Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pharmacist role.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Pharmacist role.pdf

  1. 1. บทบาทเภสัชกรสาขาต่างๆ พืช สัตว์ แร่ธาตุ สารสกัด ทดสอบ ฤทธิ พัฒนา สูตร ผลิตภัณฑ์ ยา โรงงาน บริษัทยา ร้านยา รพ คลินิก ผู้ป่วย เภสัชกร เภสัชวินิจฉัย นักเภสัชวิทยา เภสัชกรอุตสาหกรรม เภสัชเคมีวิเคราะห์ เภสัชกร รพ. ภก.คลินิก เภสัชกรชุมชน เภสัชกร คุ้มครองผู้บริโภค ภก.ขึนทะเบียน เภสัชเคมี อย. สสจ. โรงงาน สารสังเคราะห์ สรุปโดย อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง ว.เภสัชศาสตร์ม.รังสิต สภาเภสัชกรรม, เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมต่างๆ ภก.การตลาด ยานําเข้า

×