Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kas yra laikas?

3 333 vues

Publié le

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kas yra laikas?

 1. 1. Iš Lore Dardanellos Tosi knygos“100 maldų nemokantiems melstis” Malda LAIKAS
 2. 2. Stinga laiko. Bėgu vos gaudydama kvapą.
 3. 3. Rytas virto popiete, vakaro prieblanda – naktimi.
 4. 4. Ant manęs griuva kalnai darbų, kada viską suspėti?
 5. 5. Ši diena jau baigėsi, nepastebimai pralėks ir rytojus.
 6. 6. Ir taip diena, valanda, visas gyvenimas.
 7. 7. Viešpatie, kodėl nedavei man daugiau laiko?
 8. 8. Man trūksta laiko padaryti viską, ką privalau.
 9. 9. O gal neprivalautiek daug viskodaryti?
 10. 10. Gal reikia daryti tik tai, ko Tu prašai?
 11. 11. O Tu prašai tik to ką galimenuveikti. O galime nuveikti tik tiek, kiek mums leidžia laikas.
 12. 12. Mes klystame,pasiduodamipuikybei –šiaiamžinai, senaikaip žmonijanuodėmei...
 13. 13. Viešpatie, dėkojuTau užmansuteiktą laiką.
 14. 14. Padėk man ramia širdimi pripildyti jį tik tuo, ko Tu trokšti. Ir niekuo kitu.
 15. 15. Tai kasyralaikas?
 16. 16. Niekis. Dvelksmas.
 17. 17. Trumpą, kokretų šio dvelksmotarpsnį man duota gyventi. Sėti, auginti, pjauti.
 18. 18. Negaliu sau leisti prarasti nėsekundės – brangi kiekvienaakimirka.
 19. 19. Viešpatie, sugrąžink man prarastą laiką...
 20. 20. Dabar, kai man jo taiptrūksta, gerai žinočiau,kaip jį išnaudoti.
 21. 21. Suteik atidumolaiko bėgsmui,kad, slysdamas tolyn, jisnenusineštų su savimi mano sielos
 22. 22. ir nepaskandintųjos bergždume.
 23. 23. I.K.

×