Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility

192 vues

Publié le

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar industrie, kennisinstellingen en overheden samen komen om smart mobility sneller en grootschaliger tot ontwikkeling te brengen in Nederland.
Er zijn vijf Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility (thema´s): Architectuur & Interoperabiliteit, Juridische Aspecten, Gedrag, Effecten. De agenda wordt per Ronde Tafel bepaald door enerzijds actuele issues uit lopende projecten, anderzijds door projectoverstijgende en internationale ontwikkelingen, die ook invloed hebben.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility

 1. 1. Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility
 2. 2. Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie
 3. 3. Landelijke Ronde Tafels Smart Mobility: gezamenlijke inspanning • Versnellen en opschalen implementatie van grootschalige slimme mobiliteit. • Eén plek in NL waar de discussie plaats vindt en beslissingen worden genomen: tactisch bestuur, regiegroep SMITS en 5 nov groep. • Onderwerpen:
 4. 4. Doelstellingen • Versnellen opschaling, valuecases zichtbaar maken (overheid) en businessmogelijkheden vergroten (bedrijven) • Internationale impact • Niet praten maar doen, concrete bruikbare resultaten
 5. 5. De kans voor Slimme Mobiliteitsoplossingen De Ronde Tafels Smart Mobility Economie Mobiliteit Innovatie Maak mobiliteit comfortabel Economische waardeketen Verbetering verkeersdoorstroming Verhogen veiligheidsaspect Terugdringen uitstoot Garanties ReferentiekaderRaamwerk Niet nog eens het wiel uitvinden Schaalbaarheid Openheid Toekomstvast Geen leverancier afhankelijkheid (Vendor-Lock-in) Samenwerken en kennisdelen om grootschalige implementatie van Slimme Mobiliteits Oplossingen te versnellen
 6. 6. Structuur van een Ronde Tafel • Open voor iedereen… • … Maar niet vrijblijvend! • Gezamenlijke werkagenda • Voorzitter - boegbeeld van de tafel + secretaris • Beste experts op het betreffende thema beschikbaar (internationaal verbonden) • Stakeholders met voldoende mandaat en binding met praktijk (idem) • Centrale ondersteuning (communicatie, documentenbeheer, secretariaat)
 7. 7. Structuur (algemeen) • DITCM procesmanagement: coördinatie, bewaken samenhang, kwaliteit en impact • Communicatie • Secretariële ondersteuning
 8. 8. Voorzitters Laurens Lapré Gilles Ampt Thijs Muizelaar Ilse Harms Wouter van Haaften
 9. 9. Organisatiestructuur h Samenhang Regie groep SMITS Advies en verbreden Tactische Board Vaststellen, samenhang bewaken 5 november groep Adviseren Linking pin: Manager Ronde Tafels Joëlle van den Broek (DITCM) Architectuur & Interoperabiliteit Security Effecten Gedrag Juridische aspecten Ronde Tafels voor Smart Mobility Gedragen resultaten per thema
 10. 10. ProjectenSamenhang Architectuur & Interoperabiliteit Security Effecten Gedrag Juridische aspecten Ronde Tafels voor Smart Mobility Gedragen resultaten per thema ITS Corridor BB A58 BB iVRI BB TT EU Compass4D PPA Truck Platooning EU Intercor Top down: inbreng van de belangrijke onderwerpen om op de Agenda te plaatsen Tactisch Strategisch Operationeel “ervaringen inbrengen en resultaten gebruiken“ Regie groep SMITS Advies en verbreden Tactische Board Vaststellen, samenhang bewaken 5 november groep Adviseren
 11. 11. Tactisch bestuur Voorzitter: Theo Stevens Overheid Nationaal: Kai Feldkamp (RWS) Overheid: Provinciaal: Bart Swaans (LVMB, NBr) Overheid Stedelijk: nnb Industrie Automotive: Loek van Seeters (DAF) Industrie Wegkant: Freek vd Valk (Ivera, Astrin) Industrie Providers: Wim Vossebelt (V-tron) Industrie ICT/Autom / data:Steven Logghe (BE-Mobile) Kennis Toegepast: Frits Klok (TNO) LT universitaire wereld: Bart van Arem (TU-Delft)
 12. 12. Architectuur & Juridische Aspecten Interoperabiliteit Gedrag Security Niet praten, maar doen!
 13. 13. www.ditcm.eu/its-round-tables Concrete resultaten en informatie Centrale plek, open beschikbaar resultaten en info
 14. 14. Speerpunten 2016 • Nog betere aansluiting bij internationale werkgroepen. • Van ‘bottom up’ naar ‘top down’. Vrijblijvendheid eraf. • Praktische inzet van randvoorwaardelijke resultaten in concrete projecten zoals: BBv, ITS Corridor, Brabant Corridor, Truck platooning en I-game. • Relevantie nog verder verhogen, meer industriepartijen aan tafel. • Verdere professionalisering impact analyse van de tafels. • Verder inrichten van vraagbaak-functionaliteit en informatieportaal.

×