Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden
tilanne työpaikalla
SAK:n luottamushenkilöpaneeli
Marraskuu 2022
n= 1008
Aineisto kerättiin 26.10.-4.11.2022
Yhteenveto
Luottamushenkilöiden mukaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on aiempaa useammalla SAK:laisella
työpaikalla. Luottamushenkilöistä 70 prosenttia kertoo, että työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.
Vuonna 2019 luottamushenkilöistä 56 prosenttia kertoi näin ja vuonna 2012 hieman yli puolet (52 %).
Useampi kuin neljä viidestä (83 %) luottamushenkilöstö arvioi, että suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset
työntekijät tulevat toimeen pääasiassa hyvin. Vuonna 2019 kaksi prosenttia luottamushenkilöistä katsoi, että
suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden välillä on ongelmia. Vastaava luku kaksinkertaistui vuonna 2022
neljään prosenttiin.
Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden yleistyminen SAK:laisilla aloilla ei ole tarkoittanut syrjinnän lisääntymistä.
Se on luottamushenkilöiden mukaan pysynyt samalla tasolla vuosina 2012, 2019 ja 2022. Luottamushenkilöistä
70 prosenttia katsoo, että työpaikalla ei syrjitä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Lähes joka kymmenes (9
prosenttia) luottamushenkilöistä sanoo, että ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on syrjitty työpaikalla.
Jos työnantaja on rikkonut sopimusta tai lakia viimeisen 12 kuukauden aikana, syrjintätapausten osuus
kaksinkertaistuu 20 prosenttiin. Jos työnantaja on toiminut lakien ja sopimusten mukaisesti, syrjintätapausten
osuus puolittuu viiteen prosenttiin.
Yhteenveto
Kriittiset arviot ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden vaikutuksista työpaikoilla ovat vähentyneet ja
vastauksestaan epävarmojen osuus on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022. Esimerkiksi luottamushenkilöistä
lähes joka kolmas (31 %) arvioi vuonna 2019, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen
työelämään. Vuonna 2022 vastaava luku oli 10 prosenttia. En osaa sanoa-vastaajien osuus nousi yhdeksästä
prosentista 25 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022.
Vuonna 2019 vastaajista 34 prosenttia arvioi, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät suomalaisten työpaikat.
Vuonna 2022 vastaava luku oli 9 prosenttia ja lähes kolme neljästä luottamushenkilöstä (73 %) arvioi, että
ulkomaalaiset työntekijät eivät vie suomalaisten työpaikkoja. En osaa sanoa-vastaajien osuus nousi kuudesta
prosentista 18 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022.
Luottamushenkilöistä 67 prosenttia arvioi vuonna 2019, että ulkomaalaistaustaisille on tarjolla pääasiassa
huonompia työpaikkoja kuin suomalaisille. Vuonna 2022 vastaava luku on 43 prosenttia. Toisaalta 33 prosenttia
luottamushenkilöistä katsoi nyt, että ulkomaalaistaustaisille tarjolla olevat työpaikat eivät ole huonompia kuin
suomalaisille tarjolla olevat. Tässä kysymyksessä en osaa sanoa-vastaajien osuus nousi yhdeksästä prosentista 24
prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022.
Vastaajat (n 1008)
%
31
39
24
7
58
23
19
11
20
18
16
36
Sektori
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Julkinen sektori
Kuljetusalat
Luottamustehtävä
Luottamusmies
Työsuojeluvaltuutettu
Molemmissa tehtävissä
Henkilöstömäärä
1-19
20-49
50-99
100-250
yli 250
Onko työpaikallanne ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä?
49
55
70
50
53
67
56
57
74
58
64
67
52
56
70
50
44
28
46
45
30
42
40
25
41
34
31
47
43
28
1
1
2
4
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2012
2019
2022
Teollisuus
2012
2019
2022
Julkiset palvelualat
2012
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2012
2019
2022
Kuljetusala
2012
2019
2022
Yhteensä
Kyllä Ei en osaa sanoa
Onko työpaikallanne esiintynyt syrjintää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kohtaan?
