SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)

S
Sarah LandResearch & Education Officer à Meath Partnership
 Introducere in modulul de
pedagogie
	
  
	
  
Formarea participantilor cu ajutorul
studiului prin cooperare
Capitolul I: Introducere
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)
Creat pentru “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
•  Capitolul	
  I	
  –	
  Scopul	
  Modulului	
  
•  Capitolul	
  II	
  –	
  Formatori	
  	
  
•  Capitolul	
  III	
  –	
  Proiectarea	
  Instruirii	
  
•  Capitolul	
  IV	
  –	
  Metode	
  de	
  Învățare	
  
•  Capitolul	
  V	
  –	
  “Contactul”	
  cu	
  SYNERGY	
  
Imagine de ansamblu	
  
•  CaracterisCcile	
  formatorilor	
  ce	
  predau	
  prin	
  
medoda	
  studiului/invatarii	
  prin	
  cooperare.	
  
Diferența	
  față	
  de	
  e-­‐tutori	
  
•  Proiectarea	
  instrucțională	
  și	
  metodologii	
  de	
  
colaborare	
  
•  SClurile	
  de	
  învățare	
  ale	
  adulților.	
  Integrarea	
  
diferitelor	
  abordări.	
  	
  
•  Profita	
  de	
  instrumentele	
  oferite	
  de	
  plaNorma	
  
SYNERGY	
  pentru	
  a	
  crea	
  noi	
  resurse	
  de	
  formare.	
  
Scopul modulului	
  
 Vă	
  mulțumim	
  pentru	
  interesul	
  și	
  atenția	
  
dumneavoastră	
  !	
  
	
  	
  
	
  	
  
www.projectsynergy.eu	
  	
  
	
  
	
  	
  
facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐
Community	
  
	
  	
  	
  
www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project	
  
 	
  
Introducere in modulul de
pedagogie
	
  
Formarea perechilor prin cooperare
 
Capitolul II: Educatori de evaluatori
	
  	
  
	
  	
  
	
  
SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)
Creat de “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 	
  
	
   Partea	
   a	
   II-­‐a	
   vă	
   va	
   permite	
   să	
   definiți	
   și	
   să	
  
înțelegeți	
   diferențele	
   dintre	
   „formatorii”	
   și	
   „e-­‐tutori”.	
  
Este	
  important	
  să	
  înțelegeți	
  ce	
  se	
  cere	
  de	
  la	
  voi	
  și	
  ce	
  Cp	
  
de	
  sprijin	
  trebuie	
  să	
  le	
  acordați	
  parCcipanClor	
  la	
  studiul	
  
prin	
  cooperare.	
  
Scop	
  
 Spre	
  deosebire	
  de	
  un	
  „e-­‐tutore”,	
  acest	
  	
  formatori	
  este	
  acea	
  persoană	
  
care	
  deține	
  aceleași	
  cunoșCnțe	
  și	
  are	
  aceeași	
  experiență,	
  ca	
  persoana	
  pe	
  care	
  
o	
  formează.	
  	
  
	
  Formatorii	
  dețin	
  mai	
  multe	
  informații,	
  într-­‐un	
  domeniu	
  comun.	
  Într-­‐
un	
  context	
  de	
  educație	
  a	
  adulților,	
  aceșCa	
  pot	
  fi	
  cunoscuți	
  drept	
  ‘mentori’.	
  
	
  
	
   “Tutoring-­‐ul	
   prin	
   medota	
   cooperarii”	
   este	
   sistemul	
   de	
   instruire,	
   în	
  
care	
  persoanele	
  aflate	
  în	
  programul	
  de	
  formare,	
  se	
  ajută	
  reciproc	
  să	
  învețe	
  
predand	
   colegilor.	
   Schemele/Metodele	
   de	
   tutoring(	
   indrumare)	
   au	
   fost	
  
folosite	
   în	
   mai	
   multe	
   contexte,	
   în	
   care	
   studenCi	
   la	
   predau	
   altor	
   studenC,	
  
studenCi	
   predau	
   elevilor,	
   adulții	
   (fara	
   o	
   calificare	
   in	
   domeniul	
   formarii)	
  
predau	
  altor	
  adulți	
  și	
  copiilor,	
  elevii	
  predau	
  unei	
  alte	
  clase	
  de	
  elevi.”	
  	
  
(Goodlad	
  și	
  Sinclair,	
  1989)	
  
Peer Educatori	
  
Caracteristicile Formatorilor 	
  
	
  Rolul	
  formatorilor	
   	
  este	
  de	
  a	
  ghida,	
  inspira	
  și	
  de	
  a-­‐și	
  sprijini	
  colegii/
colegele	
  lor	
  .	
  Principalele	
  caracterisCci	
  necesare:	
  
	
  
•  	
  Înțelegerea	
  în	
  profunzime	
  a	
  cunoșCnțelor	
  și	
  a	
  abilităților	
  pe	
  care	
  le	
  vor	
  
împărtăși	
  cu	
  acesCa	
  ;	
  
•  Sa	
  aibe	
  respectul	
  colegilor	
  (celor	
  care	
  le	
  preda	
  formatorul)	
  
•  Capabilitatea	
  de	
  a	
  conduce	
  prin:	
  exemplificarea	
  din	
  experienta	
  pracCcilor	
  
bune,	
   cât	
   și	
   prin	
   ghidarea	
   colegiilor	
   folosind	
   metoda	
   observarii	
   și	
   a	
  
dialogului	
  
	
  
Principalul	
  rol	
  al	
  formatorilor	
   	
  este	
  de	
  a	
  ghida.	
  AceșCa	
  oferă	
  soluții	
  poziCve	
  
pentru	
  provocările	
  idenCficate	
  de	
  către	
  colegii	
  lor	
  
•  Care	
  sunt	
  obiecCvele	
  cursului	
  meu,	
  modulului?	
  
