Publicité

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx

Hogeschool Rotterdam
4 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 8 - OP3 2 - Online.pptx

 1. Didactiek N2: Lesgeven met ICT (LERDIC01X 2022-2023) Hogeschool Rotterdam OP2: 1 2 3 4 5 V V 6 Z T H OP3: 1 2 3 V 4 5 R Z Z T H V = Vakantie Z = Zelfstandig T= Toetsweek H = Hertoetsweek R= Roostervrije week
 2. Hier zijn we nu.
 3. 1. Ontwerp Didactiek N2: Lesgeven met ICT 2022-2023 Arrangeren van digitaal leermateriaal, inzetten van digitale didactiek in de klas, mediawijsheid 2. Onderbouwing 3. Afname en evaluatie 4. Reflectie 5. Zelfbeoordeling
 4. Aandachtsrichter
 5. Programma (Kernbegrippen in het rood)  Welkom + aandachtsrichter + voorkennis activeren  Formatief toetsen/evalueren/handelen  Hoge en lage verwachtingen  Principes van goede meerkeuzevragen  Zelf een (formatieve) toets maken  Check op leerdoelen  Vooruitblik volgende week Leerdoelen Na een serieuze voorbereiding, actieve participatie tijdens de bijeenkomst én verwerking na de bijeenkomst, kan je  digitale (formatieve) toetsing doelmatig inzetten.  een digitale (formatieve) toets maken, afnemen en (deels) automatisch laten nakijken met aandacht voor de principes van goede meerkeuzevragen.
 6. Eindtoets digitaal leerarrangement • Verplicht in Google Forms of Microsoft Forms • Reden: Combinatie meerdere vraagtypes + Achteraf open vragen handmatig nog goedkeuren. • Beperkt de optie om audio of video in te laten leveren (werkt nog niet super)
 7. Voorkennis activeren o Summatieve toetsing o Formatieve toetsing, handelen en/of evalueren o Mastery learning o Toetsvormen o Flexibele toetsing o Adaptieve toetsing o Relatieve toetsing o Certainty-based marking o Voordelen + Nadelen Schrijf zoveel mogelijk wat je weet over toetsing op. Je mag daarvoor gebruikmaken van de woorden rechts. We vullen daarna klassikaal je antwoorden aan. Individueel Retrieval practice Eerst alleen. Daarna in je groepje bespreken. Daarna klassikaal. Gebruik geen hulpmiddelen. Alleen: 5 minuten. Samen: 5 minuten. Klassikaal: 5 minuten Je hebt een overzicht van wat jij weet over toetsing. https://www.kennisrotonde .nl/search?input=toetsen
 8. Definitie ‘Formatief toetsen’ Toetsing is formatief als leraren, leerlingen en hun klasgenoten (1) bewijs verzamelen, (2) interpreteren en (3) gebruiken om beslissingen te nemen over de vervolgstappen in het leerproces die beter (onderbouwd) zijn dan de beslissingen die ze anders hadden genomen (Black & William, 1998) Black, P. & William, D. (1998) Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), pp. 7-73
 9. Let's draw! Teken een bloem Laat hem zien!
 10. Let's draw! Teken een bloem Voldoende Wat zijn de succescriteria?
 11. Summatieve toets Feedback en feed forward Feed up Formatief toetsen: Feedback en feed forward Formatief toetsen: Feedback en feed forward Formatief toetsen: Feedback en feed forward Feed up: Het doel, waar werk je naartoe? Wat zijn succescriteria? Feedback: Waar sta je nu in dat proces? Feed forward: Wat moet je nog doen? Wat kan je nog meer leren? Discrepantiefeedback: Wat mist er en wat moet verbeterd worden? Progressiefeedback: Hoe sta je in het leerproces t.o.v. het begin? Summatieve toets Feedback
 12. 1. Een onvoldoende mag geen verrassing zijn voor een leerling of student. 2. Formatief toetsen kost heel veel tijd. 3. De docent is de enige expert in het klaslokaal. 4. Feedback moet altijd gegeven worden door de docent of door een medeleerling. 5. Een toets moet vaak (meer dan 2 of 3x) herkanst mogen worden. Praat met elkaar Groepjes van 2-3 studenten Wissel van gedachten over de uitspraken rechts op het bord. Je docent +- 5-10 minuten Je hebt verschillende meningen over de uitspraken gehoord. https://www.kennisrotonde .nl/search?input=toetsen
 13. Hoge verwachtingen vs lage verwachtingen?
 14. Hoge verwachtingen vs lage verwachtingen?
 15. ICT en (Formatief) toetsen Module in de minor digitale didactiek • “Serieuzer karakter”: Bijv. Google Forms, Microsoft Forms, Socrative, GoFormative • “Speels karakter”: Quizlet, Quizizz, Gimkit, Blooket, Quizwhizzer Educatieve toepassingen
 16. Formatief toetsen • Oproep om deze term niet meer te gebruiken • Benadrukt niet sterk genoeg dat het toetsen niet het einddoel is • Het gaat om wat er met de verkregen informatie gedaan wordt • Liever ‘formatief evalueren of Formatief handelen’
 17. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld goede meerkeuzevragen? • https://www.vernieuwenderwijs.nl/leerrendement-met- meerkeuzevragen/ Lees het artikel. Individueel Scan de QR code of ga naar de website. Je docent 10-15 minuten Je weet waar je op moet letten bij het stellen van goede meerkeuzevragen. Zoek online naar extra tips rondom het stellen van goede vragen. Deel ze straks met de klas!
 18. Nog vragen?
 19. Ontwerp de eindtoets van je leerarrangement of ontwerp een (formatieve) toets voor een onderwerp waar je nu mee bezig bent. Individueel Gebruik een educatieve toepassing naar keuze. +- 30-35 min Je docent, je medestudenten Je hebt een (deel van een) toets ontworpen. Werk verder aan je digitaal leerarrangement.
 20. Programma (Kernbegrippen in het rood)  Welkom + aandachtsrichter + voorkennis activeren  Formatief toetsen/evalueren/handelen  Hoge en lage verwachtingen  Zelf een (formatieve) toets maken  Check op leerdoelen  Vooruitblik volgende week Leerdoelen Na een serieuze voorbereiding, actieve participatie tijdens de bijeenkomst én verwerking na de bijeenkomst, kan je  digitale (formatieve) toetsing doelmatig inzetten.  een digitale (formatieve) toets maken, afnemen en (deels) automatisch laten nakijken met aandacht voor de principes van goede meerkeuzevragen.
 21. Voorbereiding / Vooruitblik Volgende week: Themales Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs Geen voorbereiding vereist.
 22. Vragen?
Publicité