7
8
9
10
8
7
8
10
10
14
11
11
8
9
9
84
75
74
59
61
62
85
71
70
67
55
69
76
69
70
9
16
17
31
31
32
8
19
21
19
34
20
19
22
21
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2012
2019
2022
Teollisuus
2012
2019
2022
Julkiset palvelualat
2012
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2012
2019
2022
Kuljetusala
2012
2019
2022
Yhteensä
Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n 704)
Kyllä Ei En osaa sanoa
Ulkomaalaistaustaiset työntekijät tuovat uusia näkökulmia ja kansainvälistä osaamista
suomalaisiin työyhteisöihin
57%
47%
74%
72%
66%
66%
41%
59%
62%
59%
36%
20%
21%
7%
29%
11%
49%
21%
31%
15%
7%
34%
4%
21%
6%
22%
10%
20%
6%
26%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2019
2022
Teollisuus
2019
2022
Julkiset palvelualat
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2019
2022
Kuljetusala
2019
2022
Yhteensä
Kaikki vastaajat (n 1008)
Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
Ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät suomalaisten työpaikat
39%
12%
28%
7%
29%
7%
42%
12%
34%
9%
56%
68%
66%
78%
64%
77%
51%
73%
60%
73%
5%
20%
7%
15%
7%
16%
7%
16%
6%
18%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2019
2022
Teollisuus
2019
2022
Julkiset palvelualat
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2019
2022
Kuljetusala
2019
2022
Yhteensä
Kaikki vastaajat (n 1008)
Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
Ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen työelämään
34%
9%
23%
10%
35%
9%
32%
14%
31%
10%
58%
65%
66%
67%
57%
64%
59%
60%
60%
65%
8%
26%
11%
22%
9%
27%
9%
26%
9%
25%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2019
2022
Teollisuus
2019
2022
Julkiset palvelualat
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2019
2022
Kuljetusala
2019
2022
Yhteensä
Kaikki vastaajat (n 1008)
Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
Ulkomaalaistaustaisille työntekijöille on tarjolla pääasiassa huonompia työpaikkoja kuin
suomalaisille
70%
39%
62%
41%
65%
50%
73%
47%
67%
43%
24%
36%
27%
35%
22%
25%
20%
41%
24%
33%
6%
25%
10%
24%
13%
25%
7%
12%
9%
24%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2019
2022
Teollisuus
2019
2022
Julkiset palvelualat
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2019
2022
Kuljetusala
2019
2022
Yhteensä
Kaikki vastaajat (n 1008)
Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
Ennen kuin Suomeen palkataan työvoimaa EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkistaa, onko
maassa jo saatavilla työvoimaa kyseisiin töihin
95%
85%
88%
71%
91%
78%
88%
76%
92%
79%
4%
6%
9%
13%
4%
7%
7%
6%
6%
8%
1%
9%
3%
16%
5%
16%
5%
18%
3%
13%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2019
2022
Teollisuus
2019
2022
Julkiset palvelualat
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2019
2022
Kuljetusala
2019
2022
Yhteensä
Kaikki vastaajat (n 1008)
Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
Miten suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät tulevat toimeen keskenään
työpaikallanne?
84
77
93
86
91
89
79
78
88
83
15
18
3
4
5
5
21
17
10
11
1
3
3
5
2
4
3
2
4
2
2
5
2
2
1
1
3
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
2019
2022
Teollisuus
2019
2022
Julkiset palvelualat
2019
2022
Yksityiset palvelualat
2019
2022
Kuljetusala
2019
2022
Yhteensä
Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n 704)
Pääasiassa hyvin He eivät ole paljoakaan tekemisissä keskenään Heidän välillään on ongelmia En osaa sanoa
Työsuojelun valvontaresurssit koskien ulkomaalaista työvoimaa ovat tällä hetkellä
riittävät
17%
16%
19%
18%
17%
48%
51%
47%
47%
49%
35%
33%
34%
35%
34%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Kaikki vastaajat (n 1008)
Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
Kohteleeko työnantajasi työnhakutilanteessa ulkomaalaistaustaisia hakijoita samalla
tavalla kuin suomalaisia?
