Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2019 05-27 demokratiakokeilut-ikaheimo

31 vues

Publié le

2019-05-27 Demokratiakokeilut2020 Ikäheimo

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2019 05-27 demokratiakokeilut-ikaheimo

 1. 1. Uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua.
 2. 2. Demokraattisen järjestelmämme toimintatavat eivät ole merkittävästi uudistuneet 100 vuoteen Yhteiskunnallinen keskustelu on tulehtunutta Monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa
 3. 3. Erätauko-käsitteitä Dialogi = Keskustelu ymmärryksen lisäämiseksi asioista, toisista ja itsestä. Erityinen keskustelun tapa jossa ei pyritä yksimielisyyteen. Dialogisuus = Asennoituminen (ajattelua ja tekoja) joka pyrkii vahvistamaan kunnioitusta ja lisäämään ymmärrystä ihmisten vuorovaikutuksessa Erätauko-dialogi = Toimintamalli rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käynnistämiseen ja käymiseen
 4. 4. Erätauko-dialogien pelisäännöt • Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja. • Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä. • Kerro omasta kokemuksesta. • Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä. • Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita. • Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään.
 5. 5. eratauko.fi
 6. 6. Erätauko-prosessi
 7. 7. Soveltuu esim Ei sovellu • Päätöksentekohetkeen • Nopeaan ideointiin ja ratkaisujen kehittämiseen • Näkökulmien arvottamiseen • Väittelyyn • Kansalaiskeskustelut • Seminaarit • Media • Palaverit • Keittiönpöytä • Organisaation sisäiset keskustelut • Verkkokeskustelut • Tiedonhankinta Erätauko
 8. 8. Erätauon hyödyt • Ihmisten tuominen yhteen eri lähtökohdista ja matala kynnys osallistua mahdollistuu • Empatia ja luottamus yhteisössä kasvaa • Syventää ymmärrystä käsiteltävistä aiheista • Päästään tutkimaan monipuolisesti ja syvällisesti ihmisten tapaa kokea maailmassa kohdattuja ilmiötä ja tilanteita • Saadaan esiin kokemuksia jotka sisältävät usein ”tietoa”, joka ei tule esiin näkemysten, mielipiteiden ja väitteiden muodossa -> Havainnot, uskomukset, päätelmät, tuntemukset, fantasiat • Käsitys erilaisista näkökulmista ja vaihtoehdoista, eri toimijoiden päämääristä sekä päätöksentekoon vaikuttavista näkökulmista laajenee • Kun taito keskustella yli rajojen ja roolien kasvaa, yhteisön kapasiteetti vahvistuu = Demokraattinen kyvykkyys
 9. 9. Erätauon vaikuttavuus • yksilö ja hänen ajattelunsa • suhteet toisiin keskustelijoihin • yhteisön koheesio ja kapasiteetti keskustella • Keskusteltava asia ja aiheen ymmärrys • Osa prosessia tai käytäntöjä
 10. 10. 130 organisaatiota 6500 keskustelijaa 200 keskustelua
 11. 11. sitra.fi | eratauko.fi @sitrafund

×