Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lapin tilannekuvan julkistus 1606211

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Lapin tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Publicité

Plus par Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Plus récents (13)

Publicité

Lapin tilannekuvan julkistus 1606211

 1. 1. Lapin osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Lapin vuorovaikutteinen tilannekuva strategiapäällikkö Satu Luiro, Lapin liitto Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta CEO Tommi Juntikka, Newpaakkola Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Satu Luiro strategiapäällikkö Lapin liitto Lapin vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Lappi 1 2 3 4
 6. 6. Satu Luiro strategiapäällikkö, Lapin liitto Lapin osaamisen aika Tilannekuva 2021 6 Valokuva: Lapin materiaalipankki | Harri Tarvainen
 7. 7. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Kansainvälisyys ja laajat kansainväliset verkostot edistävät Lapin elinkeinoelämän ja osaamisen kehittymistä. • Yhteistyö ja verkostot toimivat joustavasti ja tehokkaasti. • Lappi on turvallinen alue ja luotettu kauppakumppani • Puhtaus, luonto ja kasvava ympäristötietoisuus ovat vahvuuksia. • Lappilainen asenne tunnetaan maailmalla. • Arktinen osaaminen näkyy kaikessa toiminnassa. • Lappilainen kulttuuri on tunnistettava. • Digitaalisuuden käyttöönotossa edetään kohtuullisesti, esim. terveyspalveluissa, opetuksessa, etätyössä yms. • Asukasmäärältään pienessä maakunnassa on vähän toimijoita ja tämä voi olla myös heikkous ja haaste yhteistyölle: • Resurssit ovat pienet • Henkilökohtaiset suhteet mahdollistavat tai haittaavat • Yrityksillä ei ole aikaa ja resursseja valjastaa tietotaitoa kehittämistyöhön • Mielikuvat tukevat pitkien etäisyyksien aiheuttamia haasteita. • Julkinen liikenne vaatii kehittämistä. • Laajakaistayhteyksien puute eriarvoistaa alueita. • Organisaatiokulttuuri ei tue työtekijöiden sitoutumista ja siten ei lisää pitovoimaa. • Mielikuvat Lapista ovat yksipuolisia. • Osaako Lappi houkutella osaavia työntekijöitä työvoimapulasta kärsiville aloille? • Lapissa on tilaa elää, yrittää ja asua. • Lapin asukas- ja osaajamarkkinoinnissa on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. • Kiertotalouden kehittymisellä on paljon annettavaa esim. yritystoimintaan • Vapaa-ajan ja työn yhteensovittaminen on joustavaa monipaikkaisten työ- ja opiskelumahdollisuuksien ansiosta. • Erikoistuneet oppilaitokset luovat vetovoimaa alueelle. • Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiivistämällä Lapissa opiskelevat kiinnittyvät ja jäävät Lappiin. • Lappi on luontainen toimija vihreässä siirtymässä (Lapin Green Deal) • Lapin kestävän matkailun kehittämiseksi halutaan tehdä töitä yhdessä. • Eri toimialojen yhteensovittaminen monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta. • Jokainen lappilainen on brändilähettiläs! • Epäonnistummeko osaavan työvoiman houkuttelemisessa? • Määrättyjen asiantuntijoiden uralla eteneminen voi olla heikkoa. • Mielikuvat Lapin tarjoamista mahdollisuuksista ovat osittain yksipuolisia ja negatiivisia. • Maakunnan arktinen sijainti voi luoda ennakkoluuloja. • Julkisten liikenneyhteyksien heikentyminen uhkaa alueen saavutettavuutta, arjen turvallisuutta ja vaikeuttaa alueelle muuttamista. • ”Kaiken” digitalisointi uhkaa yhdenvertaisuutta, kaikilla ei ole • mahdollisuutta ottaa käyttöön digipalveluita. • Digiosaamisen puute ja digiosaamisen kouluttamisen puute voi vähentää vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. • Alueen väkimäärän vähentyminen luonnollisen poistuman ja poismuuton vuoksi johtaa alueiden eriytymiseen ja jopa autioitumiseen.
 8. 8. Alueen yhteinen tilannekuva Mahdollisuudet Heikkoudet Miten vahvuuksia voi hyödyntää tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten heikkoudet on mahdollista voittaa tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten vahvuuksia voi hyödyntää uhkia vastaan? 1. Lapissa elämä on merkityksellistä! Monipaikkaisuus sekä etä- ja hybridityö mahdollistavat työn ja vapaa-ajan onnistuneen yhdistämisen. 2. Monipuolinen ja uudistuva elinkeinorakenne antaa resilienssiä rakennemuutoksiin. Lapissa on kehitettävä ja lisättävä toimialojen yhteensovittamista. 3. Lappi voi nostaa kestävyysajattelun ja ympäristöasioiden huomioimisen alueen kilpailuvalttien joukkoon. 4. Koko palvelurakenne ajatellaan uusiksi. Palvelurakenteen kaventuminen ratkaistaan digitaalisia palveluja kehittämällä ja varmistamalla yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin.Tehdään yhteistyötä paikallisten palveluntarjoajien kanssa. 5. Houkuttelemalla aktiivisesti osaajia työvoimapula-aloille varmistetaan edellytykset elinvoimaan ja voidaan tuottaa laadukkaita julkisia palveluita jatkossakin. Miten varmistetaan, että heikkoudet eivät realisoidu uhkissa? Johtopäätökset 6. "Rajaton Lappi" on Suomen kansainvälisin maakunta. #tehemäyhessä! 7. Rahoitusta tulee kehittää yhdessä suunnitellusti parhaimman hyödyn saamiseksi alueelle.