•  De	
  ce	
  încep	
  acest	
  curs/modul?	
  
•  Am	
  dezbătut	
  ideea	
  și	
  cu	
  ceilalți	
  colegi	
  ?	
  Daca	
  da,	
  care	
  este	
  
răspunsul	
  lor	
  ?	
  	
  
•  Care	
  sunt	
  nevoile	
  colegilor	
  mei	
  și	
  cum	
  se	
  va	
  adresa	
  cursul,	
  modulul	
  
nevoilor	
  acestora?	
  
•  Care	
  sunt	
  pașii	
  pe	
  care	
  trebuie	
  să-­‐i	
  urmăresc	
  în	
  întocmirea	
  cursului/
modulului?	
  
•  Mă	
  simt	
  suficient	
  de	
  puternic	
  pentru	
  a-­‐mi	
  ajuta	
  colegii	
  si	
  mă	
  
anagajez	
  să	
  investesc	
  Cmp	
  și	
  energie	
  pentru	
  ei?	
  
Formatorii ar trebui sa se intrebe	
  
•  Ce	
  trebuie	
  să	
  facă	
  un	
  formator	
  după	
  ce	
  finalizează	
  programul	
  de	
  formare?	
  
•  Cum	
  planific	
  recrutarea	
  persoanelor	
  care	
  urmează	
  a	
  fi	
  formate?	
  
•  Care	
  sunt	
  punctele	
  forte	
  pe	
  care	
  le	
  adaug	
  acestui	
  curs/modul,	
  și	
  cum	
  pot	
  
folosi	
  aceste	
  puncte	
  forte	
  pentru	
  aCngerea	
  obiecCvelor	
  mele?	
  
•  Care	
  este	
  „limita”	
  zonei	
  de	
  confort	
  a	
  cursului/modulului	
  meu?	
  
•  Cât	
  de	
  des	
  voi	
  aloca	
  Cmp	
  pentru	
  a-­‐mi	
  susține	
  colegii,	
  în	
  asimilarea	
  acestor	
  
cunoșCnțe	
  și	
  abilități	
  noi?	
  
Formatorii ar trebui sa se intrebe	
  
 Vă	
  mulțumim	
  pentru	
  interesul	
  și	
  atenția	
  
dumneavoastră	
  !	
  
	
  
www.projectsynergy.eu	
  	
  
	
  
	
  	
  
facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐
Community	
  
	
  	
  	
  
www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project	
  
Introducere în Pedagogie	
  	
  
	
  
Formarea participantilor cu ajutorul
studiului prin cooperare
 
Capitolul III: Planul modelului educativ
	
  
	
  
	
  
SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)
Creat de “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 	
  
În	
  partea	
  a	
  III,	
  vor	
  fi	
  introduse	
  etape	
  și	
  aspectele	
  legate	
  
de	
   planul	
   modelului	
   educaCv.	
   Este	
   important	
   pentru	
  
Cne,	
   ca	
   formator,	
   să	
   cunoșC	
   aceste	
   teorii,	
   deoarece	
  
conceptul	
   trebuie	
   pus	
   în	
   pracCcă,	
   în	
   momentul	
  
încărcării	
   suportului	
   de	
   curs	
   nou	
   creat,	
   pe	
   plaNorma	
  
schimbului	
  de	
  experiență	
  SYNERGY.	
  
Scop	
  
  Modelul	
   lui	
   Kemp	
   a	
   fost	
   introdus	
   în	
   modulul	
  
“Proiectarea	
  Resurselor	
  de	
  Învăţare”,	
  paginile	
  11	
  și	
  12.	
  
	
  
	
   Tehnica	
   lui	
   Kemp	
   se	
   bazează	
   pe	
   procesul	
  
conCnuu	
  de	
  implementare	
  și	
  evaluare,	
  aceasta	
  ajutând	
  
un	
   formator	
   să	
   își	
   adapteze	
   și	
   să	
   își	
   îmbogățească	
  
resursele,	
  în	
  Cmpul	
  formării.	
  
Planul	
  modelului	
  educaţional	
  al	
  lui	
  Kemp	
  
 În	
  contextul	
  PlaNormei	
  schimbului	
  de	
  experiență	
  
SYNERGY	
  modelul	
  lui	
  Kemp	
  poate	
  fi	
  facilitat	
  prin:	
  
•  Sprijinirea	
   colegilor	
   dvs.	
   folosind	
   panoul	
   de	
   discuții	
  
pus	
  la	
  dispoziție	
  in	
  mediul	
  online.	
  
•  Introducerea	
  testelor	
  în	
  modulele	
  dumneavoastră.	
  
•  UClizarea	
  brainstorming-­‐ului	
  in	
  grupul	
  de	
  colegi.	
  
•  Solicitarea	
   feedback-­‐ului	
   și	
   a	
   consolidării	
  
argumentelor.	
  
•  Adăugarea	
   unor	
   mini	
   modulelor	
   pentru	
   clarificarea	
  
sau	
  îmbogățirea	
  conținutului	
  suportului	
  de	
  curs.	
  
