Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pregled oglasa u casopisu poslovi

STRALED 2012 - November 13th 2012

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pregled oglasa u casopisu poslovi

 1. 1. Refless project Nacionalna služba za zapošljavanje Pregled oglasa - ponude poslova u časopisu „Poslovi“u periodu septembar-oktobar 2012. dr Vesna Buha M.Sc. Tatjana Arsić Milanović Grupa za razvoj kadrova Odeljenje za razvoj projekata i IPA projekat Savetnik za razvoj kadrova Načelnik Odeljenja Beograd, novembar 2012. god.
 2. 2. UvodČasopis „Poslovi“: Ponuda slobodnih poslova Sadržaji iz oblasti rada, zapošljavanja, obrazovanja Regionalno povezivanje u svrhu konkurentnosti Sajmovi zapošljavanja, profesionalne orijentacije, obrazovanja Investicije Regionalni i međunarodni projekti Pitanja ravnopravnosti i eventualne diskriminacije Do sada 488 brojeva
 3. 3. Standardni oglasi i oblasti radaAdministracija i upravaTrgovina i uslugeGrađevinarstvo i industrijaMedicinaPoljoprivredaSaobraćaj i vezeNauka i obrazovanje
 4. 4. Standardni oglasOpis posla: naziv i konkretan opis radnih aktivnostiUslovi: formalno obrazovanje, licence, znanje i nivo stranog jezika, radnoiskustvoVrsta radnog odnosa: na određeno/neodređeno, privremeni, povremeniposlovi, Ugovori o deluOstalo: informacije o potrebi za obavljanjem posla izvan sedištafirme, informacije o plati, potreba za probnim radom, dužini radnogvremena...Potrebna dokumentacija: CV, kopija diplome, uverenja, sertifikati, propratnopismoNačin konkurisanja: opis načina dostavljanja dokumentacije, rok zadostavljanje dokumentacije...
 5. 5. PredmetUtvrditi potrebu za zapošljavanjem koju suiskazali poslodavci u pojedinim oblastima radakao i potrebu za zapošljavanjem filologaodređenog usmerenja.
 6. 6. CiljUtvrditi: Ukupan broj oglašenih slobodnih poslova u časopisu „Poslovi“ Strukturu oglasa po oblastima rada Strani jezik koji je potreban za oglašene poslove filologa Nivo stranog jezika filologa koji je potreban za posao koji je oglašen u časopisu „Poslovi“ - VII/1, magistar, BA, master, doktorske studije
 7. 7. UzorakOglasi koji su objavljeni u časopisu „Poslovi“ uperiodu septembar – oktobar 2012. god.ukupno četiri poslednja broja:*26.09.2012. god. *03.10.2012. god. * 10.10.2012. god. *17.10.2012. god.
 8. 8. Prikaz ukupnog broja oglasa za posao u Srbiji Ukupno 484 Ukupno 485 Ukupno 486 Ukupno 487 Ukupno % Beograd 93 69 123 59 344 14,50 Bor 8 43 14 9 74 3,12 Valjevo 0 2 30 26 58 2,45 Vranje 1 8 4 7 20 0,84 Vršac 2 15 8 14 39 1,64 Zajeĉar 13 13 25 15 66 2,78 Zrenjanin 12 36 15 14 77 3,25 Jagodina 15 13 10 6 44 1,85 Gnjilane 0 1 0 0 1 0,04 Kikinda 23 17 4 64 108 4,55 Kosovska Mitrovica 7 57 57 9 130 5,48 Kragujevac 3 8 27 6 44 1,85 Kraljevo 11 3 6 14 34 1,43 Kruševac 5 1 9 4 19 0,80 Leskovac 4 10 1 0 15 0,63 Loznica 