Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sneller en beter feedback geven op papers & theses

477 vues

Publié le

Met digitale tools kan hoogwaardige feedback worden hergebruikt en transparante beoordelingscriteria worden toegepast (rubrics) bij het nakijken van schriftelijke producten zoals papers, onderzoeksverslagen en theses. Hierdoor kan zowel tijdsbesparing als kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sneller en beter feedback geven op papers & theses

 1. 1. Sumit Mehra Onderwijskundig adviseur & docent Universiteit Utrecht & Hogeschool van Amsterdam Feedback geven op papers Tijdswinst en kwaliteitsverbetering met digitale middelen
 2. 2. OPBOUW Inhoud  Onderwijskundige achtergrond  Aanleiding / eerdere ervaring  Opzet pilots  Ervaringen & opbrengsten  Conclusies & toekomstplannen  Vragen & discussie
 3. 3. ACHTERGROND
 4. 4. ACHTERGROND
 5. 5. ACHTERGROND
 6. 6. ACHTERGROND Maar wat bepaalt het rendement van het leren?
 7. 7. ACHTERGROND  Hattie  800 (2009) meta-analyses gecombineerd > 53.000 studies
 8. 8. ACHTERGROND
 9. 9. BELANG FEEDBACK
 10. 10. ACHTERGROND Formatief toetsen  Toetsen stuurt het leerproces      Oefening baart kunst     Geeft de relevantie weer (feed-up) Stimuleert zelfreflectie Stimuleert discussie met docent en peers Motiveert Geeft inzicht in huidige prestatie niveau (feedback) Geeft verbeterstrategieën (feedforward) Bekendheid met toetsvorm Onderwijs afstemmen
 11. 11. ACHTERGROND Regelmatig (formatief) toetsen en studenten van kwalitatief goede feedback voorzien is goed voor het leerrendement Maar….
 12. 12. AANLEIDING
 13. 13. AANLEIDING
 14. 14. AANLEIDING
 15. 15. AANLEIDING
 16. 16. SAMENGEVAT Feedback geven is nuttig maar arbeidsintensief en kwaliteit laat soms te wensen over
 17. 17. DIGITALE TOOLS
 18. 18. DIGITALE TOOLS TURNITIN Grade Mark • Digitaal nakijken (docent) Peer Mark • Peer review (student) Originality Report • Plagiaatdetectie
 19. 19. DIGITALE TOOLS STATISTIEKEN
 20. 20. DIGITALE TOOLS demo
 21. 21. PILOTS Projecten  Psychologie,  SCALA     UvA (2008) – 28 pilots Universiteit Utrecht Vrije Universiteit Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Amsterdam
 22. 22. PILOTS Mogelijke winsten  Herbruikbaarheid commentaar > minder herhaling > lagere werkdruk (“losse” opmerkingen blijft mogelijk!)  Betere feedback (eenmalig goed uitdenken + consistentie)  Meer bruikbare feedback (leesbaar + overzicht van sterke en zwakke kanten via Rubric scorekaart)  Betere signalering van & afstemming op veel voorkomende fouten (statistieken)  Meer structuur voor nieuwe docenten  E-opslag: minder rompslomp en inzicht in verleden (archief)
 23. 23. PILOTS “pre-pilots” bij de HvA  1ste jaars project bij Toegepaste Psychologie Onderzoeksverslag in 5 deelopdrachten  Groepsproduct  5 docenten / 150 studenten   2de jaars project HBO-Rechten Adviesrapport  Groepsproduct  7 docenten / 200 studenten 
 24. 24. PILOTS Aanpak  Presentaties MT/examencommissie  Projectteam  Circa 5 werksessies voor ontwikkelen feedback + rubrics  Trainingsuurtje/ handleiding Turnitin voor docenten  Lopende ondersteuning (coördinator)  Evaluatie (vragenlijsten + panelgesprek)
 25. 25. Ervaringen HBO-Rechten pilot
 26. 26. ERVARINGEN Opbrengsten HBO-Rechten pilot  Rubric met 14 beoordelingscriteria op 5puntschaal (70 individuele niveaubeschrijvingen!)  43 herbruikbare feedback opmerkingen (Quickmarks)
 27. 27. ERVARINGEN Ervaringen HBO-Rechten pilot  Quickmarks  Taal  Rubrics  Nabesprekingen  Reacties van studenten
 28. 28. ERVARINGEN
 29. 29. Ervaringen Toegepaste Psychologie pilot
 30. 30. ERVARINGEN Opbrengsten TP pilot 5 Rubrics met 22 criteria op een 4-puntschaal  94 herbruikbare feedback opmerkingen verdeeld in 5 sets (Quickmarks)
 31. 31. ERVARINGEN TP docenten over Quickmarks “..geeft een goede leidraad om na te kijken” “ik mis minder” “nu weet ik zeker dat ik de hele lijn pak en dat het niet afhankelijk is van mijn aandacht...” “ik ben meer feedback gaan geven”
 32. 32. ERVARINGEN TP docenten over Quickmarks “..ik had ietjes tijdswinst” “het is vooral betere feedback” “laat ik het zo zeggen, als ik deze hoeveelheid feedback zou geven op papier, dan was ik er 2x zo lang mee bezig”
 33. 33. ERVARINGEN TP docenten over Rubrics “...ik vind het fijn om het [cijfer] hard te maken, maar ook om het overzicht te hebben”
 34. 34. ERVARINGEN TP studenten over TII (n=100)       Vonden het makkelijk om de opdrachten in te leveren (77% vs 4%) kregen snel feedback (85% vs 2%), duidelijke feedback (75% vs 9%) en Leerzame feedback (87% vs 4%) die ze gemiddeld het rapportcijfer 7,8 gaven De studenten beoorde de feedback met een 7,8. 80% van de studenten wilde vaker feedback op deze manier
 35. 35. Conclusie & toekomstplannen
 36. 36. CONCLUSIE Algemene conclusies  Geringe leercurve  Zowel doceten als studenten zijn enthousiast  Tijdswinst?  Betere beoordelingen & feedback  Zorgt voor een kwaliteitsimpuls (consensusvorming) ….maar (eenmalige) tijdsinvestering van docenten is nodig!
 37. 37. TOEKOMST Toekomst plannen  Olievlek werking: steeds meer cursussen gebruiken TII  Uitwisseling met andere instellingen die er mee werken (UU, VU, Saxion, etc)  Ook niet-geschreven producten (video’s, mondelinge presentaties, graphics, etc)  Wetenschappelijk onderzoek (publicaties & conferenties)
 38. 38. DISCUSSIE Vragen? Meer informatie, advies of projectbegeleiding: s.mehra@uu.nl / http://nl.linkedin.com/in/nlsumitmehra

×