Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?

619 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?

 1. 1. Uzņēmēju diskusija: Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē – vai iespējams? 28/09/2011
 2. 2. Diskusijas dalībnieki <ul><li>Uldis Pīlēns, “ UPB ” holdinga valdes priekšsēdētājs </li></ul><ul><li>Aigars Rostovskis, Biznesa augstskolas “ Turība ” valdes priekšsēdētājs </li></ul><ul><li>Juris Biķis, a/s “ Latvijas finieris ” padomes priekšsēdētājs </li></ul><ul><li>Arnis Bikšus , bāra “ Paldies Dievam, Piektdiena ir klāt ” īpašnieks </li></ul><ul><li>Daniils Ruļovs, Swedbank valdes loceklis un Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs </li></ul>
 3. 3.
 4. 4. Kā saprotam ilgtspējīgu attīstību? <ul><li>Swedbank darbības pamats ir ilgtspējīgas bankas finanses un ilgtspējīga rīcība </li></ul><ul><li>Ilgtspēja – galvenais kritērijs uzņēmumu un privātpersonu finansēšanā </li></ul><ul><li>Klienta individuālajās vajadzībās sakņots ilgtermiņa attiecību modelis </li></ul><ul><li>Atbildīga līdzdalība sabiedrības attīstības procesos - ziedot.lv, Iespējamā misija, Junior Achievement Latvija u.c. </li></ul>
 5. 5. Aizdevumu / noguldījumu attiecība turpina uzlaboties, samazinoties līdz 1 84 % šī gada jūnija beigās Swedbank kapitāla pietiekamības rādītājs turpina uzlaboties , sasniedzot 20 % jūnija beigās un būtiski pārsniedz obligāto 8% FKTK prasību Stabilitāte = Ilgtspēja
 6. 6. Daniils Ruļovs , Swedbank Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs un valdes loceklis Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas uzņēmējiem?
 7. 7. Kas ietekmē uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību? © Swedbank Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija Rūpes par darbinieku potenciāla attīstību Atbildība pret apkārtējo vidi un resursiem Sadarbība ar piegādātājiem un partnerie m Ilgtermiņa attiecības ar klientiem un sabiedrību Finanšu ilgtspēja / stabilitāte
 8. 8. Q1: Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā zemāk minētie faktori ietekmē uzņēmumu ilgtspējīgu darbību. Uzņēmumu ilgtspējas ietekmējošo faktoru novērtējums Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept.
 9. 9. Ko varam secināt? <ul><li>Uzņēmuma ražotie produkti un pakalpojumi tiek vērtēti kā viens no būtiskākajiem uzņēmuma ilgtspēju ietekmējošajiem faktoriem, savukārt pārdomāta finanšu plūsma un vadība – kā ne tik būtiski </li></ul><ul><li>Uzņēmuma atbildīga izturēšanās pret vidi un reputācija kā videi draudzīgam uzņēmumam ir starp mazsvarīgākajiem faktoriem </li></ul><ul><li>Skaidra uzņēmuma attīstības vīzija un stratēģija mazāk svarīga par īpašnieku motivāciju attīstīt uzņēmumu ilgtermiņā </li></ul><ul><li>Sakārtota biznesa vide svarīgāka par uzņēmuma veselīgiem finanšu rādītājiem & peļņu </li></ul><ul><li>Labs klientu serviss ir ievērojami svarīgāks nekā vadības rūpes par darbinieku potenciāla attīstību </li></ul><ul><li>Uzņēmēji n esaskata ārējā finansējuma pieejamību kā ilgtspēju ietekmējošo faktoru. Vai pietiek pašiem resursu uzņēmuma būtiskai izaugsmei? </li></ul>
 10. 10. 16 Ilgtspēja – produkts? Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept. Finanšu ilgtspēja & stabilitāte Uzņēmuma attīstības vīzija & stratēģija Rūpes par darbinieka potenciāla attīstību Atbildība par vidi un resursiem Sadarbība ar piegādātājiem un partneriem Ilgtermiņa attiecībās ar klientiem, sabiedrību Produkts & pakalpojumi
 11. 11. Cik tāls ir Latvijas uzņēmēju skats? <ul><li>Pusei jeb 51% uzņēmēju ilgtermiņa plānošana asociējas ar laika periodu 4-5 gadi un vairāk </li></ul><ul><li>Visbiežāk (29% uzņēmēju) reālais biznesa attīstības plāns ir sastādīts 2-3 gadiem uz priekšu </li></ul>Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept. Ilgtermiņa plānošana saistās ar 4-5 gadiem un vairāk Reālais plāns 2-3 gadiem uz priekšu Katram piektajam uzņēmējam nav attīstības plāna
 12. 12. Kā Swedbank var sekmēt uzņēmumu finanšu ilgtspēju? <ul><li>Veidojam ilgtermiņa attiecības ar klientiem </li></ul><ul><ul><li>Mēs ieklausāmies, izprotam un piedāvājam uzņēmuma vajadzībām atbilstošus rīkus un risinājumus </li></ul></ul><ul><li>Veicinām ilgtspējīgas uzņēmējdarbības domāšanu </li></ul><ul><ul><li>Attīstām savu kompetenci ilgtspējīgās nozarēs un sekmējam zināšanas par uzņēmumu finanšu plānošanu (Swedbank Uzņēmējdarbības kompetences centrs) </li></ul></ul><ul><li>Piedāvājam ne tikai naudu un pakalpojumus, bet arī vidi un partnerību uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai </li></ul><ul><ul><li>Plašākais klientu tīkls un lielākā bezmaksas savstarpējo norēķinu sistēma </li></ul></ul><ul><li>Swedbank prioritāte - ilgtspējīgu uzņēmumu attīstība Latvijā </li></ul><ul><ul><li>Piedāvājam pievilcīgus finansēšanas nosacījumus ilgtspējīgiem uzņēmumiem </li></ul></ul>
 13. 13. Uzņēmējiem optimistiski izaugsmes plāni 67 % uzņēmēju plāno ieguldīt līdzekļus turpmākā attīstībā un darbības paplašināšanā nākamo 6 mēnešu laikā Dati: GfK Baltic un Swedbank uzņēmēju aptauja par ilgtspēju, 2011. g. sept.
 14. 14. Swedbank par ilgtspējīgu uzņēmumu attīstību Latvijā
 15. 15. Paldies!

×