Modelul Instrucțional al lui Kemp	
  
Reprezentarea modelului lui Kemp	
  
Planificare	
  
Servicii	
  suport	
  
Evaluarea	
  sumaCvă	
  
Management	
  de	
  proiect	
  
Revizuire	
  
Evaluarea	
  formaCvă	
  
Probleme	
  
de	
  instruire	
  
Instrumente	
  
de	
  evaluare	
  
Livrarea	
  
instruirii	
  
Proiectarea	
  
unui	
  mesaj	
  
Strategii	
  de	
  
instruire	
  
CaracterisCcile	
  
învățării	
  
Analiza	
  
sarcinilor	
  
ObiecCve	
  de	
  
instruire	
  
Secvențierea	
  
conținutului	
  
Vă	
  mulțumim	
  pentru	
  interesul	
  și	
  atenția	
  
dumneavoastră	
  !	
  
	
  	
  
www.projectsynergy.eu	
  	
  
	
  
	
  	
  
facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐
Community	
  
	
  	
  	
  
www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project	
  
Introducere în Pedagogie	
  	
  
	
  	
  
	
  
Formarea participantilor cu ajutorul
studiului prin cooperare
 
Capitolul IV: Stiluri de învățare
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)
Creat de “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
În	
  partea	
  a	
  IV-­‐a	
  veC	
  interacCona	
  cu	
  diferite	
  Cpuri	
  de	
  învățare	
  ale	
  adulților.	
  
În	
  conCnuare	
  și	
  aceasta	
  etapa	
  este	
  foarte	
  importantă	
  pentru	
  formatori,	
  
deoarece	
  aceșCa	
  trebuie	
  să	
  înțeleagă	
  modelul	
  VARK,	
  pentru	
  a	
  se	
  asigura	
  
că,	
   conținutul	
   pe	
   care	
   îl	
   creează	
   este	
   relevant	
   și	
   interesant	
   totodată	
  	
  
pentru	
   colegii	
   formatori.	
   Este	
   posibil	
   să	
   nu	
   fi	
   fost	
   puși	
   până	
   acum	
   în	
  
postura	
  de	
  crea	
  un	
  curs	
  online	
  și	
  de	
  aceea	
  este	
  important	
  să	
  realizăm	
  că	
  
PowerPoint-­‐urile	
  și	
  handout-­‐urile	
  nu	
  pot	
  fi	
  aplicate	
  tuturor	
  cursanțiilor,	
  de	
  
exemplu,	
  unele	
  necesitând	
  o	
  abordare	
  vizuală.	
  
	
  	
  
	
  În	
  această	
  secțiune,	
  atât	
  moCvația	
  cursantului	
  cât	
  și	
  rezultatele	
  
adecvate	
   învățării	
   vor	
   fi	
   abordate	
   pentru	
   o	
   curricula	
   a	
   studiului	
   prin	
  
cooperare.Pentru	
   dobândirea	
   informațiilor	
   primite,	
   vi	
   se	
   va	
   cere	
   să	
  
creionați	
   propria	
   dumneavoastră	
   ,,matrice	
   a	
   rezultatelor	
   învățării	
   și	
   a	
  
lecției’’	
  
Scop	
  
•  Oamenii	
  învață	
  în	
  diferite	
  moduri;	
  aceșCa	
  au	
  sCluri	
  diferite	
  de	
  
învățare.	
  
•  Un	
  model	
  clasic	
  de	
  Cpuri	
  de	
  învățare	
  este	
  cel	
  propus	
  de	
  
Honey	
  și	
  Mumford.	
  AceșCa	
  au	
  dezvoltat	
  mai	
  departe	
  ciclul	
  
experimental	
  de	
  învățare	
  al	
  lui	
  KOLB	
  pornind	
  de	
  la	
  	
  patru	
  
Cpuri	
  de	
  abordare	
  a	
  propriei	
  învăţări,	
  ei	
  dezvoltă	
  o	
  scală	
  a	
  
sClului	
  preferat	
  de	
  învăţare:	
  acCvist,	
  reflexiv,	
  teoreCcian,	
  
pragmaCc.	
  
•  SClurile	
  de	
  învățare	
  ne	
  oferă	
  o	
  modalitate	
  de	
  a	
  înțelegere	
  a	
  
modului	
  în	
  care	
  oamenii	
  învață	
  în	
  moduri	
  diferite.	
  
•  De	
  obicei,	
  o	
  persoană	
  are	
  caracterisCcile	
  tuturor	
  sClurilor	
  de	
  
învățare,	
  dar	
  acesta	
  Cnde	
  spre	
  un	
  singur	
  sCl	
  dominant.	
  
Stilurile de învățare ale lui Honey și
Mumford	
  
Stilurile de învățare ale lui Honey și
Mumford	
  
Experiență	
  
relevantă	
  
Observația	
  
Reflexivă	
  
Conceptualizarea	
  
Abstractă	
  
Experimentarea	
  
AcCvă	
  
AcFvist:	
  preferă	
  să	
  facă	
  
și	
  să	
  experimenteze	
  
Reflexiv:	
  observă	
  și	
  
reflect	
  asupra	
  lucrurilor	
  	
  
TeoreFcianul:	
  vrea	
  să	
  înțeleagă	
  
moCvele,	
  conceptele	
  și	
  relațiile	
  
PragmaFc:	
  îi	
  place	
  să	
  
experimenteze	
  și	
  să	
  vadă	
  cum	
  
funcționează	
  lucrurile	
  
Stilurile de învățare ale lui Honey și
Mumford	
  
	
  	
  
	
  Gândirea	
  către	
  diferite	
  acCvități	
  /	
  abordările	
  de	
  formare	
  
folosite,	
  care	
  s-­‐ar	
  potrivi	
  diferitelor	
  sCluri	
  de	
  învățare	
  ale	
  
cursanților;	
  
	
  
o  AcCvist	
  
o  Reflexiv	
  
o  Teoretician	
  
o  PragmaCc	
  
•  Un	
   alt	
   model	
   comun	
   pentru	
   idenCficarea	
   sClurilor	
   de	
  
învățarea	
  al	
  parCcipanților	
  este	
  "VARK’’.	
  