1 21 21 23 66 2,78 Niš 5 21 12 26 64 2,70 Novi Pazar 1 4 17 29 51 2,15 Novi Sad 12 35 87 12 146 6,16 Panĉevo 11 17 3 35 66 2,78 Pirot 3 1 0 6 10 0,42 Peć 0 0 0 0 0 - Požarevac 26 19 32 31 108 4,55 Prijepolje 7 31 21 21 80 3,37 Prizren 0 0 0 0 0 - Priština 0 0 0 0 0 - Prokuplje 12 10 0 15 37 1,56 Smederevo 11 11 12 30 64 2,70 Sombor 8 13 15 48 84 3,54 Sremska Mitrovica 5 10 13 8 36 1,52 Subotica 8 61 60 28 157 6,62 Užice 17 23 27 29 96 4,05 Ĉaĉak 6 3 19 19 47 1,98 Šabac 0 4 27 66 97 4,09 Ruma 1 0 0 0 1 0,04 Pećinci 3 3 0,13 Paraćin 5 6 1 12 0,51 Dimitrovgrad 1 0 0 0 1 0,04 Aleksinac 1 1 1 3 0,13 Rekovac 1 1 0,04 Kladovo 1 1 10 2 14 0,59 Sokobanja 1 1 0,04 Preševo 1 1 0,04 Senta 1 1 0,04 Golubac 1 1 0,04 Mladenovac 1 1 0,04 Lazarevac 5 0 0 5 0,21 Ćuprija 1 1 0,04 Svilajnac 14 14 0,59 Kneževac 3 3 0,13 Štršce 3 3 0,13 Majdanpek 1 1 0,04 Negotin 23 23 0,97 Ukupno 345 592 734 701 2372 100
 9. 9. Struktura poslova i oblasti rada 484 485 486 487 Ukupno %Administracija i uprava 13 17 19 7 56 2,36Trgovina i usluge 13 13 18 13 57 2,40GraĊevinarstvo i industrija 13 14 9 12 48 2,02Medicina 15 30 27 27 99 4,17Nauka i obrazovanje 291 518 660 642 2111 89,00Poljoprivreda 1 1 0,04Ukupno 345 592 734 701 2372 100,00
 10. 10. Prikaz ukupnog broja slobodnih poslova u časopisu „Poslovi“ Ukupan broj Datum oglašavanja oglašenih poslova %Poslovi 484 26.09.2012. 506 15,56Poslovi 485 03.10.2012. 810 24,91Poslovi 486 10.10.2012. 1088 33,46Poslovi 487 17.10.2012. 848 26,08 Ukupno 3252 100
 11. 11. Prikaz stranog jezika koji je potreban za poslove koji su oglašeni 484 Nauka i 485 Nauka i 486 Nauka i 487 Nauka i obrazovanje obrazovanje obrazovanje obrazovanje Ukupno %engleski 11 22 34 33 100 3,08španski 1 2 1 4 0,12francuski 6 9 10 9 34 1,05italijanski 1 2 3 0,09nemaĉki 6 11 16 24 57 1,75nemaĉki - master 1 1 0,03ruski 3 13 13 11 40 1,23maĊarski 2 3 5 0,15grĉki 1 1 0,03ĉeški 1 1 2 0,06slovaĉki 2 2 0,06srpski jezik 7 28 37 33 105 3,23srpski jezik –doktor nauka 1 1 2 0,06strani jezik 2 2 0,06romski 1 1 0,03Ukupno 40 86 114 119 359 11,04
 12. 12. Nivo kompetencija - razumevanje govora i pročitanogteksta – Istraživanje u okviru Tempus Refless projekta Razumevanje pročitanog teksta Razume učestale reči i izraze u svakodnevnim tekstovima iz poznatih oblasti. Razume opšti smisao svakodnevnih tekstova i tekstova iz poznatih stručnih oblasti. Razume duže i složenije tekstove iz poznatih ili delimično poznatih oblasti. Bez napora razume tekstove iz najrazličitijih oblasti. Razumevanje govora Razume učestale reči i izraze iz svakodnevne komunikacije i poznatih oblasti. Razume opšti smisao razgovora iz svakodnevne komunikacije i poznatih stručnih oblasti. Razume duža i složenija saopštenja i razgovore iz poznatih ili delimično poznatih oblasti. Bez napora razume razgovore iz najrazličitijih oblasti.
