Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Reţele electrice “inteligente” sau “Smart grids”

3 578 vues

Publié le

Reţele electrice “inteligente” sau “Smart grids”

Publié dans : Technologie, Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Reţele electrice “inteligente” sau “Smart grids”

 1. 1. Reţele electrice “inteligente” sau “ Smart grids” Conferinţa Naţională în domeniul Standardizării 14-15 octombrie 2009 Asociaţia de Standardizare din România Organismul Naţional de Standardizare Doina DRAGOMIR Technical officer Electrical Department Romanian Standards Association [email_address] A O SR
 2. 2. INTRODUC ERE <ul><li>Noi promovăm conceptul de energie verde, asigurând un cadru flexibil pentru cercetare şi competitivitate în scopul dezvoltării şi modernizării tuturor sectoarelor energetice, adăugând un plus de “ inteligenţă ” la toate componentele sistemului electroenergetic, </li></ul><ul><li>prin elaborarea celor mai complexe standarde naţionale, europene şi internaţionale care reprezintă rezultatul experienţei multor companii de renume care alături de noi, contribuie la crearea condiţiilor pentru o viaţă mai sigură şi un mediu mai curat pentru generaţiile următoare ! </li></ul>A O SR
 3. 3. Model conceptual pentru “smart grids” adding intelligence to various parts of the network
 4. 4. Beneficiile construirii unor reţele “ mai inteligente ” <ul><li>Reducerea gazelor cu efect de seră ; </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea calităţii energiei electrice şi creşterea eficienţei energetice; </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea securităţii SEN ; </li></ul><ul><li>Implementarea sistemelor de monitorizare şi control la distanţă (SCADA, etc.) ; </li></ul><ul><li>Întărirea reţelelor electrice pentru a permite conectarea centralelor bazate pe surse de energie regenerabile ; </li></ul>A O SR
 5. 5. Beneficiile construirii unor reţele mai inteligente <ul><li>Optimizarea CONSUMULUI DE ENERGIE; </li></ul><ul><li>Management mai bun la nivelul reţelelor electrice de distribuţie ; </li></ul><ul><li>Construirea centralelor electrice pentru acoperirea vârfului de sarcină ( grupuri de re zervă, acumulatoare etc.) ; </li></ul><ul><li>Promovarea utilizării autovehiculelor electrice şi hibride precum şi construirea staţiilor de alimentare corespunzătoare, în conformitate cu standardele europene etc. </li></ul>
 6. 6. STANDARD E pentru ENERGIE <ul><li>Standardele pentru domeniul energiei şi respectiv p e ntru “smart grids” sunt el a borate î n cadrul comitetelor tehnice de standardizare </li></ul>A O SR
 7. 7. 1- Proceduri de evaluare a contractelor 14 – Surse regenerabile 13 – Compatibilitate electromagnetică 12 – Protecţia împotriva trăsnetului 10 – Curenţi de scurtcircuit 9 – Securitatea maşinilor 8 – Aparatură electrică pentru mediu explozibil 6 – Tensiuni continue înalte /ultra î nalte 5 – Specificaţii pentru echipamente 4 – Măsurarea energiei 3 – Calitatea energiei electrice (tensiuni standardizate) 2 – S ta ţ ii electrice , inclusiv sisteme de monitorizare şi control la distanţă Sectoare în care se acţionează pentru “smart grids” 7- Coordonarea izolaţiei 11- Protecţia împotriva şocurilor electrice ELECTRICIT ATE A O SR
 8. 8. Standarde SR în cadrul domeniului energiei electrice - pondere A O SR
 9. 9. Distribu ţia standardelor SR în funcţie de reglementările tehnice A O SR
 10. 10. CT române pentru domeniul energetic CLC TC 13 IEC TC 13 - Electrical energy measurement, tariff and load control CT 164 CLC TC 8X IEC TC 8 - Systems aspects for electrical energy supply + IEC / TC 115 High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV (provisional) CT 167 IEC TC 4 - Hydraulic turbines CT 134 IEC TC 2 _ROTATING MCHINERY CT 3 CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne CLC TC 95 IEC TC 95 - Measuring relays and protection equipment C T 128 CLC TC 11 IEC TC 11 - Overhead lines CT 165 A O SR CLC TC 17 IEC TC 17 - Switchgear and controlgear CT 9 CLC TC 38X IEC TC 38 - Instrument transformers CT 8 CLC TC 13X IEC TC 13 - Electrical energy measurement, tariff- and load control CT 164 CLC TC 20 IEC TC 20 - Electric cables CT 159 CLC TC 37 IEC TC 33 - Power capacitors CT 37 CLC TC 86A,B,C,D IEC TC 86 – FIbre optics CT 138
 11. 11. CT române pentru domeniul energetic CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne CLC TCs IEC/ISO TCs CT rom âne A O SR CLC TC 99x IEC TC 99 - System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects CT 340 CLC TC 22X IEC TC 22 - Power electronic systems and equipment CT 36 CLC TC 64 IEC TC 6 4 - Electrical installations and protection against electric shock CT 136 IEC TC 2 8 – insulation co-ordination CT 162 CLC TC 82 IEC TC 82 - Solar photovoltaic energy systems CT 35 CISPR IEC TC 77 - Electromagnetic compatibility CT 30 CLC TC 81X IEC TC 81 - Lightning protection CT 346 CLC TC 1 05 IEC TC 105 - Fuel cell technologies CT 161 CLC TC 31 IEC TC 88 – Wind turbines CT 174
 12. 12. Principalii actori în sectorul energetic - Contribuţia în cadrul comitetelor tehnice de standardizare naţionale ANRE ( acordă asistenţă tehnică corespunzător reglementărilor in vigoare şi promovează implementarea standardelor în sectoarele energetice ) Membrii CT din domeniul energetic MINISTERUL ECONOMIEI MINISTERUL Educaţiei , Cercetării şi Inovaţiei MINISTERUL Muncii , Famil iei şi Protecţiei Sociale MINISTERUL Transporturilor şi Infrastructurii INDUSTR IE: COMPANIILE IMPLICATE IN PRODUCEREA, TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI INSTITUTE DE CERCETARE CONSUM ATORI UNIVERSIT ĂŢI ( acordă asistenţă tehnică pentru toate sectoarele energetice ) A O SR
 13. 13. RECOMANDĂRI <ul><li>Participare la activitatea de standardizare naţională: </li></ul><ul><ul><li>Primirea documentelor europene şi internaţionale din faza de propunere de temă nouă ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Participarea directă la elaborarea standardelor europene şi internaţionale ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Susţinerea punctului de vedere naţional prin participarea la reuniunile de lucru ale comitetelor tehnice de standardizare europene şi internaţionale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Posibilitatea de a face propuneri de teme noi, care pot face obiectul unor viitoare standarde europene. </li></ul></ul>A O SR
 14. 14. CONCLUZII <ul><li>Se recomandă utilizarea unor proceduri de evaluare care corespund situaţiilor ce se întâlnesc în practică, în mare măsură bazate pe standarde CEI /ISO şi CENELEC/CEN; </li></ul><ul><li>Este necesară armonizarea condiţiilor tehnice privind conectarea la RE ŢEA a centrale lor electrice bazate pe SURSE REGENERABILE; </li></ul><ul><li>ÎNTĂRIREA REŢELELOR ELECTRICE pentru a fi capabile să transporte energia furnizată de centrale le electrice noi. </li></ul>A O SR
 15. 15. Mulţumim pentru atenţie ! A O SR

×