w odcinku krzyżowym kręgosłupa Jest to typ złożonej alergii, w którym kontakt z pojedynczym alergenem powoduje zarówno objawy oddechowe, jak i skórne Nie wiem Nieastmatycy: 25% Astmatycy: 34% Czym w Pana/Pani ocenie jest alergia krzyżowa?* Nieastmatycy: 9% Astmatycy: 6% Nieastmatycy: 37% Astmatycy: 19% Jest to typ alergii, w którym u osoby uczulonej na jeden alergen wystąpią niepożądane objawy po kontakcie z innym alergenem (np. osoba uczulona na pyłki brzozy dostaje duszności po zjedzeniu jabłka) • Kobiety > mężczyźni; częściej znają definicję alergii krzyżowej • Młodsi respondenci > starsi respondenci Nieastmatycy: 29% Astmatycy: 41% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
 • 24. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Astma zawodowa - pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt Astma burzowa - zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w czasie burzy Astma aspirynowa - typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych Żadna z powyższych Nie wiem Nieastmatycy: 21% Nieastmatycy: 59% Astmatycy: 28% Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?* Astmatycy: 62% Nieastmatycy: 10% Astmatycy: 20% Nieastmatycy: 7% Nieastmatycy: 23% Astmatycy: 7% Astmatycy: 13% Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,8% Astmatycy: 6,0% Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 30,0% Astmatycy: 36,7%
 • 25. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Astma zawodowa - pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt Astma burzowa - zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w czasie burzy Astma aspirynowa - typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych Żadna z powyższych Nie wiem Nieastmatycy: 21% Nieastmatycy: 59% Astmatycy: 28% Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?* Astmatycy: 62% Nieastmatycy: 10% Astmatycy: 20% Nieastmatycy: 7% Nieastmatycy: 23% Astmatycy: 7% Astmatycy: 13% Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,8% Astmatycy: 6,0% Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 30,0% Astmatycy: 36,7%
 • 26. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Astma zawodowa - pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt Astma burzowa - zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w czasie burzy Astma aspirynowa - typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych Żadna z powyższych Nie wiem Nieastmatycy: 21% Nieastmatycy: 59% Astmatycy: 28% Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?* Astmatycy: 62% Nieastmatycy: 10% Astmatycy: 20% Nieastmatycy: 7% Nieastmatycy: 23% Astmatycy: 7% Astmatycy: 13% Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,8% Astmatycy: 6,0% Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 30,0% Astmatycy: 36,7%
 • 27. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę RODZAJE ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Astma zawodowa - pojawiająca się w wyniku stałego kontaktu z określonymi substancjami w pracy, np. z lateksem, żywicą czy sierścią zwierząt Astma burzowa - zjawisko nasilonego ryzyka wystąpienia ataku astmy w czasie burzy Astma aspirynowa - typ astmy, który nasila się po spożyciu aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych Żadna z powyższych Nie wiem Nieastmatycy: 21% Nieastmatycy: 59% Astmatycy: 28% Które z poniższych rodzajów astmy Pana/Pani zdaniem rzeczywiście istnieją?* Astmatycy: 62% Nieastmatycy: 10% Astmatycy: 20% Nieastmatycy: 7% Nieastmatycy: 23% Astmatycy: 7% Astmatycy: 13% Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Pytanie wielokrotnego wyboru. Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Poprawna odpowiedź Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,8% Astmatycy: 6,0% Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 30,0% Astmatycy: 36,7%
 • 28. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 58 53 47 33 7 6 5 3 1 14 Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) wziewne Leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) doustne Leki przeciwwirusowe Antybiotyki Hormony Leki przeciwzakrzepowe Żadne z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 62 66 54 44 8 10 5 8 0 1 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 47,8% Astmatycy: 56,5% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 12,4% Astmatycy: 21,0%
