Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

теория на дизайна 1

1 756 vues

Publié le

Композиция
Пространство
Пространствена композиция
Макети*

Publié dans : Design
 • Login to see the comments

теория на дизайна 1

 1. 1. TЕОРИЯ НА ДИЗАЙНА П РА В И Л АТА С А З А Д А С Е Н А Р У Ш А В АТ
 2. 2. ЗАДАЧИ НА КУРСА . . . И Л И З А К А К В О Щ Е С Е Б О Р Я С Л Е Д В А Щ И Т Е Н Я К О Л К О Ч А С А
 3. 3. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ДИЗАЙНА • Един добър дизайн е обмислен. • Един добър дизайн е ненатрапчив. • Един добър дизайн е екологично чист. • Един добър дизайн е естетически. • Един добър дизайн има възможно най-малко дизайн. ...и още много.
 4. 4. ФОРМИРАНЕ НА БАЗОВИ ЗНАНИЯ ЗА: • Композиция • Пространство • Пространствена композиция • Макети*
 5. 5. *МАКЕТИ • Какво значи „Макет“? • Видове макети. MOCKUPS
 6. 6. СТИЛОВЕ В ДИЗАЙНА
 7. 7. ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА АНАЛИЗ
 8. 8. ЗРИТЕЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ.
 9. 9. СТЕРЕОТИПИ.
 10. 10. ИСКАМ ДА БЪДА ДИЗАЙНЕР! ЗАПИТАЙТЕ СЕ „ЗАЩО?“
 11. 11. НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ ОТГОВОРИ: Интересно е! Модерно е! Доходоносно е !
 12. 12. СФЕРИ НА ДИЗАЙНА
 13. 13. ДИЗАЙНЪТ Е...
 14. 14. „КАКВО?“ И „ЗА КОГО?“ ОБЕКТ СУБЕКТ
 15. 15. ПРОФЕСИЯТА ДИЗАЙНЕР
 16. 16. ПРОФЕСИЯТА ДИЗАЙНЕР • Креативеното себеизразяване е ограничено. • Евентуална творческа криза. • От дизайнера често се изисква да може да се направи всичко наведнъж. • Непрекъснато обучение и повишаване на знанията. • Работа извън работно време/Ненормиран работен ден. + • Креативеното себеизразяване. • Огромно разнообразие от направления и специалности. • Разнообразни проекти и екипи • Способност за работа от разстояние / дистанционно. -
 17. 17. ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИЗАЙНЕРA • Усърдие. • Организираност. • Педантичност. • Комуникационни умения. • Способността да приема критика • Отговорност. • Творчеството/Креативност. • Безупречно боравене с инструментите. • Впечатляващо резюме* • Силен интерес към професията – да следи тенденциите
 18. 18. ДОМАШНО
 19. 19. ДОМАШНО Кои са вашите източници на вдъхновение? (сайтове, приложения, книги, блогове и т.н.)
 20. 20. ДИЗАЙНЕРЪТ И КЛИЕНТИТЕ • Пълно дооверие на дизайнера. • Дизайнът на продукта винаги се взема много субективно. • Ти не си инструмент. • Съчетание на желанията на клиента и вашето професионално мнение. • Помагаш на клиента да постигне целта си.
 21. 21. ДИЗАЙН VS. ИЗКУСТВО
 22. 22. ДИЗАЙН VS. ИЗКУСТВО
 23. 23. КАТЕГОРИИ НА КРАСОТА В ДИЗАЙНА • Същността на дизайна не е да проповядва морал, а да донесе ред в света около нас. • Ето защо е толкова важно за един дизайнер да се научат как да разграничи истинската красота, като се позовава на основните закони на красотата.
 24. 24. ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА КРАСОТА: • Пропорционалност. • Интегритет.* • Чистота на форми и цветове. * Интегритетът е вътрешно чувство за пълнота, произтичащо от качества като честност и последователност на характера.Доколко човек притежава това качество се съди по съответствието между дела и заявени принципи.
 25. 25. USABILITY/ПОЛЗВАЕМОСТ
 26. 26. USABILITY/ПОЛЗВАЕМОСТ • Лесно възприемчива концепция за «Ползваемост» е нито повече, нито по-малко от „полезен“ или „лесен за използване“. • Ползваемост е характеристика на определена степен на удобство за използване на един предмет в конкретен контекст и постижение на определени цели при надлежна ефективност, производителност и удовлетворение. • С прости думи, този термин е предназначен за характеризиране колко логичен и разбираем е обект и неговата структура и организация. • Ергономичност определя само един минимум от специфичните физически усилия, които се използват. Но Ползваемост показва получената общото ниво на комфорт, включително не само физически, но и интелектуално аспект. • Affordance означава дали даден обект има свойствата показващи действията, които могат да се направи с него. • Affordance е наличието на визуални следи за функцията на обекта.
 27. 27. SKEUOMORPHS K E U O M O R P H Е Е Л Е М Е Н Т О Т Д И З А Й Н А , К О Й Т О Е Б И Л К О П И Р А Н О Т Д Р У Г О Б Е К Т / Ф О Р М А , Н О Н А П Р А В Е Н П О С Р Е Д С Т В О М Д Р У Г И М А Т Е Р И А Л И И М Е Т О Д И .

×