Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tiedonkäytön tulevaisuus - työpajan nostot

145 vues

Publié le

Tiedonkäytön tulevaisuus: millä eväillä eteenpäin? –Nostoja työpajakeskusteluista (20.9.)

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tiedonkäytön tulevaisuus - työpajan nostot

  1. 1. Tiedonkäytön tulevaisuus: millä eväillä eteenpäin? – Nostoja työpajakeskusteluista (20.9.) Työpajan pienryhmäkeskusteluissa pohdittiin seuraavia kysymyksiä: Kun ajattelet viheliäisiä ongelmia ja osallistavaa tiedonkäyttöä… 1. Miten meidän pitäisi osata paremmin Suomessa? 2. Minkä taidon haluaisit itse osata paremmin?
  2. 2. 1. Mitä meidän tulisi osata paremmin Suomessa? 1/2 Vuorovaikutus: dialogitaidot, vuorovaikutuksen fasilitointitaidot ➢ ”Pitäisi osata käydä rakentavaa dialogia digitaalisessa ympäristössä” ➢ ”Tarvitaan kykyä luoda yhteistä kieltä” Tiedon koonnin kyvykkyyksien kehittäminen (erityisesti monilähteisen tiedon osalta; synteesien luomiskyky) ➢ ”Datan laajan yhdistämisen kysymykset ja eettiset dialogit” ➢ ”Pitäisi ymmärtää erilaisia tiedontuotannon tapoja, miten niitä voidaan yhdistää, mihin tilanteeseen mikäkin sopii ja millä painoarvolla” Pysähtyminen ongelmien ääreen ➢ ”Hidastaa tahtia oikeissa kohdissa – johtaa tietotyön ryhmiä paremmin” ➢ ”Pysähtyä ennen ja kesken päätösprosessien”
  3. 3. 1. Mitä meidän tulisi osata paremmin Suomessa? 2/2 Verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen ➢ ”Kykyä kääntyä muidenkin kuin omien tuttujen puoleen” ➢ ”Tunnistaa toisten osaaminen ja kysyä sitä käyttöön” Systeemi- ja kompleksisuusajattelun kehittäminen ja soveltaminen yhteiskunnan suunnittelussa ➢ ”systeemiälykkyys – myös omien toimien vaikuttavuuden näkeminen” ➢ ”Tilaa kaaokselle ennen siirtymistä insinöörimäisiin prosesseihin” ➢ ”Keskinäiskytkeytyneen järjestelmän kehittäminen” Ennakointitaitojen kehittäminen ➢ ”Tulevaisuuslukutaito: planetary living skills, complexity skills, creative skills”
  4. 4. 2. Minkä taidon haluaisit osata itse paremmin? 1/2 Vuorovaikutus ➢ ”Haluaisin kehittää osaamistani ryhmäprosessien ohjaamisessa” ➢ ”Fasilitoijan rooli: miten saada eri taustoista tulevat osallistujat käymään rakentavaa vuoropuhelua” Verkostoituminen ➢ ”Verkostojen kutominen; osaamisen yhdistäminen” ➢ ”Eri verkostojen tunnistaminen usual suspectsien ulkopuolelta” Tiivistämisen, synteesit ➢ ”Tietojen laaja-alainen yhdistäminen” ➢ ”Tiivistää ja yhdistää erilaisia tiedon lajeja nopeasti, eri konteksteissa”
  5. 5. 2. Minkä taidon haluaisit osata itse paremmin? 2/2 Tiedonhaun ja tietolähteiden hallinnan taidot ➢ ”Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, hallinta ja tunnistaminen” ➢ ”Itse haluaisin osata paremmin käyttää tiedon lähteitä -> Aikaa myös tiedon ymmärtämiseen ja yhdessä ajatteluun” ➢ ”Monitieteisen otteen hanskaaminen” Tietoympäristön ymmärrys ➢ ”Tunnistaa vaikuttaminen ja vastavaikuttaminen, ja käytetty tieto näiden taustalla (väärä tieto)

×