Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Riikka Riihonen

32 vues

Publié le

Riikka Riihonen

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Riikka Riihonen

 1. 1. Mielenterveys lapsiperheessä – näytöstä käytäntöön Riikka Riihonen Lastenpsyk evl, LT Lasten ja nuorten kogn psykoterapeuttiopiskelija Blogi : riikkariihonen.com Twitter @RiikkaRiihonen
 2. 2. Iltapäivän aiheet • Lapsiperheiden mielenterveysongelmista yleisesti • Mikä auttaa lapsiperheitä? • Miten kannattaisi toimia lasten mt- palveluissa?
 3. 3. Työ on vastuullista ja näkymät häkellyttävät Jos ei tehdä mitään… Jos tehdään hyvin… Valtavat kustannukset yhteiskunnalle ja kärsimys yksilölle Resilienssi, hyvinvointi, opinnot, työelämä, veronmaksaja
 4. 4. Lasten mielenterveysoireilusta Prevalenssi sama kuin aikuisilla: 15-25 %
 5. 5. Suomi on polarisoitunut lasten hyvinvoinnin osalta: yhä useampi voi paremmin, mutta jotkut yhä huonommin
 6. 6. Lasten oireilun yhteys aikuisten asioihin: • Aikuisten jaksamattomuus/päihde- ja mt-ongelmat • Sukupolvelta toiselle periytyvä huono-osaisuus • Osattomuuden kokemus lapsuudesta lähtien
 7. 7. Toisaalta lisääntyneet suorituspaineet • Aikuiset haluavat olla supervanhempia • Kaikkialla, kaiken aikaa, kaikkien kanssa: some • Harrastuksista voimaa vai lisästressiä? • Epävarmuus tulevasta, irtonaisuus
 8. 8. Koulu ja varhaiskasvatus vaikuttavat lapsiin merkittävästi • Opetuksen/erityisopetuksen määrä ja taso • Ryhmäkoko, ryhmädynamiikka • Koulun aikuisten kyky tukea lasten hyvinvointia
 9. 9. Kaikki eivät kukoista samanlaisissa olosuhteissa
 10. 10. Lasten mielenterveyden huomioimisen ja edistämisen erityispiirteitä
 11. 11. Eri kehitysvaiheissa erilaiset haasteet • Lapsen iän vaikutus • Kodin/ympäristön tuki ja odotukset • Vertaisryhmä eli kaverit • Viiveet eri osa-alueilla • Jatkuvasti muuttuva tasapaino
 12. 12. Väestötasolla erityisen tärkeää olisi myönteisten kasvatuskäytäntöjen edistäminen = Lapsen toiminnan johdonmukainen myönteinen vahvistaminen
 13. 13. Rangaistuksista ja väkivallasta
 14. 14. Vanhemmuus ei tosiaankaan ole helppoa: käytännössä kaikki hyötyvät tuesta + tiedosta
 15. 15. Ryhmän tuki/ vertaistuki • Vain luovuus rajana! • Eroperheet, yksinhuoltajat, sateenkaari, oireet, diagnoosit, kiinnostuksenkohteet… • Jopa toisten nuorten tarjoama psykososiaalinen tuki mahdollista
 16. 16. ...ja käytännön apu kotiin usein yhtä tärkeää kuin keskustelu!
 17. 17. Palvelut: auta meitä auttamaan lastasi! ”Vanhemmoinnin” teemat: kohdatuksi tulemisen kokemus > valmius sitoutua toimenpiteisiin paranee
 18. 18. Miten mielenterveyspalvelut kannattaisi rakentaa?
 19. 19. Perustason mt-palvelu, esim perheneuvola Universaalit palvelut: koko ikäluokan tunnetaidot (päiväkoti, koulu) + terveellisten elämäntapojen tuki + tarvittava arjen tuki, harrastukset, tukihenkilöt, sporttikummit, kotiapu jne Mielen huonovointisuus Mielen hyvinvointi Psyykkisesti hyvin rakentunut lapsi Neuvola/kth, psl/kuraattori-käynnit Terveyskeskus Oma-apu (self help), järjestöt, netti, auttavat puhelimet, mediat Esh, osasto, psykoterapia Muut tukipalvelut: Sosiaalitoimi palveluineen (esim perhetyö), koulun tuen portaat , järjestöt jne ”Perinteinen malli”
