Publicité

Expertisedag hogent

Maître de conférences en technologies de l'éducation, ESPE - Université de Nice-Sophia Antipolis à GREDEG-CNRS, Université de Nice Sophia Antipolis
16 Dec 2014
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Plus de Cindy De Smet(20)

Publicité

Expertisedag hogent

 1. E-learning. MOOCs. Een blended verhaal, de hype voorbij.
 2. Cindy De Smet •Onderzoeker en Lector @hogent •PhD-student @ugent •@drsmetty (Twitter) •Alsook op Pure, Slideshare, Academia.edu, Google Scholar, ResearchGate, LinkedIn… 16-12-2014 3
 3. Inge De Vos •2000-2002 : VirtEx en Eledes project : elektronisch leeromgeving voor statistiek •2002-2005: Ren Vlaanderen (educatieve software) •Sinds 2003 : Lector HoGent •Diverse e-learning projecten •Ook op pure, Linked-In 16-12-2014 4
 4. Inleiding
 5. Digitaal is het nieuwe normaal (Peter Hinssen, 2010) 6
 6. 16-12-2014 7
 7. Projecten binnen PPW rond digitaal leren 8
 8. Begrippen •Blended learning •Moocs •Instructional design •Learning analytics 9
 9. 10 Blended learning
 10. 11
 11. 12 Wat mij betreft : het hoger onderwijs zal blended zijn, of niet zijn. Prof. Jan Elen VLHORA studiedag 24 oktober 2011
 12. 16-12-2014 13
 13. Instructional design 14
 14. Learning analytics 15
 15. Lager Onderwijs:
 16. Een wereld vol uitdagingen •Aantal leerlingen per klas stijgt •Diversiteit •Beperkt aantal PC’s/lln (1/6) en verouderd ICT-park (1/2 = + 4 jaar oud) - MICTIVO 2012 •M-decreet (2014) •Verwachtingen vanuit de maatschappij: Vb. Tabletscholen •… 17
 17. 18
 18. Bingel.be 19
 19. 20
 20. 21
 21. 16-12-2014 22
 22. 16-12-2014 23
 23. Secundair Onderwijs: Doctoreren voor OP (2008-2015)
 24. 25 De Smet & Schellens (2009) Activiteiten binnen de ELO % Documenten op een ELO plaatsen 84% Aankondigingen/berichten plaatsen 82% Oefeningen opladen/publiceren 51% Toetsenmodule (Curios, WinToets) 6% Chat 6% Leerpad 10% Forum 14% Wiki 11%
 25. 26
 26. 27 Technology acceptance of LMS ---------------------- Communicational and informational use of LMS Design and implementation of learning paths in LMS Learning path based vs conventional instruction, impact of collaborative learning and gender ICT related conditions at the school and teacher level ---------------------- Perceptions and expectations of teachers about learning paths as an educational tool. Structuur doctoraat Cindy De Smet (2015)
 27. 16-12-2014 28
 28. Perceived Ease of Use (gebruiksgemak) Perceived Usefulness (bruikbaarheid) Use Technology Acceptance Model (TAM) 1)Beliefs 2)Self-reported use 3)Predicts 40% of a systems’ use
 29. Informational Use Communicational Use
 30. Five levels of LMS interaction by Hamuy and Galaz (2010), Silvio et al. (2004)
 31. Personal innovativeness towards IT Internal ICT support Experience Perceived ease of use Perceived usefulness Subjective norm Informational use Communicational use 0.09** 0.28*** 0.11* 0.25*** 0.31*** 0.26*** 0.11** 0.35*** 0.06*** 0.16*** 0.39*** 0.38*** 46% 27% De Smet, Bourgonjon, De Wever, Schellens & Valcke (2012)
 32. 33 The e-capacity framework of Vanderlinde and van Braak (2010, p.254)
 33. 16-12-2014 34 http://elearninginfographics.com/digitally-competent-teacher-infographic/
 34. Universiteiten: Moocs
 35. No time to lose – Pierre Dillenbourg 1. Het is er reeds. 50.000 Belgen Studenten schrijven zich in in buitenland. Veel vormingsinitiatieven op de markt : nood om zich te profileren Trend digitalisering ook in lessen.
 36. No time to lose – Pierre Dillenbourg 2. Beter een deelnemer zijn dan een toeschouwer. Verdwijnen van gelijkaardige cursussen over universiteiten heen? Verlies studentenaantallen : kleine universiteiten verdwijnen?
 37. No time to lose – Pierre Dillenbourg 3. Onderwijs is aan verbetering toe. Nog teveel lesgeven vanuit standpunt lesgever = hoorcollege Groot aantal niet geslaagde in eerste jaren MOOCs zijn publiek = zorgt voor kwaliteitsverbetering en kwaliteitscontrole Learning analytics!
 38. No time to lose – Pierre Dillenbourg 4. MOOCs creëren nieuwe mogelijkheden Groot studentenaantallen Certificaten - credits Onderwijsonderzoek ↑  collaboratief leren  Learning analytics
 39. MOOC 40 Kennismaatschappij Professionele leergemeenschap creëren
 40. Hogescholen
 41. MOOCs, ook op HoGent? •Bestaande MOOCs voor hogescholen? –Engelstalig –Inhoudelijk vaak specialistisch, master niveau •Dan geen MOOCs? –Zelf MOOCs ontwikkelen voor cursussen 1e jaar –Open universiteit Nederland
 42. Welke MOOCs zijn interessant voor HoGent? •Grote-groep-MOOC Combineren met flipped classroom •Data-verzameling-MOOC Massaal data verzamelen vb. foto’s Peerreview als selectie •Instroom – voorbereidende MOOC •MOOC zij-instromers •Levenslang leren Voorbereiding studiedag, combinatie met vormingen Interesse opwekken voor een boek (uitgeverij) •Mooc voor Alumni-studenten : update •Voor eigen professionalisering
 43. Blended learning – Laurillard •Samenwerkend leren 44
 44. Waar vind ik MOOCs? •https://www.canvas.net/ •http://www.ou.nl/web/moocs •http://www.openuped.eu/ •http://www.mooc-ed.org/ •https://www.coursera.org/ •https://www.edx.org/ •https://iversity.org/ •… 16-12-2014 45
 45. Aanvraag doctoraatsonderzoek Blended leeromgeving – professionele leergemeenschap 46 leerkrachten lager onderwijs lectoren studenten
 46. Wat wil ik graag onderzoeken? 1.Gebruikersprofielen : –Ander type gebruiker selecteert andere leermaterialen! –Kenmerken gebruiker koppelen aan efficiënte leermaterialen 2.Student selecteert niet die leermaterialen die voor hem het meest effectief zijn. 47 Euh???
 47. Wat wil ik onderzoeken 3.Kenmerken studenten en leerkrachten lager onderwijs zijn verschillend Ander gebruikersprofielen? Andere noden op vlak van leermaterialen/ ondersteuning? 48
 48. De vakgroep PPW
 49. E-learning & de vakgroep PPW •Onderzoek (kwantitatief + kwalitatief) •Presentaties •Design •Projectbegeleiding •Contact: –cindy.desmet@hogent.be –inge.devos@hogent.be 16-12-2014 50
 50. 16-12-2014 51
Publicité