Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Etkileyici bir sunum yapmak için 9 ipucu

1 207 vues

Publié le

Sunumun etkileyici olması neden önemli?

  • Soyez le premier à commenter

Etkileyici bir sunum yapmak için 9 ipucu

  1. 1. ETKİLEYİCİ BİR SUNUM YAPMAK İÇİN 9 İPUCU Sunumun etkileyeci olması neden önemli? insan iş sunumlarını yapmak için PowerPoint kullanıyor. Amerikalı çalışanların yüzde 41’i slayt gösterisi hazırlamaktansa dişçiye gitmeyi tercih ediyor. Yüzde 70’i ise sunum becerilerinin işteki başarıları için çok kritik olduğunu söylüyor. Onlar kim? Neden buradalar? Neyle ilgileniyorlar? İhtiyaçları ne? Ne istiyorlar? Bu sunumu neden yapıyorsun? Amaç listesi hazırla, aksi takdirde karanlıkta ok atmış olursun. S.M.A.R.T tekniği ne göre amaçlarını yaz Ürün satışlarımı 6 ayda yüzde 50 artırmak istiyorum. SPESİFİK HEDEFİNİ BELİRLE MESAFEYİ AYARLA ARTI DEĞERİNİ ÖNE ÇIKAR REALİST OL TOPLAM SÜRENİ BELİRT Mesajınızı seyircinin ihtiyaçları ve sizin amaçlarınız doğrultusunda şekillendirin. Basit olun. Mesajınızın ana içeriğine odaklanın. Herşeyi özetleyecek tek bir cümle bulun. Ana mesajınızı, alt mesajınızı ve kanıtlarınızı Bu sunum ne hakkında ve insanlar neden bunu önemsesin? Onların problemlerine getirmek istediğin çözümün faydalarını açıklayın. açıkça belirten bir yapı yaratın. Vermek istediğin ana mesaj + alt mesajlarla ilgili paylaşacağın gerçek bilgileri belirtin. Her bir alt-mesaja özel tam bir slayt ayırın. Aşırı bilgilendirme ile başa çıkmak için 3 kuralı kullanın. Örn. 3 gerçekle desteklenen bir mesaj Sınır koymak ve bazı şeylerin üstesinden gelmek için kolay bir yol. İnsanlardan ne yapmalarını beklediğin konusunda net olun. (Birşeyi satın almalarını mı istiyorsunuz ya da bir konu hakkında karar vveerrmmeelleerriinnii mmii bekliyorsunuz?) Mesajınızı iletmek için temiz bir zemin kullanın ve dinleyicinizin algılama süresini minimuma indirin. Ürün satışlarını ikiye katlamak. Ürün satışlarını bu yılın sonuna kadar ikiye katlamak. Rakiplerimizde olmayan 5 ürün faydasını göstermek istiyorum. 5 en iyi yönü göstereceğim, 30 değil. Metinlerinizde belirttiklerinizi ifade edecek görseller kullanın. Sizi, şirketinizi ve duruşunuzu yansıtan renkleri ve fontları seçin. İnsanların yüzde 40’ı yazıdan çok görsel bilgilere tepki veriyor. Seyirci kültürünü yansıtmalı. Sektöre ait olmalı Ve yüzde 65’i görsel bilgileri daha çok Slaytlarda verilen mesajlarla uyumlu olmalı Ortalama bir yetişkinin dikkat dağılma süresi Kısa kesin ve tadında bırakın hatırlıyor. Seyirciyi, bitse de gitsek yerine keşke biraz daha sürseydi şeklinde hissettirmek daha iyidir. Faydalı olun Bugün size birşey göstereceğim demek yerine cümlenizi dinleyicinin yararına olacak şeklinde değiştirin. Onlara tam olarak ne duyacaklarını söylemeyin ama buna niçin ihtiyaçları olduğunu söyleyin. Sunumunuzdan ne kazanacaklarını belirtin. Konuşkan olun Ben demek yerine insanlarla iletişim kurmak için biz demeyi tercih edin. Duygulara hitap edin Seyirciyi güldürün, başarılı ve özgür hissettirin. Ana hedeflerinize ulaşmanızda destek olacak ve aksiyon almanızı sağlayacak metrikleri ölçün. Anlaşmayı imzaladılar mı ya da sizi geri aradılar mı? Birşey satın aldılar mı? Karar vermelerine yardımcı oldunuz mu? Heath, Dan and Chip, << SUCCESs Model >>. Made to Stick: Why Some İdeas Survive and Others Die. Fisher, Anne, 2013. << Giving a speech? Conquer the öve-minute attention span >>, << Tips for Effective Presentations - Using Four İmportant Design Concepts >>, Colombia University, Winschenk, Susan, 2012, << 13 Facts Every Presenter Should Know About People >>. Teteak, Jason, 2013, << How to do a presentation - 5 steps to a killer Presentation >>, Duarte, Nancy, 2008, << Designing effective slides >>, Slide:ology,88,94, Hyatt, Michael, 2012, << 5 Rules for More Effective Presentations >>, Reynold, Garry, 2008. << Story and Storytelling >>. Presentation Zen, 84 - 87 Alt mesajınızı ve slaytın içeriğini başlıkta tek cümlede açıklayın. Alt mesajınızı destekleyen kanıtlar ve rakamları yazın. Boyutlarda kalın ince itallik gibi farklılıklar kul-lanın ki dinleyicinizin sizi daha kolay anlasın. Renk skalası seçebileceğiniz harika bir site Ücretsiz olarak fontlar edinebileceğiniz süper bir site. Eğer sunumunuzdan bazı bölümleri silmeniz için başınıza bir silah dayasalar neyi silerdiniz? Kısa ve nokta atışı olsun Onlara verdiğiniz bilgiler ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Somut olun. İnsanlar havada olan şeyleri hatırlamazlar, somut örnekler verin. Güvenilir olun.Kimse sizin düşüncenizi önemsemez. Mesajınızı destekleyecek kanıtlar sunarak, insanların size inanmasını sağlayın. Faydalı olun. İnsanlara başarmak istediklerine ulaşmasına yardımcı olacak anahtar özellikler sunun. Ortalama bir dinleyicinin sunumdan anladıkları, duydukları ve hatırladıkları -FLICKR.COM -COMPFIGHT.COM

×