Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentatie project toerismeboeren

Presentatie project toerismeboeren

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Presentatie project toerismeboeren

  1. 1. Toerismeboeren
  2. 2. Waarom?  Verstedelijkt Vlaanderen geeft nieuwe kansen  Vlaanderen kan meer innovatieve concepten gebruiken, vraag stijgt  Vb. Glamping  Originaliteit – beleving - verhaal  Nieuw logiesdecreet geeft meer mogelijkheden  Betere omkadering van ontwikkelde concepten  Kansen mbt landbouwverbreding
  3. 3. Partners  Drie promotoren:  Toerisme Oost-Vlaanderen  Innovatiesteunpunt  Plattelandscentrum  Meerdere partners zijn betrokken en geven input via stuurgroep  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: dienst landbouw - platteland en dienst ruimte  ABS  Boerenbond  Landelijke Gilden  Regionaal landschap Schelde Durme  Een breed, sterk en gedragen partnerschap met relevante stakeholders
  4. 4. Opzet project  Naast klassiek hoevetoerisme, nieuwe pilots ontwikkelen: logeren op het platteland  Impuls naar landbouwers en lokale economie, met nadruk op  Beleving  Kwalitatief onthaal  aanbod ontwikkelen  unieke ervaring
  5. 5. Doelstelling  Nieuw duurzaam initiatief ontwikkelen dmv. rendabiliteitsberekening  Ontwikkelen van een draaiboek voor innovatieve verblijfsvormen  Kansen creëren voor flankerende toeristisch recreatieve ontsluiting  Deskundigheidsontwikkeling ifv de ondersteuning van initiatiefnemers  Bredere inbedding voor de initiatiefnemers, mogelijke samenwerking  Ontwikkelen en verankeren van promotie om idee op de markt te zetten
  6. 6. Concreet – voorjaar 2018  Start met kick-off:  Gericht op land- en tuinbouwers – Balegem 15/2 en Sint-Gillis-Waas 8/3  Gericht op stakeholders – Nevele 5/3  Ontwikkeling ondersteuningsmogelijkheden pilots  draaiboek  uitwerken rendabiliteitsberekening  Oproep naar potentiële deelnemers – locaties/ geïnteresseerde land- en tuinbouwers
  7. 7. Concreet – zomer 2018  Individuele ondersteuning ondernemers - 6 à 10 pilots  Vergunningen, wettelijke verplichtingen  Buisinessplanning, bedrijfsvoering en rendabiliteit  Kwaliteitsvolle en duurzame inrichting  Aansluiting bij regiomarketing  Ondernemerschap  Toeristisch onthaal en promotie  Inspiratietoer met experts – bezoek best practises in Nederland op 7/6
  8. 8. Concreet – 2018 tot midden 2020  Nieuw duurzaam initiatief ontwikkelen dmv. rendabiliteitsberekening  Ondersteunende vormingsmomenten  Onderzoek naar structurele samenwerking van betrokken ondernemers  Uitwerken van een ‘flankerend’ aanbod  Kwalitatieve beleefbare omgeving: recreatief aanbod  (verblijfs)arrangementen  Nieuwe producten (vb. foodfair, pop-up-acties, unieke beleving)  Ontwikkelen en verankeren van promotie om idee op de markt te zetten  B2B  Toeristische diensten, stakeholders  Potentiële doelgroepen in Vlaanderen en Nederland

×