 • 29. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 58 53 47 33 7 6 5 3 1 14 Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) wziewne Leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) doustne Leki przeciwwirusowe Antybiotyki Hormony Leki przeciwzakrzepowe Żadne z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 62 66 54 44 8 10 5 8 0 1 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 47,8% Astmatycy: 56,5% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 12,4% Astmatycy: 21,0%
 • 30. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 58 53 47 33 7 6 5 3 1 14 Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) wziewne Leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) doustne Leki przeciwwirusowe Antybiotyki Hormony Leki przeciwzakrzepowe Żadne z powyższych Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 62 66 54 44 8 10 5 8 0 1 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 47,8% Astmatycy: 56,5% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 12,4% Astmatycy: 21,0%
 • 31. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – NIEASTMATYCY Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 66 61 50 36 5 5 4 2 0 12 49 44 42 29 9 8 7 4 1 15 Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) wziewne Leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) doustne Leki przeciwwirusowe Antybiotyki Hormony Leki przeciwzakrzepowe Żadne z powyższych Nie wiem Kobiety [N=514] Mężczyźni [N=431] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 59 53 38 38 4 7 5 3 1 14 54 50 47 31 6 6 6 5 2 11 59 57 47 36 7 8 6 1 0 12 60 53 53 30 9 5 5 4 0 18 18-29 lat [N=199] 30-44 lata [N=265] 45-59 lat [N=216] 60+ [N=265] Płeć Grupy wiekowe Całkowicie poprawnych odp. / Średnie dla ogółu poprawnych odp. Kobiety: 17,3% / 53,3% Mężczyźni: 6,5% / 41,0% 18-29 lat: 10,6% / 47,0% 30-44 lata: 11,4% / 45,5% 45-59 lat: 14,4% / 49,8% 60+: 13,2% / 49,0%
 • 32. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę LEKI STOSOWANE W LECZENIU ASTMY – ASTMATYCY Jakiego rodzaju leki stosuje się w leczeniu astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 73 70 60 44 5 6 6 7 0 1 48 61 47 43 11 14 3 8 0 1 Leki wziewne zawierające połączenie kilku substancji, w tym steroidy (sterydy) i leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) wziewne Leki rozszerzające oskrzela Steroidy (sterydy) doustne Leki przeciwwirusowe Antybiotyki Hormony Leki przeciwzakrzepowe Żadne z powyższych Nie wiem Kobiety [N=110] Mężczyźni [N=90] Poprawne odpowiedzi Niepoprawne odpowiedzi 65 58 48 40 2 6 6 4 0 2 53 69 44 39 13 13 6 13 0 2 64 68 55 49 9 9 2 6 0 0 66 68 76 49 5 12 5 5 0 0 18-29 lat [N=48] 30-44 lata [N=62] 45-59 lat [N=47] 60+ [N=41] Płeć Grupy wiekowe Całkowicie poprawnych odp. / Średnie dla ogółu poprawnych odp. Kobiety: 26,4% / 61,8% Mężczyźni: 14,4% / 49,8% 18-29 lat: 27,1% / 52,8% 30-44 lata: 16,1% / 51,3% 45-59 lat: 19,1% / 59,0% 60+: 22,0% / 64,8%
 • 33. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PODEJŚCIE DO LECZENIA ASTMY WZIEWNYMI STEROIDAMI – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Stosuje się takie leczenie, ale tylko w bardzo ciężkich przypadkach Odchodzi się od takiego leczenia ze względu na rozległe skutki uboczne Nie wiem Nieastmatycy: 9% Astmatycy: 14% Jak obecnie podchodzi się do tematu leczenia astmy wziewnymi steroidami?* Nieastmatycy: 14% Astmatycy: 20% Nieastmatycy: 36% Astmatycy: 12% Jest to podstawowy sposób leczenia astmy - nowe generacje leków są bezpieczne i pozwalają na stosowanie niskich dawek • Młodsi respondenci > starsi respondenci (wśród nieastmatyków); częściej wiedzą, że jest to podstawowy sposób leczenia astmy Nieastmatycy: 41% Astmatycy: 54% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
 • 34. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PODEJŚCIE DO LECZENIA ASTMY WZIEWNYMI STEROIDAMI – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Stosuje się takie leczenie, ale tylko w bardzo ciężkich przypadkach Odchodzi się od takiego leczenia ze względu na rozległe skutki uboczne Nie wiem Nieastmatycy: 9% Astmatycy: 14% Jak obecnie podchodzi się do tematu leczenia astmy wziewnymi steroidami?* Nieastmatycy: 14% Astmatycy: 20% Nieastmatycy: 36% Astmatycy: 12% Jest to podstawowy sposób leczenia astmy - nowe generacje leków są bezpieczne i pozwalają na stosowanie niskich dawek • Młodsi respondenci > starsi respondenci (wśród nieastmatyków); częściej wiedzą, że jest to podstawowy sposób leczenia astmy Nieastmatycy: 41% Astmatycy: 54% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną.