 20. 20. Vanhempien kanssa työskentely välttämätöntä • Lasta EI VOI HOITAA tehokkaasti ilman vanhempia • Yleensä vanhemmat ovat vähintään ”aputerapeutin” roolissa • Lasten oireiden taustalla usein paljon aikuisten pahoinvointia ja keinottomuutta
 21. 21. Psykiatrisen hoidon prosessit suhteellisen pitkiä: X kertaa 45 min parilla työntekijällä…
 22. 22. Toisaalta pitkälti samaa työtä hoidon porrastuksen joka tasolla
 23. 23. Konetutkimusten, kajoavien toimenpiteiden jne merkitys minimaalinen • Suurimmat kustannukset (ja hyödyt!) osaavasta henkilöstöstä
 24. 24. Hoito rakennettava näyttöön perustuen: ei turhia käyntejä
 25. 25. England Department of Health NHS: Future in Mind, 2012
 26. 26. • Panosta resilienssin tukemiseen • Edistä ennaltaehkäisyä ja varhaista interventiota • Paranna pääsyä palveluihin • Paranna palveluiden yhteistyötä • Seuraa ja tutki vastetta • Panosta näyttöön perustuviin hoitoihin • Panosta osaavaan työvoimaan • Osallista asiakkaat eli lapset ja perheet
 27. 27. Lapsiperheiden mt-palveluiden kulmakivia • Painopiste ja resurssit perustason/matalan kynnyksen palveluihin • Riittävä henkilökunta, aikaresurssi ja koulutustaso • Arvostava palkkaus edistää työntekijöiden pysyvyyttä vrt. pitkät hoitosuhteet
 28. 28. Mielenterveyspalveluiden kustannukset PTH vs ESH 0 50 100 150 200 250 Erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelun käyntihinta on n. 2 x perusterveydenhuollon käynnin hinta. pth esh
 29. 29. Matalan kynnyksen nopeahko lapsiperheiden mt-palvelu, vanhempainkoulut, lyhytterapia, perhekeskus/verkostotyö, (nettiterapia) Universaalit palvelut: koko ikäluokan tunnetaidot (päiväkoti, koulu) +kiusaamisen ennaltaehkäisy (KiVA) + sosiaalisten taitojen mallintaminen ja ohjaaminen kaikissa tilanteissa + terveellisten elämäntapojen tuki + tarvittava arjen tuki, harrastukset, tukihenkilöt, sporttikummit, kotiapu jne Mielen huonovointisuus Mielen hyvinvointi Psyykkisesti hyvin rakentunut lapsi Neuvolan/kth:n tukikäynnit, kotikäynnit, vanhempainryhmät, teemaperusteiset ryhmät Nla/koulu psl/kuraattori-käynnit single session psychotherapy, psykoedukaatio, chatit digipalvelut, appit, järjestöt, auttavat puhelimet, oma-apu (self help), mediat Tiheä kontakti/tiivis hoito, lastenpsyk. kotisairaanhoito, esh, osasto, psykoterapia Muut tukipalvelut: Sosiaalitoimi (esim perhetyö), kotipalvelu koulun tuen portaat, Yhteisöllinen työ järjestöt jne Ei tarvita lähetteitä ”Uusi malli” Palvelu- valikoima
 30. 30. Palvelu- valikoima Matalan kynnyksen nopeahko lapsiperheiden mt-palvelu, lyhytterapia, perhekeskus/verkostotyö, (nettiterapia) Universaalit palvelut: koko ikäluokan tunnetaidot (päiväkoti, koulu) +kiusaamisen ennaltaehkäisy (KiVA) + sosiaalisten taitojen mallintaminen ja ohjaaminen kaikissa tilanteissa + terveellisten elämäntapojen tuki + tarvittava arjen tuki, harrastukset, tukihenkilöt, sporttikummit, kotiapu jne Mielen huonovointisuus Mielen hyvinvointi Psyykkisesti hyvin rakentunut lapsi Neuvolan/kth:n tukikäynnit, kotikäynnit, vanhempainryhmät, teemaperusteiset ryhmät (CBT) Nla/koulu psl/kuraattori-käynnit single session psychotherapy, psykoedukaatio, chatit digipalvelut, appit, järjestöt, auttavat puhelimet, oma-apu (self help), mediat Tiheä kontakti/tiivis hoito, lastenpsyk. kotisairaanhoito, esh, osasto, psykoterapia Muut tukipalvelut: Sosiaalitoimi palveluineen (esim perhetyö), koulun tuen portaat , järjestöt jneEi tarvita lähetteitä
