Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LOGO
PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN
NHÓM 5
PHÂN LOẠI
Theo chủ thể kiểm toánI
Theo đối tượng và lĩnh vực kiểm toán cụ thểII
I. THEO CHỦ THỂ KIỂM TOÁN
Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán Nhà nước
Kiểm toán độc lập
1. Kiểm toán nội bộ
Khái niệm
Là công việc kiểm toán do các
KTV của đơn vị tiến hành, chủ yếu
để đánh giá về việc thực hi...
Phạm vi kiểm toán
 Kiểm toán các báo cáo tài chính,
báo cáo kế toán quản trị
 Kiểm toán sự tuân thủ
 Kiểm toán hoạt độ...
Nhiệm vụ
 Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 Kiểm tra và xác nhận chất lượng, ...
 Phát hiện những sơ hở, yếu kém, sai
phạm trong quản lý, trong bảo vệ và sử
dụng tài sản của tổ chức, đơn vị.
 Đề xuất c...
Đặc điểm
 Do các KTV nội bộ thực hiện theo kế hoạch
đã được duyệt.
 Bộ phận kiểm toán độc lập tương đối so với
các bộ p...
2. Kiểm toán Nhà nước
Khái niệm
Là công việc kiểm toán do cơ
quan chuyên trách của Nhà nước
tiến hành, chủ yếu nhằm phục ...
Phạm vi kiểm toán
Đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử
dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà
nước
 Kiểm toán các báo cáo t...
Nhiệm vụ
 Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương
trình, kế hoạch kiểm toán hằng năm
 Gửi báo cáo kiểm toán cho các cơ...
 Giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh,
nghị quyết của QH và UB thường vụ QH
về lĩnh vực tài chính-ngân sách
 Giám sát...
Đặc điểm
 Do các KTV làm việc trong cơ quan
Kiểm toán Nhà nước thực hiện
 Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và
quản lý tậ...
• Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành : thực hiện
kiểm toán theo chuyên ngày với các cơ quan, tổ
chức ở trung ương
• Kiểm toán...
3. Kiểm toán độc lập
Khái niệm
Là công việc kiểm toán được
thực hiện bởi các KTV chuyên
nghiệp, độc lập làm việc trong cá...
Phạm vi kiểm toán
 Kiểm toán các báo cáo tài chính
 Thực hiện các dịch vụ tư vấn tài
chính kế toán khác
 Kiểm toán sự ...
Đặc điểm
 Là loại hình dịch vụ nên chỉ được thực hiện
khi khách hàng có yêu cầu và đồng ý trả phí
thông qua việc ký kết ...
II. THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC
KIỂM TOÁN
Kiểm toán
hoạt động
Kiểm toán tuân thủ
Kiểm toán
báo cáo tài chính
1. Kiểm toán hoạt động
Khái niệm
Là loại kiểm toán nhằm xem
xét, đánh giá trên cơ sở đó đưa
ra ý kiến về tính kinh tế, hi...
Phạm vi kiểm toán
Rất đa dạng, trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà
kiểm toán viên có khả năng thực hiện
• Phương án SXKD, dự...
Đặc điểm
 Thường được thực hiện bởi KTV nội bộ,
nhưng cũng có thể do KTV độc lập hay KTV
Nhà nước thực hiện
 Khó có thể...
 Việc kiểm tra thường vượt khỏi phạm vi
công tác kế toán, tài chính mà liên quan
đến nhiều lĩnh vực
 Phải sử dụng nhiều ...
2. Kiểm toán tuân thủ
Khái niệm
Là loại kiểm toán nhằm xem
xét, đánh giá sự tuân thủ cũng
như tình hình chấp hành pháp
lu...
Đặc điểm
 Đối tượng kiểm toán phong phú, nhưng hoàn
toàn có thể xác định được các chuẩn mực
kiểm toán gắn liền với các q...
3. Kiểm toán báo cáo tài chính
Khái niệm
Là loại kiểm toán nhằm
kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính
trung thực, hợp lý của cá...
Đặc điểm
 Hoạt động kiểm toán dựa trên cơ sở là những
nguyên tắc, chuẩn mực hay các chế độ, quy
định đã được chấp nhận c...
 Báo cáo của kiểm toán BCTC được
dùng để phục vụ cho nhà quản lý của
đơn vị được kiểm toán, Chính phủ và
chủ yếu cho bên ...
LOGO
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Phân loại kiểm toán