	
  	
  
•  Acronimul	
  VARK	
  vine	
  de	
  la:	
  	
  
	
   	
  -­‐	
  Vizual	
  (V)	
  
	
   	
  -­‐	
  AudiCv	
  (A)	
  
	
   	
  -­‐	
  CiCt/Scris	
  (R)	
  	
  	
  	
  	
  	
  R-­‐din	
  engleză	
  Read	
  
	
   	
  -­‐	
  Kinestezic	
  (K)	
  
	
  	
  
•  CaracterisCcile	
   unui	
   individ	
   și	
   modalitățile	
   preferate	
   de	
  
acumulare	
  ,	
  organizare	
  și	
  gândire	
  a	
  informațiilor.	
  
Teoria Fleming VARK
Planul lecției
Numele modulului:
Modul “x”
Timp estimat pentru formare:
“x” ore
Descrierea modulului:
Descrieți modulul și care este rolul lui
Descrierea competențelor legate de acest modul:
Competențele care vor fi dobândite de cursanți, după ce au parcurs acest modul
Descriere conținutului și relevanța acestuia:
Descrieți pe scurt conținutul printr-o schiță structurată a modulului
Indici metodologici:
Descrieți unele dintre metodele pe care le veti utiliza pentru a prezenta conținutul cursului
dumneavoastră
Evaluare:
Descrierea unele din procedurile de evaluare pe cre le-ați acumulat
Matricea rezultatelor învățării
Numele	
  modulului:	
  ……………………………….	
  
Rezultat	
   AcFvități	
  de	
  
predare	
  și	
  învățare	
  
Evaluare	
  
Descrieți	
  apCtudinile	
  și	
  
competențele	
  pe	
  care	
  
trebuie	
  să	
  le	
  dobândească	
  
cursanții	
  după	
  ce	
  au	
  
parcurs	
  acest	
  modul.	
  
Descrieți	
  modul	
  în	
  care	
  
cursantul	
  va	
  parcurge	
  
conținutul	
  modulelor	
  și	
  	
  
cum	
  vă	
  propuneți	
  să	
  
aCngeți	
  obiecCvele	
  de	
  
învățare	
  propuse	
  
Descrie	
  modul	
  cum	
  vă	
  
plănuiți	
  să	
  aCngeți	
  
rezultatele	
  specifice	
  	
  
propuse.	
  
	
  
In	
  partea	
  I	
  cursantul	
  va	
  
înțelege	
  ….	
  
• 	
  Mini-­‐resurse	
  de	
  învățare…	
  
• 	
  Detalierea	
  legăturilor	
  
externe….	
  
ChesConar	
  online,	
  exercițiu	
  
de	
  evaluare….	
  
In	
  partea	
  a	
  II-­‐a	
  cursantul	
  va	
  
înțelege	
  ….	
  
• 	
  Prezentări	
  …	
  
• 	
  Tablou	
  și	
  grafic	
  Mnemonic	
  
….	
  
Proiectarea	
  LOM	
  și	
  
distribuirea	
  în	
  cadrul	
  
grupului	
  ….	
  
Exercițiu de proiectare
•  Proiectați-­‐vă	
  planul	
  formării	
  
•  Proiectați-­‐vă	
  matricea	
  rezultatelor	
  învățării	
  
Ca	
  în	
  toate	
  procesele	
  ce	
  implică	
  cursanții,	
  vei	
  descoperi	
  
că	
  este	
  uClă	
  impărtășirea	
  cunosCințelor	
  tale	
  acumulate	
  
cu	
  ceilalți	
  cât	
  și	
  solicitarea	
  feedback-­‐ului	
  din	
  partea	
  lor.	
  
Acest	
   lucru	
   va	
   permite	
   repetarea	
   modului	
   propriu	
   de	
  
proiectare	
   pană	
   când	
   	
   scopurile,	
   competențele	
   și	
  
metodologiile	
  uClizate	
  sunt	
  clar	
  definite	
  și	
  înțelese	
  de	
  
către	
  colegii	
  dumneavoastră.	
  
Vă	
  mulțumim	
  pentru	
  interesul	
  și	
  atenția	
  
dumneavoastră	
  !	
  
