Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Publicité

healthy lifestyle.pdf

 1. თუ ჩავატარებთ გამოკითხვას, განსაზღვრონ რა არის „ჯანსაღი ცხოვრების წესი“, სავარაუდოდ, მივიღებთ სრულიად განსხვავებულ პასუხებს. ეს იმიტომ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების ერთი გზა არ არსებობს. ჯანსაღი ცხოვრების წესი უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ აკეთო ის, რაც გაბედნიერებს და თავს კარგად გაგრძნობინებს .აქედან გამომდინარე, შესაძლოა, ერთი ადამიანისთვის ბედნიერება მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა, კვირაში ერთხელ სწრაფი კვების ჭამა და საყვარელ ადამიანებთან ვირტუალურ ან პირადად დროის გატარება იყოს, სხვისთვის კი ჯანსაღი ცხოვრების წესი შეიძლება იყოს ვარჯიში , დიეტის დაცვა და ალკოჰოლის უგულვებელყოფა. არცერთი მათგანი არ ჯობია მეორეს. ორივე იდეალურია. ასე,რომ, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, როგორი იქნება თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი. რა არის "ჯანსაღი ცხოვრების წესი"?
 2. What is a "healthy lifestyle"? If we conduct a survey to determine what a "healthy lifestyle" is, we will probably get completely different answers. This is because there is no one way to live a healthy life. A healthy lifestyle simply means doing what makes you happy and feel good .Therefore, for one person, happiness may be traveling around the world, eating fast food once a week, and spending virtual or personal time with loved ones, but for others, a healthy lifestyle. It can be exercise, dieting, and alcohol neglect. Neither of them is better than the other. Both are ideal for this person.Therefore, you need to decide what your healthy lifestyle will be like.
 3. ფიზიკურ კეთილდღეობას: ფიზიკური დატვირთვა, სასარგებლო ვარჯიშები ადეკვატური განტვირთვა სტრესის სწორი მართვა სწორი კვება ჯანსაღი ცხოვრების წესი მოიცავს:
 4. Physical well- being: Physical activity, useful exercises Adequate unloading Proper stress managemen t Proper nutrition A healthy lifestyle includes:
 5. ემოციური კეთილდღეობა: შინაგანი სიმშვიდე შემოქმედებითი უნარების განვითარება შინაგანი ცოდნისადმი ნდობა თვითდახმარების უნარების გაძლიერებას პოზიტიური აზრები და დამოკიდებულებები სულიერი კეთილდღეობა ჯანსაღი ცხოვრების წესი მოიცავს:
 6. Emotional well- being: Inner peace Develop creative skills Confidence in inner knowledge Strengthen self-help skills Positive thoughts and attitudes Spiritual well-being A healthy lifestyle includes:
 7. მივიღოთ და გავცეთ: მხიარული ურთიერთობები საკუთარ თავთან და სხვებთან სიყვარული და თანაგრძნობ ა პატიება სიცილი გვჭირდება ასევე
 8. Receive and give: Fun relationships with yourself and others Love and compassion Forgiveness Laughter We also need
 9. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ხასიათდება, როგორც “დაბალანსებული ცხოვრება”, რომელშიც ადამიანი აკეთებს “გონივრულ არჩევანს”. ე.ი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ინდივიდების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ ჯანმრთელობაზე. A healthy lifestyle is characterized as a "balanced life" in which a person makes "reasonable choices". Ie A healthy lifestyle is a set of decisions made by individuals that affect their health.
 10. ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში სწორ კვებას წამყვანი როლი ეკისრება . Proper nutrition plays a leading role in maintaining human health.
 11. სწორი კვება აუცილებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესის მისაღწევად. თქვენი სხეული ყოველდღიურად მოითხოვს დაბალანსებულ კვებას, რათა შეინარჩუნოს ადეკვატური რაოდენობით ვიტამინები, საკვები ნივთიერებები და მინერალები ჯანმრთელი სხეულის შესანარჩუნებლად. Proper nutrition is essential for achieving a healthy lifestyle. Your body needs a balanced diet on a daily basis to maintain adequate amounts of vitamins, nutrients and minerals to maintain a healthy body.
 12. სწორი კვება ასევე საფუძველს უყრის ბავშვის სწორ განვითარებას. Proper nutrition also lays the foundation for the proper development of a child.
 13. არჩევანის გაკეთება ჯანსაღ და არაჯანსაღ საკვებს შორის გაცილებით იოლი იქნება, თუ სახლში მხოლოდ ჯანსაღი საკვები გექნებათ. ეცადეთ, შეამციროთ სახლში არაჯანსაღი საკვები. ჩანააცვლეთ ის ჯანსაღი ალტერნატივებით. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ სრულიად უნდა აუკრძალოთ ორცხობილა, ნაყინი ან კარტოფილი ფრი. უბრალოდ, ეცადეთ, იშვიათად გქონდეთ ასეთი საკვები სახლში. It will be much easier to choose between healthy and unhealthy foods if you only have healthy foods at home. Try to reduce unhealthy foods at home. Replace it with healthy alternatives. This does not mean that they should completely ban biscuits, ice cream or french fries. Just try to rarely have such food at home.
 14. იოლი იქნება არჩევანის გაკეთება მაშინაც, თუ საკვები ფერადად გამოიყურება. ლამაზად გაფორმებულ კერძს, თუნდაც, არასასურველს. ბავშვები უფრო ხალისით მიირთმევენ. It will be easier to make a choice even if the food looks colorful. A beautifully decorated dish, even if unwanted, is more enjoyable for children to eat.
 15. პრეზენტატორი: სსიპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯვარისის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი შორენა გიორგაძე Presenter: LEPL Tkibuli Municipality village. Joreis Public School primary school teacher Shorena Giorgadze 2022წ. გმადლობთ ყურადღებისთვის! Thank you for your attention!
Publicité