 • 35. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Od czego zależy efektywne leczenie astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 60 52 52 25 19 15 0 12 Przyjmowanych leków Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się inhalatorem Aktywności fizycznej Wieku osoby chorej Diety Czegoś innego Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi 62 59 55 32 26 18 1 3 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 37,2% Astmatycy: 42,0% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,1% Astmatycy: 2,5%
 • 36. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Od czego zależy efektywne leczenie astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 60 52 52 25 19 15 0 12 Przyjmowanych leków Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się inhalatorem Aktywności fizycznej Wieku osoby chorej Diety Czegoś innego Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi 62 59 55 32 26 18 1 3 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 37,2% Astmatycy: 42,0% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,1% Astmatycy: 2,5%
 • 37. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Od czego zależy efektywne leczenie astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 60 52 52 25 19 15 0 12 Przyjmowanych leków Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się inhalatorem Aktywności fizycznej Wieku osoby chorej Diety Czegoś innego Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi 62 59 55 32 26 18 1 3 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 37,2% Astmatycy: 42,0% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,1% Astmatycy: 2,5%
 • 38. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO EFEKTYWNEGO LECZENIA ASTMY – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Od czego zależy efektywne leczenie astmy?* Dane w % *Pytanie wielokrotnego wyboru. Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 60 52 52 25 19 15 0 12 Przyjmowanych leków Usunięcia ze swojego otoczenia potencjalnych alergenów Techniki inhalacji oraz prawidłowe posługiwanie się inhalatorem Aktywności fizycznej Wieku osoby chorej Diety Czegoś innego Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] Poprawne odpowiedzi 62 59 55 32 26 18 1 3 Średnie dla ogółu poprawnych odp. Nieastmatycy: 37,2% Astmatycy: 42,0% Całkowicie poprawnych odp. Nieastmatycy: 3,1% Astmatycy: 2,5%
 • 39. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ASTMA A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Osoby z astmą mogą uprawiać sporty siłowe i uczestniczyć w treningach funkcjonalnych, ale powinny unikać tzw. cardio (np. biegania) Osoba z astmą nie powinna uprawiać sportu ani intensywnych aktywności fizycznych (np. zabawę w berka) Osoby z astmą mogą uprawiać każdy typ aktywności fizycznej bez względu na podejmowane leczenie Nieastmatycy: 11% Astmatycy: 12% Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między astmą a aktywnością fizyczną?* Nieastmatycy: 17% Astmatycy: 22% Nieastmatycy: 7% Astmatycy: 10% Astma nie jest przeciwwskazaniem do sportu, nawet zawodowo, pod warunkiem zachowania właściwego leczenia • Kobiety > mężczyźni; częściej znały prawidłową odpowiedź Nieastmatycy: 51% Astmatycy: 54% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Nie wiem Nieastmatycy: 14% Astmatycy: 2%