	
  
www.projectsynergy.eu	
  	
  
	
  
	
  	
  
facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐
Community	
  
	
  	
  	
  
www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project	
  
Introducere în Pedagogie
	
  	
  
	
  
Formarea de evaluatori
 
Capitolul V: “Contactul” cu SYNERGY
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/)
Creat pentru “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
De la proiectare la SYNERGY
	
  Ați	
  idenCficat	
  un	
  decalaj	
  de	
  cunoșCințe	
  cu	
  care	
  se	
  confruntă	
  colegii	
  
dumneavoastră	
   și	
   ați	
   decis	
   să-­‐l	
   abordați.Pentru	
   acest	
   trebuie	
   să	
   	
   urmați	
  
următorii	
  pași:	
  
	
  
•  Pune-­‐ți	
  intrebări	
  legate	
  de	
  rolul	
  formatorilor;	
  
•  	
  Proiectați	
  un	
  plan	
  de	
  formare;	
  
•  Proiectați	
  o	
  matrice	
  a	
  rezultatelor	
  învățării;	
  
•  PregăCți-­‐vă	
   materialele	
   necesare	
   ținând	
   cont	
   de	
   limitele	
   și	
   beneficiile	
  
oferite	
  de	
  plaNorma	
  online	
  SYNERGY;	
  
•  Încărcați	
  materialul	
  dumneavoastră	
  și	
  faceți	
  o	
  verificare	
  prealabilă	
  pentru	
  
eventualele	
  probleme;	
  
	
  -­‐	
  Împărtășiți	
  modulul	
  dumneavoastră	
  cu	
  ceilalți	
  cursanți	
  și	
  invitații	
  să	
  
acceseze	
   secțiunea	
   "Network"	
   din	
   plaNorma	
   schimbului	
   de	
   experiență	
  
SYNERGY	
  pentru	
  a	
  le	
  oferi	
  un	
  sprijin	
  suplimentar,	
  pentru	
  a	
  primi	
  feedback	
  și	
  
dacă	
  este	
  necesar	
  să	
  modifice	
  materialul	
  în	
  consecință.	
  
Vă	
  mulțumim	
  pentru	
  interesul	
  și	
  atenția	
  
dumneavoastră	
  !	
  
	
  
www.projectsynergy.eu	
  	
  
	
  
	
  	
  
facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐
Community	
  
	
  	
  	
  
www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project	
  
1 sur 30

Recommandé

Training m&c overseas dp par
Training m&c overseas dpTraining m&c overseas dp
Training m&c overseas dpMihai Huda
838 vues39 diapositives
Brosura de prezentare curs Formator par
Brosura de prezentare curs FormatorBrosura de prezentare curs Formator
Brosura de prezentare curs FormatorAlina Mihalache
378 vues8 diapositives
Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014 par
Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014
Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014Alina Mihalache
1K vues9 diapositives
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the program par
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programLearning tool module4 topic4 Assesment and improving the program
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programTOTVET
191 vues19 diapositives
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership results par
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership resultsLearning tool module4 topic3 Document and report the intership results
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership resultsTOTVET
140 vues16 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...Sarah Land
58 vues27 diapositives

Contenu connexe

Similaire à SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)

Copie curs1 intel-teach nov. 2010 par
Copie curs1 intel-teach nov. 2010Copie curs1 intel-teach nov. 2010
Copie curs1 intel-teach nov. 2010mastertulcea
420 vues13 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN... par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...Sarah Land
182 vues24 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)Sarah Land
70 vues26 diapositives
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu... par
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...Adriana Olaru
339 vues38 diapositives
METODE INOVATIVE par
METODE INOVATIVEMETODE INOVATIVE
METODE INOVATIVESimonaCimpoeru
102 vues12 diapositives
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher par
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherTOTVET
257 vues35 diapositives

Similaire à SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)(20)

Copie curs1 intel-teach nov. 2010 par mastertulcea
Copie curs1 intel-teach nov. 2010Copie curs1 intel-teach nov. 2010
Copie curs1 intel-teach nov. 2010
mastertulcea420 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Designing Learning Resources (ROMAN...
Sarah Land182 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Criteria of Peer Learning (ROMANIAN)
Sarah Land70 vues
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu... par Adriana Olaru
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...
Curs Erasmus+ „Effective Classroom Management Strategies for teachers and edu...
Adriana Olaru339 vues
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher par TOTVET
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
TOTVET257 vues
Seminar bloguri par rojcov
Seminar bloguriSeminar bloguri
Seminar bloguri
rojcov555 vues
Creating e learning courses –diseminare dupa curs par Isabela
Creating e learning courses –diseminare dupa cursCreating e learning courses –diseminare dupa curs
Creating e learning courses –diseminare dupa curs
Isabela240 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land66 vues
Articol in ecouri didactice nr. 13 par Cimpeanemese
Articol in ecouri didactice nr. 13Articol in ecouri didactice nr. 13
Articol in ecouri didactice nr. 13
Cimpeanemese326 vues
Proiect educațional Antreprenor de nota 10.pptx par ElenaLovtov
Proiect educațional Antreprenor de nota 10.pptxProiect educațional Antreprenor de nota 10.pptx
Proiect educațional Antreprenor de nota 10.pptx
ElenaLovtov43 vues
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro par Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning ProCatalog Training-uri 2015 Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro
Learning Pro455 vues
Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs par TOTVET
Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputsLearning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs
Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs
TOTVET266 vues

Plus de Sarah Land

SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN)Sarah Land
103 vues26 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH)Sarah Land
96 vues30 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH)Sarah Land
283 vues34 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK)Sarah Land
90 vues26 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN)Sarah Land
566 vues30 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...Sarah Land
173 vues36 diapositives

Plus de Sarah Land(20)

SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ITALIAN)
Sarah Land103 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (FINNISH)
Sarah Land96 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ENGLISH)
Sarah Land283 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GREEK)
Sarah Land90 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (GERMAN)
Sarah Land566 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land173 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land71 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land326 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land53 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land71 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land70 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land51 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land350 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land58 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land243 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ROMA... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ROMA...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ROMA...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ROMA...
Sarah Land126 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GERMAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GERMAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GERMAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GERMAN)
Sarah Land134 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (FINN... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (FINN...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (FINN...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (FINN...
Sarah Land81 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ENGL... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ENGL...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ENGL...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ENGL...
Sarah Land91 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GREEK) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GREEK)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GREEK)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (GREEK)
Sarah Land68 vues

SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)

 • 1.  Introducere in modulul de pedagogie     Formarea participantilor cu ajutorul studiului prin cooperare Capitolul I: Introducere             SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/) Creat pentru “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 • 2. •  Capitolul  I  –  Scopul  Modulului   •  Capitolul  II  –  Formatori     •  Capitolul  III  –  Proiectarea  Instruirii   •  Capitolul  IV  –  Metode  de  Învățare   •  Capitolul  V  –  “Contactul”  cu  SYNERGY   Imagine de ansamblu  
 • 3. •  CaracterisCcile  formatorilor  ce  predau  prin   medoda  studiului/invatarii  prin  cooperare.   Diferența  față  de  e-­‐tutori   •  Proiectarea  instrucțională  și  metodologii  de   colaborare   •  SClurile  de  învățare  ale  adulților.  Integrarea   diferitelor  abordări.     •  Profita  de  instrumentele  oferite  de  plaNorma   SYNERGY  pentru  a  crea  noi  resurse  de  formare.   Scopul modulului  
 • 4.  Vă  mulțumim  pentru  interesul  și  atenția   dumneavoastră  !           www.projectsynergy.eu           facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐ Community         www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project  
 • 5.     Introducere in modulul de pedagogie   Formarea perechilor prin cooperare   Capitolul II: Educatori de evaluatori           SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/) Creat de “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 • 6.       Partea   a   II-­‐a   vă   va   permite   să   definiți   și   să   înțelegeți   diferențele   dintre   „formatorii”   și   „e-­‐tutori”.   Este  important  să  înțelegeți  ce  se  cere  de  la  voi  și  ce  Cp   de  sprijin  trebuie  să  le  acordați  parCcipanClor  la  studiul   prin  cooperare.   Scop  
 • 7.  Spre  deosebire  de  un  „e-­‐tutore”,  acest    formatori  este  acea  persoană   care  deține  aceleași  cunoșCnțe  și  are  aceeași  experiență,  ca  persoana  pe  care   o  formează.      Formatorii  dețin  mai  multe  informații,  într-­‐un  domeniu  comun.  Într-­‐ un  context  de  educație  a  adulților,  aceșCa  pot  fi  cunoscuți  drept  ‘mentori’.       “Tutoring-­‐ul   prin   medota   cooperarii”   este   sistemul   de   instruire,   în   care  persoanele  aflate  în  programul  de  formare,  se  ajută  reciproc  să  învețe   predand   colegilor.   Schemele/Metodele   de   tutoring(   indrumare)   au   fost   folosite   în   mai   multe   contexte,   în   care   studenCi   la   predau   altor   studenC,   studenCi   predau   elevilor,   adulții   (fara   o   calificare   in   domeniul   formarii)   predau  altor  adulți  și  copiilor,  elevii  predau  unei  alte  clase  de  elevi.”     (Goodlad  și  Sinclair,  1989)   Peer Educatori  
 • 8. Caracteristicile Formatorilor    Rolul  formatorilor    este  de  a  ghida,  inspira  și  de  a-­‐și  sprijini  colegii/ colegele  lor  .  Principalele  caracterisCci  necesare:     •   Înțelegerea  în  profunzime  a  cunoșCnțelor  și  a  abilităților  pe  care  le  vor   împărtăși  cu  acesCa  ;   •  Sa  aibe  respectul  colegilor  (celor  care  le  preda  formatorul)   •  Capabilitatea  de  a  conduce  prin:  exemplificarea  din  experienta  pracCcilor   bune,   cât   și   prin   ghidarea   colegiilor   folosind   metoda   observarii   și   a   dialogului     Principalul  rol  al  formatorilor    este  de  a  ghida.  AceșCa  oferă  soluții  poziCve   pentru  provocările  idenCficate  de  către  colegii  lor  
