Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
GARAŽNI OBJEKT U ULICISVETOG MATEJA 119 , DUGAVE,ZAGREBStambena zgrada i garažni anex u ulici Sv.Mateja 107 do 119, izgrađ...
• Slijedi slikovni prikaz javne površine,terase i ozelenjenog dijela ravnog krovagaražnog anexa stambene zgrade u uliciSv....
Tlocrt garaža
Od 1980 godine nije se vodila briga oodržavanju spomenute javne površine, pa sui nastala velika oštećenja AB ploče ravnogk...
2006.god. u uredu za prostorno uređenjeotvoren je predmet: Sanacija javnepovršine, terase u ulici Sv. Mateja 119 uZagrebus...
Po propisanoj proceduri, 2011. izrađenaje izvedbena projektna dokumentacija zasanaciju spomenute javne javnepovršine,teras...
Slijedi slikovni prikaz stanja procurivanjai oštećenjaAB ploče stropa i zidova, vidljivih saprometnice unutar garažnog obj...
Oštećenja u stropnoj AB pločgaraže 50, nastala zbogdugogodišnjeg curenja vodekroz oštećenu hidroizolaciju istropnu ploču
Dio oštećenjau garaži 47
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...

489 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Garažni objekt u ul.sv. mateja 119 slikovni prikaz stanja, ...

  1. 1. GARAŽNI OBJEKT U ULICISVETOG MATEJA 119 , DUGAVE,ZAGREBStambena zgrada i garažni anex u ulici Sv.Mateja 107 do 119, izgrađeni su 1979. godine,po USIZ-u Komunalnih djelatnosti Zagrebakat. općina: Zaprudski otok, k.č.br. 1323/1
  2. 2. • Slijedi slikovni prikaz javne površine,terase i ozelenjenog dijela ravnog krovagaražnog anexa stambene zgrade u uliciSv. Mateja 107 do 119, u naselju Dugaveu Zagrebu• Snimljeno je 19.8.2009.
  3. 3. Tlocrt garaža
  4. 4. Od 1980 godine nije se vodila briga oodržavanju spomenute javne površine, pa sui nastala velika oštećenja AB ploče ravnogkrova ispod javne površine, terase iozelenjenog dijela, a djelomično vidljiva uslikovnom prikazu, koji slijedi.
  5. 5. 2006.god. u uredu za prostorno uređenjeotvoren je predmet: Sanacija javnepovršine, terase u ulici Sv. Mateja 119 uZagrebus ciljem da se spomenuti problem i riješipo pravilima graditeljske struke nazadovoljstvo suvlasnika i Uprave GradaZagreba
  6. 6. Po propisanoj proceduri, 2011. izrađenaje izvedbena projektna dokumentacija zasanaciju spomenute javne javnepovršine,terase u ulici Sv. Mateja 119 uZagrebu.Naručitelj je bio Grad Zagreb
  7. 7. Slijedi slikovni prikaz stanja procurivanjai oštećenjaAB ploče stropa i zidova, vidljivih saprometnice unutar garažnog objekta inekih garaža, a nastalih zbog dotrajalostii oštećenja hidroizolacije.
  8. 8. Oštećenja u stropnoj AB pločgaraže 50, nastala zbogdugogodišnjeg curenja vodekroz oštećenu hidroizolaciju istropnu ploču
  9. 9. Dio oštećenjau garaži 47

×