 • 40. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ASTMA A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Osoby z astmą mogą uprawiać sporty siłowe i uczestniczyć w treningach funkcjonalnych, ale powinny unikać tzw. cardio (np. biegania) Osoba z astmą nie powinna uprawiać sportu ani intensywnych aktywności fizycznych (np. zabawę w berka) Osoby z astmą mogą uprawiać każdy typ aktywności fizycznej bez względu na podejmowane leczenie Nieastmatycy: 11% Astmatycy: 12% Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między astmą a aktywnością fizyczną?* Nieastmatycy: 17% Astmatycy: 22% Nieastmatycy: 7% Astmatycy: 10% Astma nie jest przeciwwskazaniem do sportu, nawet zawodowo, pod warunkiem zachowania właściwego leczenia • Kobiety > mężczyźni; częściej znały prawidłową odpowiedź Nieastmatycy: 51% Astmatycy: 54% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Nie wiem Nieastmatycy: 14% Astmatycy: 2%
 • 41. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ASTMA A PALENIE PAPIEROSÓW – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Szkodliwe jest tylko palenie czynne, palenie bierne nie ma wpływu na chorobę Palenie klasycznych papierosów jest szkodliwe, ale bezpiecznie można wymienić je na e-papierosy Nie ma wpływu Nieastmatycy: 6% Astmatycy: 12% Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między paleniem papierosów a astmą?* Nieastmatycy: 5% Astmatycy: 6% Nieastmatycy: 2% Astmatycy: 1% Palenie papierosów jest szczególnie szkodliwe dla osób z astmą, niezależnie od typu papierosów • Kobiety > mężczyźni; częściej znały poprawną odpowiedź • Młodsi respondenci > starsi respondenci Nieastmatycy: 80% Astmatycy: 80% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Nie wiem Nieastmatycy: 7% Astmatycy: 1%
 • 42. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ASTMA A PALENIE PAPIEROSÓW – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Szkodliwe jest tylko palenie czynne, palenie bierne nie ma wpływu na chorobę Palenie klasycznych papierosów jest szkodliwe, ale bezpiecznie można wymienić je na e-papierosy Nie ma wpływu Nieastmatycy: 6% Astmatycy: 12% Jaki jest Pana/Pani zdaniem związek między paleniem papierosów a astmą?* Nieastmatycy: 5% Astmatycy: 6% Nieastmatycy: 2% Astmatycy: 1% Palenie papierosów jest szczególnie szkodliwe dla osób z astmą, niezależnie od typu papierosów • Kobiety > mężczyźni; częściej znały poprawną odpowiedź • Młodsi respondenci > starsi respondenci Nieastmatycy: 80% Astmatycy: 80% Poprawna odpowiedź Nieastmatycy N=945, astmatycy N=200. *Procenty na slajdzie odpowiadają odsetkowi respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź jako poprawną. Nie wiem Nieastmatycy: 7% Astmatycy: 1%
 • 43. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ODSETEK CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jaki procent polskiego społeczeństwa choruje Pana/Pani zdaniem na astmę?* Dane w % Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 6 38 25 10 21 Ok. 1% (ok. 380 tys. osób) Ok. 7% (ok. 2,7 mln osób) Ok. 10% (ok. 4 mln osób) Ok. 14% (ok. 5,3 mln osób) Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] 6 37 34 13 10 Poprawna odpowiedź
 • 44. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ODSETEK CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – NIEASTMATYCY VS ASTMATYCY Jaki procent polskiego społeczeństwa choruje Pana/Pani zdaniem na astmę?* Dane w % Odpowiedzi uszeregowane malejąco dla grupy: nieastmatycy. 6 38 25 10 21 Ok. 1% (ok. 380 tys. osób) Ok. 7% (ok. 2,7 mln osób) Ok. 10% (ok. 4 mln osób) Ok. 14% (ok. 5,3 mln osób) Nie wiem Nieastmatycy [N=945] Astmatycy [N=200] 6 37 34 13 10 Poprawna odpowiedź
 • 45. POSTAWY I EMOCJE WZGLĘDEM ASTMY
