Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Euroopa kestliku turismi indikaatorite süsteem sihtkohtadele

420 vues

Publié le

Euroopa turismi indikaatorite süsteem sihtkohtade kestlikkuse juhtimiseks

Publié dans : Voyages
 • Soyez le premier à commenter

Euroopa kestliku turismi indikaatorite süsteem sihtkohtadele

 1. 1. Euroopa turismiindikaatorite süsteemsihtkohtade kestlikuks juhtimiseks.Soomaa rahvuspargi kaasus.10. mai 2013Palmses, Lahemaa rahvuspargisAivar Ruukel, MTÜ Soomaa Turism
 2. 2. Soomaa turismisihtkohana hõlmabrahvuspargi ja sellega piirneva ala,kus külastaja saab Soomaa elamuse
 3. 3. Soomaa turismipiirkond (PAN Parks)
 4. 4. Soomaa landscape region
 5. 5. Soomaa teemaplaneeringu ala
 6. 6. Soomaa on turismisihtkohanatunnustatud ... aga ...
 7. 7. Soomaa on turismisihtkohanatunnustatud ... aga ...
 8. 8. Soomaa on turismisihtkohanatunnustatud ... aga ...
 9. 9. ... puutub süsteem heade ja halbademuutuste jälgimiseks ja hindamiseks
 10. 10. Milleks ETIS?● ... eesmärgiks on pakkuda turismisihtkohtadekoostööorganisatsioonidele lihtsalt kasutatavatvahendit (indikaatorite süsteemi), mille abil nadsaava hinnata, seirata ja juhtida turismikestlikkust oma sihtkohas.
 11. 11. Seitse sammu1) Teadlikkuse tõstmine kogukonnas2) Sihtkoha profiili kirjeldamine3) Turismiasjaliste töörühmamoodustamine4) Rollide ja vastutuse jagamine5) Andmete kogumine ja talletamine6) Andmete analüüsimine7) Järeldused, sisend arendus- japarendustegevusteks
 12. 12. 2. Sihtkoha profiil● Annab lühiülevaate nii sihtkoha eestvedajatele,töörühma liikmetele ja kõigile turismiasjalistele● Selle koostamine ei peaks olema suurt pingutustnõudev. Osa tarvis minevatest andmetest on sihtkohalolemas, puuduvad andmed saab asendada educatedestimates.● Eesmärk on luua turismisihtkoha profiil, mitte kulutadatunde täpsete arvuliste andmete leidmisele. Andmeidkasutab enda tööks turismiasjaliste töörühm, nemadise ka määravad selle kui täpseid admeid nad vajavad.
 13. 13. A: Sihtkoha juhtimise indikaatorid
 14. 14. B: Majanduslikud indikaatorid
 15. 15. C: Sotsiaal-kultuurilised indikaatorid
 16. 16. D: Keskkonnaalased indikaatorid
 17. 17. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Sihtkoha juhtimise küsitlusvormi näidis
 18. 18. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Kohalike elanike küsitlusvormi näidis
 19. 19. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Külastajate küsitlusvormi näidis
 20. 20. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Ettevõtete küsitlusvormi näidis
 21. 21. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Kestlike turismisihtkohtade sõnastik
 22. 22. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Indikaatorite kirjeldused ja selgitused
 23. 23. Millistest vahenditest koosneb ETIS ?Andmete koondtabel
 24. 24. Kokkuvõtteks● Soomaal alustasime ETIS-e rakendamist 2012● Võtame sisendiks turismistrateegiasse 2014 – 2020● Tibusid saab hakata lugema alates 2015● Lisaks võimalus võrdluseks muude Euroopasihtkohtadega● Miks ei võiks ka Lahemaal ETIS-t rakendada ?
 25. 25. Q & A
 26. 26. Kontaktid:aivar@soomaa.com+372 5061896twitter: @ruukel

×