 • 9. •  Care  sunt  obiecCvele  cursului  meu,  modulului?   •  De  ce  încep  acest  curs/modul?   •  Am  dezbătut  ideea  și  cu  ceilalți  colegi  ?  Daca  da,  care  este   răspunsul  lor  ?     •  Care  sunt  nevoile  colegilor  mei  și  cum  se  va  adresa  cursul,  modulul   nevoilor  acestora?   •  Care  sunt  pașii  pe  care  trebuie  să-­‐i  urmăresc  în  întocmirea  cursului/ modulului?   •  Mă  simt  suficient  de  puternic  pentru  a-­‐mi  ajuta  colegii  si  mă   anagajez  să  investesc  Cmp  și  energie  pentru  ei?   Formatorii ar trebui sa se intrebe  
 • 10. •  Ce  trebuie  să  facă  un  formator  după  ce  finalizează  programul  de  formare?   •  Cum  planific  recrutarea  persoanelor  care  urmează  a  fi  formate?   •  Care  sunt  punctele  forte  pe  care  le  adaug  acestui  curs/modul,  și  cum  pot   folosi  aceste  puncte  forte  pentru  aCngerea  obiecCvelor  mele?   •  Care  este  „limita”  zonei  de  confort  a  cursului/modulului  meu?   •  Cât  de  des  voi  aloca  Cmp  pentru  a-­‐mi  susține  colegii,  în  asimilarea  acestor   cunoșCnțe  și  abilități  noi?   Formatorii ar trebui sa se intrebe  
 • 11.  Vă  mulțumim  pentru  interesul  și  atenția   dumneavoastră  !     www.projectsynergy.eu           facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐ Community         www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project  
 • 12. Introducere în Pedagogie       Formarea participantilor cu ajutorul studiului prin cooperare   Capitolul III: Planul modelului educativ       SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/) Creat de “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 • 13.     În  partea  a  III,  vor  fi  introduse  etape  și  aspectele  legate   de   planul   modelului   educaCv.   Este   important   pentru   Cne,   ca   formator,   să   cunoșC   aceste   teorii,   deoarece   conceptul   trebuie   pus   în   pracCcă,   în   momentul   încărcării   suportului   de   curs   nou   creat,   pe   plaNorma   schimbului  de  experiență  SYNERGY.   Scop  
 • 14.   Modelul   lui   Kemp   a   fost   introdus   în   modulul   “Proiectarea  Resurselor  de  Învăţare”,  paginile  11  și  12.       Tehnica   lui   Kemp   se   bazează   pe   procesul   conCnuu  de  implementare  și  evaluare,  aceasta  ajutând   un   formator   să   își   adapteze   și   să   își   îmbogățească   resursele,  în  Cmpul  formării.   Planul  modelului  educaţional  al  lui  Kemp  
 • 15.  În  contextul  PlaNormei  schimbului  de  experiență   SYNERGY  modelul  lui  Kemp  poate  fi  facilitat  prin:   •  Sprijinirea   colegilor   dvs.   folosind   panoul   de   discuții   pus  la  dispoziție  in  mediul  online.   •  Introducerea  testelor  în  modulele  dumneavoastră.   •  UClizarea  brainstorming-­‐ului  in  grupul  de  colegi.   •  Solicitarea   feedback-­‐ului   și   a   consolidării   argumentelor.   •  Adăugarea   unor   mini   modulelor   pentru   clarificarea   sau  îmbogățirea  conținutului  suportului  de  curs.   Modelul Instrucțional al lui Kemp  
 • 16. Reprezentarea modelului lui Kemp   Planificare   Servicii  suport   Evaluarea  sumaCvă   Management  de  proiect   Revizuire   Evaluarea  formaCvă   Probleme   de  instruire   Instrumente   de  evaluare   Livrarea   instruirii   Proiectarea   unui  mesaj   Strategii  de   instruire   CaracterisCcile   învățării   Analiza   sarcinilor   ObiecCve  de   instruire   Secvențierea   conținutului  
 • 17. Vă  mulțumim  pentru  interesul  și  atenția   dumneavoastră  !       www.projectsynergy.eu           facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐ Community         www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project  
 • 18. Introducere în Pedagogie           Formarea participantilor cu ajutorul studiului prin cooperare   Capitolul IV: Stiluri de învățare             SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/) Creat de “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 • 19. În  partea  a  IV-­‐a  veC  interacCona  cu  diferite  Cpuri  de  învățare  ale  adulților.   În  conCnuare  și  aceasta  etapa  este  foarte  importantă  pentru  formatori,   deoarece  aceșCa  trebuie  să  înțeleagă  modelul  VARK,  pentru  a  se  asigura   că,   conținutul   pe   care   îl   creează   este   relevant   și   interesant   totodată     pentru   colegii   formatori.   Este   posibil   să   nu   fi   fost   puși   până   acum   în   postura  de  crea  un  curs  online  și  de  aceea  este  important  să  realizăm  că   PowerPoint-­‐urile  și  handout-­‐urile  nu  pot  fi  aplicate  tuturor  cursanțiilor,  de   exemplu,  unele  necesitând  o  abordare  vizuală.        În  această  secțiune,  atât  moCvația  cursantului  cât  și  rezultatele   adecvate   învățării   vor   fi   abordate   pentru   o   curricula   a   studiului   prin   cooperare.Pentru   dobândirea   informațiilor   primite,   vi   se   va   cere   să   creionați   propria   dumneavoastră   ,,matrice   a   rezultatelor   învățării   și   a   lecției’’   Scop  