 31. 31. Psyykkisesti viiveisesti rakentunut lapsi/ vaikeat varhaiset psykososiaaliset olosuhteet Perhe ja potilas Mt-palvelu/osasto/ kotisairaanhoito Lastensuojelu Sijoituspaikka/ tukiperhe Koulu/OHR Neuvola/KTH Terapeutit Somaattinen terveys- palvelu Alusta alkaen multimodaalinen lähestymistapa
 32. 32. Näin Valkeakoskella • Noin 20 000 asukkaan kunta • Alle 13 v lapsille ja perheille suunnattu palvelu lähetevapaa • Tiimi pienentyi 5 hlöä > 4 hlöä (50 % vaihtui) • Silti 10 kk aikana sekä esh-käynnit että esh- hoitopäivät vähentyneet, jälkimmäiset ad 40 % • Uusien yhteydenottojen määrä kasvanut samassa ajassa noin 30 %
 33. 33. Mitä tehtiin jo • Tiimistä lähti 1 sos tt, jäi 2 psl, 1 sos tt, 1 lääk • Tiimi siirtyi mielenterveyspalveluiden alle (perheneuvolasta lasten mt-tiimi) • Käyntien järkeistäminen + tavoitteellisuus • Ns. tutkimus- ja hoitopaketit: mitä (näyttöön perustuen) tarjoamme mihinkin vaivaan • Työnjaon muuttuminen, esim ADHD-lääkitys, neuropsykol. kuntoutuksen lähetteet • Ihmeelliset vuodet –koulutus/ 1 hlö • Koulukuraattorien ja -psykologien sekä neuvolapsykologin case-tuki Mitä tekeillä/suunnitteilla • 2 psyk sh tulossa kuntaan 11+ ikäryhmälle v. 2020 • 1 kuraattori ja 1 psykologi palkataan uutena työvoimana kuntaan • Ihmeelliset vuodet -toiminta käynnistyy kevät 2020 • Terapeuttisia/ vertaistukiryhmiä oireperusteisesti suunnitteilla • Oman toiminnan seuraaminen ja tutkiminen • Nepsy-valmennusta liian vähän > edistäminen tärkeää • ADOS-tutkimusten tekeminen omana toimintana käynnistyy kevät 2020 • Toiveena saada lisää Ihmeelliset vuodet-osaajia • Perhetyön kouluttaminen ja tuki
 34. 34. Muista: kaikkea ei tarvitse eikä voi ratkaista mielenterveyspalveluissa
 35. 35. Kokonaiskuormituksen vähentäminen vähentää lapsen haavoittuvuutta > oireet vaimenevat
 36. 36. Kiitos! Lähteitä: Gartland et al (2019): What factors are associated with resilient outcomes in children exposed to social adversity? A systematic review, BMJ open Dray et al (2017 ): Systematic Review of Universal Resilience-Focused Interventions Targeting Child and Adolescent Mental Health in the School Setting, AACAP Bethel et al (2017): Prioritizing Possibilities for Child and Family Health: An Agenda to Address Adverse Childhood Experiences and Foster the Social and Emotional Roots of Well-being in Pediatrics, Academic Pediatrics Department of Health (2012): Future in Mind. Promoting, protecting and improving our children and young people´s mental health and wellbeing. Schmidt et al (2019): Universal Mental Health Interventions for Children and Adolescents: A systematic Review of Health Economic Evaluations European Commission (2019): Options to foster Health Promoting Health Systems. Rutter´s Child and Adolescent Psychiatry (2015), Wiley Blogi : riikkariihonen.com Twitter @RiikkaRiihonen

×