52% 53%
59% 62%
57%
11% 11%
11%
13%
12%
8% 4%
2%
5%
4%
30% 31% 28%
21%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä
Kysytty, jos ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705)
Heitä kohdellaan samoin kuin suomalaisiakin Heidän on vaikeampi saada työpaikkaa
Heidän on helpompi saada työpaikka En osaa sanoa
Saavatko ulkomaalaistaustaiset työntekijät tietoa suomalaisen työelämän
pelisäännöistä riittävästi?
47%
47%
62%
64%
57%
30%
27%
18%
19%
22%
23%
26%
21%
17%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Yksityiset palvelualat
Julkiset palvelualat
Teollisuus
Yhteensä
Kysytty, jos työpaikalla ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705)
Kyllä Ei En osaa sanoa
Otetaanko työpaikkasi henkilöstöpolitiikassa ulkomaalaistaustaiset työntekijät
erikseen huomioon esim. perehdytyksessä, viestinnässä ja koulutuksessa?
38%
33%
38%
30%
34%
39%
51%
39%
47%
46%
23%
17%
24%
22%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kuljetusala
Teollisuus
Julkiset palvelualat
Yksityiset palvelualat
Yhteensä
Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705)
Kyllä Ei En osaa sanoa
Onko työpaikkanne ulkomaalaistaustaisilla mahdollisuuksia osallistua suomen tai
ruotsin kielen koulutukseen työajalla?
5%
6%
9%
14%
8%
64%
69%
56%
50%
63%
31%
25%
34%
36%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Yksityiset palvelualat
Teollisuus
Kuljetusala
Julkiset palvelualat
Yhteensä
Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705)
Kyllä Ei En osaa sanoa
Laki- ja sopimusrikkomukset ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin kohdistuvan
syrjinnän mukaan
20%
5% 8%
54% 81%
57%
26%
14%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kyllä Ei En osaa sanoa
Kysytty, jos ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705)
Kyllä Ei En osaa sanoa
1 sur 18

Contenu connexe

Similaire à Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf(12)

SAK:n luottamushenkilöpaneeli kesätöistäSAK:n luottamushenkilöpaneeli kesätöistä
SAK:n luottamushenkilöpaneeli kesätöistä
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK214 vues
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointiLuottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Luottamushenkilopaneeli ulkomaalaiset-tyontekijat-rekrytointi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK160 vues
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikallaLaki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla
Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikalla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK95 vues
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanneTyöntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK85 vues
Luottamus eläketurvaan vuonna 2019Luottamus eläketurvaan vuonna 2019
Luottamus eläketurvaan vuonna 2019
Eläketurvakeskus267 vues
Kansallinen rekrytointitutkimus 2017Kansallinen rekrytointitutkimus 2017
Kansallinen rekrytointitutkimus 2017
Martti Kuusanmäki273 vues
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoilleUuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Uuden teknologian vaikutukset työpaikoille
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK822 vues
181205 tyollisyyden nakymat anttila181205 tyollisyyden nakymat anttila
181205 tyollisyyden nakymat anttila
Teollisuusliitto ry836 vues

Plus de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK0 vue
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK29 vues
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK316 vues
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK69 vues
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskal
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK47 vues
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK73 vues
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK55 vues
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK34 vues
Työterveyshuolto pähkinänkuoressaTyöterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK460 vues
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK1.3K vues
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK187 vues
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK101 vues
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK216 vues
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdftyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK111 vues
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdfopas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK296 vues
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdftyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK109 vues
paikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdfpaikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdf
paikallinen-sopiminen-tyopaikoilla.pdf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK68 vues
Työelämän pelisäännötTyöelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännöt
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK3.7K vues
Fair Play at Work in RussianFair Play at Work in Russian
Fair Play at Work in Russian
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK217 vues
Henkisen kuormituksen käsittely työpaikoillaHenkisen kuormituksen käsittely työpaikoilla
Henkisen kuormituksen käsittely työpaikoilla
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK181 vues

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla.pdf

 • 1. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tilanne työpaikalla SAK:n luottamushenkilöpaneeli Marraskuu 2022 n= 1008 Aineisto kerättiin 26.10.-4.11.2022
 • 2. Yhteenveto Luottamushenkilöiden mukaan ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on aiempaa useammalla SAK:laisella työpaikalla. Luottamushenkilöistä 70 prosenttia kertoo, että työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Vuonna 2019 luottamushenkilöistä 56 prosenttia kertoi näin ja vuonna 2012 hieman yli puolet (52 %). Useampi kuin neljä viidestä (83 %) luottamushenkilöstö arvioi, että suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät tulevat toimeen pääasiassa hyvin. Vuonna 2019 kaksi prosenttia luottamushenkilöistä katsoi, että suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden välillä on ongelmia. Vastaava luku kaksinkertaistui vuonna 2022 neljään prosenttiin. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden yleistyminen SAK:laisilla aloilla ei ole tarkoittanut syrjinnän lisääntymistä. Se on luottamushenkilöiden mukaan pysynyt samalla tasolla vuosina 2012, 2019 ja 2022. Luottamushenkilöistä 70 prosenttia katsoo, että työpaikalla ei syrjitä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Lähes joka kymmenes (9 prosenttia) luottamushenkilöistä sanoo, että ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on syrjitty työpaikalla. Jos työnantaja on rikkonut sopimusta tai lakia viimeisen 12 kuukauden aikana, syrjintätapausten osuus kaksinkertaistuu 20 prosenttiin. Jos työnantaja on toiminut lakien ja sopimusten mukaisesti, syrjintätapausten osuus puolittuu viiteen prosenttiin.
 • 3. Yhteenveto Kriittiset arviot ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden vaikutuksista työpaikoilla ovat vähentyneet ja vastauksestaan epävarmojen osuus on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022. Esimerkiksi luottamushenkilöistä lähes joka kolmas (31 %) arvioi vuonna 2019, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen työelämään. Vuonna 2022 vastaava luku oli 10 prosenttia. En osaa sanoa-vastaajien osuus nousi yhdeksästä prosentista 25 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022. Vuonna 2019 vastaajista 34 prosenttia arvioi, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät suomalaisten työpaikat. Vuonna 2022 vastaava luku oli 9 prosenttia ja lähes kolme neljästä luottamushenkilöstä (73 %) arvioi, että ulkomaalaiset työntekijät eivät vie suomalaisten työpaikkoja. En osaa sanoa-vastaajien osuus nousi kuudesta prosentista 18 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022. Luottamushenkilöistä 67 prosenttia arvioi vuonna 2019, että ulkomaalaistaustaisille on tarjolla pääasiassa huonompia työpaikkoja kuin suomalaisille. Vuonna 2022 vastaava luku on 43 prosenttia. Toisaalta 33 prosenttia luottamushenkilöistä katsoi nyt, että ulkomaalaistaustaisille tarjolla olevat työpaikat eivät ole huonompia kuin suomalaisille tarjolla olevat. Tässä kysymyksessä en osaa sanoa-vastaajien osuus nousi yhdeksästä prosentista 24 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2022.
 • 4. Vastaajat (n 1008) % 31 39 24 7 58 23 19 11 20 18 16 36 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen sektori Kuljetusalat Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstömäärä 1-19 20-49 50-99 100-250 yli 250
 • 5. Onko työpaikallanne ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä? 49 55 70 50 53 67 56 57 74 58 64 67 52 56 70 50 44 28 46 45 30 42 40 25 41 34 31 47 43 28 1 1 2 4 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2012 2019 2022 Teollisuus 2012 2019 2022 Julkiset palvelualat 2012 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2012 2019 2022 Kuljetusala 2012 2019 2022 Yhteensä Kyllä Ei en osaa sanoa