 • 20. •  Oamenii  învață  în  diferite  moduri;  aceșCa  au  sCluri  diferite  de   învățare.   •  Un  model  clasic  de  Cpuri  de  învățare  este  cel  propus  de   Honey  și  Mumford.  AceșCa  au  dezvoltat  mai  departe  ciclul   experimental  de  învățare  al  lui  KOLB  pornind  de  la    patru   Cpuri  de  abordare  a  propriei  învăţări,  ei  dezvoltă  o  scală  a   sClului  preferat  de  învăţare:  acCvist,  reflexiv,  teoreCcian,   pragmaCc.   •  SClurile  de  învățare  ne  oferă  o  modalitate  de  a  înțelegere  a   modului  în  care  oamenii  învață  în  moduri  diferite.   •  De  obicei,  o  persoană  are  caracterisCcile  tuturor  sClurilor  de   învățare,  dar  acesta  Cnde  spre  un  singur  sCl  dominant.   Stilurile de învățare ale lui Honey și Mumford  
 • 21. Stilurile de învățare ale lui Honey și Mumford   Experiență   relevantă   Observația   Reflexivă   Conceptualizarea   Abstractă   Experimentarea   AcCvă   AcFvist:  preferă  să  facă   și  să  experimenteze   Reflexiv:  observă  și   reflect  asupra  lucrurilor     TeoreFcianul:  vrea  să  înțeleagă   moCvele,  conceptele  și  relațiile   PragmaFc:  îi  place  să   experimenteze  și  să  vadă  cum   funcționează  lucrurile  
 • 22. Stilurile de învățare ale lui Honey și Mumford        Gândirea  către  diferite  acCvități  /  abordările  de  formare   folosite,  care  s-­‐ar  potrivi  diferitelor  sCluri  de  învățare  ale   cursanților;     o  AcCvist   o  Reflexiv   o  Teoretician   o  PragmaCc  
 • 23. •  Un   alt   model   comun   pentru   idenCficarea   sClurilor   de   învățarea  al  parCcipanților  este  "VARK’’.       •  Acronimul  VARK  vine  de  la:        -­‐  Vizual  (V)      -­‐  AudiCv  (A)      -­‐  CiCt/Scris  (R)            R-­‐din  engleză  Read      -­‐  Kinestezic  (K)       •  CaracterisCcile   unui   individ   și   modalitățile   preferate   de   acumulare  ,  organizare  și  gândire  a  informațiilor.   Teoria Fleming VARK
 • 24. Planul lecției Numele modulului: Modul “x” Timp estimat pentru formare: “x” ore Descrierea modulului: Descrieți modulul și care este rolul lui Descrierea competențelor legate de acest modul: Competențele care vor fi dobândite de cursanți, după ce au parcurs acest modul Descriere conținutului și relevanța acestuia: Descrieți pe scurt conținutul printr-o schiță structurată a modulului Indici metodologici: Descrieți unele dintre metodele pe care le veti utiliza pentru a prezenta conținutul cursului dumneavoastră Evaluare: Descrierea unele din procedurile de evaluare pe cre le-ați acumulat
 • 25. Matricea rezultatelor învățării Numele  modulului:  ……………………………….   Rezultat   AcFvități  de   predare  și  învățare   Evaluare   Descrieți  apCtudinile  și   competențele  pe  care   trebuie  să  le  dobândească   cursanții  după  ce  au   parcurs  acest  modul.   Descrieți  modul  în  care   cursantul  va  parcurge   conținutul  modulelor  și     cum  vă  propuneți  să   aCngeți  obiecCvele  de   învățare  propuse   Descrie  modul  cum  vă   plănuiți  să  aCngeți   rezultatele  specifice     propuse.     In  partea  I  cursantul  va   înțelege  ….   •   Mini-­‐resurse  de  învățare…   •   Detalierea  legăturilor   externe….   ChesConar  online,  exercițiu   de  evaluare….   In  partea  a  II-­‐a  cursantul  va   înțelege  ….   •   Prezentări  …   •   Tablou  și  grafic  Mnemonic   ….   Proiectarea  LOM  și   distribuirea  în  cadrul   grupului  ….  
 • 26. Exercițiu de proiectare •  Proiectați-­‐vă  planul  formării   •  Proiectați-­‐vă  matricea  rezultatelor  învățării   Ca  în  toate  procesele  ce  implică  cursanții,  vei  descoperi   că  este  uClă  impărtășirea  cunosCințelor  tale  acumulate   cu  ceilalți  cât  și  solicitarea  feedback-­‐ului  din  partea  lor.   Acest   lucru   va   permite   repetarea   modului   propriu   de   proiectare   pană   când     scopurile,   competențele   și   metodologiile  uClizate  sunt  clar  definite  și  înțelese  de   către  colegii  dumneavoastră.  
 • 27. Vă  mulțumim  pentru  interesul  și  atenția   dumneavoastră  !     www.projectsynergy.eu           facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐ Community         www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project  
 • 28. Introducere în Pedagogie       Formarea de evaluatori   Capitolul V: “Contactul” cu SYNERGY             SYNERGY Exchange (http://synergyexchange.eu/) Creat pentru “SYNERGY”, un proiect ERASMUS+
 • 29. De la proiectare la SYNERGY  Ați  idenCficat  un  decalaj  de  cunoșCințe  cu  care  se  confruntă  colegii   dumneavoastră   și   ați   decis   să-­‐l   abordați.Pentru   acest   trebuie   să     urmați   următorii  pași:     •  Pune-­‐ți  intrebări  legate  de  rolul  formatorilor;   •   Proiectați  un  plan  de  formare;   •  Proiectați  o  matrice  a  rezultatelor  învățării;   •  PregăCți-­‐vă   materialele   necesare   ținând   cont   de   limitele   și   beneficiile   oferite  de  plaNorma  online  SYNERGY;   •  Încărcați  materialul  dumneavoastră  și  faceți  o  verificare  prealabilă  pentru   eventualele  probleme;    -­‐  Împărtășiți  modulul  dumneavoastră  cu  ceilalți  cursanți  și  invitații  să   acceseze   secțiunea   "Network"   din   plaNorma   schimbului   de   experiență   SYNERGY  pentru  a  le  oferi  un  sprijin  suplimentar,  pentru  a  primi  feedback  și   dacă  este  necesar  să  modifice  materialul  în  consecință.  
 • 30. Vă  mulțumim  pentru  interesul  și  atenția   dumneavoastră  !     www.projectsynergy.eu           facebook.com/pages/Synergy-­‐for-­‐the-­‐SME-­‐Business-­‐ Community         www.linkedin.com/company/erasmus-­‐synergy-­‐project