13 790 vues

Publié le

Nguyễn Ngọc Phan Văn

Publié dans : Business
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Phân loại kiểm toán

 1. 1. LOGO PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN NHÓM 5
 2. 2. PHÂN LOẠI Theo chủ thể kiểm toánI Theo đối tượng và lĩnh vực kiểm toán cụ thểII
 3. 3. I. THEO CHỦ THỂ KIỂM TOÁN Kiểm toán nội bộ Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán độc lập
 4. 4. 1. Kiểm toán nội bộ Khái niệm Là công việc kiểm toán do các KTV của đơn vị tiến hành, chủ yếu để đánh giá về việc thực hiện pháp luật và quy chế nội bộ; kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và việc thực thi công tác kế toán, tài chính… của đơn vị.
 5. 5. Phạm vi kiểm toán  Kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị  Kiểm toán sự tuân thủ  Kiểm toán hoạt động
 6. 6. Nhiệm vụ  Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.  Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin KT-TC trong BCTC, BC kế toán quản trị trước khi trình kí duyệt  Kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, các nguyên tắc quản lý kinh doanh
 7. 7.  Phát hiện những sơ hở, yếu kém, sai phạm trong quản lý, trong bảo vệ và sử dụng tài sản của tổ chức, đơn vị.  Đề xuất các kiến nghị và giải pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, điều hành hoạt động, điều hành kinh doanh của đơn vị.
 8. 8. Đặc điểm  Do các KTV nội bộ thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.  Bộ phận kiểm toán độc lập tương đối so với các bộ phận khác trong đơn vị.  Kết quả kiểm toán mặc dù được lãnh đạo đơn vị tin tưởng nhưng khó đạt được độ tin cậy cao của các đơn vị bên ngoài.  Báo cáo kiểm toán nội bộ chủ yếu phục vụ cho chủ đơn vị, tính pháp lý thấp.
 9. 9. 2. Kiểm toán Nhà nước Khái niệm Là công việc kiểm toán do cơ quan chuyên trách của Nhà nước tiến hành, chủ yếu nhằm phục vụ việc kiểm tra và giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng Ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước.
 10. 10. Phạm vi kiểm toán Đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước  Kiểm toán các báo cáo tài chính  Kiểm toán sự tuân thủ  Kiểm toán hoạt động
 11. 11. Nhiệm vụ  Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm toán hằng năm  Gửi báo cáo kiểm toán cho các cơ quan, đoàn thể, cá nhân có thẩm quyền theo luật định  Tham gia cùng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thẩm tra, xem xét dự toán và các phương án sử dụng NSNN cũng như quyết toán NSNN
 12. 12.  Giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH và UB thường vụ QH về lĩnh vực tài chính-ngân sách  Giám sát việc thực hiện NSNN và chính sách tài chính  Góp ý với các đơn vị để sửa chữa những sai phạm; kiến nghị xử lý vi phạm; đề xuất việc sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý tài chính kế toán cần thiết
 13. 13. Đặc điểm  Do các KTV làm việc trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện  Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất bao gồm: bộ máy điều hành, kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp
 14. 14. • Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành : thực hiện kiểm toán theo chuyên ngày với các cơ quan, tổ chức ở trung ương • Kiểm toán Nhà nước khu vực : thực hiện kiểm toán đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương trên địa bàn khu vực và các nhiệm vụ kiểm toán khác theo phân công của Tổng kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán nhà nước khu vực có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng
 15. 15. 3. Kiểm toán độc lập Khái niệm Là công việc kiểm toán được thực hiện bởi các KTV chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp tiến hành theo yêu cầu của khách hàng.
 16. 16. Phạm vi kiểm toán  Kiểm toán các báo cáo tài chính  Thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính kế toán khác  Kiểm toán sự tuân thủ  Kiểm toán hoạt động
 17. 17. Đặc điểm  Là loại hình dịch vụ nên chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và đồng ý trả phí thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế.  Do các KTV chuyên nghiệp, độc lập làm việc trong các DNKT thực hiện  Độc lập tuyệt đối trong hoạt động  Kết quả kiểm toán có tính pháp lý cao, đạt được sự tin cậy cao của các cá nhân, tổ chức sử dụng thông tin
 18. 18. II. THEO ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC KIỂM TOÁN Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán báo cáo tài chính
 19. 19. 1. Kiểm toán hoạt động Khái niệm Là loại kiểm toán nhằm xem xét, đánh giá trên cơ sở đó đưa ra ý kiến về tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.
 20. 20. Phạm vi kiểm toán Rất đa dạng, trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà kiểm toán viên có khả năng thực hiện • Phương án SXKD, dự án • Quy trình công nghệ • Một loại tài sản, thiết bị mới đưa vào hoạt động • Quy trình luân chuyển chứng từ • Tính hữu hiệu và hiệu quả của quá trình hoạt động • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 21. 21. Đặc điểm  Thường được thực hiện bởi KTV nội bộ, nhưng cũng có thể do KTV độc lập hay KTV Nhà nước thực hiện  Khó có thể đưa ra các chuẩn mực cho loại kiểm toán này. Việc xây dựng các chuẩn mực làm cơ sở đánh giá thông tin có tính định tính là một việc mang nặng tính chủ quan  Giống hoạt động tư vấn quản trị trong một đơn vị hơn là hoạt động kiểm toán thông thường
 22. 22.  Việc kiểm tra thường vượt khỏi phạm vi công tác kế toán, tài chính mà liên quan đến nhiều lĩnh vực  Phải sử dụng nhiều biện pháp, kỹ năng nghiệp vụ và phân tích, đánh giá khác nhau  Báo cáo kết quả kiểm toán thường là bản giải trình các nhận xét, đánh giá, kết luận và ý kiến đề xuất cải tiến hoạt động.
 23. 23. 2. Kiểm toán tuân thủ Khái niệm Là loại kiểm toán nhằm xem xét, đánh giá sự tuân thủ cũng như tình hình chấp hành pháp luật, quy chế, quy định do các cơ quan có thẩm quyền đặt ra của các đơn vị được kiểm toán
 24. 24. Đặc điểm  Đối tượng kiểm toán phong phú, nhưng hoàn toàn có thể xác định được các chuẩn mực kiểm toán gắn liền với các quy tắc, thủ tục được kiểm toán  Có thể được thực hiện bởi cả KTV nội bộ, KTV độc lập cũng như KTV Nhà nước  Báo cáo của kiểm toán tuân thủ được sử dụng để phục vụ các cấp thẩm quyền có liên quan
 25. 25. 3. Kiểm toán báo cáo tài chính Khái niệm Là loại kiểm toán nhằm kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực, hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán
 26. 26. Đặc điểm  Hoạt động kiểm toán dựa trên cơ sở là những nguyên tắc, chuẩn mực hay các chế độ, quy định đã được chấp nhận chung hoặc được Pháp luật quy định  Được thực hiện bởi các KTV độc lập của các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp độc lập  Kết quả của hoạt động kiểm toán được phản ánh bằng văn bản dưới hình thức một báo cáo kiểm toán
 27. 27.  Báo cáo của kiểm toán BCTC được dùng để phục vụ cho nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán, Chính phủ và chủ yếu cho bên thứ ba là các đối tác, các khách hàng, các nhà đầu tư  Kiểm toán BCTC là hình thức chủ yếu, phổ cập và quan trọng nhất
 28. 28. LOGO

×