 • 6. Onko työpaikallanne esiintynyt syrjintää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kohtaan? 7 8 9 10 8 7 8 10 10 14 11 11 8 9 9 84 75 74 59 61 62 85 71 70 67 55 69 76 69 70 9 16 17 31 31 32 8 19 21 19 34 20 19 22 21 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2012 2019 2022 Teollisuus 2012 2019 2022 Julkiset palvelualat 2012 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2012 2019 2022 Kuljetusala 2012 2019 2022 Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n 704) Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 7. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät tuovat uusia näkökulmia ja kansainvälistä osaamista suomalaisiin työyhteisöihin 57% 47% 74% 72% 66% 66% 41% 59% 62% 59% 36% 20% 21% 7% 29% 11% 49% 21% 31% 15% 7% 34% 4% 21% 6% 22% 10% 20% 6% 26% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 • 8. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät vievät suomalaisten työpaikat 39% 12% 28% 7% 29% 7% 42% 12% 34% 9% 56% 68% 66% 78% 64% 77% 51% 73% 60% 73% 5% 20% 7% 15% 7% 16% 7% 16% 6% 18% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 • 9. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen työelämään 34% 9% 23% 10% 35% 9% 32% 14% 31% 10% 58% 65% 66% 67% 57% 64% 59% 60% 60% 65% 8% 26% 11% 22% 9% 27% 9% 26% 9% 25% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 • 10. Ulkomaalaistaustaisille työntekijöille on tarjolla pääasiassa huonompia työpaikkoja kuin suomalaisille 70% 39% 62% 41% 65% 50% 73% 47% 67% 43% 24% 36% 27% 35% 22% 25% 20% 41% 24% 33% 6% 25% 10% 24% 13% 25% 7% 12% 9% 24% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 • 11. Ennen kuin Suomeen palkataan työvoimaa EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkistaa, onko maassa jo saatavilla työvoimaa kyseisiin töihin 95% 85% 88% 71% 91% 78% 88% 76% 92% 79% 4% 6% 9% 13% 4% 7% 7% 6% 6% 8% 1% 9% 3% 16% 5% 16% 5% 18% 3% 13% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 • 12. Miten suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät tulevat toimeen keskenään työpaikallanne? 84 77 93 86 91 89 79 78 88 83 15 18 3 4 5 5 21 17 10 11 1 3 3 5 2 4 3 2 4 2 2 5 2 2 1 1 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2019 2022 Teollisuus 2019 2022 Julkiset palvelualat 2019 2022 Yksityiset palvelualat 2019 2022 Kuljetusala 2019 2022 Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n 704) Pääasiassa hyvin He eivät ole paljoakaan tekemisissä keskenään Heidän välillään on ongelmia En osaa sanoa
 • 13. Työsuojelun valvontaresurssit koskien ulkomaalaista työvoimaa ovat tällä hetkellä riittävät 17% 16% 19% 18% 17% 48% 51% 47% 47% 49% 35% 33% 34% 35% 34% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kaikki vastaajat (n 1008) Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa
 • 14. Kohteleeko työnantajasi työnhakutilanteessa ulkomaalaistaustaisia hakijoita samalla tavalla kuin suomalaisia? 52% 53% 59% 62% 57% 11% 11% 11% 13% 12% 8% 4% 2% 5% 4% 30% 31% 28% 21% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kysytty, jos ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Heitä kohdellaan samoin kuin suomalaisiakin Heidän on vaikeampi saada työpaikkaa Heidän on helpompi saada työpaikka En osaa sanoa
 • 15. Saavatko ulkomaalaistaustaiset työntekijät tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä riittävästi? 47% 47% 62% 64% 57% 30% 27% 18% 19% 22% 23% 26% 21% 17% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Yksityiset palvelualat Julkiset palvelualat Teollisuus Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 16. Otetaanko työpaikkasi henkilöstöpolitiikassa ulkomaalaistaustaiset työntekijät erikseen huomioon esim. perehdytyksessä, viestinnässä ja koulutuksessa? 38% 33% 38% 30% 34% 39% 51% 39% 47% 46% 23% 17% 24% 22% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetusala Teollisuus Julkiset palvelualat Yksityiset palvelualat Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 17. Onko työpaikkanne ulkomaalaistaustaisilla mahdollisuuksia osallistua suomen tai ruotsin kielen koulutukseen työajalla? 5% 6% 9% 14% 8% 64% 69% 56% 50% 63% 31% 25% 34% 36% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Julkiset palvelualat Yhteensä Kysytty, jos työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa
 • 18. Laki- ja sopimusrikkomukset ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin kohdistuvan syrjinnän mukaan 20% 5% 8% 54% 81% 57% 26% 14% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä Ei En osaa sanoa Kysytty, jos ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (n=705) Kyllä Ei En osaa sanoa