 9. 9. Keskeiset ilmiöt 1. Veto- ja pitovoima • Yritysten houkutteleminen ja pitovoima • Mahdollisuus kehittyä ja säilyä alueella • Osaajien varmistaminen, nuoret • Norjan malli 2. Työvoiman riittävyys ja osaaminen • Oppisopimusjärjestelmän kehittäminen • Monipaikkaisuus • Palvelut pelaa (esim. varhaiskasvatus, koulutus, yrityspalvelut, muuttajan palvelut, rahoituspalvelut), asuminen • Uralla ja työssä kehittyminen, työnantajabrändi/-kuva • Kilpaillaan olosuhteilla ja (työ)elämän merkityksellisyydellä • SOTE? 3.Uudistuminen, ml. vihreä ja digisiirtymä • Yritysten elinvoimaisuus • Kestävyysajattelu kaikkeen tekemiseen • Imagohyöty(/-haitta) • Monipuolinen kuva elinkeinoista • Palvelujen digitalisoituminen, yritysyhteistyö -> yritykset tukemassa kuntien digitalisoitumista
 10. 10. Keskeiset ilmiöt 4. Resilienssi, rakennemuutokset (neg + pos) • Alueen oppilaitoksilla on hyvät valmiudet reagoida nopeasti yritysten tarpeisiin • Monipuolinen elinkeinorakenne ja toimialojen rinnakkaisuus • Yhteistyön voima 5. Kansainvälisyys • Kv. kasvu • Opiskeluperäinen ja työperäinen maahanmuutto • Esim. sote-henkilöstön kouluttaminen jo lähtömaassa • Kv. osaajien kiinnittäminen alueelle, pk-yritysten valmiudet kv. harjoittelijoiden ja osaajien vastaanottamiseen, Talent Boost ja Hub, asenneilmapiiri 6. Tuotekehitys - rajapinnat, yhteistyö • Oppimis- ja kehittämisympäristöt • Yritysten kytkeminen vahvemmin mukaan • Hankerahoituksen hyödyntäminen • Yrityskyselyn pohjalta, yritysten välinen yhteistyö, yhteistyökulttuuri
 11. 11. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Tahdomme että elinkeinorakenne entisestään monipuolistuu, se lisää resilienssiä. ...uudistumme jatkuvasti, tuemme innovaatioita ja kehitämme toimintaympäristöjä monipuolisiksi. Tahdomme, että kehityshankkeet muodostavat jatkumon, sisältävät jälkihoidon ja etenemispolun. …hankkeiden ekosysteemiä: jatkuvaa vuoropuhelua verkostoissa, joissa yritykset ovat mukana, sitoutumista ja yhdessä tekemistä. Tahdomme, että oppimis- ja kehittämisympäristöt muodostaisivat monialaisia yrityshautomoita. …klustereiden kehittämistyön jatkamista yritysten toimintaympäristöjen ja yhteistyön kehittämiseksi. Myös yrityskentän pienet mukaan! Tahdomme, että Lappi-brändi on vahva ja mielikuvat oikeita. …brändi toteutuu ja tehdään eläväksi aktiivisessa tekemisessämme. Sitoudumme toteuttamaan yhteistä brändiämme. Tahdomme, että yrittäjien ja julkisten toimijoiden välinen vuorovaikutus paranee. …julkisten toimijoiden toiminta on yrityslähtöistä. Yritykset tuottavat elinvoimaa ja työtä alueelleen. Yrityspalveluiden saatavuus kaikkialla. Tahdomme, että meillä on vahva yhteinen lappilainen edunvalvonta (kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön). …yhteistyön foorumit ovat kunnossa, myös yritysten ääntä kuullaan ja teemme vahvaa vaikuttajaviestintää.
 12. 12. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...elinkeinorakenne entisestään monipuolistuu, se lisää resilienssiä. ...uudistumme jatkuvasti, tuemme innovaatioita ja kehitämme toiminta- ympäristöjä monipuolisiksi. ...kehityshankkeet muodostavat jatkumon, sisältävät jälkihoidon ja etenemispolun. …hankkeiden ekosysteemiä: jatkuvaa vuoropuhelua verkostoissa, joissa yritykset ovat mukana, sitoutumista ja yhdessä tekemistä. ...oppimis- ja kehittämisympäristöt muodostaisivat monialaisia yrityshautomoita. …klustereiden kehittämistyön jatkamista yritysten toimintaympäristöjen ja yhteistyön kehittämiseksi. Myös yrityskentän pienet mukaan! ...Lappi-brändi on vahva ja mielikuvat oikeita. …brändi toteutuu ja tehdään eläväksi aktiivisessa tekemisessämme. Sitoudumme toteuttamaan yhteistä brändiämme. ...yrittäjien ja julkisten toimijoiden välinen vuorovaikutus paranee. …julkisten toimijoiden toiminta on yrityslähtöistä. Yritykset tuottavat elinvoimaa ja työtä alueelleen. Yrityspalveluiden saatavuus kaikkialla. ...meillä on vahva yhteinen lappilainen edunvalvonta (kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön). …yhteistyön foorumit ovat kunnossa, myös yritysten ääntä kuullaan ja teemme vahvaa vaikuttajaviestintää. Lapin vuorovaikutteinen tilannekuva Resilienssi, rakenne- muutokset (neg + pos) Tuotekehitys - rajapinnat, yhteistyö Työvoiman riittävyys ja osaaminen Veto- ja pitovoima Uudistuminen, ml. vihreä ja digisiirtymä Kansainvälisyys S W O T Tunnistetut ilmiöt
 13. 13. Tommi Juntikka CEO Newpaakkola Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 14. 14. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 15. 15. Lapin osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×