 • 46. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę POSTAWY WZGLĘDEM ASTMY – NIEASTMATYCY W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?* Dane w %, N=945 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom niechorującym na astmę. 2 1 4 11 5 5 8 9 19 20 3 6 15 21 19 21 25 31 24 36 14 17 32 20 33 33 30 28 29 27 54 57 40 37 37 36 31 26 20 14 27 19 9 11 6 5 6 6 8 3 Uważam, że zdrowy styl życia (np. dieta, uprawianie sportu, niepalenie papierosów) ma realny wpływ na komfort życia osób z astmą. Uważam, że z astmą można żyć tak jak osoby niedotknięte tą chorobą, jeśli astma jest właściwie kontrolowana. Wiem, jak mógłbym/mogłabym wesprzeć emocjonalnie bliską osobę, która zachorowałaby na astmę. Wiem, jak poprawnie używać inhalatora do leków wziewnych. Mam poczucie, że wiedza o astmie jest powszechnie dostępna w przystępnej formie. Jeśli u mnie lub u kogoś z moich bliskich wystąpią objawy astmy, będę umiał(a) je rozpoznać. Wiem, jak postępować, kiedy nasilają się objawy astmy (wzmaga się duszność, nasila się kaszel itp). Wiem, jak się zachować, kiedy ktoś w mojej obecności dostanie ataku astmy. Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie Uważam, że moja wiedza o astmie jest pełna. Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
 • 47. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ŹRÓDŁA WIEDZY O ASTMIE – NIEASTMATYCY Dane w %, N=264 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom twierdzącym, że znają wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie. 42 21 11 8 6 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 Internet Lekarze/farmaceuci Książki medyczne/popularnonaukowe Google Czasopisma medyczne Astmatyk w rodzinie/wśród znajomych Wikipedia Medonet.pl Fora medyczne/lekarskie mp.pl (Medycyna Praktyczna) Pacjent.gov.pl Ulotki Labtest.com.pl Mojezdrowie.com.pl Portal.abczdrowie.pl Telewizja Pulsmedycyny.pl Inne Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie– jakie to źródła?*
 • 48. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PIERWSZA EMOCJA NA MYŚL O ASTMIE – NIEASTMATYCY Jaka jest pierwsza emocja, która przychodzi Panu/Pani do głowy, kiedy myśli Pan(i) o astmie?* N=945 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom niechorującym na astmę.
 • 49. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę POSTAWY WZGLĘDEM ASTMY – ASTMATYCY (1/2) W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?* Dane w %, N=200 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę. 2 3 3 2 1 3 5 4 5 9 9 12 10 11 13 14 20 15 20 20 30 56 50 54 54 52 53 50 40 28 32 28 21 21 15 16 19 Wiem, jak postępować, kiedy nasilają się objawy astmy (wzmaga się duszność, nasila się kaszel itp). Uważam, że zdrowy styl życia (np. dieta, uprawianie sportu, niepalenie papierosów) ma realny wpływ na komfort życia osób z astmą. Uważam, że z astmą można żyć tak jak osoby niedotknięte tą chorobą, jeśli astma jest właściwie kontrolowana. Wiem, jak mógłbym/mogłabym wesprzeć emocjonalnie bliską osobę, która zachorowałaby na astmę. Po diagnozie otrzymałem(am) od lekarza/farmaceuty instruktaż poprawnej inhalacji. W moim przypadku, proces diagnostyki w kierunku astmy przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Na co dzień nie odczuwam bardzo tego, że choruję na astmę. Objawy choroby nie są dla mnie zbyt uciążliwe. Na co dzień odczuwam duże wsparcie w rodzinie i przyjaciołach w radzeniu sobie z objawami astmy. Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
