Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

RazorBjorn svenska flygplatser juni 2014

  1. Svenska #flygplatser juni 2014 • Samtliga 40 flygplatser med reguljär flygtrafik är nu inrapporterade till och med juni månad 2014 • 34 av 40 flygplatser ökade antalet passagerare i juni 2014 vs juni 2013 • Totalt ökade antalet passagerare på svenska flygplatser med 8 procent. Mest växte resor inom Sverige 15 procent • 58% av alla resor är till/från Europa • 30 av 40 flygplatser hade utrikes flygtrafik i juni 2014 • Störst ökning av passagerare i juni hade flygplatserna i Pajala (97 %), Kristianstad (69 %) och Kiruna (55 %) • Ackumulerat för januari till juni så leds tillväxtligan av Pajala (100%), Kristianstad (45%) följt av Vilhelmina (26%) Förändring summa samtliga flygplatser juni 2014 vs juni 2013 Fördelning av resor till/från och inom Sverige i juni2014 6% 5% 5% 15% 8% Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt 58% 9% 33% Europa Övr Världen Inrikes
  2. Svenska #flygplatser juni 2014 Utfall passagerare per flygplats juni 2014 Förändring totalt antal passagerare per flygplats juni 2014 vs juni 2013 Alla svenska flygplatser, juni 2014 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 0 0 0 1 720 1 720 Borlänge 2 545 192 2 737 921 3 658 Gällivare 0 0 0 3 813 3 813 Göteborg City 81 540 0 81 540 2 845 84 385 Göteborg- Landvetter 325 185 47 709 372 894 123 740 496 634 Hagfors 0 0 0 237 237 Halmstad 0 178 178 9 679 9 857 Hemavan 0 0 0 716 716 Jönköping 4 604 2 925 7 529 2 473 10 002 Kalmar 3 392 868 4 260 16 126 20 386 Karlstad 5 483 2 267 7 750 2 017 9 767 Kiruna 26 506 532 21 670 22 202 Kramfors 0 0 0 1 430 1 430 Kristianstad 31 67 98 3 079 3 177 Linköping 15 497 0 15 497 62 15 559 Luleå 10 924 5 104 16 028 93 095 109 123 Lycksele 0 0 0 1 642 1 642 Malmö 88 748 13 067 101 815 100 445 202 260 Mora 20 0 20 358 378 Norrköping 8 043 4 982 13 025 131 13 156 Oskarshamn 0 0 0 0 0 Pajala 53 0 53 282 335 Ronneby 24 807 831 18 679 19 510 Skellefteå 5 902 822 6 724 24 545 31 269 Stockholm/skavsta 169 678 432 170 110 1 170 111 Stockholm/Västerås 12 400 1 462 13 862 189 14 051 Stockholm/Arlanda 1 502 958 239 438 1 742 396 451 604 2 194 000 Stockholm/Bromma 22 286 23 22 309 178 027 200 336 Sundsvall/Timrå 2 201 2 776 4 977 21 377 26 354 Sveg 0 0 0 435 435 Torsby 9 0 9 189 198 Trollhättan 0 0 0 3 674 3 674 Umeå 5 054 3 276 8 330 84 867 93 197 Vilhelmina 0 0 0 1 165 1 165 Visby 1 509 0 1 509 42 595 44 104 Växjö 10 778 2 324 13 102 6 054 19 156 Åre-Östersund 2 113 2 537 4 650 32 486 37 136 Ängelholm 40 2 979 3 019 34 627 37 646 Örebro 8 461 3 129 11 590 440 12 030 Örnsköldsvik 741 0 741 6 479 7 220 Summa 2014 2 290 245 337 870 2 628 1151 293 914 3 922 029 2% -6% 22% -9% 3% 25% 37% 3% 10% 27% -5% 55% 13% 69% 46% 11% 18% 0% 26% 2% -100% 97% 11% 20% -24% -23% 13% 13% 12% 8% 13% 25% 11% 26% 37% 15% 24% 6% 1% 7% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg-Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors Kristianstad Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/skavsta Stockholm/Västerås Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Sundsvall/Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå Vilhelmina Visby Växjö Åre-Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik
  3. Svenska #flygplatser januari-juni 2014 Ackumulerad förändring totalt pass. per flygplats 2014 vs 2013 Ackumulerad förändring passagerare per flygplats 2014 vs 2013 0% -12% 4% -5% 3% 12% 12% 3% 0% 7% -23% 23% 9% 45% 22% 4% 8% -3% -5% 9% -64% 100% 1% 9% -23% -22% 10% 5% 1% 0% -5% 6% 6% 26% 20% 0% 17% -5% -11% 0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg-Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors Kristianstad Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/skavsta Stockholm/Västerås Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Sundsvall/Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå Vilhelmina Visby Växjö Åre-Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Alla svenska flygplatser, Ack. 2014 vs 2013 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 3% 3% -3% 0% Borlänge 8% -26% 2% -30% -12% Gällivare 4% 4% Göteborg City -6% 75% -6% 22% -5% Göteborg-Landvetter 4% -14% 2% 5% 3% Hagfors 11% 12% Halmstad 14% -39% 3% 13% 12% Hemavan -100% -100% 4% 3% Jönköping 17% 24% 18% -20% 0% Kalmar -17% 41% -13% 11% 7% Karlstad -26% 78% -20% -28% -23% Kiruna -36% 124% -29% 30% 23% Kramfors 9% 9% Kristianstad 820% 29600% 4206% 40% 45% Linköping 22% 22% 83% 22% Luleå 44% -13% 20% 3% 4% Lycksele 7% 8% Malmö -3% -38% -6% 0% -3% Mora 14% 14% -5% -5% Norrköping 22% -22% 8% 449% 9% Oskarshamn -37% -37% -65% -64% Pajala 737% 737% 87% 100% Ronneby -83% 82% 26% 1% 1% Skellefteå 106% -41% 48% 5% 9% Stockholm/skavsta -23% -23% 465% -23% Stockholm/Västerås -23% -2% -22% 494% -22% Stockholm/Arlanda 11% 16% 11% 6% 10% Stockholm/Bromma 2% 27% 2% 6% 5% Sundsvall/Timrå -1% 31% 10% 0% 1% Sveg -100% -100% 1% 0% Torsby -18% -18% -4% -5% Trollhättan -94% -94% 6% 6% Umeå -5% -46% -20% 8% 6% Vilhelmina 50% 50% 26% 26% Visby -18% 48% 12% 20% 20% Växjö 4% -20% 1% -2% 0% Åre-Östersund 32% -18% 3% 18% 17% Ängelholm -85% 275% 4% -5% -5% Örebro 8% -40% -6% -43% -11% Örnsköldsvik -18% -100% -19% 0% 0%
  4. @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Tack och välkommen till min värld! Slideshare.net/Razorbjorn Under tiden reser vi mer än någonsin
Publicité