Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Երբեք-1, երբեմն-2, հաճախ-3, շատ հաճախ-4
1) Նստելով համակարգչի առջև կամ ցանցում գտնվելիս
որքա՞ն հաճախ եք թեթևանում և բավակա...
Երբեք-1, երբեմն-2, հաճախ-3, շատ հաճախ-4
5. Համակարգչով աշխատելու կամ ցանցում գտնվելու
պատճառով որքա՞ն հաճախ եք խուսափում
ը...
Եթե հավաքել եք
 0-14 միավոր՝ համակարգչային
կախվածության վտանգ չկա,
 15-20միավոր՝ տարված եք համակարգչով,
 21-26 միավոր՝հ...
Թեստ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Թեստ

Թեստ

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Թեստ

  1. 1. Երբեք-1, երբեմն-2, հաճախ-3, շատ հաճախ-4 1) Նստելով համակարգչի առջև կամ ցանցում գտնվելիս որքա՞ն հաճախ եք թեթևանում և բավականություն ստանում: 2) Որքա՞ն հաճախ եք համակարգչի աշխատանքը ինքնուրույն դադարեցնում: 3) Որքա՞ն հաճախ եք նյարդայնանում,տխրում կամ դատարկություն զգում առանց համակարգչի կամ ցանցի: 4) Տրամադրության բարձրացման կամ կյանքի դժվարություններից խուսափելու համարորքա՞ն հաճախ եք պահանջ զգում համակարգչի առջև նստելու կամ ցանցում գտնվելու համար:
  2. 2. Երբեք-1, երբեմն-2, հաճախ-3, շատ հաճախ-4 5. Համակարգչով աշխատելու կամ ցանցում գտնվելու պատճառով որքա՞ն հաճախ եք խուսափում ընտանեկան,հասարակական,աշխատանքային,սովորե լու գործընթացներին մասնակցելուց: 6. Որքա՞ն հաճախ եք ստում, երբ հարցնում են համակարգչի առջև անցկացրած ժամանակի վերաբերյալ: 7. Որքա՞ն հաճախ եք առողջության խնդիրներ(ձեռքերի կամ դաստակների թմրածություն,գլխացավ,ողնաշարի ցավ, տեսողական) ունենում համակարգչի առջև նստած: 8. Որքա՞ն հաճախ է խանգարվում քնի ռեժիմը,քանի որ աշխատում եք համակարգչով կամ գտնվում ցանցում:
  3. 3. Եթե հավաքել եք  0-14 միավոր՝ համակարգչային կախվածության վտանգ չկա,  15-20միավոր՝ տարված եք համակարգչով,  21-26 միավոր՝համակարգչային կախվածության վտանգը մեծ է,  27-32 միավոր՝ առկա է համակարգչային կախվածություն:

×