literatura catalana llengua catalana poesia literatura medieval merce rodoreda literatura ortografia renaixença romanticisme llengua i variacio rodoreda literatura universal catala exposició oral diversitat verb oració simple narració categories gramaticals argumentación texto argumentativo poesía métrica literatura medieval catalana naturalisme trobadors poesia trobadoresca dialectes catalans modernisme mirall trencat oracions coordinades pista costumisme realisme literatura romantica varietats cooperació i cortesia dixi propietats del text text la plaça del diamant plaça del diamant textos opinió morfología transcripció fonètica fonética cims borrascosos emily bronte xv literatura catalana medieval prosa medieval catalana voltaire candid primers textos catalans origen del català hamlet shakespeare modalitat subjecte oracio predicat esquema comunicació lengua catalana batxillerat presentació convivències andorra metrica escriptura conflicte lingüístic funcions sintàctiques complements mecanoscrit del segon origen manuel de pedrolo adverbi conjunció preposició interjecció. gerundi determinants pronoms pel·lícula llengües diversitat lingüística signe lingüístic castellanismes barbarismes antonímia aloma perífrasis verbals diccionari diccionaris sinònims sinonímia per i per a diftongs hiats síl·labes dígrafs triftongs fonètica cronologia esquema literatura catalana gèneres literaris substantiu adjectiu mitjans de comunicació text descriptiu text narratiu sintagmes paraules oracions vestits romans moda romana estrangerismes manlleus neologiesmes tipus de poesia reportatge conjuncions preposicions família romana treball de síntesi història barcelona barcelona crònica evolució llengua catalana història llengua catalana català poema mètrica classes d'oracions literaratura tercera declinació 3a declinació política a roma política romana república locucions adverbials adverbis subgèneres narratius gèneres narratius registres registres lingüístics monosèmia hiponímia homonímia relacions de significat hiperonímia polisèmia decadència origen català metàfora comparació diglòssia bilingüisme contacte llengües textos tipologies textuals tipus de textos cicle artúric matèria de bretanya rei artur declinacions segona declinació declinació cançons de gesta Èpica poesia èpica mitologia déus romans alfabet llatí els colors de la memòria noucentisme josep carner mar i cel guimerà àngel guimerà maria angels anglada quadern quadern d'aram genocidi armeni aram categories gramàtica analisis metrico complementos sintaxis predicado perífrasis verbales perífrasis literatura realista siglo xix realismo juan ruíz cantigas de amigo jarchas conde lucanor poema de mio cid gonzalo de berceo textos argumentativos castellano oraciones impersonales sintaxi sujeto romanticismo literatura romántica romanticismo español literatura s.xiv-xv literatura s.xii-xiii edat mitjana un estiu a borneo literatura juvenil pilar garriga curial e güelfa güelfa curial sant jordi diada sant jordi poemes narcs oller la bogeria oda a la patria bonaventura carles aribau segle xix aribau poesia dels trobadors trobadors catalans any maragall maragall joan maragall variacio lingstica ausias march dialectes dialectologia catalana dialectologia narrativa novella literatura modernista merc rodoreda
Tout plus