 • 50. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę POSTAWY WZGLĘDEM ASTMY – ASTMATYCY (2/2) W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? Dane w %, N=200 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę. 4 2 2 8 7 6 12 12 15 17 13 16 18 26 30 30 31 27 31 31 42 42 37 44 36 37 40 16 14 16 8 16 9 5 W momencie, gdy zdiagnozowano u mnie astmę otrzymałem/otrzymałam pełne i wyczerpujące informacje na temat choroby i jej leczenia. Drażni i męczy mnie konieczność codziennego przyjmowania leków na astmę. Mam poczucie, że wiedza o astmie jest powszechnie dostępna w przystępnej formie. Uważam, że moja wiedza o astmie jest pełna. Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie. Obawiam się stosowania leków steroidowych, mam przed tym opór. W Polsce jakość opieki (dostępność specjalistów, dostępność i jakość leków) nad osobami chorującymi na astmę jest zadowalająca. Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
 • 51. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ŹRÓDŁA WIEDZY O ASTMIE – ASTMATYCY Dane w %, N=104 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom twierdzącym, że znają wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie. 47 42 8 8 6 6 3 3 3 3 2 2 1 1 3 Internet Lekarze/farmaceuci Książki medyczne/popularnonaukowe Ulotki Czasopisma medyczne Wikipedia Google Fora medyczne/lekarskie mp.pl (Medycyna Praktyczna) Portal.abczdrowie.pl Mojezdrowie.com.pl Telewizja Medonet.pl Pacjent.gov.pl Inne Znam wiarygodne źródła informacji o astmie, z których mogę pogłębić swoją wiedzę o tej chorobie– jakie to źródła?*
 • 52. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ODCZUWANIE RÓŻNYCH EMOCJI W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ – ASTMATYCY Jak często w związku z objawami astmy zdarza się Panu/Pani odczuwać...? Dane w %, N=200 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę. 11 8 10 13 11 9 12 14 14 15 14 14 18 10 19 22 25 26 23 19 25 27 28 25 22 28 30 31 16 21 16 17 16 19 16 13 7 9 8 8 5 6 Stres Niepokój Bezradność Poczucie niesprawiedliwości Smutek Strach, obawę Złość, niechęć Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Od czasu do czasu Często Bardzo często 29 28 25 25 24 24 22
 • 53. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę ODCZUWANIE RÓŻNYCH EMOCJI W ZWIĄZKU Z CHOROBĄ – ASTMATYCY Jak często w związku z objawami astmy zdarza się Panu/Pani odczuwać...? Dane w %, N=200 *Pytanie zadawane wyłącznie osobom chorującym na astmę. 11 8 10 13 11 9 12 14 14 15 14 14 18 10 19 22 25 26 23 19 25 27 28 25 22 28 30 31 16 21 16 17 16 19 16 13 7 9 8 8 5 6 Stres Niepokój Bezradność Poczucie niesprawiedliwości Smutek Strach, obawę Złość, niechęć Nigdy Bardzo rzadko Rzadko Od czasu do czasu Często Bardzo często 29 28 25 25 24 24 22
 • 55. Badanie świadomości różnych aspektów astmy, jej przyczyn, implikacji, percepcji choroby wśród ogółu polskiego społeczeństwa oraz osób chorujących na astmę PODSUMOWANIE BADANIA Wnioski ❖ Wiedza na temat astmy wyższa wśród astmatyków niż nieastmatyków – choć różnice nie tak duże jak zakładano przed badaniem! ❖ Dobre skojarzenia z astmą i relatywnie duża wiedza badanych na temat wieku, w którym możliwe jest zachorowanie na astmę, wpływu palenia papierosów na przebieg choroby i przyczyn zachorowania na astmę ❖ Dość mała wiedza astmatyków na temat różnych aspektów choroby -> duża przestrzeń do dalszych działań komunikacyjno- edukacyjnych ❖ Najmniejsza wiedza badanych -> dokładny szacunek udziału astmatyków w społeczeństwie, definicja alergii krzyżowej, czynniki wpływające na efektywne leczenie choroby ❖ Przeświadczenie, że z astmą można żyć jak osoby nietknięte chorobą pod warunkiem, że astma jest właściwie kontrolowana ❖ Widoczna frustracja z powodu konieczności codziennego przyjmowania leków / obawa przed ich przejmowaniem ❖ Wiedza kobiet > wiedza mężczyzn ❖ Wiedza najmłodszych i najstarszych respondentów > wiedza osób w wieku 30-59 lat
 • 56. Adrian Wróblewski Research & New Business Director tel.: +48 535 987 336 a.wroblewski@swresearch.pl Karolina Madej Senior Researcher tel.: +48 783 361 504 k.madej@swresearch.pl