 13. 13. Nivo kompetencija – govor produkcija i interakcija Govor-produkcija Ume da upotrebi učestale reči i izraze koji se tiču svakodnevnog života, obrazovanja i rada. Ume da jednostavno opisuje i prepričava događaje, iskustva i planove, kao i da drži unapred pripremljena kratka predavanja i prezentacije. Ume da na metodičan i jasno argumentovan način izlaže o složenijim temama, iznoseći prednosti i mane različitih opcija. Ume da spontano, bez napora i jasno strukturisano izlaže o temama iz različitih oblasti, koristeći adekvatne primere i obrazloženja. Govor-Interakcija Ume da uspostavi kontakt u jasno postavljenim i uobičajenim situacijama i vodi kratak razgovor uz razmenu jednostavnih i direktnih informacija o bliskim temama i praktičnim pitanjima, npr. prilikom dogovaranja o terminu i mestu sastanka. Ume da započne i učestvuje u uobičajenim formalnim diskusijama na poznate teme, izražavajući svoje mišljenje, slaganje ili neslaganje (npr. prilikom dobijanja uputstava ili razrešavanja praktičnih problema). Ume da aktivno i primereno učestvuje u formalnim i neformalnim diskusijama, iznoseći i braneći svoje uverenje, razmatrajući i komentarišući predloge i odgovarajući na sagovornikovu argumentaciju. Ume da vešto i s lakoćom učestvuje u komunikaciji o temama iz različitih oblasti, da prati debatu i brani svoja stanovišta na ubedljiv i argumentovan način.
 14. 14. Nivo kompetencija - pisanje PisanjeUme da napiše kratke poruke i zabeleške, kao i najjednostavnija pisma idopise (npr. u cilju molbe, zahvaljivanja i sl.).Ume da napiše kraće, sažete tekstove formalne prirode iz poznatih oblasti.Ume da jasno i razložno piše složenije tekstove (pisma, izveštaje, službenauputstva, tabele, brošure, kataloge), kao i da sintetiše informacije iargumente.Ume da pravilno, detaljno i strukturisano napiše složene tekstove iz različitihoblasti.
 15. 15. Nivo kompetencija - prevođenje PrevođenjeUme da prevede kratke izjave, poruke i zabeleške, kao i najjednostavnijapisma i dopise.Ume da prevede kraće iskaze i sažete tekstove formalne prirode iz poznatihoblasti.Ume da adekvatnim, razumljivim i smislenim jezičkim sredstvima prevodikraće razgovore i složenije tekstove.Ume da pravilno, detaljno i stilski adekvatno prevodi duže razgovore isložene tekstove iz različitih oblasti.
 16. 16. Rezime ponude poslova u periodu septembar – oktobar u časopisu „Poslovi“2372 oglasa 2111 oglasa objavljeno u oblasti – nauka i obrazovanje3252 slobodne pozicije 359 slobodnih poslova za filologe Ne precizira se obrazovni nivo filologa – diplomirani filolog
 17. 17. ZaključakPotrebno 11,04% filologa od ukupnog broja oglašenih poslovaPočetak školske godine - specifičan periodSrpski, engleski, nemački, ruski i francuski - najzastupljeniji uoglasimaIstraživanja sprovedena u okviru Tempus Refless - stečenekompetencije filologa između trećeg i četvrtog nivoa važećehijerarhijePotrebno je raditi na unapređenju mogućnosti zapošljavanjafilologa u drugim oblastima radaPosao se najčešće može ugovoriti u oblasti nauke i obrazovanja.
 18. 18. Refless project Nacionalna služba za zapošljavanje Pregled oglasa - ponude poslova u časopisu „Poslovi“u periodu septembar-oktobar 2012. dr Vesna Buha M.Sc. Tatjana Arsić Milanović Grupa za razvoj kadrova Odeljenje za razvoj projekata i IPA projekat Savetnik za razvoj kadrova Načelnik Odeljenja Beograd, novembar 2012. god.

×